Label1

PZU Cel na Przyszłość

Label1

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Do kogo kierowany jest produkt

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla każdego, kto:

 • szuka sposobu, aby w prosty sposób oszczędzać pieniądze na dowolny cel,
 • chce zbudować swój kapitał na przyszłość dzięki unikalnym programom inwestowania.

Korzyści

 • Dostosujesz inwestycję do swoich potrzeb:
  • swobodnie wybierasz, w jaki sposób będą inwestowane Twoje pieniądze,
  • możesz korzystać z gotowych i nowoczesnych rozwiązań inwestycyjnych,
  • możesz kształtować i zmieniać własną strategię inwestycyjną,
 • Otrzymasz premię inwestycyjną za systematyczne inwestowanie. 
 • Sam decydujesz, jak długo chcesz oszczędzać – zawsze możesz zrezygnować z ubezpieczenia i wypłacić swoje pieniądz

Dzięki temu, że PZU Cel na Przyszłość ma formę polisy na życie:

 • zgromadzone pieniądze możesz przekazać dowolnie wskazanym przez Ciebie osobom (uposażonym),
 • w przypadku Twojej śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku wypłacimy dodatkowo od 50 000 do nawet 100 000 zł,
 • możesz podpisać umowę w każdej chwili, niezależnie od stanu swojego zdrowia.

Zakres

Przygotowaliśmy dla Ciebie 3 unikalne programy inwestowania:

 • Program Indywidualny
 • Program Rekomendowany
 • Program Portfelowy

Program Indywidualny

Jeśli cenisz sobie swobodę wyboru, możesz wskazać fundusze, w które zainwestujesz swoje pieniądze. Masz do wyboru 10 funduszy o zróżnicowanej strategii inwestowania, stopniu ryzyka i potencjale zysku.

Program Rekomendowany

Jeśli cenisz sobie wygodę i preferujesz rekomendacje fachowców lub nie masz czasu i nie orientujesz się w zawiłościach rynku kapitałowego, skorzystaj z programu rekomendowanego. Twoje wpłaty są inwestowane w 4 wybrane fundusze, a podział wpłat między fundusze zależy od Twojego wieku.

Program Portfelowy

Jeśli cenisz sobie specjalistyczne rozwiązania, możesz inwestować w jeden z 4 portfeli o różnym stopniu ryzyka i potencjale zysku:

 • Portfel PZU Inwestycja Spokojna
 • Portfel PZU Inwestycja Pół na Pół
 • Portfel PZU Inwestycja Umiarkowana
 • Portfel PZU Inwestycja Dynamiczna

Możesz zmienić portfel inwestycyjny w dowolnym czasie.

Elastyczne oszczędzanie

W ramach PZU Cel na Przyszłość Twoje pieniądze pracują na 2 odrębnych rachunkach:

 • podstawowym – na który wpłacasz składkę inicjującą oraz wszystkie składki regularne,
 • dodatkowym – na który będą wpływały wszystkie dodatkowe wpłaty.

Składka inicjująca – jednorazowa składka w wysokości 5000 zł wpłacana po podpisaniu umowy.

Składka regularna – wpłata w regularnych, najbardziej dogodnych dla Ciebie, odstępach czasu:

 • miesięcznie – min. 100 zł,
 • kwartalnie – min. 300 zł,
 • półrocznie – min. 600 zł,
 • rocznie – min. 1200 zł.

Składka dodatkowa – wpłacana w dowolnym momencie i w dowolnej wysokości.

Nigdy nie wiadomo, co przyniesie życie, ale nie martw się, że nie będziesz mógł opłacić składki. Mamy dla Ciebie rozwiązania na nieprzewidziane sytuacje. Możesz:

 • obniżyć wysokość składki,
 • zmienić częstotliwość wpłacania składek,
 • czasowo zawiesić opłacanie składek, 
 • przenieść pieniądze z rachunku dodatkowego, aby opłacić składkę na rachunku podstawowym,
 • zamienić umowę na bezskładkową.

PZU Cel na Przyszłość jest to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) są inwestowane w funduszach inwestycyjnych zgodnie z regulaminem funduszy. Informujemy, że PZU Życie SA nie prowadzi doradztwa inwestycyjnego i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje klientów związane z inwestowaniem składek w UFK. Jednostki uczestnictwa UFK nie są depozytem bankowym. Środki lokowane w UFK nie są gwarantowane przez PZU Życie SA. Inwestycje w UFK są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części kapitału. Prezentowane wyniki UFK nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych udziałów jednostkowych UFK może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Dochód z zainwestowanych środków może się zwiększyć lub zmniejszyć. Wartość wykupu może być niższa niż wpłacona składka. Potencjalne korzyści mogą być pomniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów funduszy.

KID (z ang. „Key Information Document") – Dokument zawierający kluczowe informacje, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. oraz Rozporządzenia delegowanego z dnia 8.03.2017 r. wraz z załącznikami.

KID FRIP42 PZU Cel na Przyszłość - dokument obowiązujący od 01.07.2018

Lista Załączników do KID FRIP42 PZU Cel na Przyszłość - dokument obowiązujący od 28.05.2018

Pliki do pobrania
Pobierz