Label1

PZU Więcej niż Ochrona

Label1

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Pieniądze dla Ciebie na koniec umowy lub dla Twoich bliskich, jeśli Cię zabraknie
Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie PZU Więcej niż Ochrona

Co zyskasz

 • Zabezpieczenie finansowe dla bliskich
  • osoby, które wskażesz w polisie, dostaną pieniądze z ubezpieczenia, gdyby Cię zabrakło,
  • unikną także uciążliwego postępowania spadkowego.
 • Bezpiecznie oszczędzanie
  • z naszą polisą oszczędzasz na dowolny cel. Gwarantujemy wypłatę określonej kwoty na koniec ubezpieczenia. Wysokość wypłaty nie zależy od sytuacji na rynkach finansowych – np. na giełdzie. Dzięki temu nie ryzykujesz utraty oszczędności,
  • nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych, jeśli wypłacisz pieniądze z ubezpieczenia.

Korzyści

 • Gwarantujemy Ci wypłatę konkretnej kwoty na koniec umowy.

 • Ubezpieczenie działa przez całą dobę na całym świecie.

 • Pieniądze z ubezpieczenia są zwolnione z:

  • podatku od spadków i darowizn,
  • podatku od zysków kapitałowych.
 • Ubezpieczenie możesz zawrzeć nawet dla 13-latka.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Dla kogo

Ubezpieczenie oferujemy każdemu, kto ma od 13 do 70 lat.

Jak długo trwa umowa

To Ty decydujesz, jak długo będzie trwała Twoja umowa. Najkrótszy okres to 5 lat, najdłuższy – nawet 30 lat. Umowa kończy się najpóźniej w roku, w którym ukończysz 75 lat.

Proste zawarcie umowy

Zawarcie umowy jest bardzo proste. Wystarczy umówić się na spotkanie z naszym agentem lub przyjść do naszego oddziału. Razem z nami wypełnisz odpowiednie dokumenty.

Poprosimy Cię o wypełnienie ankiety medycznej albo wniosku medycznego. Zawierają one pytania o Twój stan zdrowia – przyjmowane leki, przebyte choroby, ciśnienie krwi itp. Sprawdź tutaj, o co jeszcze możemy zapytać.

Na jaką kwotę się ubezpieczyć

 1. To Ty decydujesz, na jaką kwotę się ubezpieczasz, czyli wybierasz tzw. sumę ubezpieczenia (suma ubezpieczenia to kwota, którą dostaniesz po zakończeniu umowy). Jeżeli przed zakończeniem umowy umrzesz, kwotę tę otrzymają wskazane przez Ciebie osoby. Nie wiesz, na jaką kwotę się ubezpieczyć? Pomożemy Ci.
 2. Wysokość składek zależy od wysokości sumy ubezpieczenia. Im jest ona wyższa, tym wyższe składki płacisz.
 3. Wybrana przez Ciebie suma ubezpieczenia może się zwiększyć dzięki zyskom, które wypracujemy.
 4. Aby ograniczyć skutki inflacji, zaproponujemy Ci zwiększenie sumy ubezpieczenia o tzw. wskaźnik indeksacji.  

Problemy finansowe? To nie problem

W takiej sytuacji możesz:

 • zawiesić opłacanie składek,
 • zmienić częstotliwość opłacania składek (np. z rocznej na miesięczną),
 • zrezygnować z kolejnych wpłat i zachować polisę zmienić ubezpieczenie na bezskładkowe (zmienić ubezpieczenie na bezskładkowe - w takim przypadku nie płacisz składek, a na koniec umowy zapłacisz mniej pieniędzy).

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Wsparcie w razie leczenia szpitalnego po nieszczęśliwym wypadku lub chorobie Pieniądze za pobyt w szpitalu. Dodatkowe wypłaty np. za chemioterapię, długi pobyt w szpitalu, pobyt po zawale lub udarze. Więcej o dodatkowym indywidualnym ubezpieczeniu na wypadek leczenia szpitalnego
Wsparcie przy raku i innej ciężkiej chorobie – PZU Pomoc od serca Pieniądze na powrót do zdrowia po ciężkiej chorobie – np. raku, zawale, udarze. Więcej o dodatkowym indywidualnym ubezpieczeniu na wypadek nowotworu i innych ciężkich chorób
Wsparcie po operacji chirurgicznej Pieniądze na powrót do zdrowia po operacji. Więcej o dodatkowym indywidualnym ubezpieczeniu na wypadek operacji chirurgicznych
Opłacanie składek za ubezpieczenie w razie niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji Opłacimy za Ciebie składki za ubezpieczenie, jeśli nie będziesz w stanie pracować ani samodzielnie funkcjonować. Więcej o dodatkowym indywidualnym ubezpieczeniu przejęcia obowiązku opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
Wsparcie finansowe po Twojej śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku Pieniądze np. na utrzymanie rodziny, spłatę kredytu. Więcej o dodatkowym indywidualnym ubezpieczeniu na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
Wsparcie finansowe po Twojej śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego Pieniądze np. na utrzymanie rodziny lub spłatę kredytu. Więcej o dodatkowym indywidualnym ubezpieczeniu na wypadek śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym
Wsparcie finansowe po złamaniu kości w wyniku nieszczęśliwego wypadku Pieniądze np. na wizyty lekarskie, plastikowy gips, rehabilitację. Więcej o dodatkowym indywidualnym ubezpieczeniu na wypadek złamania kości przez ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
Wsparcie finansowe w razie trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Pieniądze np. na leczenie, rehabilitację, utrzymanie rodziny. Więcej o dodatkowym indywidualnym ubezpieczeniu na wypadek trwałego inwalidztwa ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

KID (z ang. „Key Information Document") – Dokument zawierający kluczowe informacje, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. oraz Rozporządzenia delegowanego z dnia 8.03.2017 r. wraz z załącznikami.

KID PZU Więcej niż Ochrona - składka opłacana jednorazowo Dokument przeznaczony dla ubezpieczonych w wieku do 25 lat włącznie.pdf Dokument przeznaczony dla ubezpieczonych w wieku od 26 lat do 35 lat włącznie.pdf Dokument przeznaczony dla ubezpieczonych w wieku od 36 lat do 45 lat włącznie.pdf Dokument przeznaczony dla ubezpieczonych w wieku powyżej 46 lat.pdf 

KID PZU Więcej niż Ochrona - składka opłacana regularnie Dokument przeznaczony dla ubezpieczonych w wieku do 25 lat włącznie.pdf Dokument przeznaczony dla ubezpieczonych w wieku od 26 lat do 35 lat włącznie.pdf Dokument przeznaczony dla ubezpieczonych w wieku od 36 lat do 45 lat włącznie.pdf Dokument przeznaczony dla ubezpieczonych w wieku powyżej 46 lat.pdf 

Pliki do pobrania
Pobierz