Label1

Starszy Specjalista ds. Kontroli Kosztów (Warszawa)

Label1
25-08-2017
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 000004694
Termin składania aplikacji: 25-09-2017

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • opracowanie planu wydatków w nadzorowanym obszarze zarówno w działalności bieżącej jak i projektowej oraz raportowanie, analizy wielowymiarowe i monitoring realizacji budżetu,
 • finansowe wsparcie biznesu w zakresie konsekwencji kosztowych podejmowanych decyzji biznesowych,
 • kontrolę planu finansowego projektów,
 • współuczestnictwo w opiniowaniu inicjatyw i wniosków na Zarząd oraz pozostałe organy statutowe organizacji,
 • przygotowanie materiałów na miesięczne, kwartalne i półroczne przeglądy budżetu,
 • opracowanie i wdrażanie zmian w modelu alokacji kosztów zgodnie z Procedurą Alokacji Kosztów,
 • rekomendacje i zmiany w Zakładowym Planie Kont w zakresie powołania Miejsc Powstania Kosztów po dokonaniu uzgodnień z innymi komórkami merytorycznymi,
 • poprawność i kompletność ewidencji transakcji kosztowych w systemach źródłowych,
 • aktualizacje budżetów kosztów przy współpracy z komórkami merytorycznymi.

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – ekonomia, finanse, kontroling,
 • min. 2-letniego doświadczenia w obszarze controlingu, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej w instytucjach finansowych, działach kosztowo-projektowych,
 • praktycznej znajomości pakietu MS Office oraz znajomości VBA,
 • dobrej znajomości zasad przygotowywania i prezentacji informacji zarządczej,
 • wysokich umiejętności tworzenia procedur, instrukcji, przepisów wewnętrznych regulujących przebieg procesów,
 • umiejętności zarządzania projektami i budowania modeli do oceny opłacalności inicjatyw,
 • znajomości zakładowego planu kont,
 • wiedzy z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej w księgach rachunkowych,
 • wiedzy z zakresu zarządzania dużymi bazami danych,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

W zamian oferujemy:

 • pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju
 • atrakcyjny system wynagradzaniaa
 • pakiet motywacyjny, m. in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny
 • produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach