Label1

OC i komfortowy assistance

Label1

Dla kogo?

Masz auto, motocykl lub inny pojazd? Zgodnie z prawem musisz wykupić ubezpieczenie OC. Jeśli spowodujesz wypadek lub kolizję, wypłacimy odszkodowanie osobom, którym wyrządziłeś/-aś szkodę.  

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Nie ma znaczenia, czy używasz pojazdu czy stoi on na przykład w warsztacie lub garażu. 

Umowę ubezpieczenia OC musisz zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu lub w dniu, w którym kończy się poprzednia umowa OC.

Co zyskasz z naszym ubezpieczeniem OC?

 • Zorganizujemy naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie dla Ciebie i poszkodowanego oraz inne usługi – assistance w wariancie Komfort dostaniesz bezpłatnie razem z OC. (Nie dotyczy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i niektórych rodzajów pojazdów.);
 • Z naszym OC likwidacja szkody samochodowej, którą wyrządziła Ci inna osoba, będzie bezproblemowa. Przejmiemy na siebie załatwienie wszystkich formalności z firmą ubezpieczeniową sprawcy, a Tobie wypłacimy odszkodowanie. Sprawdź, kiedy możesz skorzystać z tej usługi.
 • Możesz rozłożyć składkę na raty;
 • Zieloną Kartę otrzymasz bezpłatnie – na Twój wniosek.

Dodatkowo

 • Nawet 60% zniżki dla uważnych kierowców;
 • Zniżka na ubezpieczenie szyb (zorganizujemy i opłacimy naprawę lub wymianę szyby);
 • Zniżka na kompleksowe usługi assistance (wariant Super).

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach Unii Europejskiej oraz w Andorze, Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Serbii.

Warunki ubezpieczenia OC znajdziesz w ustawie.

Zielona Karta – międzynarodowy certyfikat ubezpieczenia OC

Nie we wszystkich krajach wystarczy nasza krajowa polisa OC. Czasami będziesz potrzebować międzynarodowego certyfikatu ubezpieczenia OC, czyli tzw. Zielonej Karty. 

W jakich krajach potrzebujesz Zielonej Karty?

 • Albania
 • Azerbejdżan 
 • Białoruś 
 • Bośnia i Hercegowina 
 • Czarnogóra 
 • Iran 
 • Izrael 
 • Macedonia 
 • Maroko 
 • Mołdawia 
 • Rosja 
 • Turcja 
 • Tunezja 
 • Ukraina

Co zyskasz z Zieloną Kartą? 

Jeśli spowodujesz wypadek lub kolizję, w którymś z wyżej wymienionych krajów, wypłacimy odszkodowanie osobie, której wyrządziłeś/-aś szkodę. Naszą Zieloną Kartę otrzymasz bezpłatnie z ubezpieczeniem OC – na Twój wniosek.

Ochrona zniżek

Cofnij bieg wypadków

Nawet najlepszy kierowca nie może przewidzieć stłuczki czy wypadku. Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia OC wiąże się z utratą zniżek – często bardzo dużych, bo wypracowywanych latami. Dzięki naszej ochronie nie stracisz zniżek.

Co zapewniamy?

 • ochronę wypracowanych zniżek już po roku bezszkodowej jazdy;
 • stałą zniżkę pomimo wypłaty odszkodowania;
 • niską składkę – już od 20 zł. 

Ubezpieczenie OC graniczne

Masz samochód zarejestrowany poza Unią Europejską, Szwajcarią, Norwegią, Islandią, Andorą i Serbią? Wjeżdżając do Polski musisz wykupić ubezpieczenie OC graniczne. Jeśli spowodujesz wypadek albo kolizję lub potrącisz kogoś, my wypłacimy odszkodowanie.

Ubezpieczenie możesz zawrzeć na minimum 30 dni. 

Kupujący OC w PZU otrzymuje:

 • bezpłatne ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort, które obejmuje m.in.: bezpłatne holowanie zarówno dla sprawcy wypadku jak i poszkodowanego oraz informację i kompleksową pomoc w razie wszelkich kłopotów drogowych,
 • specjalne ceny za ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Super, PZU AutoSzyba i NNW Max,
 • bezpłatną Zieloną Kartę,
 • aż do 60% zniżki za bezszkodową jazdę,
 • gwarancję, że w razie spowodowania wypadku nie poniesie kosztów związanych z odszkodowaniem na rzecz poszkodowanego.

Jak kupić ubezpieczenie?

Jak zgłosić szkodę?

Szybka i wygodna likwidacja szkody z OC!

Jeżeli masz ubezpieczenie OC  w PZU, a sprawcą Twojej szkody jest osoba posiadająca OC w innym niż PZU zakładzie ubezpieczeń, możesz skorzystać z REWOLUCJI W OC !

Jest to tzw. bezpośrednia likwidacja szkód, którą PZU wykonuje  od kwietnia 2014 r. na zlecenie poszkodowanego  (usługa LB). 

Od kwietnia 2015 r. bezpośrednia likwidacja szkód  w PZU także  na zlecenie zakładu ubezpieczeń sprawcy szkody i  wniosek poszkodowanego, w ramach  umowy o współpracy w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód, zawartej przez niektóre zakłady ubezpieczeń  (umowa BLS).

Usługa LB 

4 kwietnia 2014 r. PZU jako pierwszy ubezpieczyciel na polskim rynku wprowadził rozwiązanie,  oparte na przepisie art. 3 ust. 7 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń  na wniosek uprawnionego z tytułu umów ubezpieczenia, zawartych z innym zakładem ubezpieczeń, może podjąć się wykonania określonych  czynności ubezpieczeniowych. 

Dla wszystkich  klientów, posiadających w PZU obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych („ubezpieczenie OC”), wprowadziliśmy wówczas nową usługę  w zakresie likwidacji określonych szkód komunikacyjnych  tzw. likwidację bezpośrednią szkód („usługa LB”).

Usługa LB polega na tym, iż na wniosek  takich klientów likwidujemy  ich  szkody powstałe w związku z uszkodzeniem  pojazdów  mechanicznych, w kolizjach drogowych spowodowanych przez  osoby objęte  ubezpieczeniem OC, wykupionym w innym  niż PZU zakładzie ubezpieczeń wykonującym działalność ubezpieczeniową  na terenie Polski.

W ramach usługi LB,  PZU  ustala  przyczyny i okoliczności zdarzenia losowego, wysokość szkód, rozmiar świadczeń należnych uprawnionemu z umowy ubezpieczenia OC zawartej przez inny niż PZU zakład ubezpieczeń  i wypłaca należne poszkodowanemu świadczenie - równe odszkodowaniu z ubezpieczenia OC. Dla wykonania usługi LB  zawieramy z poszkodowanym umowę  zlecenia oraz  przelewu wierzytelności z ubezpieczenia OC sprawcy szkody, a po wypłacie świadczenia uprawnionemu dochodzimy zapłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC  od zakładu ubezpieczeń sprawcy. 

Umowa BLS 

1 kwietnia 2015 r. weszła w życie Umowa o współpracy w zakresie bezpośredniej likwidacji szkód ( „umowa BLS”), do której aktualnie  przystąpiło  sześć   zakładów ubezpieczeń: 

1. TUiR Warta

2. UNIQA

3. Ergo Hestia (w tym polisy MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń – marka należąca do Ergo Hestia)

4. Concordia Polska

5. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

6. Liberty Seguros SA Oddział w Polsce. 

Do Umowy BLS mogą przystąpić  inne zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność ubezpieczeniową na terenie Polski. 

Umowa BLS uprawnia poszkodowanego do żądania aby likwidację  jego szkody z ubezpieczenia OC  sprawcy szkody, przeprowadził zakład ubezpieczeń, z którym poszkodowany zawarł umowę ubezpieczenia OC, jeśli zarówno poszkodowany jak i sprawca posiadają  umowy ubezpieczenia OC zawarte z różnymi zakładami ubezpieczeń, które przystąpiły do umowy BLS.

Wobec istnienia od 1 kwietnia 2015 r. dwóch systemów bezpośredniej likwidacji szkód  - usługi LB i umowy BLS, poszkodowany, który posiada ubezpieczenie OC w PZU, a poniósł szkodę związaną z uszkodzeniem pojazdu mechanicznego, może:  

1. zgłosić taką szkodę do likwidacji przez PZU z ubezpieczenia OC sprawcy szkody, jeśli  ubezpieczyciel sprawcy inny niż PZU w dacie  zawiadomienia o szkodzie jest stroną umowy BLS, albo 

2. zlecić PZU likwidację takiej  szkody w ramach usługi LB  -  jeżeli ubezpieczyciel sprawcy nie jest stroną umowy BLS.   

Zarówno likwidacja szkód w ramach usługi LB,  jak i umowy BLS  dotyczy szkód spełniających określone kryteria.

Szczegółowe kryteria wykonywania  przez PZU likwidacji szkody w ramach usługi LB albo  w ramach umowy BLS znajdziesz tutaj: http://rewolucjawoc.pl/kto-skorzysta.html

Szkody  w ramach  usługi LB albo  umowy BLS  są likwidowane zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie do likwidacji szkód z  ubezpieczenia OC tj.  ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych,  ustawy  o działalności ubezpieczeniowej, a także zgodnie z innymi właściwymi przepisami prawa.

W ramach bezpośredniej likwidacji szkód - usługi LB i umowy BLS,   likwidowane są wszelkie szkody związane z uszkodzeniem  pojazdu mechanicznego objęte zakresem ubezpieczenia OC, m.in. z tytułu:  

• uszkodzenia pojazdu, 

• holowania ,

• parkowania,

• najmu pojazdu zastępczego,

• konieczności korzystania z usług przewozu osób lub towarów ze względu na brak możliwości korzystania z uszkodzonego pojazdu,

• zastosowania środków podjętych w celu ratowania ubezpieczonego pojazdu oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,

• dodatkowego badania technicznego, wymaganego przepisami prawa, po naprawie pojazdu,

• utraconych  korzyści.

Aby zgłosić szkodę celem likwidacji jej przez PZU w ramach usługi  LB albo umowy BLS, poszkodowany może:

• wejść na stronę www.pzu.pl i zgłosić szkodę przez internet,

• zadzwonić pod numer 801 102 102 lub 22 566 55 55,

• wysłać sms o treści SZKODA pod numer 4102 – skontaktujemy się i przyjmiemy zgłoszenie szkody, 

• odwiedzić oddział PZU. 

Po zgłoszeniu szkody do likwidacji jej przez PZU,  niezwłocznie  ustalimy czy szkoda może być likwidowana w ramach jednego z ww. systemów bezpośredniej likwidacji szkód, a następnie umówimy dogodny dla klienta termin i miejsce oględzin uszkodzonego samochodu oraz dopełnienia formalności usługi LB.  

Informacje o bezpośredniej likwidacji szkód w ramach usługi  LB albo  umowy  BLS  znajdziesz również na stronie rewolucjawoc.pl.

Pliki do pobrania
Pobierz