Label1

Ekspert ds. Ryzyka Kredytowego (Warszawa)

Label1
22-12-2017
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 000004748
Termin składania aplikacji: 21-01-2018

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Opiniowanie wniosków dotyczących dużych zaangażowania kredytowych oraz projektów inwestycyjnych obarczonych ryzykiem kredytowym. Negocjowanie optymalnych struktur transakcji z biurami inwestycyjnymi/sprzedażowymi,
 • Rekomendowanie poziomów i struktury limitów zaangażowania w pojedyncze podmioty lub grupy podmiotów powiazanych,
 • Sporządzanie ocen ratingowych pojednycznych inwestycji/podmiotów,
 • Monitorowanie ryzyka kredytowego podmiotów w których Grupa PZU posiada zaangażowanie o charakterze kredytowym lub gwarancyjnym,
 • Dokonywanie oszacowań wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego
 • Uczestnictwo w tworzeniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji w zakresie zarządzania ryzykiem,
 • Przeprowadzanie analiz portfelowych oraz sporządzanie oceny ryzyka kredytowego w różnych obszarach działalności Grupy PZU,
 • Udział w procesie raportowania ryzyka kredytowego w Grupie PZU.

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: ekonomia, ekonometria, matematyka lub pokrewne,
 • Min. 3-letniego doświadczenia w obszarze analiz ryzyka kredytowego dotyczących dużego/strategicznego klienta korporacyjnego, projektów inwestycyjnych, kredytów syndykowanych, finansowania specjalistycznego oraz instrumentów dłużnych,
 • Biegłej znajomości analiz sprawozdań finansowych podmiotów korporacyjnych, instytucji finansowych oraz oceny ryzyka kredytowego finansowania projektów inwestycyjnych,
 • Wiedza z zakresu modelowania finansowego projektów inwestycyjnych w obszarze finansowania dłużnego,
 • Znajomości zagadnień z zakresu zarządzania ryzykiem, metod pomiaru ryzyka kredytowego, systemów ratingowych, metod analizy ryzyka portfela instrumentów dłużnych/kredytowych oraz modeli szacowania adjustowanych ryzykiem stóp zwrotu z aktywów,
 • Znajomość instrumentów finansowych i identyfikacji ryzyka z mimi związanego,
 • Zaawansowanej znajomości MS Excel oraz Power Point,
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.

W zamian oferujemy:

 • Pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Program profesjonalnych szkoleń
 • Pakiet motywacyjny, m. in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny
 • Produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach