Label1

Notowania DFE PZU

Label1

Notowania DFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
29.68 13.10.2017

Notowania OFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
47.20 23,615,338,361.85 13.10.2017