Label1

PZU Zdrowie SA

Label1

PZU Zdrowie SA ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000395215 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy REGON 143343166 NIP 527-266-38-52 Wysokość kapitału zakładowego 650 000 złotych

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA jest właścicielem 100% akcji.

Zarząd: Julita Czyżewska, Prezes Zarządu Maciej Kołek, Członek ZarząduPaweł Kuśmierowski, Członek Zarządu

Zarząd spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 26.07.2017 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu PZU Zdrowie Spółka Akcyjna nr UZ/57/2017 plan połączenia spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna ze spółką „Medicus w Opolu” Sp. z o.o. (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na PZU Zdrowie Spółkę Akcyjną jako spółkę przejmująca (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony z „Medicus w Opolu” Sp. z o. o. plan połączenia znajduje się tutaj.

Siła naszej oferty:

 • znamy problemy i potrzeby klientów MSP i klientów korporacyjnych - ubezpieczamy w zakresie życiowym ponad 200 000 firm z różnych branż,
 • dysponujemy własną infolinią medyczną – nasi konsultanci są dostępni przez całą dobę, 7 dni w tygodniu,
 • nie przeprowadzamy ankiet medycznych,
 • oferujemy produkty zdrowotne także dla małych, nawet 3-osobowych przedsiębiorstw, a także dla 1- i 2-osobowych działalności gospodarczych oraz wolnych zawodów,
 • umożliwiamy indywidualne dopasowanie oferty do potrzeb pracodawcy,
 • honorujemy skierowania na badania wydane przez lekarzy spoza sieci placówek współpracujących z nami,
 • mamy bardzo szeroką dostępność lokalizacji i usług na terenie całego kraju,
 • w ofercie jest ponad 1800 placówek medycznych, a ich liczba stale rośnie,
 • gwarantujemy krótki czas oczekiwania na wizyty lekarskie i badania - organizujemy wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, a u lekarza specjalisty w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych,
 • zapewniamy dostęp do wszystkich specjalistów bez skierowań (łącznie z konsultacją profesorską),
 • oferujemy wizyty domowe (od 2 do 4 rocznie), nielimitowane odległością w kilometrach,
 • oferujemy dodatkowe usługi, m.in. szkolenia BHP, szkolenia z pierwszej pomocy medycznej oraz badania dla pracowników, akcje edukacyjne i diagnostyczne w siedzibie pracodawcy.

Programy profilaktyczne

Ważnym i docenianym elementem naszej oferty są programy prozdrowotne. Oferujemy gotowe rozwiązania oraz tworzymy programy indywidualnie dopasowane do potrzeb konkretnej firmy. Badania organizujemy w siedzibie klienta, a niezbędne elementy infrastruktury zapewniamy we własnym zakresie. W standardowej ofercie mamy:

 • program dla pracowników borykających się z problemami kręgosłupa,
 • program sprawdzający stan zdrowia pod kątem otyłości i problemów z układem krwionośnym oraz monitorujący stan serca,
 • program dla osób z bólami stawów kolanowych lub kręgosłupa i planujących wzmożoną aktywność ruchową,
 • program zapobiegania skutkom wypalenia zawodowego w wyniku stresu.

 • Zapewniamy opiekę medyczną ponad 1,2 milionom klientów.
 • Ponad 600 tys. klientów korzysta z naszych ubezpieczeń lekowych.
 • Naszych Klientów leczymy w ponad 1800 placówek medycznych w ponad 500 polskich miastach.
 • Oferujemy opiekę medyczną z szybkim dostępem do lekarzy – 2 dni do lekarzy podstawowej opieki medycznej, 5 dni do lekarzy specjalistów.
 • Średni czas oczekiwania na połączenie z naszym konsultantem to zaledwie kilkanaście sekund.