Label1

Radca Prawny (Warszawa)

Label1
22-09-2017
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 000004837
Termin składania aplikacji: 21-10-2017

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Wsparcie prawne dla współpracy spółek ubezpieczeniowych PZU SA z bankami należącymi do Grupy PZU.
 • Udział w przygotowaniu umów związanych z dzialalnością bancassurance i assurbanking. Kształtowanie obowiązujących w Grupie PZU aktów normatywnych poprzez opiniowanie projektów przepisów wewnętrznych pod względem zgodności z obowiązującym prawem i zasadami techniki legislacyjnej
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika prawnego w postępowaniach przed sądami oraz innymi organami orzekającymi w sprawach, w których Grupa PZU jest stroną
 • Prowadzenie dokumentacji w postaci akt sprawy
 • Wydawanie pisemnych opinii prawnych, m.in. w zakresie działalności statutowej i korporacyjnej Grupy PZU
 • Opracowywanie dokumentów stosowanych przez Grupę PZU przy zawieraniu umów ubezpieczenia poprzez opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów ogólnych warunków ubezpieczenia, taryf składek, ofert ubezpieczeniowych, wzorów polis, etc
 • Udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie stosowania prawa w sprawach niewymagających pisemnego stanowiska
 • Monitorowanie orzecznictwo sądów oraz zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w kontekście ich wpływu na funkcjonowanie Grupy PZU

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego prawniczego
 • 2-lat doświadczenia w roli Radcy Prawnego, w szczególności w obsłudze bancassurance.
 • Znajomości przepisów prawa ubezpieczeń, prawa bankowego, prawa innych instytucji finansowych i działalności związanej oraz prawa cywilnego procesowego
 • Znajomości zasad legislacji oraz zasad ładu korporacyjnego

W zamian oferujemy:

 • Umowę na czas określony
 • Pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Program profesjonalnych szkoleń
 • Pakiet motywacyjny, m. in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny
 • Produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach