Label1

Poznaj zarząd PZU

Label1

Marcin Żółtek - Prezes Zarządu

Absolwent wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe studia dla managerów sektora finansów i ubezpieczeń na SGH oraz program Harvard Managementor organizowany przez ICAN Institute. W latach 1993-1998 pracował naukowo na Wydziale Matematyki UW. Z rynkiem finansowym związany od 1998 roku. Pracował w Banku Pekao S.A. w zespole obrotu kredytami i pochodnych kredytowych oraz zespole finansowania strukturalnego. W latach 1999-2016 był pracownikiem Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego, pełniąc role Specjalisty rynku papierów dłużnych, Zarządzającego portfelem papierów dłużnych następnie Dyrektora inwestycyjnego, a od 2009 roku Członka Zarządu i od 2016 roku Prezesa Zarządu Aviva PTE.

Wojciech Backiel - Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie zarządzania i doradztwa finansowego oraz ubezpieczeń. Z Grupą PZU związany od 1998 r., kiedy rozpoczął pracę na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu PTE PZU SA. Wcześniej pracował w TUiR „WARTA" SA na stanowiskach głównego specjalisty i Dyrektora Biura Prezydialnego. Posiada bogatą wiedzę w zakresie prawa handlowego i zarządzania.

Jacek Tomasik - Członek Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, uzyskał tytuł magistra na kierunku finanse i bankowość o specjalizacji finanse publiczne, wcześniej ukończył zarządzanie i planowanie społeczne. Ukończył także studia podyplomowe na SGH Lean w Usługach i otrzymał tytuł Kaizen Coacha wystawiany przez Kaizen Institute. W latach 1994-1996 pracował w Insol AG Sp. z o.o., następnie w latach 1996-1997 jako analityk w Zespole Nieruchomości w Departamencie Inwestycyjnym Elektrim SA. Od 1997 r. związany z Bankiem Pekao SA, najpierw jako Opiekun Klienta Strategicznego w Departamencie Bankowości Korporacyjnej, następnie Ekspert w Biurze Przygotowania Emisji w Departamencie Korporacyjnym, a w latach 2001 - 2003 Ekspert ds. Energetyki w Departamencie Finansowania Projektów Inwestycyjnych. W latach 2003-2009 r. pracował w Kredyt Banku SA, w 2005 r. objął stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Kredytami Zagrożonymi (Korporacje i SME), a od 2007 r. Dyrektora Centrum Bankowości Korporacyjnej Klientów Strategicznych. W latach 2009-2015 Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych TUiR Warta SA. W 2016 r. Dyrektor ds. Segmentu Klientów Korporacyjnych PKO Leasing S.A. Niezależny Członek Rady Nadzorczej Spółki FERRO SA oraz Spółki Ceramika Nowa Gala SA.