Label1

Koordynator - Analityk Finansów IT (Warszawa)

Label1
19-09-2017
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 000004503
Termin składania aplikacji: 17-10-2017

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Koordynację przygotowań planów oraz prognoz budżetu IT (w tym: przygotowanie narzędzi planistycznych, ustalenie założeń planistycznych, zdobywanie informacji niezbędnych do opracowania skonsolidowanego budżetu, przygotowywanie efektywnościowych rekomendacji, wdrażanie rozwiązań procesowych, doskonalenie procesów finansowych oraz podnoszenie efektywności finansowej)
 • Kontrolę realizacji budżetu IT poprzez weryfikację zakupowych potrzeb na sprzęt, oprogramowanie oraz usługi IT oraz weryfikowanie księgowych transakcji
 • Przygotowywanie okresowych raportów oraz planów naprawczych
 • Przygotowywanie analiz opłacalności inwestycji IT oraz wpływów inwestycji na budżet działalności w przyszłości
 • Tworzenie procedur, instrukcji oraz szablonów usprawniających proces budżetowania
 • Utrzymywanie modelu alokacji kosztów IT poprzez aktualizację danych, stanowiących podstawę do wyliczeń kosztów usług IT
 • Współpracę ze służbami finansowymi grupy PZU w zakresie spełniania wymagań dotyczących IT

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego z zakresu ekonomii
 • Min 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze ekonomii, informatyki, finansów
 • Umiejętności analitycznego myślenia (m.in. analizy kosztów IT)
 • Znajomości zagadnień rachunkowości finansowej (wg standardów MSR i PSR) i zarządczej oraz zasad kontrolingu finansowego (w szczególności zasad planowania budżetu i kosztów funkcjonowania działu IT, zasad ewidencji księgowych – w tym ewidencji środków trwałych, znajomości modeli, wskaźników dotyczących analizy finansowej opłacalności inwestycji informatycznych)
 • Znajomości tematyki IT oraz metodyk zarządzania usługami IT (ITIL)
 • Znajomości środowisk/systemów wspomagających sprawozdawczość zarządczą
 • Znajomości modeli alokacji kosztów IT
 • Znajomości MS Excel w stopniu zaawansowanym
 • Umiejętności tworzenia procedur
 • Mile widziane posiadanie certyfikatu IT Cost Controller
 • Umiejętności szerokiego kojarzenia faktów i zależności
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym werbalną komunikację oraz tworzenie dokumentów w merytorycznym zakresie

W zamian oferujemy:

 • Pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Miłą atmosferę w ambitnym i profesjonalnym zespole
 • Pakiet motywacyjny, m. in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny
 • Produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach