Label1

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii A) funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 15.02.2018

Label1

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii A) funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 15.02.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU SEJF+ 64.29 64.27 +0.02 +0.03 65.60
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 161.32 161.33 -0.01 -0.01 163.78
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 128.75 128.21 +0.54 +0.42 134.82
PZU GOTÓWKOWY 77.70 77.68 +0.02 +0.03 79.69
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.95 49.87 +0.08 +0.16 52.30
PZU ZRÓWNOWAŻONY 80.01 79.99 +0.02 +0.02 83.78
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 53.64 53.51 +0.13 +0.24 56.17
PZU Energia Medycyna Ekologia 76.25 76.10 +0.15 +0.20 79.84
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 127.90 127.59 +0.31 +0.24 134.63
PZU FIO Ochrony Majątku 61.24 61.24 0.00 0.00 62.49
PZU Akcji Rynków Wschodzących 119.29 117.20 +2.09 +1.78 125.57
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 124.93 124.50 +0.43 +0.34 131.51
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 192.24 191.95 +0.29 +0.15 202.36
PZU Akcji KRAKOWIAK 103.97 103.76 +0.21 +0.20 108.87
PZU SFIO UNIVERSUM 1,356.38 1,356.38 0.00 0.00 1,356.38
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.59 50.59 0.00 0.00 51.36
PZU Dłużny Aktywny 51.06 51.06 0.00 0.00 51.84
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.61 37.76 -0.15 -0.40 39.18
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii A

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii B) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 15.02.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 50.03 49.94 +0.09 +0.18 51.31
PZU Akcji KRAKOWIAK 104.28 104.07 +0.21 +0.20 106.95
PZU SEJF+ 64.29 64.27 +0.02 +0.03 65.94
PZU Energia Medycyna Ekologia 76.25 76.10 +0.15 +0.20 78.21
PZU GOTÓWKOWY 77.71 77.68 +0.03 +0.04 79.70
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 53.68 53.55 +0.13 +0.24 55.06
PZU FIO Ochrony Majątku 61.24 61.24 0.00 0.00 62.49
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 161.00 161.00 0.00 0.00 165.13
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 128.83 128.29 +0.54 +0.42 132.13
PZU ZRÓWNOWAŻONY 80.02 80.00 +0.02 +0.02 82.07
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.59 50.59 0.00 0.00 51.89
PZU Dłużny Aktywny 51.06 51.06 0.00 0.00 52.37
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.61 37.76 -0.15 -0.40 38.57
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii B

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii C) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 15.02.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 153.27 152.62 +0.65 +0.43
PZU ZRÓWNOWAŻONY 100.76 100.72 +0.04 +0.04
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 176.75 176.75 0.00 0.00
PZU Akcji NOWA EUROPA 67.88 67.76 +0.12 +0.18
PZU Akcji KRAKOWIAK 143.97 143.67 +0.30 +0.21
PZU GOTÓWKOWY 78.52 78.50 +0.02 +0.02
PZU Energia Medycyna Ekologia 75.72 75.56 +0.16 +0.21
PZU SEJF+ 64.46 64.44 +0.02 +0.03
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.70 50.70 0.00 0.00
PZU Dłużny Aktywny 51.08 51.08 -0.00 -0.01
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.77 37.91 -0.14 -0.37
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii C

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii D) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 15.02.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 78.69 78.67 +0.02 +0.02
PZU ZRÓWNOWAŻONY 97.87 97.83 +0.04 +0.04
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 175.31 175.31 0.00 0.00
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 152.74 152.08 +0.66 +0.43
PZU Akcji KRAKOWIAK 145.72 145.42 +0.30 +0.21
PZU Akcji NOWA EUROPA 66.55 66.43 +0.12 +0.18
PZU Energia Medycyna Ekologia 75.36 75.21 +0.15 +0.20
PZU SEJF+ 64.56 64.55 +0.01 +0.02
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.90 50.90 0.00 0.00
PZU Dłużny Aktywny 51.06 51.06 0.00 0.00
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.61 37.76 -0.15 -0.40
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii D

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii E) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 15.02.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 77.70 77.68 +0.02 +0.03
PZU ZRÓWNOWAŻONY 93.17 93.14 +0.03 +0.03
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 177.30 177.30 0.00 0.00
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 154.57 153.91 +0.66 +0.43
PZU Akcji KRAKOWIAK 149.16 148.85 +0.31 +0.21
PZU Akcji NOWA EUROPA 61.58 61.46 +0.12 +0.20
PZU Energia Medycyna Ekologia 76.25 76.10 +0.15 +0.20
PZU SEJF+ 64.29 64.27 +0.02 +0.03
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.59 50.59 0.00 0.00
PZU Dłużny Aktywny 51.06 51.06 0.00 0.00
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.61 37.76 -0.15 -0.40
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii E

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii EUR) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 15.02.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 30.08 29.84 +0.24 +0.80 31.66
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 46.29 46.01 +0.28 +0.61 48.73
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 30.80 30.59 +0.21 +0.69 32.42
PZU Akcji Rynków Wschodzących 28.72 28.09 +0.63 +2.24 30.23
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii EUR

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii F) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 15.02.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 56.60 56.50 +0.10 +0.18
PZU ZRÓWNOWAŻONY 87.69 87.65 +0.04 +0.05
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 168.38 168.38 0.00 0.00
PZU Akcji KRAKOWIAK 118.10 117.85 +0.25 +0.21
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 138.64 138.05 +0.59 +0.43
PZU GOTÓWKOWY 79.08 79.06 +0.02 +0.02
PZU Energia Medycyna Ekologia 76.49 76.33 +0.16 +0.21
PZU SEJF+ 64.30 64.28 +0.02 +0.03
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.80 50.80 0.00 0.00
PZU Dłużny Aktywny 51.29 51.29 -0.00 -0.01
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.48 38.63 -0.15 -0.38
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii F

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii I) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 15.02.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 81.63 81.61 +0.02 +0.02 81.63
PZU ZRÓWNOWAŻONY 90.32 90.29 +0.03 +0.03 94.58
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.95 49.87 +0.08 +0.16 52.30
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 64.35 64.19 +0.16 +0.25 67.38
PZU Akcji KRAKOWIAK 127.13 126.87 +0.26 +0.20 133.12
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 167.49 167.49 0.00 0.00 170.04
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 144.37 143.76 +0.61 +0.42 151.17
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.59 50.59 0.00 0.00 51.36
PZU Dłużny Aktywny 51.06 51.06 0.00 0.00 51.84
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.61 37.76 -0.15 -0.40 39.18
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii I

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii IKE) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 15.02.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU ZRÓWNOWAŻONY 80.27 80.24 +0.03 +0.04 83.18
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 128.90 128.36 +0.54 +0.42 133.58
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 161.26 161.26 0.00 0.00 167.11
PZU GOTÓWKOWY 77.68 77.66 +0.02 +0.03 80.50
PZU Akcji NOWA EUROPA 51.10 51.01 +0.09 +0.18 52.95
PZU Akcji KRAKOWIAK 104.33 104.13 +0.20 +0.19 108.11
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.59 50.59 0.00 0.00 52.42
PZU Dłużny Aktywny 51.06 51.06 0.00 0.00 52.91
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.61 37.76 -0.15 -0.40 38.97
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii IKE

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii J) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 15.02.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 107.90 107.68 +0.22 +0.20
PZU Akcji NOWA EUROPA 51.61 51.52 +0.09 +0.18
PZU ZRÓWNOWAŻONY 81.03 81.00 +0.03 +0.04
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 133.50 132.93 +0.57 +0.43
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 164.35 164.35 0.00 0.00
PZU GOTÓWKOWY 78.38 78.35 +0.03 +0.04
PZU Energia Medycyna Ekologia 76.25 76.10 +0.15 +0.20
PZU SEJF+ 64.37 64.35 +0.02 +0.03
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.60 50.60 0.00 0.00
PZU Dłużny Aktywny 51.06 51.06 0.00 0.00
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.61 37.76 -0.15 -0.40
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii J

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii L) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 15.02.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 103.97 103.76 +0.21 +0.20 108.30
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.95 49.87 +0.08 +0.16 52.03
PZU ZRÓWNOWAŻONY 80.01 79.99 +0.02 +0.02 83.34
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 128.75 128.21 +0.54 +0.42 134.11
PZU Energia Medycyna Ekologia 76.25 76.10 +0.15 +0.20 79.43
PZU SEJF+ 64.29 64.27 +0.02 +0.03 64.94
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 161.32 161.33 -0.01 -0.01 162.13
PZU GOTÓWKOWY 78.27 78.25 +0.02 +0.03 79.06
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 53.64 53.51 +0.13 +0.24 55.88
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 192.24 191.95 +0.29 +0.15 200.25
PZU Akcji Rynków Wschodzących 119.29 117.20 +2.09 +1.78 124.26
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 125.84 125.39 +0.45 +0.36 131.08
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 127.90 127.59 +0.31 +0.24 133.23
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.59 50.59 0.00 0.00 51.10
PZU Dłużny Aktywny 51.06 51.06 0.00 0.00 51.58
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.61 37.76 -0.15 -0.40 38.97
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii L

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii P) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 15.02.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 118.59 118.35 +0.24 +0.20
PZU Akcji NOWA EUROPA 56.95 56.84 +0.11 +0.19
PZU ZRÓWNOWAŻONY 88.11 88.07 +0.04 +0.04
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 139.72 139.12 +0.60 +0.43
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 168.82 168.81 +0.01 +0.01
PZU GOTÓWKOWY 79.27 79.24 +0.03 +0.04
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.59 50.59 0.00 0.00
PZU Dłużny Aktywny 51.06 51.06 0.00 0.00
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.61 37.76 -0.15 -0.40
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii P

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii T) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 15.02.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 108.31 108.08 +0.23 +0.21
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.95 49.87 +0.08 +0.16
PZU ZRÓWNOWAŻONY 82.47 82.43 +0.04 +0.05
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 131.89 131.33 +0.56 +0.43
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 163.65 163.65 0.00 0.00
PZU GOTÓWKOWY 78.13 78.11 +0.02 +0.03
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii T

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii U) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 15.02.2018

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 104.77 104.55 +0.22 +0.21
PZU Akcji NOWA EUROPA 50.05 49.96 +0.09 +0.18
PZU ZRÓWNOWAŻONY 80.37 80.34 +0.03 +0.04
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.31 128.76 +0.55 +0.43
PZU Energia Medycyna Ekologia 76.25 76.10 +0.15 +0.20
PZU SEJF+ 64.30 64.29 +0.02 +0.03
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 161.71 161.70 +0.01 +0.01
PZU GOTÓWKOWY 77.76 77.74 +0.02 +0.03
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 50.61 50.61 0.00 0.00
PZU Telekomunikacja Media Technologia 37.61 37.76 -0.15 -0.40
PZU Dłużny Aktywny 51.09 51.09 -0.00 -0.00
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii U

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA.
Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU Akcji KRAKOWIAK, PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Zrównoważony i PZU Akcji NOWA EUROPA lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością.
W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część Aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.
W związku z faktem, że PZU FIO Ochrony Majątku może lokować znaczną część aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym oraz zawierać kontrakty terminowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

W związku z faktem, że:

  1. Aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych oraz PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszy może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  2. Znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  3. Aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących będą głównie lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.”
Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.