Label1

Jednostki Uczestnictwa Funduszy

Label1

Jeżeli nie odnalazłeś na stronie wyceny danego funduszu w ramach posiadanego produktu to przejdź na stronę https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie/stopy-zwrotu


Jednostki Uczestnictwa Funduszy

  Kod funduszu Data wyceny Wartość bież. (zł) Wartość poprz. (zł) Zmiana wartości (%)
IKE PZU
FUNDUSZ AKCJI PWA06 15.11.2017 103.06000 103.90000 -0.808
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PWW06 15.11.2017 128.56000 128.42000 +0.109
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH PWD06 15.11.2017 160.89000 160.85000 +0.025
FUNDUSZ GOTÓWKOWY ZZP12 15.11.2017 77.24000 77.23000 +0.013
FUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA ZZI07 15.11.2017 48.24000 48.59000 -0.720
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY ZZZ19 15.11.2017 78.29000 78.62000 -0.420
IKZE PZU
Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek PWW06 16.11.2017 129.07000 128.56000 +0.397
Mocna Przyszłość
Akcji UWA02 08.11.2017 24.49745 24.67856 -0.734
Zrównoważony UWZ02 08.11.2017 26.02412 26.09165 -0.259
Dłużnych Papierów Wartościowych UWD02 08.11.2017 23.83902 23.80734 +0.133
PZU Cel na Przyszłość
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 15.11.2017 103.06000 103.90000 -0.808
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 15.11.2017 51.55000 51.72000 -0.329
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 15.11.2017 79.31000 78.69000 +0.788
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 15.11.2017 160.89000 160.85000 +0.025
PZU Ochrony Majątku ZZD38 15.11.2017 61.20000 61.20000 0.000
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 15.11.2017 48.24000 48.59000 -0.720
PZU Gotówkowy ZZP06 15.11.2017 77.24000 77.23000 +0.013
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 15.11.2017 128.56000 128.42000 +0.109
PZU Sejf + ZZW30 15.11.2017 63.89000 63.89000 0.000
PZU Zrównoważony ZZZ15 15.11.2017 78.29000 78.62000 -0.420
PZU Plan na Życie
Fundusze ochrony kapitału
PZU SEJF+ ZZW30 15.11.2017 63.89000 63.89000 0.000
Fundusze pieniężne
ESALIENS Pieniężny CZP08 15.11.2017 270.14000 270.12000 +0.007
PZU Gotówkowy ZZP06 15.11.2017 77.24000 77.23000 +0.013
UniKorona Pieniężny NZP10 15.11.2017 215.55000 215.50000 +0.023
Millennium Depozytowy MZP03 15.11.2017 183.01000 183.00000 +0.005
Fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 15.11.2017 21.42000 21.41000 +0.047
UniObligacje: Nowa Europa NZB33 15.11.2017 194.34000 194.44000 -0.051
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 15.11.2017 160.89000 160.85000 +0.025
PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZZB01 15.11.2017 129.42000 129.44000 -0.015
Rockbridge Obligacji 2 VZD34 15.11.2017 3,421.72000 3,420.15000 +0.046
Fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 15.11.2017 32.03000 32.14000 -0.342
ESALIENS Senior CZW12 15.11.2017 291.28000 291.94000 -0.226
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 15.11.2017 128.56000 128.42000 +0.109
UniStabilny Wzrost NZW28 15.11.2017 179.55000 179.82000 -0.150
Skarbiec-III Filar SZW18 15.11.2017 170.05000 170.72000 -0.392
Rockbridge Stabilnego Wzrostu VZW31 15.11.2017 17.38000 17.42000 -0.230
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu MZK01 15.11.2017 193.15000 193.93000 -0.402
Fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 15.11.2017 31.61000 31.86000 -0.785
PZU Zrównoważony ZZZ15 15.11.2017 78.29000 78.62000 -0.420
Arka Platinum Dynamiczny AZZ45 15.11.2017 41.18000 41.40000 -0.531
Skarbiec-Waga SZZ18 15.11.2017 318.47000 320.23000 -0.550
UniKorona Zrównoważony NZZ17 15.11.2017 334.35000 335.71000 -0.405
Fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 15.11.2017 37.16000 37.68000 -1.380
ESALIENS Akcji CZA17 15.11.2017 399.43000 403.18000 -0.930
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 15.11.2017 103.06000 103.90000 -0.808
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 15.11.2017 51.55000 51.72000 -0.329
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 15.11.2017 48.24000 48.59000 -0.720
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 15.11.2017 79.31000 78.69000 +0.788
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZZI74 15.11.2017 198.02000 198.69000 -0.337
PZU Akcji Rynków Wschodzących ZZI75 15.11.2017 110.16000 110.49000 -0.299
PZU Akcji Spółek Dywidendowych ZZI76 15.11.2017 122.07000 123.12000 -0.853
Quercus Agresywny QZS18 15.11.2017 183.34000 185.21000 -1.010
Skarbiec Akcja SZA15 15.11.2017 340.60000 343.36000 -0.804
UniKorona Akcje NZA16 15.11.2017 233.44000 235.36000 -0.816
SKOK Akcji DZA39 10.01.2017 100.84000 99.83000 +1.012
Investor Gold Otwarty TZI77 15.11.2017 143.78000 144.34000 -0.388
Millennium Dynamicznych Spółek MZA42 15.11.2017 98.30000 98.87000 -0.577
Millennium Globalny Akcji MZI96 15.11.2017 159.30000 160.54000 -0.772
Pioneer Surowców i Energii HZI10 15.11.2017 5.85000 5.93000 -1.349
Fundusze Modelowe
Fundusz Modelowy Akcyjny OZA37 15.11.2017 130.34000 131.32000 -0.746
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu OZW33 15.11.2017 135.24000 135.66000 -0.310
Fundusz Modelowy Zrównoważony OZZ34 15.11.2017 125.64000 126.37000 -0.578
Pogodna Jesień
Stabilna Pogodna Jesień UWZ01 08.11.2017 54.74873 54.73004 +0.034
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)
Agresywny PWS07 08.11.2017 15.67654 15.81885 -0.900
Dłużnych Papierów Wartościowych PWD05 08.11.2017 20.43210 20.40031 +0.156
Stabilnego Wzrostu PWW07 08.11.2017 17.28698 17.31305 -0.151
Zrównoważony PWZ05 08.11.2017 36.30782 36.31032 -0.007
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)
Kategoria jednostki uczestnictwa A
PZU Gotówkowy ZZP06 22.10.2015 73.95000 73.88000 +0.095
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.10.2015 159.49000 158.67000 +0.517
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.10.2015 130.93000 130.60000 +0.253
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.10.2015 71.10000 71.16000 -0.084
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.10.2015 96.72000 96.96000 -0.248
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.10.2015 45.67000 45.51000 +0.352
Strefa Zysku
Fundusz Gwarantowany ZZG06 15.11.2017 61.20000 61.20000 0.000
Fundusze pieniężne
PZU Gotówkowy ZZP06 15.11.2017 77.24000 77.23000 +0.013
ESALIENS Pieniężny CZP08 15.11.2017 270.14000 270.12000 +0.007
Arka BZ WBK Gotówkowy AZP09 15.11.2017 30.05000 30.05000 0.000
UniKorona Pieniężny NZP10 15.11.2017 215.55000 215.50000 +0.023
Fundusze papierów dłużnych
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 15.11.2017 160.89000 160.85000 +0.025
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 15.11.2017 21.42000 21.41000 +0.047
UniKorona Obligacje NZD10 15.11.2017 343.23000 343.05000 +0.052
Skarbiec Obligacje SZD16 15.11.2017 310.13000 309.99000 +0.045
Investor Obligacji TZD07 15.11.2017 325.53000 325.35000 +0.055
Fundusze stabilnego wzrostu
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 15.11.2017 128.56000 128.42000 +0.109
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 15.11.2017 32.03000 32.14000 -0.342
Skarbiec III Filar SZW18 15.11.2017 170.05000 170.72000 -0.392
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego TZW19 15.11.2017 33.61000 33.71000 -0.297
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji DZZ25 15.11.2017 142.11000 142.25000 -0.098
ESALIENS Senior CZW12 15.11.2017 291.28000 291.94000 -0.226
Fundusze zrównoważone
PZU Zrównoważony ZZZ15 15.11.2017 78.29000 78.62000 -0.420
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 15.11.2017 31.61000 31.86000 -0.785
UniKorona Zrównoważony NZZ17 15.11.2017 334.35000 335.71000 -0.405
Skarbiec Waga SZZ18 15.11.2017 318.47000 320.23000 -0.550
Fundusze akcji
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 15.11.2017 103.06000 103.90000 -0.808
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 15.11.2017 48.24000 48.59000 -0.720
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 15.11.2017 51.55000 51.72000 -0.329
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 15.11.2017 37.16000 37.68000 -1.380
Skarbiec Akcje SZA15 15.11.2017 340.60000 343.36000 -0.804
UniKorona Akcje NZA16 15.11.2017 233.44000 235.36000 -0.816
ESALIENS Akcji CZA17 15.11.2017 399.43000 403.18000 -0.930
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji DZS10 19.11.2014 108.21000 108.23000 -0.018
Pioneer Rynków Wschodzących HZA22 15.11.2017 7.75000 7.84000 -1.148
Pioneer Akcji Europejskich HZA23 15.11.2017 50.63000 50.68000 -0.099
Investor Akcji TZA10 15.11.2017 298.77000 302.48000 -1.227