Label1

Senior Underwriter / Koordynator ds. Technicznej Akceptacji Ryzyka (Warszawa)

Label1
29-09-2017
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 000004816
Termin składania aplikacji: 28-10-2017

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Kształtowanie polityki underwritingowej (oceny i akceptacji ryzyka) w zakresie ubezpieczeń majątkowych i technicznych dla klienta korporacyjnego oraz nadzór nad jej realizacją
 • Analizę i obsługę wniosków akceptacyjnych wpływających z jednostek terenowych, obszaru Klienta Strategicznego oraz z Biura Reasekuracji, współudział w negocjacjach z klientami
 • Analizę wyniku technicznego i innych danych z raportów dotyczących portfela ubezpieczeń dla klienta korporacyjnego, selekcję obszarów gdzie występują problemy, opracowanie rekomendowanych działań naprawczych lub zmieniających
 • Prowadzenie kontroli funkcjonalnych w jednostkach terenowych w zakresie jakości składanych i akceptowanych ofert
 • Udział w opracowywaniu oraz nadzorowaniu wdrożenia i funkcjonowania schematu delegowania kompetencji underwritingowych dla poszczególnych jednostek terenowych
 • Opiniowanie merytoryczne umów reasekuracji
 • Wspieranie merytoryczne Biura Rozwoju Biznesu Korporacyjnego w procesie tworzenia lub modyfikacji produktów, OWU, warunków szczególnych i taryf składek
 • Prowadzenie szkoleń merytorycznych
 • Współpracę z organizacjami rządowymi i pozarządowymi mającymi wpływ na krajowy rynek ubezpieczeń, np. poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (ekonomia, prawo, kierunki techniczne)
 • Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze oceny i akceptacji ryzyka ubezpieczeniowego w obszarze klienta korporacyjnego
 • Popartej doświadczeniem znajomości produktów majątkowych i technicznych oraz zasad oceny ryzyka ubezpieczeniowego
 • Umiejętności analitycznych, zdolności wyciągania wniosków na podstawie danych liczbowych
 • Bardzo dobrej znajomości j. angielskiego

W zamian oferujemy:

 • Pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Program profesjonalnych szkoleń
 • Pakiet motywacyjny, m. in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny
 • Produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach