Label1

Starszy Specjalista ds. Analiz Operacyjnych i Testów (Warszawa)

Label1
08-01-2018
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 000005421
Termin składania aplikacji: 08-02-2018

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Realizację przekazywanych przez Klientów nowych zgłoszeń i założeń dla modyfikacji poprzez m.in. analizę oraz opracowanie specyfikacji potrzeb biznesowych, planowanie przebiegu nowych lub modyfikowanych procesów obsługi produktów w obrębie Biura, prowadzenie korespondencji w sprawach związanych z opracowywanymi zagadnieniami z podmiotami, na rzecz i w imieniu których są one wykonywane lub z innymi instytucjami zewnętrznymi
 • Analizę i opracowanie szczegółowych założeń do nowych i modyfikowanych raportów przygotowywanych na rzecz Klientów, w tym założeń do raportów kontrolnych
 • Opracowywanie i aktualizację Procedur, Instrukcji (w tym instrukcji obsługi dla użytkowników aplikacji wykorzystywanych w Biurze) oraz innych dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych związanych z produktami obsługiwanymi w ramach działalności Biura
 • Koordynację i realizację testów akceptacyjnych istniejących i dodawanych funkcjonalności w aplikacjach wykorzystywanych w Biurze
 • Prowadzenie w oparciu o dokumenty analizy założeń obsługi produktów Klientów Spółki, dokumentacji wykonywanych testów poprzez opracowanie przypadków użycia i przypadków testowych, materiałów na potrzeby symulacji przebiegu procesów oraz scenariuszy testów
 • Koordynowanie od strony biznesowej projektów informatycznych oraz działań mających na celu bieżące i terminowe wdrażanie zamawianego przez Biuro oprogramowania m.in. przy użyciu aplikacji wspierającej zarządzanie zmianami w programach informatycznych
 • Współpracę z uczestniczącymi w poszczególnych procesach komórkami organizacyjnymi w zakresie kontroli zgodności dostarczonego oprogramowania z przekazanymi założeniami
 • Zarządzanie w trybie bieżącym Centralnym Rejestrem Inicjatyw
 • Weryfikację poprawności realizowanych procesów poprzez badanie ich zgodności z przyjętymi standardami i obowiązującymi procedurami oraz ocenę możliwości eliminacji czynników negatywnych dla ich efektywnej realizacji
 • Generowanie i weryfikację poprawności sprawozdań oraz raportów półrocznych i rocznych dla Klientów Spółki

Od wybranej osoby oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego
 • Min. rocznego doświadczenia w instytucji świadczącej usługi agenta transferowego lub w obszarze inwestycji/ubezpieczeń
 • Dobrej znajomości zagadnień związanych ze świadczeniem usług przez agenta transferowego
 • Bardzo dobrej znajomości produktów inwestycyjnych
 • Bardzo dobrej znajomości produktów ubezpieczeniowych
 • Umiejętności tworzenia procedur
 • Znajomości środowiska operacyjnego Windows oraz pakietu MS Office (w szczególności Microsoft Excel, Microsoft Word)
 • Umiejętności analizy i syntezy

W zamian oferujemy:

 • Pracę w renomowanej Firmie i realne perspektywy rozwoju
 • Atrakcyjny system wynagradzania
 • Program profesjonalnych szkoleń
 • Pakiet motywacyjny, m. in. opiekę medyczną, fundusz emerytalny
 • Produkty ubezpieczeniowe Grupy PZU do nabycia na preferencyjnych warunkach