Label1

Notowania DFE PZU

Label1

Notowania DFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
29.18 14.08.2017

Notowania OFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
45.16 22,837,706,790.52 14.08.2017