Label1

Jednostki Uczestnictwa Funduszy

Label1

Jeżeli nie odnalazłeś na stronie wyceny danego funduszu w ramach posiadanego produktu to przejdź na stronę https://www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie/stopy-zwrotu


Jednostki Uczestnictwa Funduszy

  Kod funduszu Data wyceny Wartość bież. (zł) Wartość poprz. (zł) Zmiana wartości (%)
IKE PZU
FUNDUSZ AKCJI PWA06 21.09.2017 108.72000 109.23000 -0.467
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU PWW06 21.09.2017 136.48000 136.99000 -0.372
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH PWD06 21.09.2017 162.30000 162.33000 -0.018
FUNDUSZ GOTÓWKOWY ZZP12 21.09.2017 76.87000 76.86000 +0.013
FUNDUSZ AKCJI NOWA EUROPA ZZI07 21.09.2017 49.76000 49.65000 +0.222
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY ZZZ19 21.09.2017 81.88000 82.19000 -0.377
IKZE PZU
Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek PWW06 20.09.2017 136.99000 137.10000 -0.080
Mocna Przyszłość
Akcji UWA02 20.09.2017 25.09096 25.20996 -0.472
Zrównoważony UWZ02 20.09.2017 26.26807 26.35165 -0.317
Dłużnych Papierów Wartościowych UWD02 20.09.2017 23.76326 23.80940 -0.194
PZU Cel na Przyszłość
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 20.09.2017 109.23000 109.48000 -0.228
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 20.09.2017 55.41000 55.49000 -0.144
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 20.09.2017 87.08000 86.90000 +0.207
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 20.09.2017 162.33000 162.38000 -0.031
PZU Ochrony Majątku ZZD38 20.09.2017 61.04000 61.04000 0.000
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 20.09.2017 49.65000 49.65000 0.000
PZU Gotówkowy ZZP06 20.09.2017 76.86000 76.87000 -0.013
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 20.09.2017 136.99000 137.10000 -0.080
PZU Sejf + ZZW30 20.09.2017 63.58000 63.58000 0.000
PZU Zrównoważony ZZZ15 20.09.2017 82.19000 82.11000 +0.097
PZU Plan na Życie
Fundusze ochrony kapitału
PZU SEJF+ ZZW30 20.09.2017 63.58000 63.58000 0.000
Fundusze pieniężne
ESALIENS Pieniężny CZP08 20.09.2017 268.76000 268.70000 +0.022
PZU Gotówkowy ZZP06 20.09.2017 76.86000 76.87000 -0.013
UniKorona Pieniężny NZP10 20.09.2017 214.40000 214.46000 -0.028
Millennium Depozytowy MZP03 20.09.2017 182.39000 182.39000 0.000
Fundusze papierów dłużnych
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 20.09.2017 21.33000 21.33000 0.000
UniObligacje: Nowa Europa NZB33 20.09.2017 203.20000 203.91000 -0.348
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 20.09.2017 162.33000 162.38000 -0.031
PZU Dłużny Rynków Wschodzących ZZB01 20.09.2017 130.67000 130.88000 -0.160
BPH Obligacji 2 VZD34 20.09.2017 3,407.67000 3,407.59000 +0.002
Fundusze stabilnego wzrostu
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 20.09.2017 32.44000 32.45000 -0.031
ESALIENS Senior CZW12 20.09.2017 291.94000 291.94000 0.000
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 20.09.2017 136.99000 137.10000 -0.080
UniStabilny Wzrost NZW28 20.09.2017 181.30000 181.46000 -0.088
Skarbiec-III Filar SZW18 20.09.2017 172.29000 172.18000 +0.064
BPH Stabilnego Wzrostu VZW31 20.09.2017 17.68000 17.70000 -0.113
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu MZK01 20.09.2017 193.32000 193.59000 -0.139
Fundusze zrównoważone
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 20.09.2017 32.28000 32.30000 -0.062
PZU Zrównoważony ZZZ15 20.09.2017 82.19000 82.11000 +0.097
Arka Platinum Dynamiczny AZZ45 20.09.2017 40.70000 40.79000 -0.221
Skarbiec-Waga SZZ18 20.09.2017 323.48000 323.55000 -0.022
UniKorona Zrównoważony NZZ17 20.09.2017 343.16000 343.38000 -0.064
Fundusze akcji
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 20.09.2017 38.56000 38.61000 -0.130
ESALIENS Akcji CZA17 20.09.2017 402.13000 402.52000 -0.097
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 20.09.2017 109.23000 109.48000 -0.228
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 20.09.2017 55.41000 55.49000 -0.144
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 20.09.2017 49.65000 49.65000 0.000
PZU Energia Medycyna Ekologia ZZA38 20.09.2017 87.08000 86.90000 +0.207
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych ZZI74 20.09.2017 196.48000 196.65000 -0.086
PZU Akcji Rynków Wschodzących ZZI75 20.09.2017 111.87000 111.62000 +0.224
PZU Akcji Spółek Dywidendowych ZZI76 20.09.2017 131.80000 131.84000 -0.030
Quercus Agresywny QZS18 20.09.2017 199.66000 200.28000 -0.310
Skarbiec Akcja SZA15 20.09.2017 349.28000 348.81000 +0.135
UniKorona Akcje NZA16 20.09.2017 241.35000 241.53000 -0.075
SKOK Akcji DZA39 10.01.2017 100.84000 99.83000 +1.012
Investor Gold Otwarty TZI77 20.09.2017 146.88000 147.28000 -0.272
Millennium Dynamicznych Spółek MZA42 20.09.2017 105.72000 105.77000 -0.047
Millennium Globalny Akcji MZI96 20.09.2017 157.70000 157.96000 -0.165
Pioneer Surowców i Energii HZI10 20.09.2017 5.75000 5.76000 -0.174
Fundusze Modelowe
Fundusz Modelowy Akcyjny OZA37 20.09.2017 136.73000 136.87000 -0.102
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu OZW33 20.09.2017 137.03000 137.05000 -0.015
Fundusz Modelowy Zrównoważony OZZ34 20.09.2017 128.74000 128.92000 -0.140
Pogodna Jesień
Stabilna Pogodna Jesień UWZ01 20.09.2017 54.82510 54.95344 -0.234
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)
Agresywny PWS07 20.09.2017 16.23859 16.33328 -0.580
Dłużnych Papierów Wartościowych PWD05 20.09.2017 20.36200 20.40152 -0.194
Stabilnego Wzrostu PWW07 20.09.2017 17.42284 17.46874 -0.263
Zrównoważony PWZ05 20.09.2017 36.33091 36.33387 -0.008
Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)
Kategoria jednostki uczestnictwa A
PZU Gotówkowy ZZP06 22.10.2015 73.95000 73.88000 +0.095
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 22.10.2015 159.49000 158.67000 +0.517
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 22.10.2015 130.93000 130.60000 +0.253
PZU Zrównoważony ZZZ15 22.10.2015 71.10000 71.16000 -0.084
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 22.10.2015 96.72000 96.96000 -0.248
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 22.10.2015 45.67000 45.51000 +0.352
Strefa Zysku
Fundusz Gwarantowany ZZG06 20.09.2017 61.04000 61.04000 0.000
Fundusze pieniężne
PZU Gotówkowy ZZP06 20.09.2017 76.86000 76.87000 -0.013
ESALIENS Pieniężny CZP08 20.09.2017 268.76000 268.70000 +0.022
Arka BZ WBK Gotówkowy AZP09 20.09.2017 29.87000 29.88000 -0.033
UniKorona Pieniężny NZP10 20.09.2017 214.40000 214.46000 -0.028
Fundusze papierów dłużnych
PZU Papierów Dłużnych Polonez ZZD13 20.09.2017 162.33000 162.38000 -0.031
Arka BZ WBK Obligacji AZD11 20.09.2017 21.33000 21.33000 0.000
UniKorona Obligacje NZD10 20.09.2017 342.66000 343.38000 -0.210
Skarbiec Obligacje SZD16 20.09.2017 308.66000 308.46000 +0.065
Investor Obligacji TZD07 20.09.2017 324.03000 324.02000 +0.003
Fundusze stabilnego wzrostu
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek ZZW16 20.09.2017 136.99000 137.10000 -0.080
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu AZW17 20.09.2017 32.44000 32.45000 -0.031
Skarbiec III Filar SZW18 20.09.2017 172.29000 172.18000 +0.064
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego TZW19 20.09.2017 33.61000 33.60000 +0.030
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji DZZ25 20.09.2017 144.18000 143.99000 +0.132
ESALIENS Senior CZW12 20.09.2017 291.94000 291.94000 0.000
Fundusze zrównoważone
PZU Zrównoważony ZZZ15 20.09.2017 82.19000 82.11000 +0.097
Arka BZ WBK Zrównoważony AZZ16 20.09.2017 32.28000 32.30000 -0.062
UniKorona Zrównoważony NZZ17 20.09.2017 343.16000 343.38000 -0.064
Skarbiec Waga SZZ18 20.09.2017 323.48000 323.55000 -0.022
Fundusze akcji
PZU Akcji Krakowiak ZZA13 20.09.2017 109.23000 109.48000 -0.228
PZU Akcji Nowa Europa ZZI04 20.09.2017 49.65000 49.65000 0.000
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek ZZA21 20.09.2017 55.41000 55.49000 -0.144
Arka BZ WBK Akcji Polskich AZA14 20.09.2017 38.56000 38.61000 -0.130
Skarbiec Akcje SZA15 20.09.2017 349.28000 348.81000 +0.135
UniKorona Akcje NZA16 20.09.2017 241.35000 241.53000 -0.075
ESALIENS Akcji CZA17 20.09.2017 402.13000 402.52000 -0.097
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji DZS10 19.11.2014 108.21000 108.23000 -0.018
Pioneer Rynków Wschodzących HZA22 20.09.2017 7.95000 7.92000 +0.379
Pioneer Akcji Europejskich HZA23 20.09.2017 51.07000 51.29000 -0.429
Investor Akcji TZA10 20.09.2017 305.47000 303.70000 +0.583