Label1

Jednostki Uczestnictwa Funduszy

Label1

Jeżeli nie odnalazłeś na stronie wyceny danego funduszu w ramach posiadanego produktu to przejdź na stronę https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie/stopy-zwrotu


Jednostki Uczestnictwa Funduszy

  Kod funduszu Data wyceny Wartość bież. (zł) Wartość poprz. (zł) Zmiana wartości (%)
IKE PZU
FUNDUSZ AKCJI PWA06 13.07.2018 90.30000 90.34000 -0.044
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PWW06 13.07.2018 125.86000 125.74000 +0.095
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH PWD06 13.07.2018 163.97000 163.92000 +0.031
FUNDUSZ GOTÓWKOWY ZZP12 13.07.2018 78.05000 78.04000 +0.013
FUNDUSZ AKTYWNY AKCJI GLOBALNYCH ZZI07 13.07.2018 45.71000 45.58000 +0.285
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY ZZZ19 13.07.2018 72.29000 72.24000 +0.069
IKZE PZU
Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek PWW06 16.07.2018 125.41000 125.86000 -0.358
Mocna Przyszłość
Akcji UWA02 11.07.2018 22.87017 22.88951 -0.084
Zrównoważony UWZ02 11.07.2018 25.40540 25.40239 +0.012
Dłużnych Papierów Wartościowych UWD02 11.07.2018 24.15448 24.13289 +0.089
PZU Cel na Przyszłość
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 13.07.2018 90.30000 90.34000 -0.044
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 13.07.2018 45.82000 45.74000 +0.175
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 13.07.2018 73.34000 73.25000 +0.123
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 13.07.2018 163.97000 163.92000 +0.031
PZU Ochrony Majątku ZZD38 13.07.2018 61.34000 61.34000 0.000
PZU Aktywny Akcji Globalnych ZZI04 13.07.2018 45.71000 45.58000 +0.285
PZU Gotówkowy ZZP06 13.07.2018 78.05000 78.04000 +0.013
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 13.07.2018 125.86000 125.74000 +0.095
PZU Sejf + ZZW30 13.07.2018 64.56000 64.55000 +0.015
PZU Zrównoważony ZZZ15 13.07.2018 72.29000 72.24000 +0.069
PZU Plan na Życie
Fundusze ochrony kapitału
PZU SEJF+ ZZW30 13.07.2018 64.56000 64.55000 +0.015
Fundusze pieniężne
ESALIENS Pieniężny CZP08 13.07.2018 274.06000 274.02000 +0.015
PZU Gotówkowy ZZP06 13.07.2018 78.05000 78.04000 +0.013
UniKorona Pieniężny NZP10 13.07.2018 218.80000 218.84000 -0.018
Millennium Depozytowy MZP03 13.07.2018 184.36000 184.32000 +0.022
Fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 13.07.2018 21.82000 21.82000 0.000
UniObligacje: Nowa Europa NZB33 13.07.2018 181.38000 181.30000 +0.044
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 13.07.2018 163.97000 163.92000 +0.031
PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZZB01 13.07.2018 127.16000 126.73000 +0.339
Rockbridge Obligacji 2 VZD34 13.07.2018 3,428.14000 3,429.20000 -0.031
Fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 13.07.2018 31.80000 31.83000 -0.094
ESALIENS Senior CZW12 13.07.2018 286.71000 286.88000 -0.059
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 13.07.2018 125.86000 125.74000 +0.095
UniStabilny Wzrost NZW28 13.07.2018 177.75000 177.61000 +0.079
Skarbiec-III Filar SZW18 13.07.2018 176.87000 177.12000 -0.141
Rockbridge Stabilnego Wzrostu VZW31 13.07.2018 16.34000 16.36000 -0.122
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu MZK01 13.07.2018 191.26000 190.85000 +0.215
Fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 13.07.2018 30.17000 30.20000 -0.099
PZU Zrównoważony ZZZ15 13.07.2018 72.29000 72.24000 +0.069
Arka Platinum Dynamiczny AZZ45 13.07.2018 43.27000 43.05000 +0.511
Skarbiec-Waga SZZ18 13.07.2018 311.88000 312.21000 -0.106
UniKorona Zrównoważony NZZ17 13.07.2018 326.48000 325.99000 +0.150
Fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 13.07.2018 33.90000 33.97000 -0.206
ESALIENS Akcji CZA17 13.07.2018 367.95000 368.59000 -0.174
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 13.07.2018 90.30000 90.34000 -0.044
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 13.07.2018 45.82000 45.74000 +0.175
PZU Aktywny Akcji Globalnych ZZI04 13.07.2018 45.71000 45.58000 +0.285
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 13.07.2018 73.34000 73.25000 +0.123
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZZI74 13.07.2018 207.54000 206.99000 +0.266
PZU Akcji Rynków Wschodzących ZZI75 13.07.2018 116.52000 116.30000 +0.189
PZU Akcji Spółek Dywidendowych ZZI76 13.07.2018 108.25000 108.51000 -0.240
Quercus Agresywny QZS18 13.07.2018 156.82000 156.32000 +0.320
Skarbiec Akcja SZA15 13.07.2018 318.30000 319.32000 -0.319
UniKorona Akcje NZA16 13.07.2018 215.51000 214.78000 +0.340
Investor Gold Otwarty TZI77 13.07.2018 134.55000 135.46000 -0.672
Millennium Dynamicznych Spółek MZA42 13.07.2018 91.78000 91.70000 +0.087
Millennium Globalny Akcji MZI96 13.07.2018 161.52000 160.85000 +0.417
Pekao Surowców i Energii HZI10 13.07.2018 5.71000 5.70000 +0.175
Fundusze Modelowe
Fundusz Modelowy Akcyjny OZA37 13.07.2018 125.97000 125.55000 +0.335
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu OZW33 13.07.2018 139.55000 139.48000 +0.050
Fundusz Modelowy Zrównoważony OZZ34 13.07.2018 127.42000 127.18000 +0.189
Pogodna Jesień
Stabilna Pogodna Jesień UWZ01 11.07.2018 54.43711 54.42627 +0.020
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)
Agresywny PWS07 11.07.2018 13.76364 13.82208 -0.423
Dłużnych Papierów Wartościowych PWD05 11.07.2018 20.77384 20.75377 +0.097
Stabilnego Wzrostu PWW07 11.07.2018 16.78843 16.79960 -0.067
Zrównoważony PWZ05 11.07.2018 36.18915 36.19279 -0.010
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)
Kategoria jednostki uczestnictwa A
PZU Gotówkowy ZZP06 22.10.2015 73.95000 73.88000 +0.095
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.10.2015 159.49000 158.67000 +0.517
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.10.2015 130.93000 130.60000 +0.253
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.10.2015 71.10000 71.16000 -0.084
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.10.2015 96.72000 96.96000 -0.248
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.10.2015 45.67000 45.51000 +0.352
Strefa Zysku
Fundusz Gwarantowany ZZG06 13.07.2018 61.34000 61.34000 0.000
Fundusze pieniężne
PZU Gotówkowy ZZP06 13.07.2018 78.05000 78.04000 +0.013
ESALIENS Pieniężny CZP08 13.07.2018 274.06000 274.02000 +0.015
Arka BZ WBK Gotówkowy AZP09 13.07.2018 30.45000 30.44000 +0.033
UniKorona Pieniężny NZP10 13.07.2018 218.80000 218.84000 -0.018
Fundusze papierów dłużnych
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 13.07.2018 163.97000 163.92000 +0.031
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 13.07.2018 21.82000 21.82000 0.000
UniKorona Obligacje NZD10 13.07.2018 347.36000 347.66000 -0.086
Skarbiec Obligacje SZD16 13.07.2018 316.43000 316.43000 0.000
Investor Obligacji TZD07 13.07.2018 332.59000 332.61000 -0.006
Fundusze stabilnego wzrostu
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 13.07.2018 125.86000 125.74000 +0.095
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 13.07.2018 31.80000 31.83000 -0.094
Skarbiec III Filar SZW18 13.07.2018 176.87000 177.12000 -0.141
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego TZW19 13.07.2018 36.62000 36.54000 +0.219
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji DZZ25 13.07.2018 138.40000 138.24000 +0.116
ESALIENS Senior CZW12 13.07.2018 286.71000 286.88000 -0.059
Fundusze zrównoważone
PZU Zrównoważony ZZZ15 13.07.2018 72.29000 72.24000 +0.069
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 13.07.2018 30.17000 30.20000 -0.099
UniKorona Zrównoważony NZZ17 13.07.2018 326.48000 325.99000 +0.150
Skarbiec Waga SZZ18 13.07.2018 311.88000 312.21000 -0.106
Fundusze akcji
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 13.07.2018 90.30000 90.34000 -0.044
PZU Aktywny Akcji Globalnych ZZI04 13.07.2018 45.71000 45.58000 +0.285
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 13.07.2018 45.82000 45.74000 +0.175
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 13.07.2018 33.90000 33.97000 -0.206
Skarbiec Akcje SZA15 13.07.2018 318.30000 319.32000 -0.319
UniKorona Akcje NZA16 13.07.2018 215.51000 214.78000 +0.340
ESALIENS Akcji CZA17 13.07.2018 367.95000 368.59000 -0.174
Pekao Rynków Wschodzących HZA22 13.07.2018 7.44000 7.42000 +0.270
Pekao Akcji Europejskich HZA23 13.07.2018 51.81000 51.69000 +0.232
Investor Akcji TZA10 13.07.2018 331.86000 330.46000 +0.424