Label1

Kierownik Strumienia Sprzedażowego– Projekt Emerytura (Warszawa)

Label1
25-09-2017
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 000004790
Termin składania aplikacji: 25-10-2017

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • nurt sprzedaży w Projekcie Emerytura, związany z wprowadzeniem nowych Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Polsce,
 • zaproponowanie i uzgodnienie strategii sprzedaży PPK z kanałami sprzedaży oraz za powodzenie całego nurtu – czyli osiągnięcie zakładanych KPI, w tym wyników sprzedaży,
 • opracowanie rekomendacji dotarcia do firm uwzględniając obecną bazę i kanały sprzedaży/wsparcia,
 • wypracowanie systemu raportowania i monitoringu realizowanych prac,
 • potwierdzenie założeń, opracowanie harmonogramu prac,
 • opracowanie i wdrożenie uzgodnionego systemu premiowego,
 • przygotowanie business case akcji,
 • przygotowanie komunikacji i uczestniczenie w powstawaniu materiałów dla kanałów sprzedaży.

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego – zarządzanie, finanse, ekonomia lub pokrewne,
 • min. 5 lat doświadczenia - ubezpieczenia, instytucje finansowe lub doradztwo biznesowe / strategiczne znajomości produktów finansowych, w tym min. 3 lat na stanowisku kierowniczym lub związanym z zarządzaniem projektami,
 • doświadczenia w zakresie Business Development oraz tworzenia strategii sprzedaży nowego produktu,
 • umiejętności podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności w zmiennym środowisku,
 • umiejętności zarządzania ryzykiem i zmianą w projekcie,
 • silnych umiejętności współpracy i komunikatywności,
 • wysokiej umiejętności analizy i syntezy informacji,
 • nastawienia na realizację celów oraz innowacyjność.

W zamian oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony – na czas trwania Projektu z perspektywą wykorzystania zdobytych doświadczeń w przyszłości w nowym Biurze Portfela i Analiz,
 • atrakcyjny system wynagradzania,
 • program profesjonalnych szkoleń,
 • pakiet motywacyjny, m. in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny,
 • produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach.