Label1

Koordynator ds. Zarządzania Portfelem Nieruchomości (Warszawa)

Label1
22-12-2017
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 000005392
Termin składania aplikacji: 22-01-2018

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Inicjowanie, proponowanie i wykonywanie działań związanych z optymalizacją portfela nieruchomości PZU tj. relokacją pomiędzy obiektami najmowanymi i własnymi lub zmianą zajmowanej lokalizacji na nową bardziej optymalną pod względem powierzchni i kosztów (w tym rekomendowanie nieruchomości własnych do sprzedaży)
 • Rekomendowanie oraz przedstawianie wniosków i propozycji sposobu realizacji wypracowanych koncepcji, wykonywanie lub koordynowanie realizacji wypracowanych koncepcji
 • Tworzenie modeli finansowych, schematów procesu oraz innych narzędzi pomocnych w optymalizacji wykorzystania nieruchomości
 • Pozyskiwanie nowych lokalizacji (w tym lokali mieszkalnych na potrzeby zakwaterowania pracowników Spółki) oraz zarządzanie zmianą w ramach relokacji
 • Samodzielne prowadzenie złożonych negocjacji treści umów najmu (przychodowych oraz kosztowych) z kluczowymi kontrahentami
 • Zarządzanie datami krytycznymi wynikającymi z umów najmu, współpracę z właściwymi jednostkami w związku z przedłużeniem bądź rozwiązaniem umowy najmu oraz koordynowanie procesu
 • Pozyskiwanie najemców powierzchni zbędnej na cele działalności statutowej
 • Analizowanie stawek czynszu najmu w relacji do wartości rynkowych oraz trendów zachodzących w wartościach nieruchomości i renegocjowanie warunków umów najmu w celu optymalizacji kosztów oraz przychodów PZU

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego (ekonomia, prawo, administracja, zarządzanie nieruchomościami)
 • Min. 5-letniego doświadczenia w pracy w obszarze zarządzania portfelem nieruchomości
 • Znajomości zagadnień związanych z optymalizacją i restrukturyzacją dużych portfeli nieruchomości
 • Zaawansowanej znajomości analizy finansowej
 • Znajomości dobrych praktyk oraz zasad rynku nieruchomości dla wskazanego obszaru
 • Wysokich umiejętności i doświadczenia w prowadzeniu negocjacji w obszarze nieruchomości
 • Znajomości zaawansowanych technik negocjacyjnych
 • Znajomości zagadnień prawa cywilnego związanego z obrotem nieruchomościami
 • Znajomości zasad ładu korporacyjnego
 • Znajomości programów Microsoft Office na poziomie zaawansowanym
 • Znajomości kluczowych uczestników rynku nieruchomości dla wskazanego obszaru
 • Gotowości do częstych delegacji (również kilkudniowych), przy wykorzystaniu samochodu służbowego
 • Dobrej organizacji pracy własnej
 • Zdolności komunikacyjnych i umiejętności pracy w zespole
 • Orientacji na wynik
 • Proaktywnej postawy i umiejętności profesjonalnej prezentacji wyników
 • Posiadania licencji pośrednika w obrocie nieruchomości, zarządcy nieruchomości lub rzeczoznawcy majątkowego
 • Dobrej znajomości języka angielskiego
 • Prawa jazdy kategorii B

W zamian oferujemy:

 • Pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Program profesjonalnych szkoleń
 • Pakiet motywacyjny, m. in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny
 • Produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach