Label1

Notowania DFE PZU

Label1

Notowania DFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
29.05 19.04.2018

Notowania OFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
45.00 21,903,381,982.96 19.04.2018