Label1

Aktualności grupy PZU

Label1

16 maja – Publikacja wyników PZU za I kwartał 2018 roku

11.05.2018

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że
ogłoszenie wyników finansowych za I kwartał 2018 roku nastąpi w dniu
16 maja 2018 roku.

 

 

godz. 07:00

Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego
Grupy Kapitałowej PZU SA za Q1 2018

Po publikacji Raport będzie dostępny na stronie internetowej PZU SA
w zakładce Relacji Inwestorskich - Raporty okresowe

 

Prezentacje dostępne będą przed spotkaniem z analitykami na stronie
internetowej PZU SA w zakładce Relacji Inwestorskich - Raporty okresowe

 

 

godz. 10:00

Informacja prasowa

 

godz. 12:00

Spotkanie Zarządu PZU SA z analitykami

Transmisja internetowa w czasie rzeczywistym ze spotkania dostępna
będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem:
www.pzu.pl/webcast

Back-up telefoniczny w języku angielskim: +48 12 348 08 99,
PIN: 0171950

Nagranie transmisji video ze spotkania będzie dostępne na stronie
internetowej Spółki w sekcji Relacji Inwestorskich - Raporty okresowe

 

W dniu 21 maja o godzinie 10.30 Zarząd PZU zaprasza na chat inwestorski dedykowany inwestorom indywidualnym
poświęcony omówieniu wyników finansowych za Q1 2018.

 

 

 

Kontakt:

Aleksandra Jakima-Moskwa, + 48 (22) 582 26 17, ajakima@pzu.pl
Piotr Wiśniewski, +48 (22) 582 26 23, pwisniewski@pzu.pl