Label1

Notowania DFE PZU

Label1

Notowania DFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
28.37 14.06.2018

Notowania OFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
43.89 21,184,373,910.74 14.06.2018