Label1

ZUS czy OFE? Pilnuj swoich spraw!

Label1

ZUS czy OFE? Pilnuj swoich spraw!

Gratulacje, masz już pierwszą pracę i wiesz, ile zarabiasz

19,52%

Twojej płacy pracodawca co miesiąc musi przekazać do ZUS-u. Na to nie masz wpływu, bo to Twoja obowiązkowa składka emerytalna.

A na co masz wpływ?

Możesz wybrać OFE,

a wówczas ZUS będzie przekazywał funduszowi część składki emerytalnej.

Ile?

2,92%

Twojej płacy, czyli ok 15 % składki emerytalnej.

Wybierz OFE, działaj szybko - to proste

Na popisanie umowy z OFE masz tylko 4 miesiące od rozpoczęcia pierwszej pracy.

Jeśli nie zdążysz, Twoje składki emerytalne będą trafiać w całości do ZUS-u.

Informacje i ryzyka związane z członkostwem OFE PZU znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym.

Warto wybrać OFE

Dzięki członkostwu w OFE dywersyfikujesz, czyli "rozkładasz" ryzyko, gdyż na Twoją emeryturę będą pracować dwie różne instytucje - ZUS i OFE. Sam oceń, czy lepiej stać na jednej czy dwóch nogach?

Co różni OFE i ZUS?

 • Do OFE trafia składka w postaci pieniężnej, a ZUS zapisuje wartość składek na Twoim subkoncie, przeznaczając środki finansowe na bieżące wypłaty emerytur.
 • OFE inwestuje Twoje środki, m. in. w akcje polskich spółek, a ZUS waloryzuje składki wg. określonego wskaźnika.
 • Zysk z inwestycji OFE może być wyższy niż waloryzacja. Inwestowanie wiąże się wprawdzie z ryzykiem przejściowych spadków, ale nie mają one decydującego znaczenia, zwłaszcza dla ludzi młodych, gdyż OFE to produkt długookresowy.

Wynik finansowy OFE PZU

45,387% ostatnie 10 lat (29.12.2006 -30.12.2016)

32,516%ostatnie 5 lat (30.12.2011 -30.12.2016)

6,835%ostatnie 3 lata (31.12.2013 -30.12.2016)

Wyniki inwestycyjne osiągane w przeszłości nie gwarantują powtórzenia w przyszłości.

Oszczędzanie w OFE jest wygodne, ponieważ składkę potrąca pracodawca. Twoja pensja się nie zmniejszy. Jedyne, co musisz zrobić, to podpisać umowę z OFE

Aha... jeszcze jedno

Twoje środki w OFE są dziedziczone. W umowie możesz wskazać, kto powinien je otrzymać. Do tej pory OFE PZU wypłacił już ponad 320 mln zł brutto (stan na 31.12.2016 r.)

Podsumujmy

 1. System ubezpieczeń społecznych składa się z obowiązkowego ZUS-u i dobrowolnych OFE.  
 2. Składka emerytalna to 19,52% płacy.  
 3. Masz dwie opcje: albo cała składka trafia do ZUS-u albo 16,60% do ZUS-u, a 2,92% o OFE.
 4. 2,92% pensji to ok. 15% składki emerytalnej - jest o czym myśleć!  
 5. Składek na OFE nie opłacasz sam. Potrąca je pracodawca z Twojej pensji i przekazuje do ZUS-u, a ZUS do Twojego OFE.  
 6. Na zawarcie umowy z OFE masz tylko 4 miesiące od rozpoczęcia pierwszej pracy.  

Informacje i ryzyka związane z członkostwem w OFE PZU znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym OFE PZU.

Zmień OFE na OFE PZU

 • OFE PZU to jeden z największych funduszy na rynku pod względem liczby członków i wartości aktywów.
 • Od kilkunastu lat odpowiedzialnie zarządza powiększonymi środkami członków funduszu.
 • Zapewnia całodobowy i bezpieczny dostęp do rachunku przez konto on-line.

Informacje i ryzyka związane z członkostwem w OFE PZU znajdziesz w Prospekcie Informacyjnym OFE PZU.

Wybierz OFE w PZU - to proste

Wypełnij formularz

Wynik finansowy OFE PZU

45,387% ostatnie 10 lat (29.12.2006 -30.12.2016)

32,516% ostatnie 5 lat (30.12.2011 -30.12.2016)

6,835% ostatnie 3 lata (31.12.2013 -30.12.2016)

Historyczne wyniki inwestycyjne osiągnięte przez fundusz nie są gwarancją uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

Podział Twojej składki emerytalnej

19,52% to składka emerytalna 12,22% zawsze trafia na konto w ZUS-ie
a
7,3% na subkonto w ZUS albo 4,38% na subkonto w ZUS 2,92% na konto w OFE (tj. ok. 15% składki emerytalnej)

1. Jestem w OFE PZU i w kwietniu 2016 r. złożyłem w ZUS-ie oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE, kiedy na mój rachunek w OFE PZU zaczną wpływać składki ?

Po złożeniu Oświadczenia pierwsza składka na rachunek w OFE powinna wpłynąć za lipiec 2016r.

2. Jakie zmiany w OFE weszły w 2014 r.?

Zmiany wprowadziła ustawa i dotyczyły one:

przeniesienia środków do ZUS-u – dnia 3 lutego 2014 roku OFE przekazały do ZUS-u 51,5% środków z rachunków swoich członków,

dobrowolności OFE – każdy kto zaczyna pierwszą prace może ale nie musi przystąpić do OFE. Natomiast osoby, które są już członkami OFE mogą, w okresach wskazanych prawem, zmieniać decyzję o tym czy ich składka emerytalna w całości ma pozostawać w ZUS-ie, czy jej część ma wpływać do OFE. Decyzję można zmieniać w czasie tzw. okien transferowych, najbliższe z nich będzie otwarte od 1 kwietnia do 31 lipca 2016, a kolejne co 4 lata,

okna transferowego – to czas w którym można zmieniać decyzję o tym gdzie wpływają składki emerytalne (tylko do ZUS-u albo do ZUS-u i OFE). Okna transferowe trwają od kwietnia do lipca - w 2016r., a później co 4 lata. W tym czasie członkowie OFE a także osoby, które dotąd nie wybrały OFE mogą złożyć w ZUS-ie specjalne oświadczenie, w którym wskazują, gdzie mają trafiać ich składki.

opłaty manipulacyjnej –opłata od składki pobierana przez OFE została obniżona z 3,5% do 1,75%,

emerytury –emeryturę pochodzącą ze środków zgromadzonych w OFE i ZUS-ie wypłaca ZUS. OFE, na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez członka funduszu, stopniowo przekazuje jego środki do ZUS-u. W tym okresie do OFE nie wpływają już bieżące składki,

inwestycji –OFE nie mogą inwestować w obligacje Skarbu Państwa ( także gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa). W portfelach OFE znajdują się więc akcje oraz inne instrumenty, m.in. obligacje korporacyjne. Minimalny, określony ustawą poziom inwestycji w akcje w 2014 r. wynosił 75 %, 55 % w 2015 roku, 35 % w 2016 roku i 15 % w 2017 roku.

Jeśli chcesz dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zmianami, warto prześledzić ustawę z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych /Dz. U. z 2013r. poz. 1717/

3. Ile środków przekazaliście z mojego rachunku do ZUS-u?

3 lutego 2014 r. OFE PZU przekazał do ZUS-u 51,5% środków zgromadzonych na rachunku każdego członka. Dokładną kwotę możesz sprawdzić, logując się do rachunku online.

4. Co się stało ze środkami przekazanymi do ZUS-u, gdzie one są w ZUS-ie?

ZUS zewidencjonował zapis o wysokości składek na Twoim indywidualnym subkoncie. W przyszłości będą one częścią składową emerytury.

5. Co to jest subkonto ZUS?

Subkonto to rodzaj indywidualnego konta w ZUS-ie, na którym ZUS ewidencjonuje część składki emerytalnej. Subkonta powstały w maju 2011 r., kiedy obniżono składkę przekazywaną do OFE.

6. Właśnie zacząłem pierwszą pracę i chcę być w OFE, ile mam czasu na podpisanie umowy?

Na podpisanie umowy z OFE masz 4 miesiące od dnia rozpoczęcia pracy, czyli od powstania obowiązku ubezpieczenia.

7.Należę do OFE PZU ale nie złożyłem oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE, ani w 2014 ani w 2016r. co się dzieje z moimi środkami?

Pana środki w OFE PZU są inwestowane. Mowa jest tu o środkach zgromadzonych do czerwca 2014r., gdyż kolejne składki wpływają w całości do ZUS-u. Następna możliwość złożenia oświadczenia o przekazywaniu części składki do OFE pojawi się w 2020r.

8. Jak mogę sprawdzić czy prawidłowo złożyłem w ZUS-ie oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE.

Można to zrobić telefonicznie:

 • w ZUS-ie Centrum Obsługi Telefonicznej 22 560 16 00 (koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym) w dni robocze: pon. - pt.: godz. 7.00 - 18.00

lub

 • na infolinii PZU 801 102 102 - numer przeznaczony do obsługi połączeń z krajowych telefonów stacjonarnych o 22 566 55 55 - numer przeznaczony do obsługi połączeń z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych w dni robocze: pon. - pt. w godz. 8:00 - 20:00 (opłata zgodna z taryfą operatora) albo wysłać maila ZUS cot@zus.pl.
 • PZU kontakt@pzu.pl W celu uzyskania informacji w sprawie oświadczenia niezbędne jest przygotowanie danych umożliwiających identyfikację Członka OFE PZU (np. numer PESEL).

Można też zalogować się do konta OFE online (logowanie: nr rachunku + HASŁO) i sprawdzić czy na rachunek wpływają składki.

9. W jaki sposób OFE PZU wysyła informacje o stanie rachunku?

Informacje o stanie rachunku OFE PZU wysyła, co do zasady, na indywidualne konto online członka Funduszu. Jeśli taka forma wysyłki nie odpowiada członkowi OFE PZU, może on złożyć wniosek o wysyłkę informacji listem zwykłym albo mailem. Wniosek w tej sprawie można złożyć na piśmie, na infolinii (po identyfikacji nr rachunku i nr PIN) lub na koncie online.

10. Niedawno zacząłem pierwszą pracę, ale nie podpisałem umowy z OFE w ciągu 4 miesięcy od jej rozpoczęcia, co mam zrobić żeby moje składki wpływały do OFE?

Aby składki wpływały do OFE konieczne będzie złożenie w ZUS-ie specjalnego oświadczenia o przekazywaniu składek do OFE, ale niestety będzie to możliwe dopiero w 2020 r. ( między kwietniem a lipcem )

11. W 2016r. złożyłem w ZUS-ie oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE i zaznaczyłem, że chcę przejść do OFE PZU, czy coś jeszcze powinienem zrobić.

Tak, powinien Pan podpisać umowę z OFE PZU. Link do umowy znajduje się TUTAJ.

Ważne aby w pkt II umowy wpisać nazwę i numer rachunku w Pana dotychczasowym OFE. Numer rachunku powinien być podany w informacji rocznej, którą otrzymuje Pan z tego Funduszu. Zdarza się jednak ze osoby nie pamiętają także nazwy OFE, do którego należą i nie dociera do nich roczna korespondencja o rachunku. Wówczas warto zadzwonić do ZUS, który powinien podać nazwę Pana obecnego OFE. Następnie trzeba skontaktować się z tym Funduszem i poprosić o podanie numeru rachunku.

12. Jaka jest różnica, czy moje składki będą trafiać do OFE, czy tylko do ZUS-u?

Zapis o wysokości składek zewidencjonowany w ZUS-ie jest waloryzowany w oparciu o specjalny wskaźnik zależny od wzrostu nominalnego PKB, czyli tempa rozwoju gospodarki, oraz inflacji. Natomiast pieniądze, które trafiają do OFE są inwestowane. Szczegółowe informacje w zakresie polityki inwestycyjnej OFE PZU znajdują się w Prospekcie Informacyjnym.

13. Czy środki w ZUS-ie są dziedziczone?

Składki ewidencjonowane w ZUS-ie na subkoncie podlegają dziedziczeniu. Natomiast składki ewidencjonowane na koncie podstawowym nie są dziedziczone.

14. Czy będę mógł zmienić decyzję o tym, gdzie mają trafiać moje składki emerytalne?

Tak, decyzję będzie można zmienić między kwietniem a lipcem 2020 r., a później co 4 lata.

15. Czy to prawda, że środki z OFE przeniesiecie do ZUS-u przed moją emeryturą?

Tak, należy jednak doprecyzować, że OFE zacznie systematycznie (co miesiąc) przenosić do ZUS-u środki na 10 lat przed osiągnięciem przez Ciebie wieku emerytalnego. W tym czasie ZUS nie będzie już przekazywać składek do OFE.

16. Mam mniej niż 10 lat do emerytury - co się dzieje z moimi środkami w OFE?

Jeśli pozostało Ci mniej niż 10 lat do emerytury, to OFE systematycznie przekazuje Twoje środki do ZUS-u. ZUS zewidencjonuje je na subkoncie. Będą one częścią składową Twojej przyszłej emerytury. Do OFE nie wpływają już nowe składki.

17. W jaki sposób będzie wypłacana emerytura ze środków z OFE?

Na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki zgromadzone w OFE będą stopniowo przenoszone do ZUS-u, tak, aby ostatniego miesiąca przed osiągnieciem wieku emerytalnego została odprowadzona ostatnia część środków. ZUS wyliczy emeryturę ze środków z dwóch źródeł (z ZUS-u i z OFE) i będzie ją wypłacał.

18. Czy mogę samodzielnie wpłacać na rachunek w OFE?

Składki na rachunek w OFE przekazywane są wyłącznie za pośrednictwem ZUS. Nie możesz wpłacać ich samodzielnie.

Istnieje jednak możliwość oszczędzania na przyszłą emeryturę w III filarze. Zachęcamy do zapoznania się z nasza ofertą Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE ), które daje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. Zobacz więcej

Pliki do pobrania
Pobierz