Label1

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii A) funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.11.2017

Label1

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii A) funduszy/subfunduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.11.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU SEJF+ 63.87 63.83 +0.04 +0.06 65.17
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 160.83 160.71 +0.12 +0.08 161.64
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.98 129.52 +0.46 +0.36 136.10
PZU GOTÓWKOWY 77.21 77.16 +0.05 +0.06 79.19
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.14 48.78 +0.36 +0.74 51.46
PZU ZRÓWNOWAŻONY 79.79 79.44 +0.35 +0.44 83.55
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 52.59 52.48 +0.11 +0.21 55.07
PZU Energia Medycyna Ekologia 80.67 80.39 +0.28 +0.35 84.47
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 129.91 129.86 +0.05 +0.04 136.75
PZU FIO Ochrony Majątku 61.20 61.20 0.00 0.00 62.45
PZU Akcji Rynków Wschodzących 113.06 111.73 +1.33 +1.19 119.01
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 124.91 124.39 +0.52 +0.42 131.48
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 201.01 200.07 +0.94 +0.47 211.59
PZU Akcji KRAKOWIAK 105.54 104.82 +0.72 +0.69 110.51
PZU SFIO UNIVERSUM 1,392.80 1,392.80 0.00 0.00 1,392.80
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51.10 51.06 +0.04 +0.08 51.62
PZU Dłużny Aktywny 50.85 50.80 +0.05 +0.10 51.36
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.37 38.47 -0.10 -0.26 39.97
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii A

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii B) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.11.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.22 48.86 +0.36 +0.74 50.48
PZU Akcji KRAKOWIAK 105.84 105.12 +0.72 +0.68 108.55
PZU SEJF+ 63.87 63.83 +0.04 +0.06 65.51
PZU Energia Medycyna Ekologia 80.67 80.39 +0.28 +0.35 82.74
PZU GOTÓWKOWY 77.22 77.17 +0.05 +0.06 79.20
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 52.63 52.51 +0.12 +0.23 53.98
PZU FIO Ochrony Majątku 61.20 61.20 0.00 0.00 62.45
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 160.49 160.38 +0.11 +0.07 164.61
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 130.06 129.60 +0.46 +0.36 133.39
PZU ZRÓWNOWAŻONY 79.80 79.45 +0.35 +0.44 81.85
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51.10 51.06 +0.04 +0.08 52.41
PZU Dłużny Aktywny 50.85 50.80 +0.05 +0.10 52.15
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.37 38.47 -0.10 -0.26 39.35
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii B

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii C) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.11.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 154.13 153.58 +0.55 +0.36
PZU ZRÓWNOWAŻONY 99.96 99.51 +0.45 +0.45
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 175.83 175.70 +0.13 +0.07
PZU Akcji NOWA EUROPA 66.32 65.83 +0.49 +0.74
PZU Akcji KRAKOWIAK 145.09 144.09 +1.00 +0.69
PZU GOTÓWKOWY 77.99 77.94 +0.05 +0.06
PZU Energia Medycyna Ekologia 79.85 79.57 +0.28 +0.35
PZU SEJF+ 64.01 63.96 +0.05 +0.08
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51.18 51.14 +0.04 +0.08
PZU Dłużny Aktywny 50.85 50.80 +0.05 +0.10
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.41 38.50 -0.09 -0.24
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii C

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii D) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.11.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 78.18 78.12 +0.06 +0.08
PZU ZRÓWNOWAŻONY 97.18 96.75 +0.43 +0.44
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 174.48 174.35 +0.13 +0.08
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 153.68 153.13 +0.55 +0.36
PZU Akcji KRAKOWIAK 146.98 145.97 +1.01 +0.69
PZU Akcji NOWA EUROPA 65.08 64.61 +0.47 +0.73
PZU Energia Medycyna Ekologia 79.52 79.25 +0.27 +0.34
PZU SEJF+ 64.14 64.10 +0.04 +0.06
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51.39 51.35 +0.04 +0.08
PZU Dłużny Aktywny 50.85 50.80 +0.05 +0.10
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.37 38.47 -0.10 -0.26
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii D

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii E) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.11.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 77.21 77.16 +0.05 +0.06
PZU ZRÓWNOWAŻONY 92.42 92.01 +0.41 +0.45
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 176.31 176.18 +0.13 +0.07
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 155.38 154.82 +0.56 +0.36
PZU Akcji KRAKOWIAK 150.27 149.23 +1.04 +0.70
PZU Akcji NOWA EUROPA 60.14 59.70 +0.44 +0.74
PZU Energia Medycyna Ekologia 80.67 80.39 +0.28 +0.35
PZU SEJF+ 63.87 63.83 +0.04 +0.06
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51.10 51.06 +0.04 +0.08
PZU Dłużny Aktywny 50.85 50.80 +0.05 +0.10
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.37 38.47 -0.10 -0.26
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii E

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii EUR) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.11.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 29.53 29.37 +0.16 +0.54 31.08
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 47.52 47.24 +0.28 +0.59 50.02
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 30.71 30.66 +0.05 +0.16 32.33
PZU Akcji Rynków Wschodzących 26.73 26.38 +0.35 +1.33 28.14
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii EUR

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii F) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.11.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji NOWA EUROPA 55.26 54.86 +0.40 +0.73
PZU ZRÓWNOWAŻONY 86.96 86.57 +0.39 +0.45
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 167.42 167.30 +0.12 +0.07
PZU Akcji KRAKOWIAK 118.96 118.14 +0.82 +0.69
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 139.34 138.84 +0.50 +0.36
PZU GOTÓWKOWY 78.50 78.45 +0.05 +0.06
PZU Energia Medycyna Ekologia 80.62 80.34 +0.28 +0.35
PZU SEJF+ 63.79 63.74 +0.05 +0.08
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51.26 51.22 +0.04 +0.08
PZU Dłużny Aktywny 51.03 50.98 +0.05 +0.09
PZU Telekomunikacja Media Technologia 39.05 39.15 -0.10 -0.25
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii F

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii I) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.11.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU GOTÓWKOWY 81.04 80.98 +0.06 +0.07 81.04
PZU ZRÓWNOWAŻONY 89.86 89.46 +0.40 +0.45 94.09
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.14 48.78 +0.36 +0.74 51.46
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 62.85 62.72 +0.13 +0.21 65.81
PZU Akcji KRAKOWIAK 128.56 127.67 +0.89 +0.70 134.62
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 166.85 166.73 +0.12 +0.07 167.69
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 145.44 144.92 +0.52 +0.36 152.29
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51.10 51.06 +0.04 +0.08 51.36
PZU Dłużny Aktywny 50.85 50.80 +0.05 +0.10 51.36
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.37 38.47 -0.10 -0.26 39.97
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii I

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii IKE) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.11.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU ZRÓWNOWAŻONY 80.04 79.69 +0.35 +0.44 82.94
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 130.13 129.67 +0.46 +0.36 134.85
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 160.76 160.64 +0.12 +0.08 166.59
PZU GOTÓWKOWY 77.19 77.14 +0.05 +0.06 79.99
PZU Akcji NOWA EUROPA 50.27 49.90 +0.37 +0.74 52.09
PZU Akcji KRAKOWIAK 105.90 105.18 +0.72 +0.68 109.74
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51.10 51.06 +0.04 +0.08 52.95
PZU Dłużny Aktywny 50.85 50.80 +0.05 +0.10 52.69
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.37 38.47 -0.10 -0.26 39.76
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii IKE

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii J) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.11.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 109.14 108.39 +0.75 +0.69
PZU Akcji NOWA EUROPA 50.60 50.23 +0.37 +0.74
PZU ZRÓWNOWAŻONY 80.60 80.25 +0.35 +0.44
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 134.55 134.07 +0.48 +0.36
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 163.70 163.58 +0.12 +0.07
PZU GOTÓWKOWY 77.87 77.82 +0.05 +0.06
PZU Energia Medycyna Ekologia 80.67 80.39 +0.28 +0.35
PZU SEJF+ 63.96 63.92 +0.04 +0.06
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51.10 51.06 +0.04 +0.08
PZU Dłużny Aktywny 50.85 50.80 +0.05 +0.10
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.37 38.47 -0.10 -0.26
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii J

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii L) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.11.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 105.54 104.82 +0.72 +0.69 109.94
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.14 48.78 +0.36 +0.74 51.19
PZU ZRÓWNOWAŻONY 79.79 79.44 +0.35 +0.44 83.11
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.98 129.52 +0.46 +0.36 135.40
PZU Energia Medycyna Ekologia 80.67 80.39 +0.28 +0.35 84.03
PZU SEJF+ 63.87 63.83 +0.04 +0.06 64.52
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 160.88 160.76 +0.12 +0.08 161.69
PZU GOTÓWKOWY 77.70 77.65 +0.05 +0.06 78.48
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 52.59 52.48 +0.11 +0.21 54.78
PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 201.01 200.07 +0.94 +0.47 209.39
PZU Akcji Rynków Wschodzących 113.06 111.73 +1.33 +1.19 117.77
PZU Akcji Spółek Dywidendowych 125.37 124.84 +0.53 +0.42 130.59
PZU Dłużny Rynków Wschodzących 129.91 129.86 +0.05 +0.04 135.32
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51.10 51.06 +0.04 +0.08 51.62
PZU Dłużny Aktywny 50.85 50.80 +0.05 +0.10 51.36
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.37 38.47 -0.10 -0.26 39.76
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii L

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii P) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.11.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 119.36 118.53 +0.83 +0.70
PZU Akcji NOWA EUROPA 55.55 55.14 +0.41 +0.74
PZU ZRÓWNOWAŻONY 87.31 86.92 +0.39 +0.45
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 140.30 139.79 +0.51 +0.36
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 167.79 167.66 +0.13 +0.08
PZU GOTÓWKOWY 78.66 78.61 +0.05 +0.06
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51.10 51.06 +0.04 +0.08
PZU Dłużny Aktywny 50.85 50.80 +0.05 +0.10
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.37 38.47 -0.10 -0.26
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii P

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii T) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.11.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 109.10 108.34 +0.76 +0.70
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.14 48.78 +0.36 +0.74
PZU ZRÓWNOWAŻONY 81.76 81.40 +0.36 +0.44
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 132.54 132.06 +0.48 +0.36
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 162.70 162.57 +0.13 +0.08
PZU GOTÓWKOWY 77.56 77.50 +0.06 +0.08
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii T

Aktualne wartości jednostek uczestnictwa (kategorii U) funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez TFI PZU SA 21.11.2017

Fundusz Wartość bieżąca j.u. (w zł) Wartość poprzednia j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w zł) Zmiana wartości j.u. (w %) Maksymalna cena nabycia j.u. (w zł)
PZU Akcji KRAKOWIAK 105.54 104.82 +0.72 +0.69
PZU Akcji NOWA EUROPA 49.14 48.78 +0.36 +0.74
PZU ZRÓWNOWAŻONY 79.79 79.44 +0.35 +0.44
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 129.98 129.52 +0.46 +0.36
PZU Energia Medycyna Ekologia 80.67 80.39 +0.28 +0.35
PZU SEJF+ 63.87 63.83 +0.04 +0.06
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 160.83 160.71 +0.12 +0.08
PZU GOTÓWKOWY 77.21 77.16 +0.05 +0.06
PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51.10 51.06 +0.04 +0.08
PZU Telekomunikacja Media Technologia 38.37 38.47 -0.10 -0.26
PZU Dłużny Aktywny 50.85 50.80 +0.05 +0.10
Wykresy i notowania archiwalne jednostki kategorii U

Prezentowane wyniki oparte są na historycznych danych dotyczących wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa i nie stanowią obietnicy na przyszłość. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych przez fundusz opłat manipulacyjnych i podatków. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń TFI PZU SA.
Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym publicznie dostępnym na stronie www.pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA (al. Jana Pawła II 24, Warszawa) oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

W związku z faktem, że PZU Akcji KRAKOWIAK, PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK, PZU Zrównoważony i PZU Akcji NOWA EUROPA lokują część aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tych funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością.
W związku z faktem, że PZU Akcji Małych i Średnich Spółek lokuje znaczną część Aktywów w akcje spółek o małej i średniej kapitalizacji giełdowej, których historyczne kursy wykazują znaczną zmienność, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.
W związku z faktem, że PZU FIO Ochrony Majątku może lokować znaczną część aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym oraz zawierać kontrakty terminowe, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego tego funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

W związku z faktem, że:

  1. Aktywa PZU Akcji Rynków Rozwiniętych oraz PZU Akcji Rynków Wschodzących są lokowane w tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszy może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  2. Znaczna część Aktywów PZU Akcji Spółek Dywidendowych lokowana jest w udziałowe papiery wartościowe (akcje), wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością,
  3. Aktywa PZU Dłużnego Rynków Wschodzących będą głównie lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista jest publikowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wartość aktywów netto portfela inwestycyjnego Subfunduszu może charakteryzować się znaczną zmiennością.

PZU Dłużny Rynków Wschodzących może lokować powyżej 35% wartości aktywów netto subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.”
Fundusze TFI PZU SA mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej.