Label1

Rozwój w PZU

Label1

Rozwój potencjału pracowników i stałe podnoszenie ich kompetencji są dla nas kluczowe. W Grupie PZU możesz się rozwijać w wielu kierunkach:

 • oferujemy pracę w różnorodnych dziedzinach biznesu (sprzedaż i obsługa klienta, likwidacja szkód i świadczeń, IT, finanse, inwestycje, prawo, marketing, administracja itd.),
 • realizujemy projekty na dużą skalę, które wyróżniają nas w kraju ale i na świecie,
 • realizujemy własne pomysły, mamy wpływ na każdy projekt oraz jego rozwiązanie – Centrala PZU znajduje się w Polsce i tu podejmowane są wszystkie decyzje,
 • opracowujemy z pracownikami ich roczne plany rozwoju,
 • zapewniamy szkolenia: centralne, specjalistyczne, indywidualne, grupowe oraz kursy e-learningowe,
 • prowadzimy programy rozwojowe dla poszczególnych grup pracowników,
 • dofinansowujemy studia podyplomowe, kursy językowe i zdobywanie kwalifikacji zawodowych (np. CFA, CIMA),
 • wspieramy awanse i rekrutacje wewnętrznew. W 2014 r. 30% rekrutacji zamknęliśmy zatrudnieniem kandydata wewnętrznego.

 • PLUS Program szkoleń, którego celem jest wpieranie rozwoju kompetencji i osobistej efektywności. Szkolenia obejmują niemal 20 modułów i są dostosowane do naszego modelu kompetencji – DNA Pracownika. Program jest również nastwiony na wzmocnienie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi.

Programy menedżerskie  

 • Wyzwania zarządzania Dwudniowy program zawierający najważniejsze treści z zakresu zarządzania zespołem. Pomaga świeżo mianowanym kierownikom wdrożyć się w nową rolę i efektywnie zarządzać. Każdy moduł  jest wspierany szkoleniem e-learningowym.  
 • Lider 2.0 Lider 2.0 został przygotowany dla wyższej kadry zarządzającej. To półtoraroczny program poświęcony rozwojowi przywództwa w oparciu o model wszechstronnego przywództwa wg. Roba Kaisera. Jest realizowany przy współpracy z autorytetami w tej dziedzinie oraz uznanymi firmami szkoleniowymi. Program ma wspierać realizację ambitnej strategii biznesowej i budować kulturę zaangażowania oraz zorientowania na wynik i klienta.  
 • Menedżer 2.0 Program zawierający treści spójne z programem Lider 2.0, jednak dopasowany do specyfiki zarządzania średniej kadry menedżerskiej. Trwa 2 lata i jest wspierany nowoczesną, wirtualną platformą rozwojową. Uzupełnia ona szkolenia stacjonarne i wykorzystuje interaktywne metody oraz mechanizmy gier.

Sieć talentów PZU - Talnet

Wszystkie inicjatywy Grupy PZU wspierające rozwój pracowników o wysokim potencjale są połączone w program Talnet. Ma on stworzyć inspirującą przestrzeń dla najlepszych, która pozwoli im na wspólne uczenie się, wymianę wiedzy i doświadczeń. W ramach Talnet realizujemy dwa programy:

 • TalentUP – jego celem jest przygotowanie pracowników na stanowiskach specjalistycznych do pełnienia ról menedżerskich zgodnie z misją i wartościami firmy.
 • SmartUP – program General MBA PZU: Innovate realizowany we współpracy z Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej. Skierowany jest do menedżerów z potencjałem do realizacji innowacyjnych projektów w Grupie PZU. Studia trwają 3 semestry.

PZU należy do prestiżowego grona Akredytowanych Pracodawców ACCA, co potwierdza wysokie standardy programów rozwoju i doskonalenia naszych pracowników w zakresie finansów, rachunkowości i zarządzania.