Label1

Jednostki Uczestnictwa Funduszy

Label1

Jeżeli nie odnalazłeś na stronie wyceny danego funduszu w ramach posiadanego produktu to przejdź na stronę https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie/stopy-zwrotu


Jednostki Uczestnictwa Funduszy

  Kod funduszu Data wyceny Wartość bież. (zł) Wartość poprz. (zł) Zmiana wartości (%)
IKE PZU
FUNDUSZ AKCJI PWA06 15.01.2018 108.41000 108.43000 -0.018
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PWW06 15.01.2018 130.33000 130.51000 -0.138
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH PWD06 15.01.2018 161.57000 161.45000 +0.074
FUNDUSZ GOTÓWKOWY ZZP12 15.01.2018 77.43000 77.41000 +0.026
FUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA ZZI07 15.01.2018 51.04000 51.17000 -0.254
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY ZZZ19 15.01.2018 82.11000 81.95000 +0.195
IKZE PZU
Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek PWW06 16.01.2018 130.47000 130.33000 +0.107
Mocna Przyszłość
Akcji UWA02 10.01.2018 24.75449 24.58520 +0.689
Zrównoważony UWZ02 10.01.2018 26.19560 26.11103 +0.324
Dłużnych Papierów Wartościowych UWD02 10.01.2018 23.93333 23.93021 +0.013
PZU Cel na Przyszłość
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 15.01.2018 108.41000 108.43000 -0.018
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 15.01.2018 54.47000 54.46000 +0.018
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 15.01.2018 81.39000 81.56000 -0.208
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 15.01.2018 161.57000 161.45000 +0.074
PZU Ochrony Majątku ZZD38 15.01.2018 61.19000 61.19000 0.000
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 15.01.2018 51.04000 51.17000 -0.254
PZU Gotówkowy ZZP06 15.01.2018 77.43000 77.41000 +0.026
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 15.01.2018 130.33000 130.51000 -0.138
PZU Sejf + ZZW30 15.01.2018 64.01000 63.98000 +0.047
PZU Zrównoważony ZZZ15 15.01.2018 82.11000 81.95000 +0.195
PZU Plan na Życie
Fundusze ochrony kapitału
PZU SEJF+ ZZW30 15.01.2018 64.01000 63.98000 +0.047
Fundusze pieniężne
ESALIENS Pieniężny CZP08 15.01.2018 271.29000 271.12000 +0.063
PZU Gotówkowy ZZP06 15.01.2018 77.43000 77.41000 +0.026
UniKorona Pieniężny NZP10 15.01.2018 216.80000 216.72000 +0.037
Millennium Depozytowy MZP03 15.01.2018 183.64000 183.59000 +0.027
Fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 15.01.2018 21.60000 21.58000 +0.093
UniObligacje: Nowa Europa NZB33 15.01.2018 194.81000 195.34000 -0.271
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 15.01.2018 161.57000 161.45000 +0.074
PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZZB01 15.01.2018 130.12000 130.07000 +0.038
Rockbridge Obligacji 2 VZD34 15.01.2018 3,459.66000 3,457.54000 +0.061
Fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 15.01.2018 32.95000 32.96000 -0.030
ESALIENS Senior CZW12 15.01.2018 295.45000 295.19000 +0.088
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 15.01.2018 130.33000 130.51000 -0.138
UniStabilny Wzrost NZW28 15.01.2018 182.61000 182.91000 -0.164
Skarbiec-III Filar SZW18 15.01.2018 175.32000 175.30000 +0.011
Rockbridge Stabilnego Wzrostu VZW31 15.01.2018 17.75000 17.74000 +0.056
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu MZK01 15.01.2018 197.20000 197.24000 -0.020
Fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 15.01.2018 32.61000 32.62000 -0.031
PZU Zrównoważony ZZZ15 15.01.2018 82.11000 81.95000 +0.195
Arka Platinum Dynamiczny AZZ45 15.01.2018 41.98000 42.13000 -0.356
Skarbiec-Waga SZZ18 15.01.2018 328.29000 327.94000 +0.107
UniKorona Zrównoważony NZZ17 15.01.2018 343.45000 344.45000 -0.290
Fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 15.01.2018 38.99000 39.00000 -0.026
ESALIENS Akcji CZA17 15.01.2018 415.60000 414.97000 +0.152
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 15.01.2018 108.41000 108.43000 -0.018
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 15.01.2018 54.47000 54.46000 +0.018
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 15.01.2018 51.04000 51.17000 -0.254
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 15.01.2018 81.39000 81.56000 -0.208
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZZI74 15.01.2018 204.84000 206.33000 -0.722
PZU Akcji Rynków Wschodzących ZZI75 15.01.2018 119.65000 119.98000 -0.275
PZU Akcji Spółek Dywidendowych ZZI76 15.01.2018 128.72000 128.75000 -0.023
Quercus Agresywny QZS18 15.01.2018 195.06000 195.42000 -0.184
Skarbiec Akcja SZA15 15.01.2018 357.05000 356.70000 +0.098
UniKorona Akcje NZA16 15.01.2018 243.23000 244.60000 -0.560
SKOK Akcji DZA39 10.01.2017 100.84000 99.83000 +1.012
Investor Gold Otwarty TZI77 15.01.2018 148.52000 147.74000 +0.528
Millennium Dynamicznych Spółek MZA42 15.01.2018 103.35000 103.53000 -0.174
Millennium Globalny Akcji MZI96 15.01.2018 166.71000 166.65000 +0.036
Pioneer Surowców i Energii HZI10 15.01.2018 5.97000 5.96000 +0.168
Fundusze Modelowe
Fundusz Modelowy Akcyjny OZA37 15.01.2018 136.59000 136.87000 -0.205
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu OZW33 15.01.2018 138.37000 138.45000 -0.058
Fundusz Modelowy Zrównoważony OZZ34 15.01.2018 129.63000 129.69000 -0.046
Pogodna Jesień
Stabilna Pogodna Jesień UWZ01 10.01.2018 54.96269 54.90571 +0.104
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)
Agresywny PWS07 10.01.2018 15.93174 15.76961 +1.028
Dłużnych Papierów Wartościowych PWD05 10.01.2018 20.52750 20.52394 +0.017
Stabilnego Wzrostu PWW07 10.01.2018 17.41324 17.35810 +0.318
Zrównoważony PWZ05 10.01.2018 36.27289 36.27676 -0.011
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)
Kategoria jednostki uczestnictwa A
PZU Gotówkowy ZZP06 22.10.2015 73.95000 73.88000 +0.095
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.10.2015 159.49000 158.67000 +0.517
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.10.2015 130.93000 130.60000 +0.253
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.10.2015 71.10000 71.16000 -0.084
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.10.2015 96.72000 96.96000 -0.248
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.10.2015 45.67000 45.51000 +0.352
Strefa Zysku
Fundusz Gwarantowany ZZG06 15.01.2018 61.19000 61.19000 0.000
Fundusze pieniężne
PZU Gotówkowy ZZP06 15.01.2018 77.43000 77.41000 +0.026
ESALIENS Pieniężny CZP08 15.01.2018 271.29000 271.12000 +0.063
Arka BZ WBK Gotówkowy AZP09 15.01.2018 30.14000 30.13000 +0.033
UniKorona Pieniężny NZP10 15.01.2018 216.80000 216.72000 +0.037
Fundusze papierów dłużnych
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 15.01.2018 161.57000 161.45000 +0.074
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 15.01.2018 21.60000 21.58000 +0.093
UniKorona Obligacje NZD10 15.01.2018 346.19000 345.95000 +0.069
Skarbiec Obligacje SZD16 15.01.2018 313.88000 313.42000 +0.147
Investor Obligacji TZD07 15.01.2018 327.61000 327.46000 +0.046
Fundusze stabilnego wzrostu
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 15.01.2018 130.33000 130.51000 -0.138
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 15.01.2018 32.95000 32.96000 -0.030
Skarbiec III Filar SZW18 15.01.2018 175.32000 175.30000 +0.011
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego TZW19 15.01.2018 34.72000 34.62000 +0.289
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji DZZ25 15.01.2018 142.48000 142.57000 -0.063
ESALIENS Senior CZW12 15.01.2018 295.45000 295.19000 +0.088
Fundusze zrównoważone
PZU Zrównoważony ZZZ15 15.01.2018 82.11000 81.95000 +0.195
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 15.01.2018 32.61000 32.62000 -0.031
UniKorona Zrównoważony NZZ17 15.01.2018 343.45000 344.45000 -0.290
Skarbiec Waga SZZ18 15.01.2018 328.29000 327.94000 +0.107
Fundusze akcji
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 15.01.2018 108.41000 108.43000 -0.018
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 15.01.2018 51.04000 51.17000 -0.254
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 15.01.2018 54.47000 54.46000 +0.018
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 15.01.2018 38.99000 39.00000 -0.026
Skarbiec Akcje SZA15 15.01.2018 357.05000 356.70000 +0.098
UniKorona Akcje NZA16 15.01.2018 243.23000 244.60000 -0.560
ESALIENS Akcji CZA17 15.01.2018 415.60000 414.97000 +0.152
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji DZS10 19.11.2014 108.21000 108.23000 -0.018
Pioneer Rynków Wschodzących HZA22 15.01.2018 8.35000 8.37000 -0.239
Pioneer Akcji Europejskich HZA23 15.01.2018 51.58000 51.59000 -0.019
Investor Akcji TZA10 15.01.2018 317.12000 315.16000 +0.622