Label1

ZUS czy OFE? Pilnuj swoich spraw!

Label1

ZUS czy OFE? Pilnuj swoich spraw!

Gratulacje, masz już pierwszą pracę i wiesz, ile zarabiasz

19,52%

Twojej płacy pracodawca co miesiąc musi przekazać do ZUS-u. Na to nie masz wpływu, bo to Twoja obowiązkowa składka emerytalna.

A na co masz wpływ?

Możesz wybrać OFE,

a wówczas ZUS będzie przekazywał funduszowi część składki emerytalnej.

Ile?

2,92%

Twojej płacy, czyli ok 15 % składki emerytalnej.

Wybierz OFE, działaj szybko - to proste

Na popisanie umowy z OFE masz tylko 4 miesiące od rozpoczęcia pierwszej pracy.

Jeśli nie zdążysz, Twoje składki emerytalne będą trafiać w całości do ZUS-u.

Informacje i ryzyka związane z członkostwem OFE PZU znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym.

Warto wybrać OFE

Dzięki członkostwu w OFE dywersyfikujesz, czyli "rozkładasz" ryzyko, gdyż na Twoją emeryturę będą pracować dwie różne instytucje - ZUS i OFE. Sam oceń, czy lepiej stać na jednej czy dwóch nogach?

Co różni OFE i ZUS?

 • Do OFE trafia składka w postaci pieniężnej, a ZUS zapisuje wartość składek na Twoim subkoncie, przeznaczając środki finansowe na bieżące wypłaty emerytur.
 • OFE inwestuje Twoje środki, m. in. w akcje polskich spółek, a ZUS waloryzuje składki wg. określonego wskaźnika.
 • Zysk z inwestycji OFE może być wyższy niż waloryzacja. Inwestowanie wiąże się wprawdzie z ryzykiem przejściowych spadków, ale nie mają one decydującego znaczenia, zwłaszcza dla ludzi młodych, gdyż OFE to produkt długookresowy.

Wynik finansowy OFE PZU

45,387% ostatnie 10 lat (29.12.2006 -30.12.2016)

32,516%ostatnie 5 lat (30.12.2011 -30.12.2016)

6,835%ostatnie 3 lata (31.12.2013 -30.12.2016)

Wyniki inwestycyjne osiągane w przeszłości nie gwarantują powtórzenia w przyszłości.

Oszczędzanie w OFE jest wygodne, ponieważ składkę potrąca pracodawca. Twoja pensja się nie zmniejszy. Jedyne, co musisz zrobić, to podpisać umowę z OFE

Aha... jeszcze jedno

Twoje środki w OFE są dziedziczone. W umowie możesz wskazać, kto powinien je otrzymać. Do tej pory OFE PZU wypłacił już ponad 320 mln zł brutto (stan na 31.12.2016 r.)

Podsumujmy

 1. System ubezpieczeń społecznych składa się z obowiązkowego ZUS-u i dobrowolnych OFE.  
 2. Składka emerytalna to 19,52% płacy.  
 3. Masz dwie opcje: albo cała składka trafia do ZUS-u albo 16,60% do ZUS-u, a 2,92% o OFE.
 4. 2,92% pensji to ok. 15% składki emerytalnej - jest o czym myśleć!  
 5. Składek na OFE nie opłacasz sam. Potrąca je pracodawca z Twojej pensji i przekazuje do ZUS-u, a ZUS do Twojego OFE.  
 6. Na zawarcie umowy z OFE masz tylko 4 miesiące od rozpoczęcia pierwszej pracy.  

Informacje i ryzyka związane z członkostwem w OFE PZU znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym OFE PZU.

Zmień OFE na OFE PZU

 • OFE PZU to jeden z największych funduszy na rynku pod względem liczby członków i wartości aktywów.
 • Od kilkunastu lat odpowiedzialnie zarządza powiększonymi środkami członków funduszu.
 • Zapewnia całodobowy i bezpieczny dostęp do rachunku przez konto on-line.

Informacje i ryzyka związane z członkostwem w OFE PZU znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym OFE PZU.

Wybierz OFE w PZU - to proste

Wypełnij formularz

Wynik finansowy OFE PZU

45,387% ostatnie 10 lat (29.12.2006 -30.12.2016)

32,516% ostatnie 5 lat (30.12.2011 -30.12.2016)

6,835% ostatnie 3 lata (31.12.2013 -30.12.2016)

Historyczne wyniki inwestycyjne osiągnięte przez fundusz nie są gwarancją uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Podział Twojej składki emerytalnej

19,52% to składka emerytalna 12,22% zawsze trafia na konto w ZUS-ie
a
7,3% na subkonto w ZUS albo 4,38% na subkonto w ZUS 2,92% na konto w OFE (tj. ok. 15% składki emerytalnej)

1. Dlaczego nie otrzymałam corocznej informacji o stanie rachunku w OFE PZU, zawsze dostawałam ją na początku roku?

Prawdopodobnie informacja o stanie rachunku została umieszczona na Twoim prywatnym koncie on line. Proszę się zalogować i otworzyć zakładkę Wiadomości. Od 2017 r. większość członków OFE PZU otrzymuje informacje roczne w ten sposób. O zmianach informowaliśmy w 2016 r. przy okazji wysyłki stanu konta. Oczywiście zawsze można wybrać inną formę, tj. list zwykły albo e-mail. Wniosek w tej sprawie możesz złożyć na piśmie, na infolinii albo na koncie on line.

Konto on line jest dostępne na pzu.pl w zakładce Logowanie. Należy wpisać numer rachunku/umowy w OFE PZU i Hasło albo PIN gdy logowanie odbywa się po raz pierwszy. Jeżeli nie pamięta Pani hasła lub PIN-u proszę skontaktować się z OFE PZU i zamówić nowy PIN. Najlepiej zamówić PIN w zakładce LOGOWANIE > Zapomniałeś HASŁA – poproś o wygenerowanie PIN-u. PIN wyślemy Ci sms-em . Przy pierwszym logowaniu zmień PIN na HASŁO.

2. Jakie zmiany w OFE weszły w 2014 r.?

Zmiany wprowadziła ustawa i dotyczyły one:

przeniesienia środków do ZUS-u – dnia 3 lutego 2014 roku OFE przekazały do ZUS-u 51,5% środków z rachunków swoich członków,

dobrowolności OFE – każdy kto zaczyna pierwszą prace może ale nie musi przystąpić do OFE. Natomiast osoby, które są już członkami OFE mogą, w okresach wskazanych prawem, zmieniać decyzję o tym czy ich składka emerytalna w całości ma pozostawać w ZUS-ie, czy jej część ma wpływać do OFE. Decyzję można zmieniać w czasie tzw. okien transferowych, najbliższe z nich będzie otwarte od 1 kwietnia do 31 lipca 2016, a kolejne co 4 lata,

okna transferowego – to czas w którym można zmieniać decyzję o tym gdzie wpływają składki emerytalne (tylko do ZUS-u albo do ZUS-u i OFE). Okna transferowe są otwierane co 4 lata. Najbliższe będzie w 2020 r. W tym czasie członkowie OFE a także osoby, które dotąd nie wybrały OFE mogą złożyć w ZUS-ie specjalne oświadczenie, w którym wskażą, gdzie mają trafiać ich składki.

opłaty manipulacyjnej –opłata od składki pobierana przez OFE została obniżona z 3,5% do 1,75%,

emerytury –emeryturę pochodzącą ze środków zgromadzonych w OFE i ZUS-ie wypłaca ZUS. OFE, na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez członka funduszu, stopniowo przekazuje jego środki do ZUS-u. W tym okresie do OFE nie wpływają już bieżące składki,

inwestycji –OFE nie mogą inwestować w obligacje Skarbu Państwa ( także gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa). W portfelach OFE znajdują się więc akcje oraz inne instrumenty, m.in. obligacje korporacyjne. Minimalny, określony ustawą poziom inwestycji w akcje w 2014 r. wynosił 75 %, 55 % w 2015 roku, 35 % w 2016 roku i 15 % w 2017 roku.

Jeśli chcesz dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zmianami, warto prześledzić ustawę z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych /Dz. U. z 2013r. poz. 1717/

3. Ile środków przekazaliście z mojego rachunku do ZUS-u?

3 lutego 2014 r. OFE PZU przekazał do ZUS-u 51,5% środków zgromadzonych na rachunku każdego członka. Dokładną kwotę możesz sprawdzić, logując się do rachunku online.

4. Jak obniżenie wieku emerytalnego wpływa na moje członkostwo w OFE?

Niższy wiek emerytalny obowiązuje od 01.10.2017 r. i wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Obniżenie wieku emerytalnego oznacza, że krócej będziesz oszczędzać w OFE i wcześniej wejdziesz w tzw. suwak bezpieczeństwa, w trakcie którego OFE zaczyna przekazywać Twoje składki do ZUS-u. Suwak bezpieczeństwa rozpoczyna się na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Jeśli osiągnąłeś wiek emerytalny przed 01.10.2017r., wówczas na początku października OFE PZU przekaże całość Twoich środków do ZUS-u. ZUS obliczy i będzie Ci wypłacać emeryturę.

5. Co to jest subkonto ZUS?

Subkonto to rodzaj indywidualnego konta w ZUS-ie, na którym ZUS ewidencjonuje część składki emerytalnej. Subkonta powstały w maju 2011 r., kiedy obniżono składkę przekazywaną do OFE.

6. Właśnie zacząłem pierwszą pracę i chcę być w OFE, ile mam czasu na podpisanie umowy?

Na podpisanie umowy z OFE masz 4 miesiące od dnia rozpoczęcia pracy, czyli od powstania obowiązku ubezpieczenia.

7. Należę do OFE PZU ale nie złożyłem oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE, ani w 2014 ani w 2016r. co się dzieje z moimi środkami?

Pana środki w OFE PZU są inwestowane. Mowa jest tu o środkach zgromadzonych do czerwca 2014r., gdyż kolejne składki wpływają w całości do ZUS-u. Następna możliwość złożenia oświadczenia o przekazywaniu części składki do OFE pojawi się w 2020r.

8. W jaki sposób OFE PZU wysyła informacje o stanie rachunku?

Informacje o stanie rachunku OFE PZU wysyła, co do zasady, na indywidualne konto online członka Funduszu. Jeśli taka forma wysyłki nie odpowiada członkowi OFE PZU, może on złożyć wniosek o wysyłkę informacji listem zwykłym albo mailem. Wniosek w tej sprawie można złożyć na piśmie, na infolinii (po identyfikacji nr rachunku i nr PIN) lub na koncie online.

9. Niedawno zacząłem pierwszą pracę, ale nie podpisałem umowy z OFE w ciągu 4 miesięcy od jej rozpoczęcia, co mam zrobić żeby moje składki wpływały do OFE?

Aby składki wpływały do OFE konieczne będzie złożenie w ZUS-ie specjalnego oświadczenia o przekazywaniu składek do OFE, ale niestety będzie to możliwe dopiero w 2020 r. ( między kwietniem a lipcem )

10. Czy warto dzielić składkę między ZUS a OFE?

OFE i ZUS to różne instytucje. Twój wybór zależy więc od tego czy chcesz różnicować sposób oszczędzania na emeryturę, czy nie.

Do OFE składka trafia w postaci pieniężnej, a ZUS zapisuje wartość składek na Twoim subkoncie. OFE inwestuje składki na rynku kapitałowym, a ZUS je waloryzuje raz w roku wg wskaźnika średniego wzrostu nominalnego PKB za ostatnie 5 lat. W niektórych okresach bardziej korzystny może być wynik inwestycyjny OFE a w innych waloryzacja ZUS.

Jeśli wybierzesz OFE to trafi do niego ok 15% składki emerytalnej, a ok. 85% pozostanie w ZUS-ie. Do OFE można przystąpić tylko w ciągu 4 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy albo w trakcie okienka transferowego.

11. Jaka jest różnica, czy moje składki będą trafiać do OFE, czy tylko do ZUS-u?

Zapis o wysokości składek zewidencjonowany w ZUS-ie jest waloryzowany w oparciu o specjalny wskaźnik zależny od wzrostu nominalnego PKB, czyli tempa rozwoju gospodarki, oraz inflacji. Natomiast pieniądze, które trafiają do OFE są inwestowane. Szczegółowe informacje w zakresie polityki inwestycyjnej OFE PZU znajdują się w Prospekcie Informacyjnym.

12. Czy środki w ZUS-ie są dziedziczone?

Składki ewidencjonowane w ZUS-ie na subkoncie podlegają dziedziczeniu. Natomiast składki ewidencjonowane na koncie podstawowym nie są dziedziczone.

13. Czy będę mógł zmienić decyzję o tym, gdzie mają trafiać moje składki emerytalne?

Tak, decyzję będzie można zmienić między kwietniem a lipcem 2020 r., a później co 4 lata.

14. Czy to prawda, że środki z OFE przeniesiecie do ZUS-u przed moją emeryturą?

Tak, należy jednak doprecyzować, że OFE zacznie systematycznie (co miesiąc) przenosić do ZUS-u środki na 10 lat przed osiągnięciem przez Ciebie wieku emerytalnego. W tym czasie ZUS nie będzie już przekazywać składek do OFE.

15. Mam mniej niż 10 lat do emerytury - co się dzieje z moimi środkami w OFE?

Jeśli pozostało Ci mniej niż 10 lat do emerytury, to OFE systematycznie przekazuje Twoje środki do ZUS-u. ZUS zewidencjonuje je na subkoncie. Będą one częścią składową Twojej przyszłej emerytury. Do OFE nie wpływają już nowe składki.

16. Niedługo przechodzę na emeryturę, czy otrzymam wypłatę z OFE?

Nie będzie bezpośredniej wypłaty z OFE. Środki z OFE będą natomiast częścią składową Twojej emerytury. W tym celu już na 10 lat przed wiekiem emerytalnym, OFE zaczął przekazywać Twoje środki na subkonto w ZUS-ie, tak by weszły one w skład kapitału emerytalnego.

Kapitał emerytalny członka OFE składa się z:

 • kapitału początkowego, obliczonego od składek emerytalnych odprowadzonych przed 01.01.1999 r.,
 • sumy składek zapisanych na koncie i subkoncie ZUS od 01.01.1999 r.,
 • kapitału zgromadzonego w OFE.
17. Czy mogę samodzielnie wpłacać na rachunek w OFE?

Składki na rachunek w OFE przekazywane są wyłącznie za pośrednictwem ZUS. Nie możesz wpłacać ich samodzielnie.

Istnieje jednak możliwość oszczędzania na przyszłą emeryturę w III filarze. Zachęcamy do zapoznania się z nasza ofertą Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE ), które daje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. Zobacz więcej

18. Jestem w ZUS-ie i OFE PZU, co zrobić aby zwiększyć emeryturę?

Warto podkreślić, że wysokość podstawowej emerytury, czyli pochodzącej z I i II filaru systemu emerytalnego zależy od:

 • zarobków i wysokości składki emerytalnej ( składka pracownika to 19,52% wynagrodzenia),
 • dłuższej aktywności zawodowej, która powoduje, że kapitał jest wyższy i dzielony na mniejszą liczbę wypłat,
 • wyników inwestycyjnych OFE i waloryzacji kapitału emerytalnego w ZUS-ie.

Aby zwiększyć emeryturę najlepiej dodatkowo oszczędzać i zacząć to robić w jak najwcześniej. Uzupełniająca emerytura może pochodzić z produktu III-filarowego, jakim jest np. IKZE w Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym PZU. Zobacz więcej

Pliki do pobrania
Pobierz