Label1

Audytor (Warszawa)

Label1
09-10-2017
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 000004858
Termin składania aplikacji: 09-11-2017

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych dotyczących ryzyk właściwych dla obszaru informatyki i bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych PZU oraz podmiotach z Grupy PZU;
 • rola audytora wiodącego – organizowanie, koordynowanie audytów, wsparcie merytoryczne pracy audytorów;
 • opracowywanie, na podstawie przeprowadzonych audytów, raportów oraz informacji o wynikach audytu, skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym adekwatności i efektywności mechanizmów kontrolnych;
 • formułowanie, w oparciu o wyniki audytu wewnętrznego, oceny systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym, oceny procesów oraz rekomendacji;
 • podejmowanie współpracy z badanymi jednostkami/ podmiotami w celu wykorzystywania wyników audytu wewnętrznego dla wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz ograniczenia ryzyka związanego z przedmiotem audytu;
 • monitorowanie wdrażania działań naprawczych.

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (ukończone studia informatyczne lub pokrewne);
 • minimum 3 lat doświadczenia w audycie wewnętrznym lub audycie zewnętrznym obszaru teleinformatyki i/lub bezpieczeństwa informacji lub doświadczenia w pełnieniu funkcji oficera bezpieczeństwa informacji;
 • znajomości międzynarodowych standardów i metodyk np.: COBIT; OWASP, OSSTMM, ISO 27000;
 • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office;
 • umiejętności pracy w grupie jak i samodzielnej pracy oraz łatwości w budowaniu relacji z osobami na różnych poziomach w organizacji;
 • umiejętności priorytetyzacji zadań, pracy pod presją czasu, dotrzymywania terminów;
 • nieposzlakowanej opinii, wysokiej kultury osobistej i dyskrecji;
 • potwierdzonych kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności w zakresie badania ryzyka operacyjnego i/lub technologii informatycznych w działalności ubezpieczeniowej/bankowej;
 • posiadanie certyfikatu zawodowego – mile widziane;
 • doświadczenie w jednym lub kilku obszarach: zarządzania danymi / zarządzanie projektami IT /zarządzanie zmianą, SAP, analityka danych, zarządzanie / strategia / architektura / zarządzanie projektami/ bezpieczeństwo Informacji – mile widziane,
 • znajomości angielskiego i/lub rosyjskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji – mile widziane.

W zamian oferujemy:

 • pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju,
 • atrakcyjny system wynagradzania,
 • program profesjonalnych szkoleń,
 • pakiet motywacyjny, m. in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny,
 • produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach.