Label1

Główny Specjalista ds. Systemów Wynagrodzeń (Warszawa)

Label1
05-09-2017
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 000004690
Termin składania aplikacji: 04-10-2017

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Opracowywanie i aktualizowanie zasad funkcjonowania systemu wynagradzania, systemów prowizyjnych dedykowanych
 • Przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie efektywności konkursów dedykowanych sieci sprzedaży
 • Analizowanie wpływu systemu wynagradzania , prowizyjnego na wyniki biznesowe, identyfikowanie niespójności/nieprawidłowości w tym obszarze i ich wpływu na efektywność działania systemu wynagradzania
 • Identyfikowanie potrzeb zmian w systemach wynagradzania
 • Opracowywanie wymagań biznesowych i funkcjonalnych do systemów informatycznych wpierających obsługę systemu wynagradzania
 • Modelowanie oraz wdrażanie procesów obsługi prowizji poprzez projektowanie przebiegu procesów i określanie interesariuszy w procesach
 • Kształtowanie oraz wdrażanie procesów diagnozowania potrzeb pracowników w zakresie modelu systemu wynagradzania
 • Opracowywanie i wdrażanie raportów dotyczących jakości działania systemów prowizyjnych poprzez tworzenie projektów szablonów raportów, zbieranie, selekcjonowanie i przetwarzanie danych źródłowych, sporządzanie raportów, analizowanie danych w przygotowanych raportach, dystrybuowanie raportów i analizowanie potrzeb w zakresie raportowania danych prowizyjnych.

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (kierunki inżynierskie/ matematyczne)
 • Min. 3 lat w opracowywanie analiz w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym
 • Znajomości systemów prowizyjnych
 • Znajomości analiz statystycznych, ekonometrycznych i ekonomicznych
 • Doświadczenia w budowie modeli ekonometrycznych i business cases
 • Doświadczenia w realizacji projektów biznesowych
 • Umiejętności obsługi MS Excel na poziomie eksperckim
 • Umiejętności obsługi MS Access na poziomie zaawansowanym

W zamian oferujemy:

 • Pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Program profesjonalnych szkoleń
 • Pakiet motywacyjny, m. in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny
 • Produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach