Label1

Kierownik Zespołu Projektów i Inicjatyw Sprzedażowych - Biuro Portfela i Analiz (wsparcie sprzedaży) (Warszawa)

Label1
25-08-2017
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 000004679
Termin składania aplikacji: 25-09-2017

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • projektowanie i proponowanie inicjatyw sprzedażowych oraz zmian w modelach biznesowych na rzecz Pionu Sprzedaży (PZU Życie) oraz Pionu Sieci Grupy (PZU Życie i PZU SA),
 • współokreślanie kanałów dystrybucji dla poszczególnych produktów oraz diagnozowanie obszarów i potencjalnych możliwości łączenia sprzedaży w wielu kanałach,
 • diagnozowanie funkcjonowania modeli wynagradzania i modeli zarządzania aktywnością,
 • wsparcie w przygotowywaniu i wdrażaniu zmian w modelach motywacji finansowej i poza finansowej oraz wsparcie projektów aktywizacji sprzedaży na rzecz kanałów sprzedaży,
 • modeli rentowności kanałów sprzedaży i monitoring bieżących wyników względem przyjętych wskaźników,
 • koordynowanie i spójność działań w ramach inicjatyw sprzedażowych i projektów realizowanych na styku kanałów sprzedaży,
 • gromadzenie wiedzy (benchmarking) o innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w zakresie modelu relacji z Klientami przez inne instytucje finansowe oraz ich ocenę pod kątem możliwości i zasadności wdrożenia w Grupie PZU.

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego - Zarządzanie, Ekonomia, Finanse, Ubezpieczenia, Ekonometria, Marketing,
 • min. 4 lat doświadczenia – np. wdrażanie zmian w instytucjach finansowych; przygotowywanie inicjatyw sprzedażowych lub projektów aktywizacji sprzedaży, tworzenie modeli wynagradzania (doświadczenie w pracy w konsultingu mile widziane); w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym lub związanym z zarządzaniem ludźmi/projektami,
 • umiejętności tworzenia złożonych rozwiązań strategicznych, koncepcyjnych i transformacyjnych oraz ich operacjonalizacji,
 • skutecznego zbierania, priorytetyzacji i analizowania danych,
 • syntetyzowania obserwacji i przekładania ich na rekomendacje działań do wdrożenia,
 • znajomości sektora instytucji finansowych i kluczowych benchmarków jego funkcjonowania,
 • obsługi MS Excel i MS Powerpoint na poziomie zaawansowanym,
 • certyfikatu PRINCE2 lub porównywalnego – mile widziane,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

W zamian oferujemy:

 • pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju,
 • atrakcyjny system wynagradzania,
 • program profesjonalnych szkoleń,
 • pakiet motywacyjny, m. in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny,
 • produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach.