Label1

PZU Zdrowie SA

Label1

Grupa PZU od ponad 15 lat jest obecna na rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Spółka PZU Zdrowie SA jest odpowiedzialna za realizację usług medycznych na rzecz klientów ubezpieczeniowych, abonamentowych, indywidualnych oraz posiadających ubezpieczenie w NFZ.Oferujemy opiekę medyczną dla firm oraz indywidualne ubezpieczenia zdrowotne.

Co nas wyróżnia:

 • oferujemy produkty zdrowotne dla klientów indywidualnych, firm z sektora MSP i korporacji, a także dla małych, nawet 1-osobowych działalności gospodarczych oraz wolnych zawodów,
 • umożliwiamy dopasowanie oferty grupowej do potrzeb pracodawcy,
 • oferujemy dodatkowe usługi, m.in. szkolenia BHP, szkolenia z pierwszej pomocy medycznej oraz akcje
 • edukacyjne i diagnostyczne w siedzibie pracodawcy,
 • honorujemy skierowania na badania wydane przez lekarzy spoza sieci placówek współpracujących z nami,
 • zapewniamy dostęp do ponad 2000 placówek medycznych, a ich liczba stale rośnie,
 • gwarantujemy krótki czas oczekiwania na wizyty lekarskie i badania – wizyty u lekarza POZ w ciągu maks.
 • 2 dni roboczych, a u lekarza specjalisty – 5 dni roboczych,
 • zapewniamy dostęp do wszystkich specjalistów bez skierowań (łącznie z konsultacją profesorską),
 • dysponujemy własną infolinią medyczną – nasi konsultanci są dostępni przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

PZU Zdrowie SAul. Konstruktorska 1302-673 Warszawa

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000395215 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział GospodarczyREGON 143343166NIP 527-266-38-52Wysokość kapitału zakładowego 10 650 000 złotych

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA jest właścicielem 100% akcji.

Zarząd:Julita Czyżewska, Prezes ZarząduMaciej Kołek, Członek ZarząduPaweł Kuśmierowski, Członek ZarząduSebastian Tabaka, Członek Zarządu

Zarząd spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 26.07.2017 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu PZU Zdrowie Spółka Akcyjna nr UZ/57/2017 plan połączenia spółki PZU Zdrowie Spółka Akcyjna ze spółką „Medicus w Opolu” Sp. z o.o. (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na PZU Zdrowie Spółkę Akcyjną jako spółkę przejmująca (łączenie się przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony z „Medicus w Opolu” Sp. z o. o. plan połączenia znajduje się tutaj.

 • Z naszej opieki medycznej korzysta ponad 1,5 mln klientów, a z ubezpieczenia lekowego 600 tys. klientów,
 • nasi klienci mogą korzystać z usług ponad 2000 placówek medycznych w 500 miastach,
 • posiadamy 60 placówek własnych, m.in. w Gdańsku, Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Częstochowie, Płocku i Radomiu,
 • współpracujemy z ponad 7000 aptek i 50 szpitalami na terenie całego kraju,
 • czas oczekiwania na połączone z konsultantem całodobowej infolinii wynosi zaledwie kilkanaście sekund.