Label1

Ekspert ds. Zarządzania Szkoleniami (Warszawa)

Label1
07-09-2017
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 000004795
Termin składania aplikacji: 07-10-2017

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • wsparcie kierownika w tworzeniu strategii i modeli szkoleń, w tym szkoleń dla sprzedawców, pracowników, konsultantów,
 • tworzenie i wdrażanie standardów szkoleniowych i okołoszkoleniowych oraz narzędzi diagnostycznych dla poszczególnych szkoleń,
 • analizę zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności w kanałach sprzedaży, w tym dla adeptów, w zakresie produktów, procesów biznesowych, aplikacji i wiedzy formalno-prawnej,
 • wdrażanie narzędzi i praktyk do zarządzania wiedzą,
 • tworzenie budżetu szkoleniowego i monitoring jego wykorzystania,
 • sporządzanie planów szkoleń i harmonogramów dla wszystkich rodzajów szkoleń realizowanych przez zespół oraz rekomendacji planu działań szkoleniowych na kolejne okresy,
 • organizację szkoleń z pierwszego poziomu kaskady i szkoleń dla pracowników,
 • bieżący monitoring realizacji szkoleń, analizę wyników jednostkowych szkoleń na bazie raportów trenerskich i ankiet,
 • bezpośrednią współpracę z trenerami i innymi zespołami w Centrali i w terenie,
 • stałe podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie szkoleń dla sieci sprzedaży na rynku ubezpieczeniowym.

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego - humanistyczne (filologia, dziennikarstwo, psychologia, socjologia), ekonomiczne (zarządzanie, marketing, finanse i bankowość), techniczne,
 • min. 3-letniego doświadczenia w obszarze szkoleń,
 • doświadczenia w ramach realizacji zadań projektowych,
 • umiejętności tworzenia strategii, modeli szkoleniowych, złożonych planów i harmonogramów, budżetów szkoleniowych,
 • umiejętności przeprowadzania diagnozy, analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenia rozwiązań z zakresu implementacji wiedzy,
 • umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, współpracy zespołowej i skutecznej komunikacji interpersonalnej,
 • znajomości podstaw zarządzania i organizacji szkoleń,
 • znajomości prawnych aspektów działania pośredników ubezpieczeniowych , i związanych z tym szkoleń,
 • biegłego posługiwania się narzędziami MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • znajomości języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji.

W zamian oferujemy:

 • pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju,
 • atrakcyjny system wynagradzania,
 • program profesjonalnych szkoleń,
 • pakiet motywacyjny, m. in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny,
 • produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach.