Label1

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)

Label1
 
Pokaż dane
Fundusz FUND_NAME Wartość jednostki uczestnictwa w dniu: 25.11.1999 VALUE_ON_START_DATE Wartość jednostki uczestnictwa w dniu: 18.07.2018 VALUE_ON_END_DATE Stopa zwrotu we wskazanym okresie RETURN_VALUE

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40)

PZU Gotówkowy - 73.95 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez - 159.49 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 130.93 PLN -
PZU Zrównoważony - 71.10 PLN -
PZU Akcji Krakowiak - 96.72 PLN -
PZU Akcji Nowa Europa - 45.67 PLN -

Strefa Zysku

PZU Gotówkowy Bonusowy - 78.05 PLN -
SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji - 108.21 PLN -
Investor Akcji - 331.86 PLN -
Arka BZ WBK Akcji Polskich - 33.90 PLN -
Arka BZ WBK Obligacji - 21.82 PLN -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu - 31.80 PLN -
Arka BZ WBK Zrównoważony - 30.17 PLN -
ESALIENS Akcji - 367.95 PLN -
ESALIENS Pieniężny - 274.06 PLN -
ESALIENS Senior - 286.71 PLN -
PZU Akcji Krakowiak - 90.30 PLN -
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek - 45.82 PLN -
PZU Aktywny Akcji Globalnych - 45.71 PLN -
PZU Gotówkowy - 78.05 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez - 163.97 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 125.86 PLN -
PZU Zrównoważony - 72.29 PLN -
Skarbiec Akcje - 318.30 PLN -
Skarbiec III Filar - 176.87 PLN -
Skarbiec Waga - 311.88 PLN -
UniKorona Akcje - 215.51 PLN -
UniKorona Obligacje - 347.36 PLN -
UniKorona Pieniężny - 218.80 PLN -
UniKorona Zrównoważony - 326.48 PLN -
UniKorona Obligacje - 310.20 PLN -
Arka BZ WBK Obligacji - 20.84 PLN -
Fundusz Gwarantowany - 61.34 PLN -
Pekao Rynków Wschodzących [1] - 7.44 PLN -
UniBezpieczna Alokacja - 159.96 PLN -
Investor Obligacji - 332.59 PLN -
Skarbiec Obligacje - 316.43 PLN -
SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji - 138.40 PLN -
Investor Obligacji - 303.31 PLN -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego - 36.62 PLN -
Arka BZ WBK Gotówkowy - 30.45 PLN -
Skarbiec Gotówkowy - 126.93 PLN -
Pekao Akcji Europejskich - 51.81 PLN -

Program Inwestycyjny World

FF AMERICA FUND A 13.06 PLN 16.19 PLN +23.97 %
FF EMEA FUND A 12.69 PLN 12.94 PLN +1.97 %
FF AMERICA FUND A 22.49 EUR 26.01 EUR +15.65 %
FF EMEA FUND A 14.34 EUR 17.29 EUR +20.57 %
FF AMERICA FUND A 19.05 USD 23.81 USD +24.99 %
FF EMEA FUND A 11.57 USD 15.07 USD +30.25 %
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND 6.04 PLN 8.06 PLN +33.44 %
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND 4.72 EUR 5.91 EUR +25.21 %
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND 8.90 EUR 14.58 EUR +63.82 %
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND 5.45 USD 7.51 USD +37.80 %
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND 9.63 USD 17.02 USD +76.74 %
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND 9.70 PLN 10.57 PLN +8.97 %
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND 10.13 EUR 10.48 EUR +3.46 %
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND 10.11 USD 11.01 USD +8.90 %
NN (L) JAPONIA 185.43 PLN 203.82 PLN +9.92 %
NN (L) STABILNY GLOBALNEJ ALOKACJI 112.49 PLN 120.69 PLN +7.29 %
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND 27.74 EUR 29.44 EUR +6.13 %
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND 29.32 USD 32.51 USD +10.88 %
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY 74.57 PLN 96.78 PLN +29.78 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES 44.21 PLN 63.65 PLN +43.97 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES 13.04 EUR 17.73 EUR +35.97 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES 10.95 USD 15.97 USD +45.84 %
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY 18.23 USD 23.83 USD +30.72 %
SCHRODER GLOBAL GOLD 18.48 PLN 321.12 PLN +1637.66 %
MILLENNIUM INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH 101.91 PLN 108.80 PLN +6.76 %
UNIAKCJE DYWIDENDOWY 108.62 PLN 130.14 PLN +19.81 %
UNIAKCJE BIOPHARMA 106.37 PLN 110.66 PLN +4.03 %
UNIOBLIGACJE AKTYWNY 148.46 PLN 153.17 PLN +3.17 %
QUERCUS STABILNY 113.48 PLN 112.37 PLN -0.98 %
BGF LATIN AMERICAN FUND 5.80 PLN 8.27 PLN +42.59 %
BGF LATIN AMERICAN FUND 39.96 EUR 54.41 EUR +36.16 %
BGF LATIN AMERICAN FUND 43.32 USD 63.35 USD +46.24 %
SKARBIEC III FILAR 147.00 PLN 176.87 PLN +20.32 %
AVIVA INVESTORS AKTYWNEJ ALOKACJI 112.37 PLN 124.57 PLN +10.86 %
AVIVA INVESTORS DŁUŻNYCH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH 122.09 PLN 131.79 PLN +7.94 %
AVIVA INVESTORS OBLIGACJI DYNAMICZNY 138.76 PLN 148.79 PLN +7.23 %
PZU PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ 160.00 PLN 163.97 PLN +2.48 %
PZU GOTÓWKOWY 74.20 PLN 78.05 PLN +5.19 %
IPOPEMA AKCJI 119.98 PLN 130.07 PLN +8.41 %
IPOPEMA OBLIGACJI 123.53 PLN 132.74 PLN +7.46 %
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 81.11 PLN 89.39 PLN +10.21 %
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 27.52 USD 30.20 USD +9.74 %
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 19.79 EUR 20.79 EUR +5.05 %
TEMPLETON GLOBAL BOND 13.38 PLN 14.28 PLN +6.73 %
TEMPLETON GLOBAL BOND 27.36 USD 29.57 USD +8.08 %
TEMPLETON GLOBAL BOND 25.03 EUR 25.31 EUR +1.12 %
FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND 10.83 PLN 12.20 PLN +12.65 %
FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND 15.06 EUR 16.29 EUR +8.17 %
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES 22.43 PLN 31.04 PLN +38.39 %
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES 12.28 USD 17.44 USD +42.02 %
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES 11.24 EUR 14.94 EUR +32.92 %
NN (L) GLOBALNY DŁUGU KORPORACYJNEGO 147.20 PLN 177.22 PLN +20.39 %
NN (L) GLOBALNY SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 197.70 PLN 225.01 PLN +13.81 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 41.26 PLN 62.28 PLN +50.95 %
SCHRODER ISF EURO EQUITY 102.33 PLN 122.70 PLN +19.91 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 11.07 EUR 15.79 EUR +42.64 %
SCHRODER ISF EURO EQUITY 30.76 EUR 35.46 EUR +15.28 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 12.11 USD 18.39 USD +51.86 %
SCHRODER ISF EURO EQUITY 33.61 USD 41.27 USD +22.79 %
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND 504.70 PLN 539.34 PLN +6.86 %
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND 118.75 USD 126.70 USD +6.69 %
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND 118.21 EUR 120.47 EUR +1.91 %
SCHRODER GLOBAL GOLD 5.46 USD 81.76 USD +1397.44 %
SCHRODER GLOBAL GOLD 5.07 EUR 77.41 EUR +1426.82 %
MILLENNIUM AKCJI 191.47 PLN 197.81 PLN +3.31 %
MILLENNIUM DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 87.98 PLN 91.78 PLN +4.32 %
MILLENNIUM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH 131.04 PLN 138.61 PLN +5.78 %
MILLENNIUM ABSOLUT RETURN 118.48 PLN 115.28 PLN -2.70 %
MILLENNIUM GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU 183.35 PLN 191.26 PLN +4.31 %
MILLENNIUM STABILNEGO WZROSTU 137.60 PLN 140.98 PLN +2.46 %
MILLENNIUM CYKLU KONIUNKTURALNEGO 151.09 PLN 150.45 PLN -0.42 %
UNIAKCJE WZROSTU 88.39 PLN 108.07 PLN +22.26 %
UNIKORONA PIENIĘŻNY 202.91 PLN 218.80 PLN +7.83 %
UNISTABILNY WZROST 161.05 PLN 177.75 PLN +10.37 %
QUERCUS SELEKTYWNY 145.60 PLN 144.47 PLN -0.78 %
QUERCUS AGRESYWNY 161.41 PLN 156.82 PLN -2.84 %
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED 14.39 PLN 15.27 PLN +6.12 %
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES 13.12 USD 13.92 USD +6.10 %
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED 9.74 EUR 9.85 EUR +1.13 %
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 11.27 PLN 13.58 PLN +20.50 %
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 14.29 EUR 16.47 EUR +15.26 %
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 20.19 USD 24.35 USD +20.60 %
BGF GLOBAL ALLOCATION 14.40 PLN 16.44 PLN +14.17 %
BGF GLOBAL ALLOCATION 49.23 USD 56.40 USD +14.56 %
BGF GLOBAL ALLOCATION 33.66 EUR 36.82 EUR +9.39 %
SKARBIEC LOKACYJNY 125.82 PLN 137.02 PLN +8.90 %
INVESTOR AKCJI 212.16 PLN 331.86 PLN +56.42 %
INVESTOR TURCJA 162.78 PLN 115.80 PLN -28.86 %
INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK 225.63 PLN 289.64 PLN +28.37 %
INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY 421.81 PLN 642.70 PLN +52.37 %
FUNDUSZ GWARANTOWANY 111.61 PLN 115.08 PLN +3.11 %
PZU ENERGIA MEDYCYNA EKOLOGIA 99.18 PLN 73.34 PLN -26.05 %
PZU DŁUŻNY RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 126.30 PLN 127.16 PLN +0.68 %

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP32, PPPP33, PPPP34)

Akcji - 0.00 PLN -
Zrównoważony - 36.19 PLN -
Dłużnych Papierów Wartościowych - 20.77 PLN -
Stabilnego Wzrostu - 16.79 PLN -
Agresywny - 13.76 PLN -

Mocna Przyszłość

Akcji 10.00 PLN 22.87 PLN +128.70 %
Zrównoważony - 25.41 PLN -
Dłużnych Papierów Wartościowych - 24.15 PLN -

db Inwestuj w Przyszłość

Allianz Obligacji Plus - 168.43 PLN -
Allianz Stabilnego Wzrostu - 126.75 PLN -
Arka BZ WBK Akcji Polskich - 33.90 PLN -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu - 31.80 PLN -
Arka BZ WBK Zrównoważony - 30.17 PLN -
BGF Asian Dragon - 36.04 EUR -
BGF Asian Dragon - 41.96 USD -
BGF Emerging Europe - 99.30 EUR -
BGF Euro Bond - 28.78 EUR -
BGF European - 113.56 EUR -
BGF Global Allocation - 56.40 USD -
BGF Global Allocation Hedged - 36.82 EUR -
BGF US Basic Value - 74.55 EUR -
BGF US Dollar High Yield Bond - 32.45 USD -
BGF US Flexible Equity - 35.73 USD -
BGF US Flexible Equity (Hedged) - 23.85 EUR -
BGF World Bond - 74.98 USD -
BGF World Energy - 17.01 EUR -
BGF World Energy - 19.80 USD -
BGF World Gold - 22.73 EUR -
BGF World Gold - 26.47 USD -
BGF World Healthscience - 36.64 EUR -
BGF World Healthscience - 42.66 USD -
BGF World Mining - 32.66 EUR -
BGF World Mining - 38.02 USD -
BGF World Technology - 30.25 EUR -
BGF World Technology - 35.21 USD -
Franklin India - 40.05 EUR -
Franklin India - 38.68 USD -
Franklin Mutual European - 24.55 EUR -
Franklin US Equity - 28.97 USD -
Investor Akcji - 331.86 PLN -
Investor BRIC - 81.69 PLN -
Investor Nowych Technologii - 142.95 PLN -
Investor Obligacji - 332.59 PLN -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa - 78.58 PLN -
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek - 60.37 PLN -
ESALIENS Akcji - 367.95 PLN -
ESALIENS Senior - 286.71 PLN -
ESALIENS Strateg - 211.01 PLN -
MetLife Akcji - 14.72 PLN -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich - 12.80 PLN -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących - 9.18 PLN -
MetLife Obligacji Skarbowych - 21.32 PLN -
MetLife Stabilnego Wzrostu - 16.28 PLN -
NN Akcji - 301.36 PLN -
PZU Akcji Krakowiak - 90.30 PLN -
PZU Gotówkowy - 78.05 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 125.86 PLN -
PZU Zrównoważony - 72.29 PLN -
SAS Commodity Fund - 55.67 EUR -
SAS Commodity Fund - 65.79 USD -
Schroder Global Climate Change Equity - 14.09 USD -
Skarbiec Akcja - 318.30 PLN -
Templeton Asian Growth - 35.67 USD -
Templeton BRIC - 18.77 EUR -
Templeton BRIC - 18.12 USD -
Templeton China - 30.09 USD -
Templeton Eastern Europe - 22.41 EUR -
Templeton Euro High Yield - 18.99 EUR -
Templeton Global Bond - 28.23 USD -
Templeton Global Total Return - 89.39 PLN -
Templeton Latin America - 58.15 USD -
UniKorona Akcje - 215.51 PLN -
UniKorona Obligacje - 347.36 PLN -
UniKorona Zrównoważony - 326.48 PLN -

Pogodna Jesień

Stabilna Pogodna Jesień - 54.44 PLN -

Multi Kapitał

FUNDUSZ MODELOWY ZRÓWNOWAŻONY 100.00 PLN 104.95 PLN +4.95 %
FUNDUSZ MODELOWY DYNAMICZNY 100.00 PLN 100.88 PLN +0.88 %
FUNDUSZ MODELOWY STABILNEGO WZROSTU 100.00 PLN 104.19 PLN +4.19 %
IPOPEMA MAKRO ALOKACJI 124.87 PLN 122.50 PLN -1.90 %
ALIOR OBLIGACJI ŚWIATOWYCH 103.53 PLN 103.66 PLN +0.13 %
NN (L) SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 114.80 PLN 111.76 PLN -2.65 %
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY 437.21 PLN 434.57 PLN -0.60 %
UNIAKCJE DALEKI WSCHÓD 113.66 PLN 107.42 PLN -5.49 %
QUERCUS ROSJA 82.00 PLN 88.73 PLN +8.21 %
QUERCUS AGRESYWNY 200.93 PLN 156.82 PLN -21.95 %
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND 10.25 PLN 9.75 PLN -4.88 %
SKARBIEC EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES 122.23 PLN 136.59 PLN +11.75 %
INVESTOR BRIC 77.01 PLN 81.69 PLN +6.08 %
INVESTOR ROSJA 144.99 PLN 143.92 PLN -0.74 %
FF EUROPEAN HIGH YIELD 11.01 PLN 11.76 PLN +6.81 %
FF EUROPEAN HIGH YIELD 19.18 EUR 19.93 EUR +3.91 %
FF EUROPEAN HIGH YIELD 14.01 USD 15.04 USD +7.35 %
FF GLOBAL MULTI ASSET INCOME 10.54 PLN 11.41 PLN +8.25 %
FF GLOBAL MULTI ASSET INCOME 11.29 EUR 11.65 EUR +3.19 %
FF GLOBAL MULTI ASSET INCOME 11.24 USD 12.26 USD +9.07 %
PZU GLOBALNY OBLIGACJI KORPORACYJNYCH 49.82 PLN 50.38 PLN +1.12 %
UNIOBLIGACJE NOWA EUROPA 201.70 PLN 181.38 PLN -10.07 %
SCHRODER ISF GLOBAL HIGH YIELD HEDGED 171.49 EUR 174.57 EUR +1.80 %
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND 22.46 USD 23.25 USD +3.52 %
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A 12.25 USD 20.20 USD +64.90 %
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY 10.99 USD 14.09 USD +28.21 %
BGF WORLD GOLD FUND HEDGED 4.64 EUR 4.19 EUR -9.70 %
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND 49.06 EUR 57.15 EUR +16.49 %
SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH 125.53 EUR 130.61 EUR +4.05 %
BGF EURO RESERVE 73.67 EUR 73.11 EUR -0.76 %
SCHRODER ISF US DOLLAR LIQUIDITY 101.82 USD 103.31 USD +1.46 %
SCHRODER ISF GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH 124.87 USD 134.24 USD +7.50 %
ALIOR AGRESYWNY 84.24 PLN 68.99 PLN -18.10 %
ALIOR STABILNYCH SPÓŁEK 103.29 PLN 94.48 PLN -8.53 %
ALIOR MULTI ASSET 70.55 PLN 69.01 PLN -2.18 %
ALIOR PAPIERÓW DŁUŻNYCH 107.19 PLN 108.42 PLN +1.15 %
PZU OCHRONY MAJĄTKU 60.63 PLN 61.34 PLN +1.17 %
PZU TELEKOMUNIKACJA MEDIA TECHNOLOGIA 49.27 PLN 38.21 PLN -22.45 %
ALIOR PIENIĘŻNY 102.60 PLN 107.08 PLN +4.37 %
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 87.78 PLN 89.39 PLN +1.83 %
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 29.39 USD 30.20 USD +2.76 %
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 20.99 EUR 20.79 EUR -0.95 %
TEMPLETON LATIN AMERICA 6.42 PLN 7.11 PLN +10.75 %
TEMPLETON LATIN AMERICA 7.56 EUR 7.74 EUR +2.38 %
TEMPLETON LATIN AMERICA 26.06 USD 29.61 USD +13.62 %
TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND 37.59 USD 48.93 USD +30.17 %
FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND 11.23 PLN 12.20 PLN +8.64 %
FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND 15.39 EUR 16.29 EUR +5.85 %
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND 7.90 PLN 8.06 PLN +2.03 %
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND 9.99 EUR 14.58 EUR +45.95 %
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN 10.31 PLN 10.35 PLN +0.39 %
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN 13.85 EUR 13.52 EUR -2.38 %
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND 10.06 PLN 10.57 PLN +5.07 %
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND 10.27 EUR 10.48 EUR +2.04 %
NN (L) JAPONIA 178.06 PLN 203.82 PLN +14.47 %
NN (L) STABILNY GLOBALNEJ ALOKACJI 118.13 PLN 120.69 PLN +2.17 %
NN (L) GLOBALNY DŁUGU KORPORACYJNEGO 170.73 PLN 177.22 PLN +3.80 %
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND 29.79 EUR 29.44 EUR -1.17 %
SCHRODER ISF GLOBAL INFLATION LINKED BOND 31.88 USD 32.51 USD +1.98 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 43.46 PLN 62.28 PLN +43.30 %
SCHRODER ISF EURO EQUITY 105.16 PLN 122.70 PLN +16.68 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES 48.68 PLN 63.65 PLN +30.75 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN 113.24 PLN 115.57 PLN +2.06 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN 27.65 EUR 27.55 EUR -0.36 %
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN 26.47 USD 27.33 USD +3.25 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A 15.58 EUR 18.63 EUR +19.58 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A 12.62 USD 16.79 USD +33.04 %
SCHRODER GLOBAL GOLD 326.73 PLN 321.12 PLN -1.72 %
SCHRODER GLOBAL GOLD 82.05 USD 81.76 USD -0.35 %
SCHRODER GLOBAL GOLD 80.99 EUR 77.41 EUR -4.42 %
UNIAKCJE WZROSTU 101.86 PLN 108.07 PLN +6.10 %
UNIOBLIGACJE AKTYWNY 147.58 PLN 153.17 PLN +3.79 %
UNIAKCJE NOWA EUROPA 115.18 PLN 126.68 PLN +9.98 %
UNIKORONA PIENIĘŻNY 207.62 PLN 218.80 PLN +5.38 %
QUERCUS SELEKTYWNY 151.21 PLN 144.47 PLN -4.46 %
QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU 142.87 PLN 148.23 PLN +3.75 %
QUERCUS STABILNY 119.59 PLN 112.37 PLN -6.04 %
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED 14.85 PLN 15.27 PLN +2.83 %
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES 13.45 USD 13.92 USD +3.49 %
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED 9.85 EUR 9.85 EUR 0.00 %
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 15.90 EUR 16.47 EUR +3.58 %
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 22.69 USD 24.35 USD +7.32 %
BGF LATIN AMERICAN FUND 7.32 PLN 8.27 PLN +12.98 %
BGF LATIN AMERICAN FUND 52.02 EUR 54.41 EUR +4.59 %
BGF LATIN AMERICAN FUND 54.87 USD 63.35 USD +15.45 %
BGF WORLD ENERGY FUND 17.77 EUR 17.01 EUR -4.28 %
BGF WORLD GOLD FUND 26.81 EUR 22.73 EUR -15.22 %
BGF WORLD MINING FUND 29.10 EUR 32.66 EUR +12.23 %
BGF ASIAN DRAGON FUND 31.64 EUR 35.70 EUR +12.83 %
BGF WORLD ENERGY FUND 18.74 USD 19.80 USD +5.66 %
BGF WORLD GOLD FUND 28.28 USD 26.47 USD -6.40 %
BGF WORLD MINING FUND 30.69 USD 38.02 USD +23.88 %
BGF ASIAN DRAGON FUND 33.37 USD 41.67 USD +24.87 %
BGF NEW ENERGY FUND 7.13 USD 8.60 USD +20.62 %
BGF NEW ENERGY FUND 6.76 EUR 7.38 EUR +9.17 %
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 10.25 PLN 10.50 PLN +2.44 %
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 11.68 EUR 11.69 EUR +0.09 %
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 12.46 USD 12.92 USD +3.69 %
BGF US BASIC VALUE FUND 76.37 EUR 74.55 EUR -2.38 %
BGF GLOBAL ALLOCATION 14.89 PLN 16.44 PLN +10.41 %
BGF GLOBAL ALLOCATION 50.70 USD 56.40 USD +11.24 %
BGF GLOBAL ALLOCATION 34.30 EUR 36.82 EUR +7.35 %
SKARBIEC SPÓŁEK WZROSTOWYCH 73.92 PLN 124.06 PLN +67.83 %
SKARBIEC MARKET OPPORTUNITIES 155.82 PLN 193.46 PLN +24.16 %
INVESTOR AKCJI 254.73 PLN 331.86 PLN +30.28 %
INVESTOR NOWYCH TECHNOLOGII 90.71 PLN 142.95 PLN +57.59 %
INVESTOR NIEMCY 202.49 PLN 231.34 PLN +14.25 %
INVESTOR INDIE I CHINY 208.71 PLN 246.64 PLN +18.17 %
INVESTOR TURCJA 151.45 PLN 115.80 PLN -23.54 %
INVESTOR GOLD OTWARTY 143.67 PLN 134.55 PLN -6.35 %
INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY 481.62 PLN 642.70 PLN +33.45 %
PZU AKCJI KRAKOWIAK 97.99 PLN 90.30 PLN -7.85 %
PZU MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 55.01 PLN 45.82 PLN -16.71 %
PZU ENERGIA MEDYCYNA EKOLOGIA 77.13 PLN 73.34 PLN -4.91 %
PZU DŁUŻNY RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 129.24 PLN 127.16 PLN -1.61 %
PZU PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ 156.69 PLN 163.97 PLN +4.65 %
PZU AKTYWNY AKCJI GLOBALNYCH 47.11 PLN 45.71 PLN -2.97 %
PZU AKCJI RYNKÓW ROZWINIĘTYCH 196.90 PLN 207.54 PLN +5.40 %
PZU AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 99.51 PLN 116.52 PLN +17.09 %
PZU AKCJI SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 126.22 PLN 108.25 PLN -14.24 %
PZU GOTÓWKOWY 75.23 PLN 78.05 PLN +3.75 %
PZU STABILNEGO WZROSTU MAZUREK 129.28 PLN 125.86 PLN -2.65 %
PZU SEJF+ 62.50 PLN 64.56 PLN +3.30 %
PZU ZRÓWNOWAŻONY 74.48 PLN 72.29 PLN -2.94 %

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40) kategoria j.u. J

PZU Akcji Krakowiak - 94.29 PLN -
PZU Aktywny Akcji Globalnych - 47.49 PLN -
PZU Gotówkowy - 78.75 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez - 167.28 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 130.86 PLN -
PZU Zrównoważony - 73.51 PLN -

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40) kategoria j.u. F

PZU Akcji Krakowiak - 103.94 PLN -
PZU Aktywny Akcji Globalnych - 52.47 PLN -
PZU Gotówkowy - 79.59 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez - 171.91 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 136.57 PLN -
PZU Zrównoważony - 79.99 PLN -

Wielowalutowy Program Inwestycyjny

UNIKORONA OBLIGACJE 196.31 PLN 347.36 PLN +76.94 %
QUERCUS SELEKTYWNY 109.10 PLN 144.47 PLN +32.42 %
TEMPLETON GLOBAL BOND 11.44 PLN 14.28 PLN +24.83 %
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 65.19 PLN 89.39 PLN +37.12 %
IPOPEMA AKCJI 136.66 PLN 130.07 PLN -4.82 %
MILLENNIUM GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU 52.94 USD 51.35 USD -3.00 %
IPOPEMA OBLIGACJI 114.36 PLN 132.74 PLN +16.07 %
MILLENNIUM GLOBALNY STRATEGII ALTERNATYWNYCH 114.88 PLN 109.61 PLN -4.59 %
MILLENNIUM GLOBALNY STRATEGII ALTERNATYWNYCH 37.18 USD 29.43 USD -20.84 %
MILLENNIUM GLOBALNY STRATEGII ALTERNATYWNYCH 27.31 EUR 25.31 EUR -7.32 %
IPOPEMA MAKRO ALOKACJI 121.74 PLN 122.50 PLN +0.62 %
MILLENNIUM GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU 168.34 PLN 191.26 PLN +13.62 %
NN AKCJI 283.02 PLN 301.36 PLN +6.48 %
NN (L) NOWEJ AZJI 107.98 PLN 126.71 PLN +17.35 %
NN STABILNEGO WZROSTU 249.16 PLN 265.20 PLN +6.44 %
UNIKORONA AKCJE 203.07 PLN 215.51 PLN +6.13 %
UNIAKCJE WZROSTU 94.02 PLN 108.07 PLN +14.94 %
SKARBIEC SPÓŁEK WZROSTOWYCH 66.14 PLN 124.06 PLN +87.57 %
SKARBIEC LOKACYJNY 124.94 PLN 137.02 PLN +9.67 %
INVESTOR AKCJI 209.76 PLN 331.86 PLN +58.21 %
INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK 259.39 PLN 289.64 PLN +11.66 %
INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 26.51 PLN 36.62 PLN +38.14 %
INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY 395.07 PLN 642.70 PLN +62.68 %
TEMPLETON LATIN AMERICA 8.69 PLN 7.11 PLN -18.18 %
TEMPLETON LATIN AMERICA 8.39 EUR 7.74 EUR -7.75 %
TEMPLETON LATIN AMERICA 35.41 USD 29.61 USD -16.38 %
FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND 9.67 PLN 12.20 PLN +26.16 %
FRANKLIN EUROPEAN DIVIDEND 13.67 EUR 16.29 EUR +19.17 %
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES 15.06 PLN 16.20 PLN +7.57 %
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES 8.87 EUR 9.23 EUR +4.06 %
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES 13.11 USD 14.32 USD +9.23 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 42.75 PLN 62.28 PLN +45.68 %
SCHRODER ISF EURO EQUITY 84.86 PLN 122.70 PLN +44.59 %
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY 495.65 PLN 434.57 PLN -12.32 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 10.12 EUR 15.79 EUR +56.03 %
SCHRODER ISF EURO EQUITY 25.85 EUR 35.46 EUR +37.18 %
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES 12.77 USD 18.39 USD +44.01 %
SCHRODER ISF EURO EQUITY 32.59 USD 41.27 USD +26.63 %
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS EQUITY 167.01 USD 144.98 USD -13.19 %
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 11.84 PLN 13.58 PLN +14.70 %
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 15.36 EUR 16.47 EUR +7.23 %
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND 21.52 USD 24.35 USD +13.15 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND 14.56 PLN 17.26 PLN +18.54 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND 11.08 EUR 14.17 EUR +27.89 %
BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND 14.00 USD 16.50 USD +17.86 %
NN (L) OBLIGACJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 107.06 PLN 89.30 PLN -16.59 %
PZU ENERGIA MEDYCYNA EKOLOGIA 44.71 PLN 73.34 PLN +64.03 %
MILLENNIUM AKCJI 179.45 PLN 197.81 PLN +10.23 %
INVESTOR GOLD OTWARTY 215.57 PLN 134.55 PLN -37.58 %
MILLENNIUM DYNAMICZNYCH SPÓŁEK 59.30 PLN 91.78 PLN +54.77 %
QUERCUS AGRESYWNY 100.34 PLN 156.82 PLN +56.29 %
MILLENNIUM GLOBALNY AKCJI 101.49 PLN 161.52 PLN +59.15 %
NN (L) SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 97.59 PLN 111.76 PLN +14.52 %
NN (L) GLOBALNY SPÓŁEK DYWIDENDOWYCH 113.69 PLN 225.01 PLN +97.92 %
SCHRODER GLOBAL GOLD 13.05 USD 81.76 USD +526.51 %
BGF GLOBAL ALLOCATION 41.04 USD 56.40 USD +37.43 %
MILLENNIUM GLOBALNY AKCJI 101.49 USD 43.37 USD -57.27 %
HSBC BRAZIL EQUITY 32.40 PLN 63.93 PLN +97.31 %
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED 8.48 EUR 9.85 EUR +16.16 %
HSBC RUSSIA EQUITY 6.82 PLN 23.16 PLN +239.59 %
BGF GLOBAL ALLOCATION 10.41 PLN 16.44 PLN +57.93 %
HSBC TURKEY EQUITY 17.98 PLN 73.67 PLN +309.73 %
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES 12.97 PLN 31.04 PLN +139.32 %
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 8.57 PLN 10.50 PLN +22.52 %
NN (L) GLOBALNY DŁUGU KORPORACYJNEGO 118.60 PLN 177.22 PLN +49.43 %
PZU DŁUŻNY RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 99.12 PLN 127.16 PLN +28.29 %
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND 378.08 PLN 539.34 PLN +42.65 %
TEMPLETON ASIAN GROWTH 12.11 PLN 14.09 PLN +16.35 %
FUNDUSZ GWARANTOWANY 103.59 PLN 115.08 PLN +11.09 %
MILLENNIUM ABSOLUT RETURN 96.38 PLN 115.28 PLN +19.61 %
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES 11.26 USD 13.92 USD +23.62 %
SCHRODER GLOBAL GOLD 12.53 EUR 77.41 EUR +517.80 %
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 24.27 USD 30.20 USD +24.43 %
BGF GLOBAL ALLOCATION 28.56 EUR 36.82 EUR +28.92 %
TEMPLETON GLOBAL BOND 25.08 USD 29.57 USD +17.90 %
MILLENNIUM GLOBALNY AKCJI 101.49 EUR 37.30 EUR -63.25 %
MILLENNIUM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH 117.16 PLN 138.61 PLN +18.31 %
HSBC BRAZIL EQUITY 32.40 USD 17.27 USD -46.70 %
HSBC RUSSIA EQUITY 6.82 USD 6.26 USD -8.21 %
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND 98.66 USD 126.70 USD +28.42 %
TEMPLETON ASIAN GROWTH 31.73 USD 35.67 USD +12.42 %
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 11.32 USD 12.92 USD +14.13 %
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES 7.51 USD 17.44 USD +132.22 %
BGF WORLD AGRICULTURE FUND 10.95 EUR 11.69 EUR +6.76 %
TEMPLETON GLOBAL BOND 18.15 EUR 25.31 EUR +39.45 %
HSBC TURKEY EQUITY 17.98 EUR 17.06 EUR -5.12 %
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN 17.59 EUR 20.79 EUR +18.19 %
TEMPLETON ASIAN GROWTH 22.92 EUR 30.48 EUR +32.98 %
SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND 99.14 EUR 120.47 EUR +21.52 %
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES 5.44 EUR 14.94 EUR +174.63 %
MILLENNIUM STABILNEGO WZROSTU 128.23 PLN 140.98 PLN +9.94 %
INVESTOR TURCJA 161.85 PLN 115.80 PLN -28.45 %
ESALIENS STRATEG 232.74 PLN 211.01 PLN -9.34 %
UNISTABILNY WZROST 103.01 PLN 177.75 PLN +72.56 %
MILLENNIUM DEPOZYTOWY 156.19 PLN 184.36 PLN +18.04 %
MILLENNIUM CYKLU KONIUNKTURALNEGO 153.30 PLN 150.45 PLN -1.86 %
PZU MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 50.04 PLN 45.82 PLN -8.43 %
ESALIENS SENIOR 211.53 PLN 286.71 PLN +35.54 %
SKARBIEC - RYNKÓW SUROWCOWYCH 107.16 PLN 51.97 PLN -51.50 %
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGED 11.19 PLN 15.27 PLN +36.46 %
ESALIENS AKCJI 296.33 PLN 367.95 PLN +24.17 %
UNIKORONA PIENIĘŻNY 74.97 PLN 218.80 PLN +191.85 %

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40) kategoria j.u. D

PZU Akcji Krakowiak - 127.97 PLN -
PZU Aktywny Akcji Globalnych - 61.52 PLN -
PZU Gotówkowy - 79.08 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez - 178.69 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 150.15 PLN -
PZU Zrównoważony - 89.07 PLN -

PZU Plan na Życie

Arka BZ WBK Obligacji - 21.82 PLN -
Arka Platinum Dynamiczny - 43.27 PLN -
Rockbridge Obligacji 2 - 3,428.14 PLN -
Rockbridge Stabilnego Wzrostu - 16.34 PLN -
Fundusz Modelowy Akcyjny - 125.97 PLN -
Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu - 139.55 PLN -
Fundusz Modelowy Zrównoważony - 127.42 PLN -
Investor Gold Otwarty - 134.55 PLN -
Pekao Surowców i Energii - 5.71 PLN -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych - 207.54 PLN -
PZU Akcji Rynków Wschodzących - 116.52 PLN -
PZU SEJF+ - 64.56 PLN -
SKOK Akcji (wycofany z oferty) - 100.84 PLN -
UniObligacje: Nowa Europa - 181.38 PLN -
Idea Akcji (wycofany z oferty) - 100.95 PLN -
Idea Obligacji (wycofany z oferty) - 267.64 PLN -
Idea Premium (wycofany z oferty) - 218.47 PLN -
Idea Stabilnego Wzrostu (wycofany z oferty) - 161.57 PLN -
Idea Surowce Plus (wycofany z oferty) - 76.11 PLN -
Skarbiec – Kasa (wycofany z oferty) 137.65 PLN 287.00 PLN +108.50 %
Arka BZ WBK Akcji Polskich - 33.90 PLN -
ESALIENS Akcji - 367.95 PLN -
ESALIENS Senior - 286.71 PLN -
Millennium Depozytowy - 184.36 PLN -
Millennium Dynamicznych Spółek - 91.78 PLN -
Millennium Globalny Akcji - 161.52 PLN -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu - 191.26 PLN -
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek - 45.82 PLN -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych - 108.25 PLN -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących - 127.16 PLN -
PZU Energia Medycyna Ekologia - 73.34 PLN -
Quercus Agresywny - 156.82 PLN -
UniKorona Pieniężny - 218.80 PLN -
UniStabilny Wzrost - 177.75 PLN -
Pioneer Aktywnej Alokacji (wycofany z oferty) - 6.06 PLN -
Pioneer Lokacyjny (wycofany z oferty) - 14.10 PLN -
Arka Platinum Dynamiczny - 37.68 PLN -
PZU Globalnej Alokacji (wycofany z oferty) - 99.12 PLN -
PZU Optymalnej Alokacji (wycofany z oferty) - 61.54 PLN -
Millennium BRIC (wycofany z oferty) - 163.78 PLN -
Arka BZ WBK Zrównoważony - 30.17 PLN -
PZU Zrównoważony - 72.29 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 125.86 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez - 163.97 PLN -
PZU Aktywny Akcji Globalnych - 45.71 PLN -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu - 31.80 PLN -
Skarbiec-Waga 105.28 PLN 311.88 PLN +196.24 %
PZU Gotówkowy - 78.05 PLN -
ESALIENS Pieniężny - 274.06 PLN -
UniKorona Zrównoważony 86.83 PLN 326.48 PLN +276.00 %
UniKorona Akcje 42.48 PLN 215.51 PLN +407.32 %
Skarbiec-III Filar 50.26 PLN 176.87 PLN +251.91 %
Skarbiec Akcja 83.13 PLN 318.30 PLN +282.89 %
PZU Akcji Krakowiak - 90.30 PLN -

PZU Cel na Przyszłość

PZU Akcji Krakowiak - 90.30 PLN -
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek - 45.82 PLN -
PZU Energia Medycyna Ekologia - 73.34 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez - 163.97 PLN -
PZU Ochrony Majątku - 61.34 PLN -
PZU Aktywny Akcji Globalnych - 45.71 PLN -
PZU Gotówkowy - 78.05 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 125.86 PLN -
PZU Sejf + - 64.56 PLN -
PZU Zrównoważony - 72.29 PLN -

IKE PZU

FUNDUSZ AKCJI - 90.30 PLN -
FUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU - 125.86 PLN -
FUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH - 163.97 PLN -
FUNDUSZ GOTÓWKOWY - 78.05 PLN -
FUNDUSZ AKTYWNY AKCJI GLOBALNYCH - 45.71 PLN -
FUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY - 72.29 PLN -

IKZE PZU

Fundusz Stabilnego Wzrostu Mazurek - 125.41 PLN -

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40) kategoria j.u. A

PZU Akcji Krakowiak - 90.30 PLN -
PZU Aktywny Akcji Globalnych - 45.71 PLN -
PZU Gotówkowy - 78.05 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez - 163.97 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 125.86 PLN -
PZU Zrównoważony - 72.29 PLN -

Pogodna Przyszłość (kod warunków PPPP40) kategoria j.u. C

PZU Akcji Krakowiak - 126.61 PLN -
PZU Aktywny Akcji Globalnych - 62.85 PLN -
PZU Gotówkowy - 78.94 PLN -
PZU Papierów Dłużnych Polonez - 180.31 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 150.83 PLN -
PZU Zrównoważony - 91.86 PLN -

db Invest Plus Open

Allianz Obligacji Plus - 168.43 PLN -
Allianz Stabilnego Wzrostu - 126.75 PLN -
Arka BZ WBK Akcji Polskich - 33.90 PLN -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu - 31.80 PLN -
Arka BZ WBK Zrównoważony - 30.17 PLN -
BGF Asian Dragon - 36.04 EUR -
BGF Asian Dragon - 41.96 USD -
BGF Emerging Europe - 99.30 EUR -
BGF Euro Bond - 28.78 EUR -
BGF European - 113.56 EUR -
BGF Global Allocation - 56.40 USD -
BGF Global Allocation Hedged - 36.82 EUR -
BGF US Basic Value - 74.55 EUR -
BGF US Dollar High Yield Bond - 32.45 USD -
BGF US Flexible Equity - 35.73 USD -
BGF US Flexible Equity (Hedged) - 23.85 EUR -
BGF World Bond - 74.98 USD -
BGF World Energy - 17.01 EUR -
BGF World Energy - 19.80 USD -
BGF World Gold - 22.73 EUR -
BGF World Gold - 26.47 USD -
BGF World Healthscience - 36.64 EUR -
BGF World Healthscience - 42.66 USD -
BGF World Mining - 32.66 EUR -
BGF World Mining - 38.02 USD -
BGF World Technology - 30.25 EUR -
BGF World Technology - 35.21 USD -
Franklin India - 40.05 EUR -
Franklin India - 38.68 USD -
Franklin Mutual European - 24.55 EUR -
Franklin US Equity - 28.97 USD -
Investor Akcji - 331.86 PLN -
Investor Ameryka Łacińska - 146.01 PLN -
Investor BRIC - 81.69 PLN -
Investor Gold Otwarty - 134.55 PLN -
Investor Indie i Chiny - 246.64 PLN -
Investor Niemcy - 231.34 PLN -
Investor Nowych Technologii - 142.95 PLN -
Investor Obligacji - 332.59 PLN -
Investor Rosja - 143.92 PLN -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa - 78.58 PLN -
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek - 60.37 PLN -
Investor Turcja - 115.80 PLN -
ESALIENS Akcji - 367.95 PLN -
ESALIENS Senior - 286.71 PLN -
ESALIENS Strateg - 211.01 PLN -
MetLife Akcji - 14.72 PLN -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich - 12.80 PLN -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących - 9.18 PLN -
MetLife Obligacji Skarbowych - 21.32 PLN -
MetLife Stabilnego Wzrostu - 16.28 PLN -
NN Akcji - 301.36 PLN -
PZU Akcji Krakowiak - 90.30 PLN -
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych - 207.54 PLN -
PZU Akcji Rynków Wschodzących - 116.52 PLN -
PZU Akcji Spółek Dywidendowych - 108.25 PLN -
PZU Dłużny Rynków Wschodzących - 127.16 PLN -
PZU Gotówkowy - 78.05 PLN -
PZU Gwarantowany - 123.39 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 125.86 PLN -
PZU Zrównoważony - 72.29 PLN -
SAS Commodity Fund - 55.67 EUR -
SAS Commodity Fund - 65.79 USD -
Schroder Global Climate Change Equity - 14.09 USD -
Skarbiec Akcja - 318.30 PLN -
Templeton Asian Growth - 35.67 USD -
Templeton BRIC - 18.77 EUR -
Templeton BRIC - 18.12 USD -
Templeton China - 30.09 USD -
Templeton Eastern Europe - 22.41 EUR -
Templeton Euro High Yield - 18.99 EUR -
Templeton Global Bond - 28.23 USD -
Templeton Global Total Return - 89.39 PLN -
Templeton Latin America - 58.15 USD -
UniKorona Akcje - 215.51 PLN -
UniKorona Obligacje - 347.36 PLN -
UniKorona Zrównoważony - 326.48 PLN -

Program Inwestycyjny Prestige EUR

Euroland Equity Smaller Companies - 77.59 EUR -
Euroland Equity - 40.23 EUR -
Euroland Growth - 18.30 EUR -
HSBC Turkey Equity - 16.89 EUR -
Templeton BRIC - 18.74 EUR -
Templeton Eastern Europe - 22.37 EUR -
Franklin Euro High Yield - 18.97 EUR -
Franklin India - 40.10 EUR -
Franklin Mutual European - 24.50 EUR -
JP Morgan Global Natural Resources - 8.71 EUR -
JP Morgan Global Macro Balanced Fund - 134.04 EUR -
Schroder Global Quantitative Active Value - 164.28 EUR -
Schroder European Special Situations - 179.48 EUR -
Schroder Brazil, Russia, India, China - 199.03 EUR -
SAS Commodity Fund - 55.72 EUR -
Schroder Global Diversified Growth - 123.24 EUR -
BGF Emerging Markets Local Currency Bond - 18.84 EUR -
BGF Emerging Europe - 89.77 EUR -
BGF World Gold - 22.79 EUR -
BGF Asian Dragon - 35.70 EUR -
BGF New Energy - 7.34 EUR -
BGF Global Allocation Hedged - 36.74 EUR -
Fundusz Gwarantowany PZU Życie - 103.73 EUR -
Robeco High Yield Bonds - 143.06 EUR -
Robeco Chinese Equities - 100.05 EUR -
Robeco Emerging Markets Equities - 183.13 EUR -

Program Inwestycyjny Prestige PLN

MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej - 9.95 PLN -
Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy - 39.88 PLN -
Arka BZ WBK Akcji Polskich - 33.97 PLN -
Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych - 21.82 PLN -
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu - 31.83 PLN -
Arka BZ WBK Zrównoważony - 30.20 PLN -
Arka Platinum Dynamiczny - 43.05 PLN -
ESALIENS Akcji - 368.59 PLN -
ESALIENS Senior - 286.88 PLN -
ESALIENS Strateg - 211.21 PLN -
MetLife Akcji - 14.73 PLN -
MetLife Akcji Rynków Wschodzących - 9.13 PLN -
MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich - 12.70 PLN -
MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych - 8.26 PLN -
MetLife Stabilnego Wzrostu - 16.28 PLN -
MetLife Zrównoważony Nowa Europa - 11.94 PLN -
NN Akcji - 301.54 PLN -
NN Stabilnego Wzrostu - 265.32 PLN -
NN Zrównoważony - 313.03 PLN -
Millennium Akcji - 198.13 PLN -
Millennium Dynamicznych Spółek - 91.70 PLN -
Millennium Obligacji Korporacyjnych - 138.46 PLN -
Millennium Globalny Strategii Alternatywnych - 109.38 PLN -
Millennium Absolut Return - 115.17 PLN -
Millennium Globalny Akcji - 160.85 PLN -
Millennium Globalny Stabilnego Wzrostu - 190.85 PLN -
Millennium Depozytowy - 184.32 PLN -
Millennium Stabilnego Wzrostu - 141.04 PLN -
Millennium Cyklu Koniunkturalnego - 150.41 PLN -
UniKorona Akcje - 214.78 PLN -
UniAkcje Wzrostu - 107.88 PLN -
UniAkcje: Małe i Średnie Spółki - 105.19 PLN -
UniKorona Obligacje - 347.66 PLN -
UniAkcje Nowa Europa - 125.86 PLN -
UniKorona Rynek Pieniężny - 218.84 PLN -
UniStabilny Wzrost - 177.61 PLN -
UniKorona Zrównoważony - 325.99 PLN -
Quercus Europa - 96.51 PLN -
Quercus Selektywny - 144.35 PLN -
Quercus Agresywny - 156.32 PLN -
Quercus Ochrony Kapitału - 148.22 PLN -
Subfundusz Akcji Skarbiec - Akcja - 319.32 PLN -
Skarbiec Top Funduszy Akcji Specjalistyczny - 165.17 PLN -
Subfundusz Skarbiec-Spółek Wzrostowych - 124.89 PLN -
Subfundusz Skarbiec - Globalnych Małych i Średnich Spółek - 216.15 PLN -
Subfundusz Skarbiec-Rynków Surowcowych - 51.86 PLN -
Subfundusz Skarbiec - III Filar - 177.12 PLN -
Subfundusz Skarbiec-Market Opportunities - 192.40 PLN -
Subfundusz Zrównoważony Skarbiec - Waga - 312.21 PLN -
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny - 185.61 PLN -
Investor Akcji - 330.46 PLN -
Inwestor Akcji Spółek Dywidendowych - 483.22 PLN -
Investor Nowych Technologii - 142.44 PLN -
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek - 60.16 PLN -
Investor BRIC - 81.19 PLN -
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa - 78.20 PLN -
Investor Płynna Lokata - 251.82 PLN -
Investor Top 25 Małych Spółek - 288.61 PLN -
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego - 36.54 PLN -
Investor Zrównoważony - 640.00 PLN -
Fundusz Gwarantowany - 123.11 PLN -
PZU Akcji Krakowiak - 90.34 PLN -
PZU Aktywny Akcji Globalnych - 45.58 PLN -
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek - 125.74 PLN -
PZU Zrównoważony - 72.24 PLN -

Program Inwestycyjny Prestige USD

HSBC Chinese Equity - 110.26 USD -
HSBC HONG KONG Equity - 150.65 USD -
HSBC Indian Equity - 172.56 USD -
HSBC Global Equity Climate Change - 8.74 USD -
HSBC Latin American Equity E - 12.35 USD -
Templeton Asian Growth - 35.59 USD -
Templeton BRIC - 18.08 USD -
Templeton Latin America - 57.40 USD -
Templeton Global Fund - 43.15 USD -
Franklin India - 38.70 USD -
JP Morgan Asia Growth Fund - 30.52 USD -
JP Morgan US Select Equity Plus Fund - 19.85 USD -
JP Morgan China Fund - 49.13 USD -
JP Morgan Singapore Fund - 48.31 USD -
JP Morgan Brazil Equity Fund - 5.08 USD -
Schroder Emerging Markets Debt - 26.07 USD -
Schroder Global Quantitative Active Value - 191.81 USD -
Schroder Brazil, Russia, India, China - 232.41 USD -
SAS Commodity Fund - 65.84 USD -
Schroder Global Diversified Growth - 128.13 USD -
BGF Emerging Markets Local Currency Bond - 23.28 USD -
BGF World Gold - 26.61 USD -
BGF Asian Dragon - 41.67 USD -
BGF New Energy - 8.56 USD -
BGF Emerging Europe - 104.79 USD -
BGF Global Allocation USD - 56.27 USD -
Fundusz Gwarantowany PZU Życie - 101.96 USD -
[1] Fundusz rozpoczął działalność 02-03-2007r.