Label1

Karta PZU Pomoc w Drodze Polska- sprzedaż wstrzymana

Label1

Dla kogo?

Karta PZU Pomoc w Drodze Polska to produkt przeznaczony dla pełnoletnich posiadaczy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych wykonanych przez adaptację samochodu osobowego, motocykli oraz motorowerów, bez względu na wiek pojazdów. Pomoc świadczona jest na terenie Polski, użytkownikami karty powinni więc być ludzie poruszający się po kraju. 

Korzyści

Karta PZU Pomoc w Drodze Polska:

 • pomoc udzielana przez sprawdzonych przez PZU fachowców 24h/dobę
 • natychmiastowa reakcja – poprzez monitoring GPS, przekazujemy na bieżąco informację, gdzie w danej chwili znajdują się nasze pojazdy pomocy drogowej - wysłana zostanie do Ciebie najbliższa pomoc, aby zminimalizować Twój czas oczekiwania
 • brak stresu związanego z awarią czy wypadkiem
 • poczucie bezpieczeństwa w każdej sytuacji na drodze
 • komfort w podróży - wystarczy jeden telefon pod 801 102 102 Jako Klubowicz otrzymujesz:
 • wszechstronną pomoc drogową, w tym na przykład: naprawę na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu, zastępczy transport podróżnych, dowóz paliwa, wymianę żarówki,
 • możliwość skorzystania z usługi Twój Asystent PZU Pomoc,
 • oferty specjalne,
 • program rabatowy -  zniżki na usługi i towary oferowane przez partnerów PZU Pomoc SA,
 • możliwości bezpłatnego przystąpienia do grupowego ubezpieczenia.

Warunkiem uzyskania pomocy czy skorzystania z przywilejów jest aktywowanie karty. Kartę można aktywować na stronie internetowej lub dzwoniąc pod numer Infolinii PZU Pomoc 801 102 102. Aby skorzystać ze zniżek na towary i usługi wystarczy okazać w placówce Partnera PZU Pomoc aktywną kartę.

Jaki wariant karty wybrać?

W PZU to Ty decydujesz przez jaki okres czasu chcesz korzystać z pomocy Assistance. Karta PZU Pomoc w Drodze gwarantuje Ci ochronę ubezpieczeniową na okres 60 lub 365 dni.

 • Karta PZU Pomoc w Drodze Polska 365 dni – Samochód można określić mianem środka powszechnego użytku, narzędzia pracy, drugiego domu lub uzewnętrznienia sposobu życia. Jakkolwiek by go nie nazwać, stanowi on podstawowy przedmiot codziennego zastosowania. Karta PZU Pomoc w Drodze Polska 365 dni pozwala na zachowanie uczucia samodzielności i swobody poruszania się, każdego dnia. Jest gwarancją całorocznej mobilności, nawet w chwilach unieruchomienia pojazdu. 
 • Karta PZU Pomoc w Drodze Polska 60 dni – Wzmożony ruch na drogach zazwyczaj oznacza wakacje, zbliżający się czas świąt lub długi weekend. Odpowiednie przygotowanie do jazdy, zachowanie zdrowego rozsądku czy unikanie brawury na drogach na ogół może okazać się niewystarczające by uniknąć niespodziewanych sytuacji w podróży. Karta PZU Pomoc w Drodze Polska 60 dni stanowi zabezpieczenie organizacyjne i finansowe przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń tego typu wyjazdów. Krótkoterminowa ochrona ubezpieczeniowa pozwala zaś na optymalne połączenie ceny karty z ryzykiem zwiększenia intensywności poruszania się pojazdem.  

Kupując kartę PZU Pomoc w Drodze Polska nabywasz pewność, że skutki niespodziewanych zdarzeń losowych już nigdy nie postawią Cię w trudnej sytuacji finansowej.Karta PZU Pomoc w Drodze Polska gwarantuje Ci ubezpieczenie assistance w cenie:

 • Karta PZU Pomoc w Drodze Polska 60 dni – 117 zł brutto
 • Karta PZU Pomoc w Drodze Polska 365 dni– 200 zł brutto

Od kiedy możesz korzystać z karty?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od następnego dnia po dokonaniu aktywacji karty i przystąpieniu Klubowicza do ubezpieczenia. 

Uwaga! kupując kartę przez internet, zostanie ona automatycznie aktywowana w chwili dokonania płatnościW karcie PZU Pomoc w Drodze 60 dni Polska, w odniesieniu do niektórych usług świadczonych w związku z awarią pojazdu - ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 15 dnia po dokonaniu aktywacji i przystąpieniu do ubezpieczenia (obowiązuje tzw. karencja).Pamiętaj! Karencja nie ma zastosowania w chwili wypadku ubezpieczeniowego. W przypadku przedłużenia ważności karty, pełna ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się już od dnia następnego po upływie dotychczasowego okresu ubezpieczenia - nie ma również zastosowania czas 14 dniowej karencji. Przedłużenia można dokonać tylko w okresie ważności karty.

Limity

Z karty możesz korzystać tyle razy ile będziesz potrzebował.  Limity określone dla poszczególnych świadczeń nie pomniejszają się w przypadku kolejnych zdarzeń.

Zapoznaj się z zakresem świadczeń oferowanych w ramach Karty PZU Pomoc w Drodze Polska:  

naprawa na miejscu zdarzenia

W razie unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku, awarii lub użycia niewłaściwego paliwa. Świadczenie obejmuje koszty dojazdu pomocy drogowej oraz robocizny, z wyłączeniem kosztów części lub materiałów użytych do naprawy. Specjalistyczne pojazdy pomocy drogowej oraz fachowa wiedza naszych partnerów pozwala na zdiagnozowanie i naprawę usterki na drodze. Z nami przymusowy postój na drodze wcale nie musi trwać długo.

holowanie pojazdu

W przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku, awarii lub użycia niewłaściwego paliwa zapewniamy organizację i pokrycie kosztów holowania w dowolne miejsce, wskazane przez ubezpieczonego. Holowanie odbywa się na dystansie do 150 km (liczonych od miejsca zatrzymania pojazdu) i realizowane jest tylko jeśli nie powiedzie się lub niemożliwa jest naprawa na miejscu zdarzenia. Duża ilość pojazdów pomocy drogowej PZU Pomoc oraz zastosowanie w nich najnowszych systemów nawigacji i monitoringu GPS, daje nam możliwość skrócenia Twojego czasu oczekiwania na fachowe wsparcie. Urządzenia te pozwalają na obserwowanie pozycji pojazdów pomocy drogowych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawszę zostanie wysłany do Ciebie najbliższy wolny pojazd, a proces udzielanej pomocy będzie na bieżąco nadzorowany przez konsultantów Centrum Alarmowego.

parkowanie pojazdu

W sytuacji unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub awarii, a także wskutek użycia niewłaściwego paliwa organizujemy i pokrywamy koszty parkowania pojazdu. Koszty pokrywane są, gdy parkowanie jest częścią składową usługi holowania do warsztatu i jeżeli w dniu zdarzenia nie można odholować pojazdu wprost do warsztatu (np. dzień świąteczny, pora nocna). Postój pojazdu może trwać maksymalnie do 3 dni.

złomowanie pojazdu

Złomowanie musi być skutkiem wypadku, awarii lub odnalezienia pojazdu po kradzieży. Świadczenie realizowane jest na pisemny wniosek właściciela pojazdu i polega na organizacji i pokryciu kosztów holowania oraz złomowania ubezpieczonego pojazdu.

wynajem pojazdu zastępczego

W razie wypadku, awarii lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu. Jeżeli naprawa lub odzyskanie tego pojazdu nie jest możliwe w dniu zdarzenia zorganizujemy wynajem pojazdu tej samej klasy, co ubezpieczony pojazd, nie wyżej jednak niż klasa C, na okres do 7 dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia, a także podstawienie albo odbiór pojazdu zastępczego – według Twojego wyboru. Wynajem pojazdu odbywa się na warunkach stosowanych przez wypożyczalnię pojazdów. Ceniąc Twój czas oraz plany, a także zwracając uwagę na utrudnienia wynikające z braku mobilności, oferujemy Ci wynajem pojazdu zastępczego. Współpracujemy ze znanymi na świecie wypożyczalniami sieciowymi takimi jak Europcar, Avis, Hertz, oraz z innymi uznanymi na polskim rynku podmiotami specjalizującymi się w wynajmie pojazdów. Flota pojazdów zastępczych posiadanych przez naszych partnerów to ponad 5 000 samochodów w skali całego kraju, a ich wiek nie jest wyższy niż 3 lata. Twój komfort jest dla nas sprawą szczególnie ważną.

nocleg oraz transport do miejsca noclegu

W przypadku unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu wskutek wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu, gdy naprawa lub odzyskanie pojazdu nie jest możliwe w dniu zdarzenia zapewniamy organizację i pokrywamy koszty noclegu (w miejscu wskazanym przez PZU) oraz transportu do miejsca noclegu. Koszty pobytu pokrywane są do momentu naprawienia lub odzyskania ubezpieczonego pojazdu po kradzieży, nie dłużej jednak niż 3 doby. Świadczenie to przewidziane jest dla osób w ilości nie większej niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Usługa nie przysługuje, jeżeli ubezpieczeni korzystają z powrotu do miejsca zamieszkania lub kontynuacji podróży.

transport do warsztatu, do którego holowany jest pojazd

Transport musi się odbywać wskutek wypadku, awarii lub użycia niewłaściwego paliwa i odbywa się pojazdem pomocy drogowej, a w przypadku braku miejsc, innym środkiem transportu wskazanym przez PZU SA.

przewóz do miejsca zamieszkania lub kontynuacja podróży do innego miejsca przeznaczenia

W sytuacji unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu wskutek wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu, gdy naprawa lub odzyskanie ubezpieczonego pojazdu nie jest możliwe w dniu zdarzenia, a także w przypadku urazu ciała kierowcy lub pasażera, nagłego zachorowania lub zgonu kierowcy. Karta zapewnia organizacje i pokrycie kosztów transportu środkiem wskazanym przez PZU SA, do miejsca zamieszkania ubezpieczonych lub innego miejsca przeznaczenia, jeżeli odległość do tego miejsca nie jest większa niż do miejsca zamieszkania. Jeśli ubezpieczeni mają różne miejsca zamieszkania lub podróżują do różnych miejsc przeznaczenia, transport organizowany jest w jedno, wskazane przez ubezpieczonych miejsce. Świadczenie to przewidziane jest dla osób w ilości nie większej niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Usługi to nie przysługuje, jeśli ubezpieczeni korzystają z usługi noclegu.

przejazd po odbiór naprawionego lub odzyskanego pojazdu

Świadczenie polega na organizacji i pokryciu przejazdu jednej osoby, środkiem transportu wskazanym przez PZU SA, po odbiór ubezpieczonego pojazdu naprawionego po wypadku, awarii lub po odbiór ubezpieczonego pojazdu odzyskanego po kradzieży.

zmiennik kierowcy

Usługa polega na organizacji i pokryciu kosztów dojazdu oraz powrotu zmiennika kierowcy, w celu powrotu pasażerów ubezpieczonym pojazdem do miejsca zamieszkania. Świadczenie przysługuje w przypadku urazu ciała lub zgonu kierowcy. Nie obejmuje kosztów paliwa, autostrad, parkingów, noclegów oraz innych kosztów.

odwiedziny w szpitalu

Świadczenie polega na organizacji i pokryciu kosztów jednorazowego przejazdu jednej osoby, środkiem transportu wskazanym przez PZU SA, oraz noclegu tej osoby w miejscu wskazanym przez PZU SA (za okres do 3 dni). Wizyta musi mieć na celu odwiedziny w szpitalu kierowcy ubezpieczonego pojazdu, hospitalizowanego wskutek urazu ciała lub nagłego zachorowania, albo pasażera ubezpieczonego pojazdu, hospitalizowanego wskutek urazu ciała.

transport zwłok

Usługa polega na organizacji i pokryciu kosztów transportu zwłok kierowcy lub pasażera w przypadku jego zgonu, do miejsca pochowania w Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem kosztów pogrzebu i kremacji.

dowóz paliwa

W przypadku unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu z powodu wyczerpania paliwa, dostarczymy paliwo w ilości niezbędnej do dojechania do najbliższej stacji paliw. Świadczenie nie obejmuje pokrycia kosztów samego paliwa.

otwarcie pojazdu, przejazd ubezpieczonego po zapasowe kluczyki lub holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu

W przypadku zniszczenia, kradzieży, zagubienia zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu lub utraty z innych przyczyn kluczyków lub innych urządzeń służących do otwarcia pojazdu, jeżeli otwarcie pojazdu nie jest możliwe na miejscu zdarzenia, organizujemy i pokrywamy koszt holowania pojazdu do najbliższego warsztatu albo przejazdu ubezpieczonego po zapasowe kluczyki (środkiem wskazanym przez PZU SA).

wymiana koła lub naprawa ogumienia

W razie awarii ogumienia zapewniamy organizację i pokrycie kosztów wymiany koła lub naprawy ogumienia na miejscu zdarzenia, albo holowanie pojazdu w celu naprawy do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego, jeżeli naprawa na miejscu zdarzenia okaże się niemożliwa. Świadczenie nie obejmuje kosztów części i materiałów użytych do naprawy, w tym w szczególności opon, dętek lub wentyli.

uruchomienie pojazdu

W przypadku unieruchomienia pojazdu na skutek rozładowania się akumulatora, gwarantujemy organizację i pokrycie kosztów uruchomienia silnika. Usługa nie przysługuje jeżeli rozładowanie wynika ze zużycia eksploatacyjnego akumulatora.

wymiana żarówki

W sytuacji przepalenia się żarówki, zapewniamy organizacje i pokrycie kosztów wymiany żarówki na miejscu zdarzenia lub holowania do najbliższego warsztatu mogącego wykonać usługę (jeżeli w ubezpieczonym pojeździe wymiana żarówki możliwa jest jedynie w warunkach warsztatowych). Świadczenie nie obejmuje kosztów żarówki i jej wymiany w warsztacie.

odholowanie przyczepy ciągniętej przez ubezpieczony pojazd

W przypadku gdy przyczepa jest sprawna a ubezpieczony pojazd jest unieruchomiony wskutek wypadku, awarii lub został skradziony, zorganizujemy i pokryjemy koszty holowania przyczepy na dystansie do 150 km, w miejsce wskazane przez ubezpieczonego. Odpowiedzialnością nie jest objęty przewożony przyczepą ładunek.

transport medyczny

W przypadku urazu ciała kierowcy lub pasażera, albo nagłego zachorowania kierowcy, gwarantujemy organizacje i pokrycie kosztów transportu medycznego: do szpitala najbliższego od miejsca zdarzenia; do szpitala specjalistycznego, jeżeli stan zdrowia poszkodowanego tego wymaga; do szpitala znajdującego się bliżej miejsca zamieszkania lub do miejsca zamieszkania poszkodowanego, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala.

przewóz i opieka nad dziećmi w wieku do 18 lat

Świadczenie realizowane jest na pisemny wniosek opiekuna prawnego dziecka, w przypadku urazu ciała lub zgonu kierowcy albo pasażera lub nagłego zachorowania kierowcy. Dzieci przewożone są według wyboru opiekuna prawnego: do miejsca zamieszkania, do miejsca docelowego podróży lub do innego opiekuna. Koszty ponoszone są do czasu objęcia opieki nad dziećmi przez bliską osobę upoważnioną, jednak nie dłużej niż do 3 dni.

transport zwierzęcia

W sytuacji urazu ciała lub zgonu kierowcy albo pasażera, lub nagłego zachorowania kierowcy, gwarantujemy organizacje i pokrycie kosztów transportu zwierzęcia do najbliższego hotelu dla zwierząt albo do najbliższej lecznicy dla zwierząt, jeżeli stan zwierzęcia tego wymaga. W wypadku zgonu zwierzęcia organizujemy i pokrywamy koszty utylizacji zwłok. Świadczenie nie obejmuje kosztów pobytu w hotelu dla zwierząt, a także kosztów leczenia i lekarstw. Świadczenie realizowane jest na wniosek ubezpieczonego.

usługi informacyjne dla ubezpieczonych

W przypadku unieruchomienia pojazdu, urazu ciała lub nagłego zachorowania ubezpieczonego, oferujemy usługi informacyjne dotyczące: postępowania w razie wypadku lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu; telefonów pomocy drogowej; sieci warsztatów; możliwości wynajmu pojazdu zastępczego; jednorazowego przekazania pilnej wiadomości związanej ze zdarzeniem osobie wskazanej przez ubezpieczonego; możliwości uzyskania odpłatnej pomocy zorganizowanej przez PZU Pomoc SA oraz organizacji tej pomocy.

W celu skorzystania z pomocy należy skontaktować się z Centrum Alarmowym:

- dzwoniąc pod numer 801 102 102 czynnym 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w tygodniu,

- wysyłając SMS pod numer 4102 o treści: Pomoc (opłata zgodnie z taryfą Operatora).

Podczas kontaktu należy podać następujące informacje:

- imię, nazwisko i adres osób wymagających pomocy – kierowcy lub pasażerów ubezpieczonego pojazdu,

- markę i numer rejestracyjny pojazdu, ewentualnie inne dane niezbędne do identyfikacji tego pojazdu na miejscu zdarzenia i zapewnienia właściwej pomocy technicznej,

- dokładne miejsce zdarzenia i numer telefonu (wymagane w zależności od formy kontaktu), pod jakim jest osiągalny ubezpieczony zawiadamiający o zdarzeniu, opis problemu i rodzaj wymaganej pomocy. 

Przykładowy schemat uzyskania pomocy

Centrum Alarmowe PZU Pomoc 801 102 102Stale zwiększająca się ilość połączeń telefonicznych oraz rosnące oczekiwania Klientów uświadamiają nam jak bardzo istotna jest wykwalifikowana kadra pracowników. To oni 24 godziny na dobę, 365 dni w roku wyciągają do Ciebie pomocną dłoń i otaczają swoją opieką.  Centrum Alarmowe PZU Pomoc to zespół osób zaangażowanych w pomoc klientom przy wykorzystaniu elektronicznych kanałów kontaktu, którego misją jest tworzenie rozwiązań i przedstawianie możliwości, na podstawie których Klient może podjąć właściwą decyzje w stresujących sytuacjach.Niesienie pomocy wiąże się z dużą odpowiedzialnością, dlatego też poprzez umiejętną selekcję kandydatów zapewniamy profesjonalną obsługę w każdej sytuacji. Udzielając pomocy nie skupiamy się tylko na jednej usłudze, nasze rozwiązania wyróżnia kompleksowość oraz indywidualne spojrzenie na potrzeby Klientów. W celu spełnienia Twoich oczekiwań PZU Pomoc inwestuje w nowe technologie, systemy szkoleń, a także monitoring poziomu jakości usług. Sieć pojazdów pomocy drogowychNasza flota to ponad 1 600 samochodów pomocy drogowej z tego około 450 samochodów wyposażonych w urządzenia GPS pozwalające na obserwowanie ich pozycji w czasie bieżącym. Takie rozwiązanie technologiczne pozwala nam na optymalizacje czasu oczekiwania przez Klienta na szybką i fachową pomoc. Wszystkie samochody wyposażone w urządzenia GPS są oznakowane logo PZU.Dysponujemy flotą 50 specjalistycznych pojazdów, tzw. Lekka Sieć, na którą składa się 10 Nissanów NP300 oraz 40 Mitsubishi L200, wyposażonych jako jedyne pojazdy serwisowe w Polsce w system nawigacji i monitoringu GPS.Pojazdy Lekkiej Sieci PZU stacjonują w największych miastach Polski oraz w rejonach o dużym natężeniu ruchu turystycznego, w tym na Mazurach i Podhalu.Dzięki specjalistycznej zabudowie, nasze pojazdy są przystosowane do niesienia pomocy poszkodowanym w trudno dostępnych miejscach – ciasnych, wielopoziomowych parkingach czy na wąskich uliczkach. Ponieważ cała flota to samochody terenowe, jesteśmy w stanie dotrzeć także do klientów, którzy znaleźli się w kłopotach podczas podróży po nieutwardzonych szlakach. Wierzymy, że dzięki tak skutecznym narzędziom będziemy w stanie nieść pomoc niezależnie od okoliczności i miejsca zdarzenia.Wypożyczalnie pojazdów zastępczychWspółpracujemy ze znanymi na świecie wypożyczalniami sieciowymi takimi jak Europcar, Avis, Hertz, oraz z innymi uznanymi na polskim rynku podmiotami specjalizującymi się w wynajmie pojazdów.Flota pojazdów zastępczych posiadanych przez naszych partnerów to ponad 5 000 samochodów w skali całego kraju. Wiek udostępnianych naszym klientom samochodów zastępczych nie jest wyższy niż 3 lata i dostarczane są na życzenie Klienta w miejsce przez niego wskazane.

Cały czas się zmieniamy, bo zależy nam, żebyśmy byli pomocni tak jak tego potrzebujesz. 

Pozostaw nam swoją opinię lub sugestię. Dzięki temu:

 • udoskonalimy naszą ofertę i obsługę
 • zareagujemy na pojawiające się problemy    

Infolinia PZU Pomoc dostępna jest całą dobę, we wszystkie dni w roku.Numer dostępny jest również z telefonów komórkowych. Koszt połączenia jest równy cenie jednej jednostki taryfikacyjnej lub zgodny z cennikiem operatora.Dla dzwoniących z zagranicy + 48 (22) 566 55 55.Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem operatora.