Label1

Notowania DFE PZU

Label1

Notowania DFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
30.12 15.02.2018

Notowania OFE PZU

Wartość jednostki: Wartość aktywów: Stan na dzień:
46.83 22,984,333,082.95 15.02.2018