Label1

PZU Świat Zysków

Label1

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Dla kogo?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób poszukujących zysków przy jednoczesnym bezpieczeństwie zainwestowanego kapitału, osób szukających produktu będącego alternatywą zarówno dla depozytów bankowych, jak i funduszy inwestycyjnych oraz dla wszystkich, którzy są zainteresowani produktem nowoczesnym i innowacyjnym, a jednocześnie akceptują 5 letni horyzont inwestycyjny.

Korzyści

Ubezpieczenie daje możliwość korzystania z nowoczesnych instrumentów finansowych, zazwyczaj niedostępnych dla inwestora indywidualnego, już od 6.000 zł składki jednorazowej. Przynosi szansę na zyski przewyższające oprocentowanie tradycyjnych lokat bankowych, jednocześnie gwarantując pełną ochronę zainwestowanego kapitału w dniu zakończenia inwestycji - wypłata minimum 100% zainwestowanego kapitału. Procentowa wartość zainwestowanego kapitału w relacji do wpłaconej składki określana jest w warunkach poszczególnych subskrypcji. 

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • śmierć ubezpieczającego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA (świadczenie w wysokości 101% zainwestowanej składki), 
 • dożycie przez ubezpieczającego końca okresu odpowiedzialności (świadczenie w wysokości 100% zainwestowanej składki powiększonej o Bonus Inwestycyjny).

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Subskrypcja LXXXV: Świat Zysków - od 1 kwietnia 2018 roku do 31 maja 2018 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 kwietnia 2018 roku do 31 maja 2018 roku

Strategia subskrypcji zakłada wzrost kursów akcji czterech globalnych spółek (Koszyk Akcji): Apple, Alphabet, Microsoft i Facebook. Firmy te należą do liderów w segmencie nowych technologii.

Końcowym wynikiem strategii będzie bonus inwestycyjny obliczony jako suma pięciu wartości procentowych naliczonych po każdym roku trwania inwestycji, zgodnie z poniższymi zasadami. Po każdym roku trwania inwestycji, w dniu obserwacji, sprawdzane będą kursy akcji spółek, które wchodzą w skład Koszyka Akcji:

 • w przypadku gdy kurs akcji każdej ze spółek jest równy lub wyższy od jej wartości ustalonej na początku inwestycji, naliczony zostanie Kupon, którego wysokość będzie mieścić się w zakresie od 3% do 6% (ostateczna wartość Kuponu zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia umowy),
 • w przypadku gdy kurs akcji co najmniej jednej ze spółek jest niższy od jej wartości ustalonej na początku inwestycji, do wyliczenia bonusu inwestycyjnego, przyjęta zostanie wartość 0%.

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% wpłaconej składki*)
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 0% lub 1% wpłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

* Gwarancja zwrotu 100% lub 99% wpłaconej składki nie obowiązuje, jeżeli ubezpieczający wypowie umowę przed zakończeniem 5 letniego okresu trwania umowy. Wartość wykupu wypłacana w przypadku wypowiedzenia umowy przed umówionym końcem jej trwania może być niższa niż wpłacona składka. Wysokość opłat, w tym ponoszonych w związku z wypowiedzeniem umowy, jest określona w Tabeli opłat i limitów.

 1. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania ubezpieczenia, w szczególności wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz zasady ustalania wysokości składek, znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU), stanowiących wzorzec umowy – dostępnych na pzu.pl lub w oddziałach PZU.
 2. PZU Życie SA nie świadczy doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako udzielanie porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia umowy należy wyłącznie do Klienta.
 3. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i utracone korzyści, jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji, która dotyczy zawarcia umowy.
 4. Przed zawarciem umowy Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych w niniejszym materiale przez PZU Życie SA, rozważyć ryzyko inwestycyjne, konsekwencje prawne, potencjalne korzyści oraz ewentualne straty z nią związane.
 5. W tym ubezpieczeniu ryzyko inwestycyjne (rozumiane jako ryzyko utraty części zainwestowanych pieniędzy) występuje wyłącznie w Wariancie II. Oznacza to, że przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela, na koniec umowy PZU Życie SA wypłaci składkę zainwestowaną, czyli 99% składki opłaconej (Wariant II). W Wariancie I ryzyko inwestycyjne nie występuje. Oznacza to, że przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela, PZU Życie SA wypłaci na koniec umowy 100% składki opłaconej. Jeśli pozytywny scenariusz zrealizuje się, gwarantowaną wartość świadczenia na koniec umowy, o której mowa powyżej (Wariant I – 100% składki opłaconej; Wariant II – 99% składki opłaconej) PZU Życie SA powiększy o bonus inwestycyjny, którego wysokość zależy od kursów akcji czterech spółek w datach obserwacji oraz Kuponu, wskazanych w Tabeli opłat i limitów. W przypadku niepowodzenia strategii inwestycyjnej, bonus inwestycyjny wyniesie 0%.
Subskrypcja LXXXIV: Świat Zysków - od 1 marca 2018 roku do 31 marca 2018 roku

Skorzystaj z naszej propozycji od 1 marca 2018 roku do 31 marca 2018 roku

Strategia subskrypcji zakłada wzrost kursów akcji czterech globalnych spółek (Koszyk Akcji): Apple, Alphabet, Microsoft i Facebook. Firmy te należą do liderów w segmencie nowych technologii.

Końcowym wynikiem strategii będzie bonus inwestycyjny obliczony jako suma pięciu wartości procentowych naliczonych po każdym roku trwania inwestycji, zgodnie z poniższymi zasadami. Po każdym roku trwania inwestycji, w dniu obserwacji, sprawdzane będą kursy akcji spółek, które wchodzą w skład Koszyka Akcji:

 • w przypadku gdy kurs akcji każdej ze spółek jest równy lub wyższy od jej wartości ustalonej na początku inwestycji, naliczony zostanie Kupon, którego wysokość będzie mieścić się w zakresie od 3% do 6% (ostateczna wartość Kuponu zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia umowy),
 • w przypadku gdy kurs akcji co najmniej jednej ze spółek jest niższy od jej wartości ustalonej na początku inwestycji, do wyliczenia bonusu inwestycyjnego, przyjęta zostanie wartość 0%.

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% wpłaconej składki*)
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 0% lub 1% wpłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

* Gwarancja zwrotu 100% lub 99% wpłaconej składki nie obowiązuje, jeżeli ubezpieczający wypowie umowę przed zakończeniem 5 letniego okresu trwania umowy. Wartość wykupu wypłacana w przypadku wypowiedzenia umowy przed umówionym końcem jej trwania może być niższa niż wpłacona składka. Wysokość opłat, w tym ponoszonych w związku z wypowiedzeniem umowy, jest określona w Tabeli opłat i limitów

 1. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania ubezpieczenia, w szczególności wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz zasady ustalania wysokości składek, znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU), stanowiących wzorzec umowy – dostępnych na pzu.pl lub w oddziałach PZU.
 2. PZU Życie SA nie świadczy doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako udzielanie porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia umowy należy wyłącznie do Klienta.
 3. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i utracone korzyści, jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji, która dotyczy zawarcia umowy.
 4. Przed zawarciem umowy Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych w niniejszym materiale przez PZU Życie SA, rozważyć ryzyko inwestycyjne, konsekwencje prawne, potencjalne korzyści oraz ewentualne straty z nią związane.
 5. W tym ubezpieczeniu ryzyko inwestycyjne (rozumiane jako ryzyko utraty części zainwestowanych pieniędzy) występuje wyłącznie w Wariancie II. Oznacza to, że przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela, na koniec umowy PZU Życie SA wypłaci składkę zainwestowaną, czyli 99% składki opłaconej (Wariant II). W Wariancie I ryzyko inwestycyjne nie występuje. Oznacza to, że przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela, PZU Życie SA wypłaci na koniec umowy 100% składki opłaconej. Jeśli pozytywny scenariusz zrealizuje się, gwarantowaną wartość świadczenia na koniec umowy, o której mowa powyżej (Wariant I – 100% składki opłaconej; Wariant II – 99% składki opłaconej) PZU Życie SA powiększy o bonus inwestycyjny, którego wysokość zależy od kursów akcji czterech spółek w datach obserwacji oraz Kuponu, wskazanych w Tabeli opłat i limitów. W przypadku niepowodzenia strategii inwestycyjnej, bonus inwestycyjny wyniesie 0%.
Subskrypcja LXXXIII: Świat Zysków - od 1 lutego 2018 roku do 28 lutego 2018 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 lutego 2018 roku do 28 lutego 2018 roku

Strategia subskrypcji zakłada wzrost kursów akcji czterech globalnych spółek (Koszyk Akcji): Apple, Alphabet, Microsoft i Facebook. Firmy te należą do liderów w segmencie nowych technologii.

Końcowym wynikiem strategii będzie bonus inwestycyjny obliczony jako suma pięciu wartości procentowych naliczonych po każdym roku trwania inwestycji, zgodnie z poniższymi zasadami. Po każdym roku trwania inwestycji, w dniu obserwacji, sprawdzane będą kursy akcji spółek, które wchodzą w skład Koszyka Akcji:

 • w przypadku gdy kurs akcji każdej ze spółek jest równy lub wyższy od jej wartości ustalonej na początku inwestycji, naliczony zostanie Kupon, którego wysokość będzie mieścić się w zakresie od 3% do 6% (ostateczna wartość Kuponu zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia umowy),
 • w przypadku gdy kurs akcji co najmniej jednej ze spółek jest niższy od jej wartości ustalonej na początku inwestycji, do wyliczenia bonusu inwestycyjnego, przyjęta zostanie wartość 0%.

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% wpłaconej składki*)
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 0% lub 1% wpłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

* Gwarancja zwrotu 100% lub 99% wpłaconej składki nie obowiązuje, jeżeli ubezpieczający wypowie umowę przed zakończeniem 5 letniego okresu trwania umowy. Wartość wykupu wypłacana w przypadku wypowiedzenia umowy przed umówionym końcem jej trwania może być niższa niż wpłacona składka. Wysokość opłat, w tym ponoszonych w związku z wypowiedzeniem umowy, jest określona w Tabeli opłat i limitów.

 1. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania ubezpieczenia, w szczególności wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz zasady ustalania wysokości składek, znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU), stanowiących wzorzec umowy – dostępnych na pzu.pl lub w oddziałach PZU.
 2. PZU Życie SA nie świadczy doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako udzielanie porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia umowy należy wyłącznie do Klienta.
 3. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i utracone korzyści, jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji, która dotyczy zawarcia umowy.
 4. Przed zawarciem umowy Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych w niniejszym materiale przez PZU Życie SA, rozważyć ryzyko inwestycyjne, konsekwencje prawne, potencjalne korzyści oraz ewentualne straty z nią związane.
 5. W tym ubezpieczeniu ryzyko inwestycyjne (rozumiane jako ryzyko utraty części zainwestowanych pieniędzy) występuje wyłącznie w Wariancie II. Oznacza to, że przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela, na koniec umowy PZU Życie SA wypłaci składkę zainwestowaną, czyli 99% składki opłaconej (Wariant II). W Wariancie I ryzyko inwestycyjne nie występuje. Oznacza to, że przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela, PZU Życie SA wypłaci na koniec umowy 100% składki opłaconej. Jeśli pozytywny scenariusz zrealizuje się, gwarantowaną wartość świadczenia na koniec umowy, o której mowa powyżej (Wariant I – 100% składki opłaconej; Wariant II – 99% składki opłaconej) PZU Życie SA powiększy o bonus inwestycyjny, którego wysokość zależy od kursów akcji czterech spółek w datach obserwacji oraz Kuponu, wskazanych w Tabeli opłat i limitów. W przypadku niepowodzenia strategii inwestycyjnej, bonus inwestycyjny wyniesie 0%.
Subskrypcja LXXXII: Świat Zysków - od 1 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2018 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2018 roku

Strategia subskrypcji zakłada wzrost kursów akcji czterech globalnych spółek (Koszyk Akcji): Apple, Alphabet, Microsoft i Facebook. Firmy te należą do liderów w segmencie nowych technologii.

Końcowym wynikiem strategii będzie bonus inwestycyjny obliczony jako suma pięciu wartości procentowych naliczonych po każdym roku trwania inwestycji, zgodnie z poniższymi zasadami. Po każdym roku trwania inwestycji, w dniu obserwacji, sprawdzane będą kursy akcji spółek, które wchodzą w skład Koszyka Akcji:

 • w przypadku gdy kurs akcji każdej ze spółek jest równy lub wyższy od jej wartości ustalonej na początku inwestycji, naliczony zostanie Kupon, którego wysokość będzie mieścić się w zakresie od 3% do 6% (ostateczna wartość Kuponu zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia umowy),
 • w przypadku gdy kurs akcji co najmniej jednej ze spółek jest niższy od jej wartości ustalonej na początku inwestycji, do wyliczenia bonusu inwestycyjnego, przyjęta zostanie wartość 0%.

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% wpłaconej składki*)
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 0% lub 1% wpłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

* Gwarancja zwrotu 100% lub 99% wpłaconej składki nie obowiązuje, jeżeli ubezpieczający wypowie umowę przed zakończeniem 5 letniego okresu trwania umowy. Wartość wykupu wypłacana w przypadku wypowiedzenia umowy przed umówionym końcem jej trwania może być niższa niż wpłacona składka. Wysokość opłat, w tym ponoszonych w związku z wypowiedzeniem umowy, jest określona w Tabeli opłat i limitów

 1. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania ubezpieczenia, w szczególności wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz zasady ustalania wysokości składek, znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU), stanowiących wzorzec umowy – dostępnych na pzu.pl lub w oddziałach PZU.
 2. PZU Życie SA nie świadczy doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako udzielanie porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia umowy należy wyłącznie do Klienta.
 3. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i utracone korzyści, jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji, która dotyczy zawarcia umowy.
 4. Przed zawarciem umowy Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych w niniejszym materiale przez PZU Życie SA, rozważyć ryzyko inwestycyjne, konsekwencje prawne, potencjalne korzyści oraz ewentualne straty z nią związane.
 5. W tym ubezpieczeniu ryzyko inwestycyjne (rozumiane jako ryzyko utraty części zainwestowanych pieniędzy) występuje wyłącznie w Wariancie II. Oznacza to, że przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela, na koniec umowy PZU Życie SA wypłaci składkę zainwestowaną, czyli 99% składki opłaconej (Wariant II). W Wariancie I ryzyko inwestycyjne nie występuje. Oznacza to, że przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela, PZU Życie SA wypłaci na koniec umowy 100% składki opłaconej. Jeśli pozytywny scenariusz zrealizuje się, gwarantowaną wartość świadczenia na koniec umowy, o której mowa powyżej (Wariant I – 100% składki opłaconej; Wariant II – 99% składki opłaconej) PZU Życie SA powiększy o bonus inwestycyjny, którego wysokość zależy od kursów akcji czterech spółek w datach obserwacji oraz Kuponu, wskazanych w Tabeli opłat i limitów. W przypadku niepowodzenia strategii inwestycyjnej, bonus inwestycyjny wyniesie 0%.
Subskrypcja LXXXI: Świat Zysków - 1 listopada 2017 roku do 8 grudnia 2017 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 listopada 2017 roku do 8 grudnia 2017 roku

Strategia subskrypcji zakłada wzrost kursów akcji czterech globalnych spółek (Koszyk Akcji): Apple, Alphabet, Microsoft i Facebook. Firmy te należą do liderów w segmencie nowych technologii.

Końcowym wynikiem strategii będzie bonus inwestycyjny obliczony jako suma pięciu wartości procentowych naliczonych po każdym roku trwania inwestycji, zgodnie z poniższymi zasadami.

Po każdym roku trwania inwestycji, w dniu obserwacji, sprawdzane będą kursy akcji spółek, które wchodzą w skład Koszyka Akcji:

 • w przypadku gdy kurs akcji każdej ze spółek jest równy lub wyższy od jej wartości ustalonej na początku inwestycji, naliczony zostanie Kupon, którego wysokość będzie mieścić się w zakresie od 3% do 6% (ostateczna wartość Kuponu zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia umowy),
 • w przypadku gdy kurs akcji co najmniej jednej ze spółek jest niższy od jej wartości ustalonej na początku inwestycji, do wyliczenia bonusu inwestycyjnego, przyjęta zostanie wartość 0%.

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% opłaconej składki)
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 0% lub 1% opłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

Subskrypcja potrwa od 1 listopada 2017 roku do 8 grudnia 2017 roku.

 1. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania ubezpieczenia, w szczególności wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz zasady ustalania wysokości składek, znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU), stanowiących wzorzec umowy – dostępnych na pzu.pl lub w oddziałach PZU.
 2. PZU Życie SA nie świadczy doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako udzielanie porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia umowy należy wyłącznie do Klienta.
 3. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i utracone korzyści, jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji, która dotyczy zawarcia umowy.
 4. Przed zawarciem umowy Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych w niniejszym materiale przez PZU Życie SA, rozważyć ryzyko inwestycyjne, konsekwencje prawne, potencjalne korzyści oraz ewentualne straty z nią związane.
 5. W tym ubezpieczeniu ryzyko inwestycyjne (rozumiane jako ryzyko utraty części zainwestowanych pieniędzy) występuje wyłącznie w Wariancie II. Oznacza to, że przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela, na koniec umowy PZU Życie SA wypłaci składkę zainwestowaną, czyli 99% składki opłaconej (Wariant II). W Wariancie I ryzyko inwestycyjne nie występuje. Oznacza to, że przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela, PZU Życie SA wypłaci na koniec umowy 100% składki opłaconej. Jeśli pozytywny scenariusz zrealizuje się, gwarantowaną wartość świadczenia na koniec umowy, o której mowa powyżej (Wariant I – 100% składki opłaconej; Wariant II – 99% składki opłaconej) PZU Życie SA powiększy o bonus inwestycyjny, którego wysokość zależy od kursów akcji czterech spółek w datach obserwacji oraz Kuponu, wskazanych w Tabeli opłat i limitów. W przypadku niepowodzenia strategii inwestycyjnej, bonus inwestycyjny wyniesie 0%.
Subskrypcja LXXX: Świat Zysków - 1 października 2017 roku do 31 października 2017 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 października 2017 roku do 31 października 2017 roku

Strategia subskrypcji zakłada wzrost kursów akcji czterech globalnych spółek (Koszyk Akcji): Apple, Alphabet, Microsoft i Facebook. Firmy te należą do liderów w segmencie nowych technologii.

Końcowym wynikiem strategii będzie bonus inwestycyjny obliczony jako suma pięciu wartości procentowych naliczonych po każdym roku trwania inwestycji, zgodnie z poniższymi zasadami.

Po każdym roku trwania inwestycji, w dniu obserwacji, sprawdzane będą kursy akcji spółek, które wchodzą w skład Koszyka Akcji:

 • w przypadku gdy kurs akcji każdej ze spółek jest równy lub wyższy od jej wartości ustalonej na początku inwestycji, naliczony zostanie Kupon, którego wysokość będzie mieścić się w zakresie od 3% do 6% (ostateczna wartość Kuponu zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia umowy),
 • w przypadku gdy kurs akcji co najmniej jednej ze spółek jest niższy od jej wartości ustalonej na początku inwestycji, do wyliczenia bonusu inwestycyjnego, przyjęta zostanie wartość 0%.

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% opłaconej składki)
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 0% lub 1% opłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

Subskrypcja potrwa od 1 października 2017 roku do 31 października 2017 roku.

 1. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania ubezpieczenia, w szczególności wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz zasady ustalania wysokości składek, znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU), stanowiących wzorzec umowy – dostępnych na pzu.pl lub w oddziałach PZU.
 2. PZU Życie SA nie świadczy doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako udzielanie porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia umowy należy wyłącznie do Klienta.
 3. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i utracone korzyści, jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji, która dotyczy zawarcia umowy.
 4. Przed zawarciem umowy Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych w niniejszym materiale przez PZU Życie SA, rozważyć ryzyko inwestycyjne, konsekwencje prawne, potencjalne korzyści oraz ewentualne straty z nią związane.
 5. W tym ubezpieczeniu ryzyko inwestycyjne (rozumiane jako ryzyko utraty części zainwestowanych pieniędzy) występuje wyłącznie w Wariancie II. Oznacza to, że przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela, na koniec umowy PZU Życie SA wypłaci składkę zainwestowaną, czyli 99% składki opłaconej (Wariant II). W Wariancie I ryzyko inwestycyjne nie występuje. Oznacza to, że przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela, PZU Życie SA wypłaci na koniec umowy 100% składki opłaconej. Jeśli pozytywny scenariusz zrealizuje się, gwarantowaną wartość świadczenia na koniec umowy, o której mowa powyżej (Wariant I – 100% składki opłaconej; Wariant II – 99% składki opłaconej) PZU Życie SA powiększy o bonus inwestycyjny, którego wysokość zależy od kursów akcji czterech spółek w datach obserwacji oraz Kuponu, wskazanych w Tabeli opłat i limitów. W przypadku niepowodzenia strategii inwestycyjnej, bonus inwestycyjny wyniesie 0%.
Subskrypcja LXXIX: Świat Zysków - 1 sierpnia 2017 roku do 31 września 2017 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 sierpnia 2017 roku do 31 września 2017 roku

Strategia subskrypcji zakłada wzrost kursów akcji czterech globalnych spółek (Koszyk Akcji): Apple, Alphabet, Microsoft i Facebook. Firmy te należą do liderów w segmencie nowych technologii.

Końcowym wynikiem strategii będzie bonus inwestycyjny obliczony jako suma pięciu wartości procentowych naliczonych po każdym roku trwania inwestycji, zgodnie z poniższymi zasadami.

Po każdym roku trwania inwestycji, w dniu obserwacji, sprawdzane będą kursy akcji spółek, które wchodzą w skład Koszyka Akcji:

 • w przypadku gdy kurs akcji każdej ze spółek jest równy lub wyższy od jej wartości ustalonej na początku inwestycji, naliczony zostanie Kupon, którego wysokość będzie mieścić się w zakresie od 3% do 6% (ostateczna wartość Kuponu zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia umowy),
 • w przypadku gdy kurs akcji co najmniej jednej ze spółek jest niższy od jej wartości ustalonej na początku inwestycji, do wyliczenia bonusu inwestycyjnego, przyjęta zostanie wartość 0%.

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% opłaconej składki),
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% opłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

Subskrypcja potrwa od 1 sierpnia 2017 roku do 30 września 2017 roku.

 1. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania ubezpieczenia, w szczególności wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz zasady ustalania wysokości składek, znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU), stanowiących wzorzec umowy – dostępnych na pzu.pl lub w oddziałach PZU.
 2. PZU Życie SA nie świadczy doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako udzielanie porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia umowy należy wyłącznie do Klienta.
 3. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i utracone korzyści, jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji, która dotyczy zawarcia umowy.
 4. Przed zawarciem umowy Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych w niniejszym materiale przez PZU Życie SA, rozważyć ryzyko inwestycyjne, konsekwencje prawne, potencjalne korzyści oraz ewentualne straty z nią związane.
 5. W tym ubezpieczeniu ryzyko inwestycyjne (rozumiane jako ryzyko utraty części zainwestowanych pieniędzy) występuje wyłącznie w Wariancie I. Oznacza to, że przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela, na koniec umowy PZU Życie SA wypłaci składkę zainwestowaną, czyli 99% składki opłaconej (Wariant I). W Wariancie II ryzyko inwestycyjne nie występuje. Oznacza to, że przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela, PZU Życie SA wypłaci na koniec umowy 100% składki opłaconej. Jeśli pozytywny scenariusz zrealizuje się, gwarantowaną wartość świadczenia na koniec umowy, o której mowa powyżej (Wariant I – 99% składki opłaconej; Wariant II – 100% składki opłaconej) PZU Życie SA powiększy o bonus inwestycyjny, którego wysokość zależy od kursów akcji czterech spółek w datach obserwacji oraz Kuponu, wskazanych w Tabeli opłat i limitów. W przypadku niepowodzenia strategii inwestycyjnej, bonus inwestycyjny wyniesie 0%.
Subskrypcja LXXVIII: Świat Zysków - 1 czerwca 2017 roku do 31 lipca 2017 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 czerwca 2017 roku do 31 lipca 2017 roku

Dziś rusza kolejna subskrypcja indywidualnego ubezpieczenia strukturyzowanego PZU Świat Zysków. To już siedemdziesiąta ósma w historii, a czwarta w tym roku edycja tego produktu.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Multi-Strategia. Strategia indeksu Multi-Strategia bazuje na dwóch subindeksach:

 1. subindeksie Dynamicznym,
 2. subindeksie Defensywnym.

Subindeks Dynamiczny

 1. Subindeks alokuje do 150% środków w koszyk Dynamiczny.
 2. Koszyk Dynamiczny składa się z czterech subfunduszy TFI PZU: - PZU FIO Akcji Krakowiak (z wagą 37,5%), - PZU FIO Energia Medycyna Ekologia (37,5%), - PZU SFIO Akcji Spółek Dywidendowych (12,5%), - PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek (12,5%).

Subindeks Defensywny

 1. Subindeks alokuje do 150% środków w koszyk Defensywny.
 2. Koszyk Defensywny składa się z dwóch subfunduszy TFI PZU: - PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ (50%), - PZU SFIO Dłużny Rynków Wschodzących (50%).

Celem strategii jest wypracowanie zysku poprzez aktywne dopasowanie do aktualnej sytuacji rynkowej. Polega ono na:

 • automatycznej zmianie alokacji środków - gdy wartość subindeksu Dynamicznego rośnie, wówczas indeks inwestuje w aktywa akcyjne (subindeks Dynamiczny), - gdy subindeks Dynamiczny traci na wartości, a wartość subindeksu Defensywnego rośnie, wówczas indeks inwestuje w aktywa bezpieczne (subindeks Defensywny), - gdy oba subindeksy tracą na wartości, wówczas indeks nie inwestuje w żaden subindeks. Strategia indeksu zmienia alokację raz w miesiącu.
 • stabilizacji zmienności - gdy zmienność subindeksu przekracza dopuszczalny poziom, zaangażowanie subindeksu w dany koszyk subfunduszy spada poniżej 100%, w przeciwnym razie - zaangażowanie subindeksu w dany koszyk subfunduszy zwiększa się maksymalnie do 150%. Docelowy poziom zmienności wynosi 8% rocznie. Poszczególne subindeksy codziennie dostosowują poziom alokacji w koszyki subfunduszy.

Wynik inwestycji zależy od średniej arytmetycznej z 20 stóp zwrotu indeksu Multi-Strategia wyliczonych w datach kwartalnych jego obserwacji oraz udziału w zysku, który dla tej subskrypcji zawierać się będzie w przedziale 70% a 100%. Ostateczna wartość udziału w zysku zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% opłaconej składki),
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% opłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

Subskrypcja potrwa od 1 czerwca 2017 roku do 31 lipca 2017 roku.

 1. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania ubezpieczenia, w szczególności wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz zasady ustalania wysokości składek, zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU), stanowiących wzorzec umowy – dostępnych na pzu.pl lub w oddziałach PZU.
 2. PZU Życie SA nie świadczy doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako udzielanie porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia umowy należy wyłącznie do Klienta.
 3. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i utracone korzyści, jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji dotyczącej zawarcia umowy.
 4. Przed zawarciem umowy Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych w niniejszym materiale przez PZU Życie SA, rozważyć ryzyko inwestycyjne, konsekwencje prawne, potencjalne korzyści oraz ewentualne straty z nią związane.
 5. W tym ubezpieczeniu ryzyko inwestycyjne rozumiane jako ryzyko utraty części zainwestowanych pieniędzy występuje wyłącznie w Wariancie I. Oznacza to, że przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela, na koniec umowy wypłacimy składkę zainwestowaną, czyli 99% składki opłaconej (Wariant I). W Wariancie II ryzyko inwestycyjne nie występuje. Oznacza to, że przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela, wypłacimy na koniec umowy 100% składki opłaconej. Jeśli pozytywny scenariusz zrealizuje się, gwarantowaną wartość świadczenia na koniec umowy, o której mowa powyżej (Wariant I – 99% składki opłaconej; Wariant II – 100% składki opłaconej) powiększymy o bonus inwestycyjny, którego wysokość zależy od średniej arytmetycznej z 20 stóp zwrotu indeksu Multi-Strategia wyliczonych w datach kwartalnych obserwacji wartości indeksu Multi-Strategia wskazanych w Tabeli opłat i limitów oraz udziału w zysku, który dla tej subskrypcji będzie mieścił się w przedziale 70% a 100%. W przypadku niepowodzenia strategii inwestycyjnej, bonus inwestycyjny wyniesie 0%.
Subskrypcja LXXVI: Świat Zysków - 1 marca 2017 roku do 31 marca 2017 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 marca 2017 roku do 31 marca 2017 roku

Dziś rusza kolejna subskrypcja indywidualnego ubezpieczenia strukturyzowanego PZU Świat Zysków. To już siedemdziesiąta szósta w historii, a druga w tym roku edycja tego produktu.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Multi-Strategia. Wynik inwestycji zależy od średniej arytmetycznej z 20 stóp zwrotu indeksu Multi-Strategia wyliczonych w datach kwartalnych jego obserwacji oraz udziału w zysku, który dla tej subskrypcji zawierać się będzie w przedziale 70% a 100%. Ostateczna wartość udziału w zysku zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% opłaconej składki),
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% opłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

Subskrypcja potrwa od 1 marca 2017 roku do 31 marca 2017 roku.

Więcej na www.pzu.pl. Biuro Produktów Inwestycyjnych PZU Życie SA

Subskrypcja LXXV: Świat Zysków - 1 lutego 2017 roku do 28 lutego 2017 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 lutego 2017 roku do 28 lutego 2017 roku

Dziś rusza kolejna subskrypcja indywidualnego ubezpieczenia strukturyzowanego PZU Świat Zysków. To już siedemdziesiąta piąta w historii, a pierwsza w tym roku edycja tego produktu.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Multi-Strategia. Wynik inwestycji zależy od średniej arytmetycznej z 20 stóp zwrotu indeksu Multi-Strategia wyliczonych w datach kwartalnych jego obserwacji oraz udziału w zysku, który dla tej subskrypcji zawierać się będzie w przedziale 70% a 100%. Ostateczna wartość udziału w zysku zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% opłaconej składki),
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% opłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

Subskrypcja potrwa od 1 lutego 2017 roku do 28 lutego 2017 roku.

Więcej na www.pzu.pl. Biuro Produktów Inwestycyjnych PZU Życie SA

Subskrypcja LXXIV: Świat Zysków - 1 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku

Dziś rusza kolejna subskrypcja indywidualnego ubezpieczenia strukturyzowanego PZU Świat Zysków. To już siedemdziesiąta czwarta w historii, a jedenasta w tym roku edycja tego produktu.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu WIG20. Wynik zależy od stopy zwrotu indeksu wyliczanej jako średnia arytmetyczna z 20 kwartalnych obserwacji.

Współczynnik udziału w zysku dla 74. subskrypcji mieści się w przedziale 50% - 80%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% opłaconej składki),
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% opłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

Subskrypcja potrwa od 1 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku.

Więcej na www.pzu.pl. Biuro Produktów Inwestycyjnych PZU Życie SA

Subskrypcja LXXIII: Świat Zysków - 1 października 2016 do 30 listopada 2016 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 października do 30 listopada 2016 roku

Dziś rusza kolejna subskrypcja indywidualnego ubezpieczenia strukturyzowanego PZU Świat Zysków. To już siedemdziesiąta trzecia w historii, a dziesiąta w tym roku edycja tego produktu.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu WIG20. Wynik zależy od stopy zwrotu indeksu wyliczanej jako średnia arytmetyczna z 20 kwartalnych obserwacji.

Współczynnik udziału w zysku dla 73. subskrypcji mieści się w przedziale 50% - 80%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% opłaconej składki),
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% opłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

Subskrypcja potrwa od 1 października 2016 roku do 30 listopada 2016 roku.

Więcej na www.pzu.pl. Biuro Produktów Inwestycyjnych PZU Życie SA

Subskrypcja LXXII: Świat Zysków - 1 września 2016 do 30 września 2016 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 do 30 września 2016 roku

Dziś rusza kolejna subskrypcja indywidualnego ubezpieczenia strukturyzowanego PZU Świat Zysków. To już siedemdziesiąta druga w historii, a dziewiąta w tym roku edycja tego produktu.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu WIG20. Wynik zależy od stopy zwrotu indeksu wyliczanej jako średnia arytmetyczna z 20 kwartalnych obserwacji.

Współczynnik udziału w zysku dla 72. subskrypcji mieści się w przedziale 50% - 80%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% opłaconej składki),
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% opłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

Subskrypcja potrwa od 1 września 2016 roku do 30 września 2016 roku.

Więcej na www.pzu.pl. Biuro Produktów Inwestycyjnych PZU Życie SA

Subskrypcja LXXI: Świat Zysków - 1 sierpnia 2016 do 31 sierpnia 2016 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 do 31 sierpnia 2016 roku

Dziś rusza kolejna subskrypcja indywidualnego ubezpieczenia strukturyzowanego PZU Świat Zysków. To już siedemdziesiąta pierwsza w historii, a ósma w tym roku edycja tego produkt.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu WIG20. Wynik zależy od stopy zwrotu indeksu wyliczanej jako średnia arytmetyczna z 20 kwartalnych obserwacji.

Współczynnik udziału w zysku dla 71. subskrypcji mieści się w przedziale 50% - 80%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% opłaconej składki),
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% opłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

Subskrypcja potrwa od 1 sierpnia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

Więcej na www.pzu.pl. Biuro Produktów Inwestycyjnych PZU Życie SA

Subskrypcja LXX: Świat Zysków - 1 lipca 2016 do 31 lipca 2016 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 do 31 lipca 2016 roku

Dziś rusza kolejna subskrypcja indywidualnego ubezpieczenia strukturyzowanego PZU Świat Zysków. To już siedemdziesiąta w historii, a siódma w tym roku edycja tego produktu.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu WIG20. Wynik zależy od stopy zwrotu indeksu wyliczanej jako średnia arytmetyczna z 20 kwartalnych obserwacji.

Współczynnik udziału w zysku dla 70. subskrypcji mieści się w przedziale 50% - 80%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% opłaconej składki), • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% opłaconej składki,
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% opłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

Subskrypcja potrwa od 1 lipca 2016 roku do 31 lipca 2016 roku.

Więcej na www.pzu.pl. Biuro Produktów Inwestycyjnych PZU Życie SA

Subskrypcja LXIX: Świat Zysków - 1 czerwca 2016 do 30 czerwca 2016 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 do 30 czerwca 2016 roku

Dziś rusza kolejna subskrypcja indywidualnego ubezpieczenia strukturyzowanego PZU Świat Zysków. To już sześćdziesiąta dziewiąta w historii, a szósta w tym roku edycja tego produktu.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu WIG20. Wynik zależy od stopy zwrotu indeksu wyliczanej jako średnia arytmetyczna z 20 kwartalnych obserwacji.

Współczynnik udziału w zysku dla 69. subskrypcji mieści się w przedziale 50% - 70%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% opłaconej składki),
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% opłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

Subskrypcja potrwa od 1 czerwca 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.

Więcej na www.pzu.pl. Biuro Produktów Inwestycyjnych PZU Życie SA

Subskrypcja LXVIII: Świat Zysków - 1 maja 2016 do 31 maja 2016 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 do 31 maja 2016 roku

Dziś rusza kolejna subskrypcja indywidualnego ubezpieczenia strukturyzowanego PZU Świat Zysków. To już sześćdziesiąta ósma w historii, a piąta w tym roku edycja tego produktu.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Optymalna Strategia i ma na celu wypracowanie zysku poprzez aktywne zarządzanie dopasowane do aktualnej sytuacji rynkowej.

Indeks Optymalna Strategia oparty jest o dwa subfundusze:

 • PZU Akcji KRAKOWIAK oraz
 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ.

Charakterystyka subfunduszy:

PZU Akcji KRAKOWIAK Subfundusz inwestuje co najmniej 50% środków w akcje oraz prawa do akcji spółek. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego subfundusz może inwestować do 50% środków w dłużne papiery wartościowe. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% aktywów subfunduszu.

Stopy zwrotu w latach: 2008: -49,3%; 2009: 29,7%; 2010: 16,6%; 2011: -26,2%; 2012: 20,5%; 2013: 7,5%; 2014: -13,7%; 2015: - 10,2%

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ Subfundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartości aktywów) oraz inne dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.

Stopy zwrotu w latach: 2008: 7,9%; 2009: 1,8%; 2010: 3,3%; 2011: 12,6%; 2012: 15,8%; 2013: 0,2%; 2014: 8,4%; 2015: 3,0%

Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% aktywów subfunduszu.

Celem inwestycyjnym strategii indeksu Optymalna Strategia jest wypracowanie zysków przy dobrej koniunkturze na giełdzie oraz uniknięcie strat w czasie spadków cen akcji.

Aby to osiągnąć strategia stosuje 2 zasady:

 • automatycznej zmiany alokacji środków – gdy jednostki uczestnictwa subfunduszu akcyjnego KRAKOWIAK zaczynają tracić na wartości, wówczas strategia zmienia alokację na aktywa bezpieczne (inwestuje w subfundusz papierów dłużnych POLONEZ),
 • kontroli zmienności – gdy wartość indeksu zmienia się gwałtownie, zaangażowanie środków w indeks jest zmniejszane i są one zamieniane na gotówkę.

Automatyczne dostosowywanie strategii, zgodnie z opisanymi powyżej zasadami, odbywa się codziennie. Pozwala to na szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe.

Współczynnik udziału w zysku dla 68. subskrypcji mieści się w przedziale 80% - 120%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% opłaconej składki),
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% opłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

Subskrypcja potrwa od 1 maja 2016 roku do 31 maja 2016 roku.

Więcej na www.pzu.pl. Biuro Produktów Inwestycyjnych PZU Życie SA

Subskrypcja LXVII: Świat Zysków - 1 kwietnia 2016 do 30 kwietnia 2016 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 do 30 kwietnia 2016 roku

Dziś rusza kolejna subskrypcja indywidualnego ubezpieczenia strukturyzowanego PZU Świat Zysków. To już sześćdziesiąta siódma w historii, a czwarta w tym roku edycja tego produktu.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Optymalna Strategia i ma na celu wypracowanie zysku poprzez aktywne zarządzanie dopasowane do aktualnej sytuacji rynkowej.

Indeks Optymalna Strategia oparty jest o dwa subfundusze:

 • PZU Akcji KRAKOWIAK oraz
 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ.

Charakterystyka subfunduszy:

PZU Akcji KRAKOWIAK Subfundusz inwestuje co najmniej 50% środków w akcje oraz prawa do akcji spółek. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego subfundusz może inwestować do 50% środków w dłużne papiery wartościowe. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% aktywów subfunduszu.

Stopy zwrotu w latach: 2008: -49,3%; 2009: 29,7%; 2010: 16,6%; 2011: -26,2%; 2012: 20,5%; 2013: 7,5%; 2014: -13,7%; 2015: - 10,2%

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ Subfundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartości aktywów) oraz inne dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.

Stopy zwrotu w latach: 2008: 7,9%; 2009: 1,8%; 2010: 3,3%; 2011: 12,6%; 2012: 15,8%; 2013: 0,2%; 2014: 8,4%; 2015: 3,0%

Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% aktywów subfunduszu.

Celem inwestycyjnym strategii indeksu Optymalna Strategia jest wypracowanie zysków przy dobrej koniunkturze na giełdzie oraz uniknięcie strat w czasie spadków cen akcji.

Aby to osiągnąć strategia stosuje 2 zasady:

 • automatycznej zmiany alokacji środków – gdy jednostki uczestnictwa subfunduszu akcyjnego KRAKOWIAK zaczynają tracić na wartości, wówczas strategia zmienia alokację na aktywa bezpieczne (inwestuje w subfundusz papierów dłużnych POLONEZ),
 • kontroli zmienności – gdy wartość indeksu zmienia się gwałtownie, zaangażowanie środków w indeks jest zmniejszane i są one zamieniane na gotówkę.

Automatyczne dostosowywanie strategii, zgodnie z opisanymi powyżej zasadami, odbywa się codziennie. Pozwala to na szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe.

Współczynnik udziału w zysku dla 67. subskrypcji mieści się w przedziale 80% - 120%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% opłaconej składki),
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% opłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

Subskrypcja potrwa od 1 kwietnia 2016 roku do 30 kwietnia 2016 roku.

Więcej na www.pzu.pl Biuro Produktów Inwestycyjnych PZU Życie SA

Subskrypcja LXVI: Świat Zysków - 1 marca 2016 do 31 marca 2016 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 do 31 marca 2016 roku

Dziś rusza kolejna subskrypcja indywidualnego ubezpieczenia strukturyzowanego PZU Świat Zysków. To już sześćdziesiąta szósta w historii, a trzecia w tym roku edycja tego produktu.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Optymalna Strategia i ma na celu wypracowanie zysku poprzez aktywne zarządzanie dopasowane do aktualnej sytuacji rynkowej.

Indeks Optymalna Strategia oparty jest o dwa subfundusze:

 • PZU Akcji KRAKOWIAK oraz
 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ.

Charakterystyka subfunduszy:

PZU Akcji KRAKOWIAK Subfundusz inwestuje co najmniej 50% środków w akcje oraz prawa do akcji spółek. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego subfundusz może inwestować do 50% środków w dłużne papiery wartościowe. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% aktywów subfunduszu.

Stopy zwrotu w latach: 2008: -49,3%; 2009: 29,7%; 2010: 16,6%; 2011: -26,2%; 2012: 20,5%; 2013: 7,5%; 2014: -13,7%; 2015: - 10,2%

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ Subfundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartości aktywów) oraz inne dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.

Stopy zwrotu w latach: 2008: 7,9%; 2009: 1,8%; 2010: 3,3%; 2011: 12,6%; 2012: 15,8%; 2013: 0,2%; 2014: 8,4%; 2015: 3,0%

Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% aktywów subfunduszu.

Celem inwestycyjnym strategii indeksu Optymalna Strategia jest wypracowanie zysków przy dobrej koniunkturze na giełdzie oraz uniknięcie strat w czasie spadków cen akcji.

Aby to osiągnąć strategia stosuje 2 zasady:

 • automatycznej zmiany alokacji środków – gdy jednostki uczestnictwa subfunduszu akcyjnego KRAKOWIAK zaczynają tracić na wartości, wówczas strategia zmienia alokację na aktywa bezpieczne (inwestuje w subfundusz papierów dłużnych POLONEZ),
 • kontroli zmienności – gdy wartość indeksu zmienia się gwałtownie, zaangażowanie środków w indeks jest zmniejszane i są one zamieniane na gotówkę.

Automatyczne dostosowywanie strategii, zgodnie z opisanymi powyżej zasadami, odbywa się codziennie. Pozwala to na szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe.

Współczynnik udziału w zysku dla 66. subskrypcji mieści się w przedziale 80% - 120%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% opłaconej składki),
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% opłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

Subskrypcja potrwa od 1 marca 2016 roku do 31 marca 2016 roku.

Więcej na www.pzu.pl Biuro Produktów Inwestycyjnych PZU Życie SA

Subskrypcja LXV: Świat Zysków - 1 lutego 2016 do 29 lutego 2016 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 do 29 lutego 2016 roku

Dziś rusza kolejna subskrypcja indywidualnego ubezpieczenia strukturyzowanego PZU Świat Zysków. To już sześćdziesiąta piąta w historii, a druga w tym roku edycja tego produktu.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Optymalna Strategia i ma na celu wypracowanie zysku poprzez aktywne zarządzanie dopasowane do aktualnej sytuacji rynkowej.

Indeks Optymalna Strategia oparty jest o dwa subfundusze:

 • PZU Akcji KRAKOWIAK oraz
 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ.

Charakterystyka subfunduszy:

PZU Akcji KRAKOWIAK Subfundusz inwestuje co najmniej 50% środków w akcje oraz prawa do akcji spółek. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego subfundusz może inwestować do 50% środków w dłużne papiery wartościowe. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% aktywów subfunduszu.

Stopy zwrotu w latach: 2008: -49,3%; 2009: 29,7%; 2010: 16,6%; 2011: -26,2%; 2012: 20,5%; 2013: 7,5%; 2014: -13,7%; 2015: - 10,2%

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ Subfundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartości aktywów) oraz inne dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.

Stopy zwrotu w latach: 2008: 7,9%; 2009: 1,8%; 2010: 3,3%; 2011: 12,6%; 2012: 15,8%; 2013: 0,2%; 2014: 8,4%; 2015: 3,0%

Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% aktywów subfunduszu.

Celem inwestycyjnym strategii indeksu Optymalna Strategia jest wypracowanie zysków przy dobrej koniunkturze na giełdzie oraz uniknięcie strat w czasie spadków cen akcji.

Aby to osiągnąć strategia stosuje 2 zasady:

 • automatycznej zmiany alokacji środków – gdy jednostki uczestnictwa subfunduszu akcyjnego KRAKOWIAK zaczynają tracić na wartości, wówczas strategia zmienia alokację na aktywa bezpieczne (inwestuje w subfundusz papierów dłużnych POLONEZ),
 • kontroli zmienności – gdy wartość indeksu zmienia się gwałtownie, zaangażowanie środków w indeks jest zmniejszane i są one zamieniane na gotówkę.

Automatyczne dostosowywanie strategii, zgodnie z opisanymi powyżej zasadami, odbywa się codziennie. Pozwala to na szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe.

Współczynnik udziału w zysku dla 65. subskrypcji mieści się w przedziale 80% - 120%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% opłaconej składki),
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% opłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

Subskrypcja potrwa od 1 lutego 2016 roku do 29 lutego 2016 roku.

Więcej na www.pzu.pl Biuro Produktów Inwestycyjnych PZU Życie SA

Subskrypcja LXIV: Świat Zysków - 4 stycznia 2016 do 31 stycznia 2016 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 4 do 31 stycznia 2016

Dziś rusza kolejna subskrypcja indywidualnego ubezpieczenia strukturyzowanego PZU Świat Zysków. To już sześćdziesiąta czwarta w historii, a pierwsza w tym roku edycja tego produktu.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Optymalna Strategia i ma na celu wypracowanie zysku poprzez aktywne zarządzanie dopasowane do aktualnej sytuacji rynkowej.

Indeks Optymalna Strategia oparty jest o dwa subfundusze:

 • PZU Akcji KRAKOWIAK oraz
 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ.

Charakterystyka subfunduszy:

PZU Akcji KRAKOWIAK

Subfundusz inwestuje co najmniej 50% środków w akcje oraz prawa do akcji spółek. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego subfundusz może inwestować do 50% środków w dłużne papiery wartościowe.

Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% aktywów subfunduszu.

Stopy zwrotu w latach: 2008: -49,3%; 2009: 29,7%; 2010: 16,6%; 2011: -26,2%; 2012: 20,5%; 2013: 7,5%; 2014: -13,7%

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartości aktywów) oraz inne dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.

Subskrypcja LXIII: Świat Zysków - 1 listopada 2015 do 31 grudnia 2015 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 listopada 2015 do 31 grudnia 2015 roku

Kierunek świat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Świat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednocześnie nie ryzykujesz utraty zainwestowanego kapitału.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Tobą świat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczeństwo kapitału

Już nie musisz wybierać między bezpieczeństwem kapitału, a możliwością osiągania wysokich zysków. PZU Świat Zysków łączy obie te cechy. Możesz korzystać ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotąd były niedostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. W przypadku nieoczekiwanych zawirowań na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci 100% zainwestowanego kapitału (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowany kapitał to 99% lub 100% wpłaconej składki)*.

Korzyści wynikające z zastosowania formy ubezpieczenia

PZU Świat Zysków to inwestycja połączona z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu w przypadku Twojej śmierci pieniądze otrzymają osoby, które wcześniej wskazałeś. Nie zapłacą one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzyści. PZU Świat Zysków to także:

 • niska wpłata minimalna – wystarczy już 6 000 zł, by inwestować w wariancie z 1% opłatą subskrypcyjną lub 10 000 zł by inwestować w wariancie z 0% opłatą subskrypcyjną (jeżeli masz więcej niż 70 lat, wpłacasz minimum 20 000 zł),
 • niskie koszty - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% wpłaconej składki.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału nie obowiązuje, jeżeli zrezygnujesz przed zakończeniem umowy.

1 listopada 2015 roku rozpoczynamy zapisy na 63. subskrypcję ubezpieczenia PZU Świat Zysków o nazwie Optymalna Strategia. Jej czas jest ograniczony. Zapisać możesz się tylko do 15 grudnia 2015 roku. Skontaktuj się z nami.

Indeks Optymalna Strategia oparty jest o dwa subfundusze:

 • PZU Akcji KRAKOWIAK oraz
 • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ.

Charakterystyka subfunduszy:

PZU Akcji KRAKOWIAK

Subfundusz inwestuje co najmniej 50% środków w akcje oraz prawa do akcji spółek. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego subfundusz może inwestować do 50% środków w dłużne papiery wartościowe. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% aktywów subfunduszu.

Stopy zwrotu w latach: 2008: -49,3%; 2009: 29,7%; 2010: 16,6%; 2011: -26,2%; 2012: 20,5%; 2013: 7,5%; 2014: -13,7%

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartości aktywów) oraz inne dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.

Stopy zwrotu w latach: 2008: 7,9%; 2009: 1,8%; 2010: 3,3%; 2011: 12,6%; 2012: 15,8%; 2013: 0,2%; 2014: 8,4%

Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% aktywów subfunduszu.

Celem inwestycyjnym strategii indeksu Optymalna Strategia jest wypracowanie zysków przy dobrej koniunkturze na giełdzie oraz uniknięcie strat w czasie spadków cen akcji. Aby to osiągnąć strategia stosuje 2 zasady:

 1. automatycznej zmiany alokacji środków – gdy jednostki uczestnictwa subfunduszu akcyjnego KRAKOWIAK zaczynają tracić na wartości, wówczas strategia zmienia alokację na aktywa bezpieczne (inwestuje w subfundusz papierów dłużnych POLONEZ),
 2. kontroli zmienności – gdy wartość indeksu zmienia się gwałtownie, zaangażowanie środków w indeks jest zmniejszane i są one zamieniane na gotówkę.

Automatyczne dostosowywanie strategii, zgodnie z opisanymi powyżej zasadami, odbywa się codziennie. Pozwala to na szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe.

Współczynnik udziału w zysku dla 63. subskrypcji mieści się w przedziale 80% - 120%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% opłaconej składki),
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% opłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

Subskrypcja potrwa od 1 listopada 2015 roku do 15 grudnia 2015 roku

 1. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.
 2. PZU Życie SA nie świadczy doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako udzielanie porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia umowy należy wyłącznie do Klienta.
 3. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i utracone korzyści, jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji dotyczącej zawarcia umowy.
 4. Przed zawarciem umowy Klient powinien, nie opierając się na informacjach przekazanych przez PZU Życie SA, rozważyć ryzyko, konsekwencje prawne, potencjalne korzyści oraz ewentualne straty z nią związane. Powinien również rozważyć charakterystykę rynku oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko transakcyjne.
Subskrypcja LXII: Świat Zysków - 1 października 2015 do 31 października 2015 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 października 2015 do 31 października 2015 roku

Kierunek świat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Świat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednocześnie nie ryzykujesz utraty zainwestowanego kapitału.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Tobą świat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczeństwo kapitału

Już nie musisz wybierać między bezpieczeństwem kapitału, a możliwością osiągania wysokich zysków. PZU Świat Zysków łączy obie te cechy. Możesz korzystać ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotąd były niedostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. W przypadku nieoczekiwanych zawirowań na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci 100% zainwestowanego kapitału (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowany kapitał to 99% lub 100% wpłaconej składki)*.

Korzyści wynikające z zastosowania formy ubezpieczenia

PZU Świat Zysków to inwestycja połączona z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu w przypadku Twojej śmierci pieniądze otrzymają osoby, które wcześniej wskazałeś. Nie zapłacą one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzyści. PZU Świat Zysków to także:

 • niska wpłata minimalna – wystarczy już 6 000 zł, by inwestować w wariancie z 1% opłatą subskrypcyjną lub 10 000 zł by inwestować w wariancie z 0% opłatą subskrypcyjną
 • (jeżeli masz więcej niż 70 lat, wpłacasz minimum 20 000 zł),
 • niskie koszty - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% wpłaconej składki.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału nie obowiązuje, jeżeli zrezygnujesz przed zakończeniem umowy.

1 października 2015 roku rozpoczynamy zapisy na 62. subskrypcję ubezpieczenia PZU Świat Zysków o nazwie Efektywna Strategia. Jej czas jest ograniczony. Zapisać możesz się tylko do 30 października 2015 roku. Skontaktuj się z nami.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o aktualnej subskrypcji.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Efektywna Strategia. Indeks Efektywna Strategia opiera się na dziesięciu subindeksach:

CBK US Equity Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o amerykański indeks S&P 500. S&P 500 jest indeksem w skład którego wchodzi 500 firm o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ.

CBK German Equity Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o indeks DAX. DAX jest najważniejszym indeksem Giełdy Niemieckiej. Ukazuje zmianę wartości akcji 30 największych spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz obrotu.

CBK Emerging Market Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o indeks MSCI Emerging Markets. Swoja reprezentację w indeksie mają 23 duże i średnie kraje sektora Rynków Wschodzących. Z 822 składowymi, indeks pokrywa ok. 85% akcji dostępnych w wolnym obrocie w każdym kraju.

CBK US 10Y Treasury Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o 10-letnie niemieckie obligacje skarbowe o kuponie wynoszącym 6%.

CBK Gold Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe na notowania złota.

CBK WTI Crude Oil Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o notowania ropy naftowej. Celem inwestycyjnym strategii indeksu Uniwersalna Strategia jest wypracowanie zysków przy dobrej koniunkturze na giełdzie oraz uniknięcie strat w czasie spadków cen akcji.

Commodities Ex Agriculture Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o 12 istotnych i najbardziej płynnych surowców, które dzielą się na 3 wagowo zbliżone kategorie: energia, metale szlachetne i metale przemysłowe.

CBK Euro Inverse FX Futures Tracker Subindeks inwestujący w odwrotność kontraktu terminowego opartego o notowania kursu euro do dolara amerykańskiego.

CBK Swiss Franc FX Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o notowania kursu franka szwajcarskiego do dolara amerykańskiego.

Celem strategii jest wypracowanie zysku dzięki mechanizmom dopasowania strategii do aktualnej sytuacji rynkowej. Mechanizmy te to:

 1. Automatyczna kontrola alokacji – Strategia w danym miesiącu alokuje w ten portfel, który urósł najwięcej w okresie ostatnich 20 lub 120 dni, spośród portfeli o dopuszczalnym poziomie ryzyka (z zachowaniem zmienności nie wyższej niż 5%). Określenie alokacji portfela (wag subindeksów w portfelu inwestycyjnym) będzie dokonywane w dniu uruchomieniu indeksu a dalej raz na miesiąc, każdego pierwszego dnia roboczego w danym miesiącu kalendarzowym. Ustalona alokacja portfela obowiązuje do wystąpienia kolejnej daty ustalenia wag subindeksów.
 2. Kontrola zmienności - w przypadku gdy zmienność portfela inwestycyjnego przekracza dopuszczalny poziom zaangażowanie indeksu w portfel inwestycyjny spada poniżej 100%. Dopuszczalny poziom zmienności wynosi 6%. Określanie wartości współczynnika partycypacji indeksu w portfel inwestycyjny jest dokonywane w każdym dniu roboczym indeksu.

Współczynnik udziału w zysku dla 62. subskrypcji mieści się w przedziale 80% - 120%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia. Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% opłaconej składki),
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% opłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

Subskrypcja potrwa od 1 października 2015 roku do 31 października 2015 roku.

 1. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.
 2. PZU Życie SA nie świadczy doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako udzielanie porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia umowy należy wyłącznie do Klienta.
 3. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i utracone korzyści, jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji dotyczącej zawarcia umowy.
 4. Przed zawarciem umowy Klient powinien, nie opierając się na informacjach przekazanych przez PZU Życie SA, rozważyć ryzyko, konsekwencje prawne, potencjalne korzyści oraz ewentualne straty z nią związane. Powinien również rozważyć charakterystykę rynku oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko transakcyjne.
Subskrypcja LXI: Świat Zysków - 1 września 2015 do 30 września 2015 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 września 2015 do 30 września 2015 roku

Kierunek świat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Świat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednocześnie nie ryzykujesz utraty zainwestowanego kapitału.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Tobą świat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczeństwo kapitału

Już nie musisz wybierać między bezpieczeństwem kapitału, a możliwością osiągania wysokich zysków. PZU Świat Zysków łączy obie te cechy. Możesz korzystać ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotąd były niedostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. W przypadku nieoczekiwanych zawirowań na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci 100% zainwestowanego kapitału (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowany kapitał to 99% lub 100% wpłaconej składki)*.

Korzyści wynikające z zastosowania formy ubezpieczenia

PZU Świat Zysków to inwestycja połączona z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu w przypadku Twojej śmierci pieniądze otrzymają osoby, które wcześniej wskazałeś. Nie zapłacą one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzyści. PZU Świat Zysków to także:

 • niska wpłata minimalna – wystarczy już 6 000 zł, by inwestować w wariancie z 1% opłatą subskrypcyjną lub 10 000 zł by inwestować w wariancie z 0% opłatą subskrypcyjną
 • (jeżeli masz więcej niż 70 lat, wpłacasz minimum 20 000 zł),
 • niskie koszty - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% wpłaconej składki.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału nie obowiązuje, jeżeli zrezygnujesz przed zakończeniem umowy.

1 września 2015 roku rozpoczynamy zapisy na 61. subskrypcję ubezpieczenia PZU Świat Zysków o nazwie Efektywna Strategia. Jej czas jest ograniczony. Zapisać możesz się tylko do 30 września 2015 roku. Skontaktuj się z nami.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o aktualnej subskrypcji.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Efektywna Strategia. Indeks Efektywna Strategia opiera się na dziesięciu subindeksach:

CBK US Equity Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o amerykański indeks S&P 500. S&P 500 jest indeksem w skład którego wchodzi 500 firm o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ.

CBK German Equity Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o indeks DAX. DAX jest najważniejszym indeksem Giełdy Niemieckiej. Ukazuje zmianę wartości akcji 30 największych spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz obrotu.

CBK Emerging Market Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o indeks MSCI Emerging Markets. Swoja reprezentację w indeksie mają 23 duże i średnie kraje sektora Rynków Wschodzących. Z 822 składowymi, indeks pokrywa ok. 85% akcji dostępnych w wolnym obrocie w każdym kraju.

CBK US 10Y Treasury Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o 10-letnie amerykańskie obligacje skarbowe o kuponie wynoszącym 6% i półrocznej kapitalizacji.

CBK German 10Y Treasury Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o 10-letnie niemieckie obligacje skarbowe o kuponie wynoszącym 6%.

CBK Gold Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe na notowania złota.

CBK WTI Crude Oil Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o notowania ropy naftowej.

Commodities Ex Agriculture Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o 12 istotnych i najbardziej płynnych surowców, które dzielą się na 3 wagowo zbliżone kategorie: energia, metale szlachetne i metale przemysłowe.

CBK Euro Inverse FX Futures Tracker Subindeks inwestujący w odwrotność kontraktu terminowego opartego o notowania kursu euro do dolara amerykańskiego.

CBK Swiss Franc FX Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o notowania kursu franka szwajcarskiego do dolara amerykańskiego.

Celem strategii jest wypracowanie zysku dzięki mechanizmom dopasowania strategii do aktualnej sytuacji rynkowej. Mechanizmy te to:

 1. Automatyczna kontrola alokacji – Strategia w danym miesiącu alokuje w ten portfel, który urósł najwięcej w okresie ostatnich 20 lub 120 dni, spośród portfeli o dopuszczalnym poziomie ryzyka (z zachowaniem zmienności nie wyższej niż 5%). Określenie alokacji portfela (wag subindeksów w portfelu inwestycyjnym) będzie dokonywane w dniu uruchomieniu indeksu a dalej raz na miesiąc, każdego pierwszego dnia roboczego w danym miesiącu kalendarzowym. Ustalona alokacja portfela obowiązuje do wystąpienia kolejnej daty ustalenia wag subindeksów.
 2. Kontrola zmienności - w przypadku gdy zmienność portfela inwestycyjnego przekracza dopuszczalny poziom zaangażowanie indeksu w portfel inwestycyjny spada poniżej 100%. Dopuszczalny poziom zmienności wynosi 6%. Określanie wartości współczynnika partycypacji indeksu w portfel inwestycyjny jest dokonywane w każdym dniu roboczym indeksu.

Współczynnik udziału w zysku dla 61. subskrypcji mieści się w przedziale 80% - 120%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia. Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% opłaconej składki),
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% opłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

Subskrypcja potrwa od 1 września 2015 roku do 31 września 2015 roku.

 1. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.
 2. PZU Życie SA nie świadczy doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako udzielanie porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia umowy należy wyłącznie do Klienta.
 3. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i utracone korzyści, jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji dotyczącej zawarcia umowy.
 4. Przed zawarciem umowy Klient powinien, nie opierając się na informacjach przekazanych przez PZU Życie SA, rozważyć ryzyko, konsekwencje prawne, potencjalne korzyści oraz ewentualne straty z nią związane. Powinien również rozważyć charakterystykę rynku oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko transakcyjne.
Subskrypcja LX: Świat Zysków - 1 sierpnia 2015 do 31 sierpnia 2015 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 sierpnia 2015 do 31 sierpnia 2015 roku

Kierunek świat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Świat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednocześnie nie ryzykujesz utraty zainwestowanego kapitału.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Tobą świat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczeństwo kapitału

Już nie musisz wybierać między bezpieczeństwem kapitału, a możliwością osiągania wysokich zysków. PZU Świat Zysków łączy obie te cechy. Możesz korzystać ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotąd były niedostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. W przypadku nieoczekiwanych zawirowań na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci 100% zainwestowanego kapitału (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowany kapitał to 99% lub 100% wpłaconej składki)*.

Korzyści wynikające z zastosowania formy ubezpieczenia

PZU Świat Zysków to inwestycja połączona z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu w przypadku Twojej śmierci pieniądze otrzymają osoby, które wcześniej wskazałeś. Nie zapłacą one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzyści. PZU Świat Zysków to także:

 • niska wpłata minimalna – wystarczy już 6 000 zł, by inwestować w wariancie z 1% opłatą subskrypcyjną lub 10 000 zł by inwestować w wariancie z 0% opłatą subskrypcyjną
 • (jeżeli masz więcej niż 70 lat, wpłacasz minimum 20 000 zł),
 • niskie koszty - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% wpłaconej składki.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału nie obowiązuje, jeżeli zrezygnujesz przed zakończeniem umowy.

1 sierpnia 2015 roku rozpoczynamy zapisy na 60. subskrypcję ubezpieczenia PZU Świat Zysków o nazwie Elastyczna Strategia. Jej czas jest ograniczony. Zapisać możesz się tylko do 31 sierpnia 2015 roku. Skontaktuj się z nami.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o aktualnej subskrypcji.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Efektywna Strategia i ma na celu wypracowanie zysku poprzez aktywne zarządzanie dopasowane do aktualnej sytuacji rynkowej.

Indeks Efektywna Strategia opiera się na dziesięciu subindeksach:

CBK US Equity Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o amerykański indeks S&P 500. S&P 500 jest indeksem w skład którego wchodzi 500 firm o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ.

CBK German Equity Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o indeks DAX. DAX jest najważniejszym indeksem Giełdy Niemieckiej. Ukazuje zmianę wartości akcji 30 największych spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz obrotu.

CBK Emerging Market Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o indeks MSCI Emerging Markets. Swoja reprezentację w indeksie mają 23 duże i średnie kraje sektora Rynków Wschodzących. Z 822 składowymi, indeks pokrywa ok. 85% akcji dostępnych w wolnym obrocie w każdym kraju.

CBK US 10Y Treasury Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o 10-letnie amerykańskie obligacje skarbowe o kuponie wynoszącym 6% i półrocznej kapitalizacji.

CBK German 10Y Treasury Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o 10-letnie niemieckie obligacje skarbowe o kuponie wynoszącym 6%.

CBK Gold Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe na notowania złota.

CBK WTI Crude Oil Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o notowania ropy naftowej. Celem inwestycyjnym strategii indeksu Uniwersalna Strategia jest wypracowanie zysków przy dobrej koniunkturze na giełdzie oraz uniknięcie strat w czasie spadków cen akcji.

Commodities Ex Agriculture Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o 12 istotnych i najbardziej płynnych surowców, które dzielą się na 3 wagowo zbliżone kategorie: energia, metale szlachetne i metale przemysłowe.

CBK Euro Inverse FX Futures Tracker Subindeks inwestujący w odwrotność kontraktu terminowego opartego o notowania kursu euro do dolara amerykańskiego.

CBK Swiss Franc FX Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o notowania kursu franka szwajcarskiego do dolara amerykańskiego.

Celem strategii jest wypracowanie zysku dzięki mechanizmom dopasowania strategii do aktualnej sytuacji rynkowej. Mechanizmy te to:

 1. Automatyczna kontrola alokacji – Strategia w danym miesiącu alokuje w ten portfel, który urósł najwięcej w okresie ostatnich 20 lub 120 dni, spośród portfeli o dopuszczalnym poziomie ryzyka (z zachowaniem zmienności nie wyższej niż 5%). Określenie alokacji portfela (wag subindeksów w portfelu inwestycyjnym) będzie dokonywane w dniu uruchomieniu indeksu a dalej raz na miesiąc, każdego pierwszego dnia roboczego w danym miesiącu kalendarzowym. Ustalona alokacja portfela obowiązuje do wystąpienia kolejnej daty ustalenia wag subindeksów.
 2. Kontrola zmienności - w przypadku gdy zmienność portfela inwestycyjnego przekracza dopuszczalny poziom zaangażowanie indeksu w portfel inwestycyjny spada poniżej 100%. Dopuszczalny poziom zmienności wynosi 6%. Określanie wartości współczynnika partycypacji indeksu w portfel inwestycyjny jest dokonywane w każdym dniu roboczym indeksu.

Współczynnik udziału w zysku dla 60. subskrypcji mieści się w przedziale 80% - 120%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia. Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków po

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% opłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

Subskrypcja potrwa od 1 sierpnia 2015 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

W zakresie kontroli zmienności strategia dopasowuje poziom zaangażowania w subindeksy codziennie. Dzięki temu szybko reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe.

 1. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.
 2. PZU Życie SA nie świadczy doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako udzielanie porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia umowy należy wyłącznie do Klienta.
 3. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i utracone korzyści, jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji dotyczącej zawarcia umowy.
 4. Przed zawarciem umowy Klient powinien, nie opierając się na informacjach przekazanych przez PZU Życie SA, rozważyć ryzyko, konsekwencje prawne, potencjalne korzyści oraz ewentualne straty z nią związane. Powinien również rozważyć charakterystykę rynku oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko transakcyjne.
Subskrypcja LIX: Świat Zysków - 1 lipca 2015 do 31 lipca 2015 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 lipca 2015 do 31 lipca 2015 roku

Kierunek świat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Świat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednocześnie nie ryzykujesz utraty zainwestowanego kapitału.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Tobą świat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczeństwo kapitału

Już nie musisz wybierać między bezpieczeństwem kapitału, a możliwością osiągania wysokich zysków. PZU Świat Zysków łączy obie te cechy. Możesz korzystać ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotąd były niedostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. W przypadku nieoczekiwanych zawirowań na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci 100% zainwestowanego kapitału (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowany kapitał to 99% lub 100% wpłaconej składki)*.

Korzyści wynikające z zastosowania formy ubezpieczenia

PZU Świat Zysków to inwestycja połączona z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu w przypadku Twojej śmierci pieniądze otrzymają osoby, które wcześniej wskazałeś. Nie zapłacą one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzyści. PZU Świat Zysków to także:

 • niska wpłata minimalna – wystarczy już 6 000 zł, by inwestować w wariancie z 1% opłatą subskrypcyjną lub 10 000 zł by inwestować w wariancie z 0% opłatą subskrypcyjną (jeżeli masz więcej niż 70 lat, wpłacasz minimum 20 000 zł),
 • niskie koszty - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% wpłaconej składki.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału nie obowiązuje, jeżeli zrezygnujesz przed zakończeniem umowy.

Zapisać możesz się tylko do 31 lipca 2015 roku. Skontaktuj się z nami.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o aktualnej subskrypcji.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Elastyczna Strategia. Indeks Elastyczna Strategia opiera się na dziesięciu subindeksach:

CBK US Equity Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o amerykański indeks S&P 500. S&P 500 jest indeksem w skład którego wchodzi 500 firm o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ.

CBK German Equity Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o indeks DAX. DAX jest najważniejszym indeksem Giełdy Niemieckiej. Ukazuje zmianę wartości akcji 30 największych spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz obrotu.

CBK Emerging Market Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o indeks MSCI Emerging Markets. Swoja reprezentację w indeksie mają 23 duże i średnie kraje sektora Rynków Wschodzących. Z 822 składowymi, indeks pokrywa ok. 85% akcji dostępnych w wolnym obrocie w każdym kraju.

CBK US 10Y Treasury Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o 10-letnie amerykańskie obligacje skarbowe o kuponie wynoszącym 6% i półrocznej kapitalizacji.

CBK German 10Y Treasury Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o 10-letnie niemieckie obligacje skarbowe o kuponie wynoszącym 6%.

CBK Gold Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe na notowania złota.

CBK WTI Crude Oil Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o notowania ropy naftowej.

Commodities Ex Agriculture Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o 12 istotnych i najbardziej płynnych surowców, które dzielą się na 3 wagowo zbliżone kategorie: energia, metale szlachetne i metale przemysłowe.

CBK Euro Inverse FX Futures Tracker Subindeks inwestujący w odwrotność kontraktu terminowego opartego o notowania kursu euro do dolara amerykańskiego.

CBK Swiss Franc FX Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o notowania kursu franka szwajcarskiego do dolara amerykańskiego.

Celem strategii jest wypracowanie zysku dzięki mechanizmom dopasowania strategii do aktualnej sytuacji rynkowej. Mechanizmy te to:

 1. kwartalna zmiana alokacji środków – raz na kwartał strategia określa alokację w te subindeksy, których notowania wzrastają. Alokacja obowiązuje w okresie kwartału do momentu ustalenia nowej alokacji. Obliczenie wag dokonywane jest w dacie uruchomienia indeksu, a następnie raz na kwartał każdego pierwszego dnia roboczego indeksu w sierpniu, listopadzie, lutym i maju.
 2. kontrola zmienności – gdy wartość subindeksów z określoną alokacją zmienia się gwałtownie, zmniejszamy ilość środków inwestowanych w subindeksy, środki te są zamieniane na gotówkę.

W zakresie kontroli zmienności strategia dopasowuje poziom zaangażowania w subindeksy codziennie. Dzięki temu szybko reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe.

 1. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.
 2. PZU Życie SA nie świadczy doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako udzielanie porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia umowy należy wyłącznie do Klienta.
 3. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i utracone korzyści, jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji dotyczącej zawarcia umowy.
 4. Przed zawarciem umowy Klient powinien, nie opierając się na informacjach przekazanych przez PZU Życie SA, rozważyć ryzyko, konsekwencje prawne, potencjalne korzyści oraz ewentualne straty z nią związane. Powinien również rozważyć charakterystykę rynku oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko transakcyjne.
Subskrypcja LVIII: Świat Zysków - 1 czerwca 2015 do 30 czerwca 2015 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 czerwca 2015 do 30 czerwca 2015 roku

Kierunek świat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Świat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednocześnie nie ryzykujesz utraty zainwestowanego kapitału.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Tobą świat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczeństwo kapitału

Już nie musisz wybierać między bezpieczeństwem kapitału, a możliwością osiągania wysokich zysków. PZU Świat Zysków łączy obie te cechy. Możesz korzystać ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotąd były niedostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. W przypadku nieoczekiwanych zawirowań na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci 100% zainwestowanego kapitału (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowany kapitał to 99% lub 100% wpłaconej składki)*.

Korzyści wynikające z zastosowania formy ubezpieczenia

PZU Świat Zysków to inwestycja połączona z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu w przypadku Twojej śmierci pieniądze otrzymają osoby, które wcześniej wskazałeś. Nie zapłacą one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzyści. PZU Świat Zysków to także:

 • niska wpłata minimalna – wystarczy już 6 000 zł, by inwestować w wariancie z 1% opłatą subskrypcyjną lub 10 000 zł by inwestować w wariancie z 0% opłatą subskrypcyjną
 • (jeżeli masz więcej niż 70 lat, wpłacasz minimum 20 000 zł),
 • niskie koszty - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% wpłaconej składki.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału nie obowiązuje, jeżeli zrezygnujesz przed zakończeniem umowy.

1 czerwca 2015 roku rozpoczynamy zapisy na 58. subskrypcję ubezpieczenia PZU Świat Zysków o nazwie Elastyczna Strategia. Jej czas jest ograniczony. Zapisać możesz się tylko do 30 czerwca 2015 roku. Skontaktuj się z nami.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o aktualnej subskrypcji.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Elastyczna Strategia. Indeks Elastyczna Strategia opiera się na dziesięciu subindeksach:

CBK US Equity Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o amerykański indeks S&P 500. S&P 500 jest indeksem w skład którego wchodzi 500 firm o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ.

CBK German Equity Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o indeks DAX. DAX jest najważniejszym indeksem Giełdy Niemieckiej. Ukazuje zmianę wartości akcji 30 największych spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz obrotu.

CBK Emerging Market Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o indeks MSCI Emerging Markets. Swoja reprezentację w indeksie mają 23 duże i średnie kraje sektora Rynków Wschodzących. Z 822 składowymi, indeks pokrywa ok. 85% akcji dostępnych w wolnym obrocie w każdym kraju.

CBK US 10Y Treasury Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o 10-letnie amerykańskie obligacje skarbowe o kuponie wynoszącym 6% i półrocznej kapitalizacji.

CBK German 10Y Treasury Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o 10-letnie niemieckie obligacje skarbowe o kuponie wynoszącym 6%.

CBK Gold Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe na notowania złota.

CBK WTI Crude Oil Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o notowania ropy naftowej.

Commodities Ex Agriculture Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o 12 istotnych i najbardziej płynnych surowców, które dzielą się na 3 wagowo zbliżone kategorie: energia, metale szlachetne i metale przemysłowe.

CBK Euro Inverse FX Futures Tracker Subindeks inwestujący w odwrotność kontraktu terminowego opartego o notowania kursu euro do dolara amerykańskiego.

CBK Swiss Franc FX Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o notowania kursu franka szwajcarskiego do dolara amerykańskiego.

Celem strategii jest wypracowanie zysku dzięki mechanizmom dopasowania strategii do aktualnej sytuacji rynkowej. Mechanizmy te to:

 1. kwartalna zmiana alokacji środków – raz na kwartał strategia określa alokację w te subindeksy, których notowania wzrastają. Alokacja obowiązuje w okresie kwartału do momentu ustalenia nowej alokacji. Obliczenie wag dokonywane jest w dacie uruchomienia indeksu, a następnie raz na kwartał każdego pierwszego dnia roboczego indeksu w sierpniu, listopadzie, lutym i maju.
 2. kontrola zmienności – gdy wartość subindeksów z określoną alokacją zmienia się gwałtownie, zmniejszamy ilość środków inwestowanych w subindeksy, środki te są zamieniane na gotówkę.

W zakresie kontroli zmienności strategia dopasowuje poziom zaangażowania w subindeksy codziennie. Dzięki temu szybko reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe.

 1. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.
 2. PZU Życie SA nie świadczy doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako udzielanie porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia umowy należy wyłącznie do Klienta.
 3. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i utracone korzyści, jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji dotyczącej zawarcia umowy.
 4. Przed zawarciem umowy Klient powinien, nie opierając się na informacjach przekazanych przez PZU Życie SA, rozważyć ryzyko, konsekwencje prawne, potencjalne korzyści oraz ewentualne straty z nią związane. Powinien również rozważyć charakterystykę rynku oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko transakcyjne.
Subskrypcja LVII: Świat Zysków - 1 maja 2015 do 31 maja 2015 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 1 maja 2015 do 31 maja 2015 roku

Kierunek świat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Świat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednocześnie nie ryzykujesz utraty zainwestowanego kapitału.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Tobą świat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczeństwo kapitału

Już nie musisz wybierać między bezpieczeństwem kapitału, a możliwością osiągania wysokich zysków. PZU Świat Zysków łączy obie te cechy. Możesz korzystać ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotąd były niedostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. W przypadku nieoczekiwanych zawirowań na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci 100% zainwestowanego kapitału (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowany kapitał to 99% lub 100% wpłaconej składki)*.

Korzyści wynikające z zastosowania formy ubezpieczenia

PZU Świat Zysków to inwestycja połączona z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu w przypadku Twojej śmierci pieniądze otrzymają osoby, które wcześniej wskazałeś. Nie zapłacą one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzyści. PZU Świat Zysków to także:

 • niska wpłata minimalna – wystarczy już 6 000 zł, by inwestować w wariancie z 1% opłatą subskrypcyjną lub 10 000 zł by inwestować w wariancie z 0% opłatą subskrypcyjną (jeżeli masz więcej niż 70 lat, wpłacasz minimum 20 000 zł),
 • niskie koszty - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% wpłaconej składki.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału nie obowiązuje, jeżeli zrezygnujesz przed zakończeniem umowy.

1 maja 2015 roku rozpoczynamy zapisy na 57. subskrypcję ubezpieczenia PZU Świat Zysków o nazwie Elastyczna Strategia. Jej czas jest ograniczony. Zapisać możesz się tylko do 31 maja 2015 roku. Skontaktuj się z nami.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o aktualnej subskrypcji.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Elastyczna Strategia. Indeks Elastyczna Strategia opiera się na dziesięciu subindeksach:

CBK US Equity Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o amerykański indeks S&P 500. S&P 500 jest indeksem w skład którego wchodzi 500 firm o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ.

CBK German Equity Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o indeks DAX. DAX jest najważniejszym indeksem Giełdy Niemieckiej. Ukazuje zmianę wartości akcji 30 największych spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz obrotu.

CBK Emerging Market Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o indeks MSCI Emerging Markets. Swoja reprezentację w indeksie mają 23 duże i średnie kraje sektora Rynków Wschodzących. Z 822 składowymi, indeks pokrywa ok. 85% akcji dostępnych w wolnym obrocie w każdym kraju.

CBK US 10Y Treasury Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o 10-letnie amerykańskie obligacje skarbowe o kuponie wynoszącym 6% i półrocznej kapitalizacji.

CBK German 10Y Treasury Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o 10-letnie niemieckie obligacje skarbowe o kuponie wynoszącym 6%.

CBK Gold Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe na notowania złota.

CBK WTI Crude Oil Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o notowania ropy naftowej.

Commodities Ex Agriculture Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o 12 istotnych i najbardziej płynnych surowców, które dzielą się na 3 wagowo zbliżone kategorie: energia, metale szlachetne i metale przemysłowe.

CBK Euro Inverse FX Futures Tracker Subindeks inwestujący w odwrotność kontraktu terminowego opartego o notowania kursu euro do dolara amerykańskiego.

CBK Swiss Franc FX Futures Tracker Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o notowania kursu franka szwajcarskiego do dolara amerykańskiego.

Celem strategii jest wypracowanie zysku dzięki mechanizmom dopasowania strategii do aktualnej sytuacji rynkowej. Mechanizmy te to:

 1. kwartalna zmiana alokacji środków – raz na kwartał strategia określa alokację w te subindeksy, których notowania wzrastają. Alokacja obowiązuje w okresie kwartału do momentu ustalenia nowej alokacji. Obliczenie wag dokonywane jest w dacie uruchomienia indeksu, a następnie raz na kwartał każdego pierwszego dnia roboczego indeksu w sierpniu, listopadzie, lutym i maju.
 2. kontrola zmienności – gdy wartość subindeksów z określoną alokacją zmienia się gwałtownie, zmniejszamy ilość środków inwestowanych w subindeksy, środki te są zamieniane na gotówkę.

W zakresie kontroli zmienności strategia dopasowuje poziom zaangażowania w subindeksy codziennie. Dzięki temu szybko reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe.

 1. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.
 2. PZU Życie SA nie świadczy doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako udzielanie porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia umowy należy wyłącznie do Klienta.
 3. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i utracone korzyści, jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji dotyczącej zawarcia umowy.
 4. Przed zawarciem umowy Klient powinien, nie opierając się na informacjach przekazanych przez PZU Życie SA, rozważyć ryzyko, konsekwencje prawne, potencjalne korzyści oraz ewentualne straty z nią związane. Powinien również rozważyć charakterystykę rynku oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko transakcyjne.
Subskrypcja LVI: Świat Zysków - 1 kwietnia 2015 do 30 kwietnia 2015 roku

Kierunek świat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Świat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednocześnie nie ryzykujesz utraty zainwestowanego kapitału.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Tobą świat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczeństwo kapitału

Już nie musisz wybierać między bezpieczeństwem kapitału, a możliwością osiągania wysokich zysków. PZU Świat Zysków łączy obie te cechy. Możesz korzystać ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotąd były niedostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. W przypadku nieoczekiwanych zawirowań na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci 100% zainwestowanego kapitału (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowany kapitał to 99% lub 100% wpłaconej składki)*. Korzyści wynikające z zastosowania formy ubezpieczenia

Korzyści wynikające z zastosowania formy ubezpieczenia

PZU Świat Zysków to inwestycja połączona z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu w przypadku Twojej śmierci pieniądze otrzymają osoby, które wcześniej wskazałeś. Nie zapłacą one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzyści. PZU Świat Zysków to także:

 • niska wpłata minimalna – wystarczy już 6 000 zł, by inwestować w wariancie z 1% opłatą subskrypcyjną lub 10 000 zł by inwestować w wariancie z 0% opłatą subskrypcyjną (jeżeli masz więcej niż 70 lat, wpłacasz minimum 20 000 zł),
 • niskie koszty - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 1% lub 0% wpłaconej składki.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału nie obowiązuje, jeżeli zrezygnujesz przed zakończeniem umowy.

1 kwietnia 2015 roku rozpoczynamy zapisy na 56. subskrypcję ubezpieczenia PZU Świat Zysków o nazwie Elastyczna Strategia. Jej czas jest ograniczony. Zapisać możesz się tylko do 30 kwietnia 2015 roku. Skontaktuj się z nami.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o aktualnej subskrypcji.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Elastyczna Strategia.

Indeks Elastyczna Strategia opiera się na dziesięciu subindeksach:

CBK US Equity Futures Tracker

Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o amerykański indeks S&P 500. S&P 500 jest indeksem w skład którego wchodzi 500 firm o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ.

CBK German Equity Futures Tracker

Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o indeks DAX. DAX jest najważniejszym indeksem Giełdy Niemieckiej. Ukazuje zmianę wartości akcji 30 największych spółek akcyjnych pod względem kapitalizacji oraz obrotu.

CBK Emerging Market Futures Tracker

Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o indeks MSCI Emerging Markets. Swoja reprezentację w indeksie mają 23 duże i średnie kraje sektora Rynków Wschodzących. Z 822 składowymi, indeks pokrywa ok. 85% akcji dostępnych w wolnym obrocie w każdym kraju.

CBK US 10Y Treasury Futures Tracker

Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o 10-letnie amerykańskie obligacje skarbowe o kuponie wynoszącym 6% i półrocznej kapitalizacji.

CBK German 10Y Treasury Futures Tracker

Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o 10-letnie niemieckie obligacje skarbowe o kuponie wynoszącym 6%.

CBK Gold Futures Tracker

Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe na notowania złota.

CBK WTI Crude Oil Futures Tracker

Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o notowania ropy naftowej.

Commodities Ex Agriculture

Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o 12 istotnych i najbardziej płynnych surowców, które dzielą się na 3 wagowo zbliżone kategorie: energia, metale szlachetne i metale przemysłowe.

CBK Euro Inverse FX Futures Tracker

Subindeks inwestujący w odwrotność kontraktu terminowego opartego o notowania kursu euro do dolara amerykańskiego.

CBK Swiss Franc FX Futures Tracker

Subindeks inwestujący w kontrakty terminowe oparte o notowania kursu franka szwajcarskiego do dolara amerykańskiego.

Celem strategii jest wypracowanie zysku dzięki mechanizmom dopasowania strategii do aktualnej sytuacji rynkowej. Mechanizmy te to:

 1. kwartalna zmiana alokacji środków – raz na kwartał strategia określa alokację w te subindeksy, których notowania wzrastają. Alokacja obowiązuje w okresie kwartału do momentu ustalenia nowej alokacji. Obliczenie wag dokonywane jest w dacie uruchomienia indeksu, a następnie raz na kwartał każdego pierwszego dnia roboczego indeksu w sierpniu, listopadzie, lutym i maju.
 2. kontrola zmienności – gdy wartość subindeksów z określoną alokacją zmienia się gwałtownie, zmniejszamy ilość środków inwestowanych w subindeksy, środki te są zamieniane na gotówkę.

W zakresie kontroli zmienności strategia dopasowuje poziom zaangażowania w subindeksy codziennie. Dzięki temu szybko reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe.

 1. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.
 2. PZU Życie SA nie świadczy doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako udzielanie porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia umowy należy wyłącznie do Klienta.
 3. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i utracone korzyści, jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji dotyczącej zawarcia umowy.
 4. Przed zawarciem umowy Klient powinien, nie opierając się na informacjach przekazanych przez PZU Życie SA, rozważyć ryzyko, konsekwencje prawne, potencjalne korzyści oraz ewentualne straty z nią związane. Powinien również rozważyć charakterystykę rynku oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko transakcyjne.

Współczynnik udziału w zysku dla 56. subskrypcji mieści się w przedziale 80% - 120%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana Ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Subskrypcja LV: Świat Zysków - 1 marca 2015 do 31 marca 2015 roku

Kierunek świat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Świat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednocześnie nie ryzykujesz utraty pieniędzy.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Tobą świat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczeństwo kapitału

Już nie musisz wybierać między bezpieczeństwem kapitału, a możliwością osiągania wysokich zysków. PZU Świat Zysków łączy obie te cechy. Możesz korzystać ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotąd były niedostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowań na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wpłacone pieniądze*.

Korzyści wynikające z zastosowania formy ubezpieczenia

PZU Świat Zysków to inwestycja połączona z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu w przypadku Twojej śmierci pieniądze otrzymują osoby, które wcześniej wskazałeś. Nie zapłacą one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzyści. PZU Świat Zysków to także:

 • niska wplata minimalna - wystarczy już 5000 zł, by inwestować (jeżeli masz więcej niz 70 lat, wpłacasz minimum 20 000 zł),
 • niskie koszty - nie ponosisz opłat wstępnych.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału nie obowiązuje, jeżeli zrezygnujesz przed zakończeniem umowy. Zainwestowany kapitał to wpłacona składka.

1 marca 2015 roku rozpoczynamy zapisy na 55. subskrypcję ubezpieczenia PZU Świat Zysków o nazwie Uniwersalna Strategia V. Jej czas jest ograniczony. Zapisać możesz się tylko do 31 marca 2015 roku.

Skontaktuj się z nami.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o subskrypcji.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Uniwersalna Strategia.

Indeks Uniwersalna Strategia opiera się na trzech funduszach:

- Jupiter European Growth Fund,

- M&G Global Dividend Fund oraz

- Pimco Total Return Bond Fund.

Jupiter European Growth Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Jupiter European Growth Fund jest długoterminowy wzrost wartości kapitału, poprzez wyszukiwanie okazji inwestycyjnych pośród akcji spółek europejskich. Fundusz może dokonywać inwestycji także w innych walutach niż waluta bazowa, którą jest EUR, oraz zawierać transakcje pochodne w celach hedgingu oraz podwyższenia efektywności zarządzania portfelem.

Stopy zwrotu w latach: 2009: 52,37%; 2010: 25,86%; 2011: -13,44%; 2012: 29,39%; 2013: 19,39%

M&G Global Dividend Fund

Fundusz inwestuje na całym świecie w akcje spółek z potencjałem stałego wzrostu dywidendy. Selekcja spółek dokonywana jest według różnych kryteriów, tak by skonstruować portfel generujący pozytywne stopy zwrotu przy różnych warunkach rynkowych.

Stopy zwrotu w latach: 2009: 37,74%; 2010: 23,31%; 2011: 0,33%; 2012: 13,69%; 2013: 20,45%

Pimco Total Return Bond Fund

Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne o stałym i/lub zmiennym dochodzie emitowane głównie przez rząd amerykański a także korporacje oraz samorządy. Fundusz może również inwestować w high-yield bonds.

Stopy zwrotu w latach: 2009: 11,74%; 2010: 6,58%; 2011: 2,54%; 2012: 8,32%; 2013: -3,12%

Celem strategii jest wypracowanie zysku dzięki mechanizmom dopasowania strategii do aktualnej sytuacji rynkowej.

Mechanizmy te to:

 1. 1. automatyczna zmiana alokacji środków – w trakcie wzrostów notowań funduszy Jupiter European Growth Fund oraz M&G Global Dividend Fund strategia inwestuje w te fundusze. Z kolei w okresach spadków notowań tych funduszy strategia zmienia alokację na aktywa bardziej bezpieczne – fundusz Pimco Total Return Bond Fund.
 2. 2. kontroli zmienności – gdy wartość funduszu zmienia się gwałtownie, zmniejszamy ilość środków inwestowanych w dany fundusz; środki te są zamieniane na gotówkę.

Strategię dopasowujemy do aktualnej sytuacji codziennie. Dzięki temu szybko reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe.

Współczynnik udziału w zysku dla 54. subskrypcji mieści się w przedziale 80% - 120%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana Ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Subskrypcja LIV: Świat Zysków - 1 lutego 2014 do 28 lutego 2015 roku

Kierunek świat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Świat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednocześnie nie ryzykujesz utraty pieniędzy.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Tobą świat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczeństwo kapitału

Już nie musisz wybierać między bezpieczeństwem kapitału, a możliwością osiągania wysokich zysków. PZU Świat Zysków łączy obie te cechy. Możesz korzystać ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotąd były niedostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowań na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wpłacone pieniądze*.

Korzyści wynikające z zastosowania formy ubezpieczenia

PZU Świat Zysków to inwestycja połączona z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu w przypadku Twojej śmierci pieniądze otrzymują osoby, które wcześniej wskazałeś. Nie zapłacą one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzyści. PZU Świat Zysków to także:

 • niska wplata minimalna - wystarczy już 5000 zł, by inwestować (jeżeli masz więcej niz 70 lat, wpłacasz minimum 20 000 zł),
 • niskie koszty - nie ponosisz opłat wstępnych.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału nie obowiązuje, jeżeli zrezygnujesz przed zakończeniem umowy. Zainwestowany kapitał to wpłacona składka.

1 lutego 2015 roku rozpoczynamy zapisy na 54. subskrypcję ubezpieczenia PZU Świat Zysków o nazwie Uniwersalna Strategia IV. Jej czas jest ograniczony. Zapisać możesz się tylko do 28 lutego 2015 roku.

Skontaktuj się z nami.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o subskrypcji.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Uniwersalna Strategia.

Indeks Uniwersalna Strategia opiera się na trzech funduszach:

- Jupiter European Growth Fund,

- M&G Global Dividend Fund oraz

- Pimco Total Return Bond Fund.

Jupiter European Growth Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Jupiter European Growth Fund jest długoterminowy wzrost wartości kapitału, poprzez wyszukiwanie okazji inwestycyjnych pośród akcji spółek europejskich. Fundusz może dokonywać inwestycji także w innych walutach niż waluta bazowa, którą jest EUR, oraz zawierać transakcje pochodne w celach hedgingu oraz podwyższenia efektywności zarządzania portfelem.

Stopy zwrotu w latach: 2009: 52,37%; 2010: 25,86%; 2011: -13,44%; 2012: 29,39%; 2013: 19,39%

M&G Global Dividend Fund

Fundusz inwestuje na całym świecie w akcje spółek z potencjałem stałego wzrostu dywidendy. Selekcja spółek dokonywana jest według różnych kryteriów, tak by skonstruować portfel generujący pozytywne stopy zwrotu przy różnych warunkach rynkowych.

Stopy zwrotu w latach: 2009: 37,74%; 2010: 23,31%; 2011: 0,33%; 2012: 13,69%; 2013: 20,45%

Pimco Total Return Bond Fund

Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne o stałym i/lub zmiennym dochodzie emitowane głównie przez rząd amerykański a także korporacje oraz samorządy. Fundusz może również inwestować w high-yield bonds.

Stopy zwrotu w latach: 2009: 11,74%; 2010: 6,58%; 2011: 2,54%; 2012: 8,32%; 2013: -3,12%

Celem strategii jest wypracowanie zysku dzięki mechanizmom dopasowania strategii do aktualnej sytuacji rynkowej.

Mechanizmy te to:

 1. automatyczna zmiana alokacji środków – w trakcie wzrostów notowań funduszy Jupiter European Growth Fund oraz M&G Global Dividend Fund strategia inwestuje w te fundusze. Z kolei w okresach spadków notowań tych funduszy strategia zmienia alokację na aktywa bardziej bezpieczne – fundusz Pimco Total Return Bond Fund. 
 2. kontroli zmienności – gdy wartość funduszu zmienia się gwałtownie, zmniejszamy ilość środków inwestowanych w dany fundusz; środki te są zamieniane na gotówkę.

Strategię dopasowujemy do aktualnej sytuacji codziennie. Dzięki temu szybko reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe.

Współczynnik udziału w zysku dla 54. subskrypcji mieści się w przedziale 80% - 120%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana Ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Subskrypcja LIII: Świat Zysków - 1 grudnia 2014 do 31 stycznia 2015 roku

Kierunek świat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Świat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednocześnie nie ryzykujesz utraty pieniędzy.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Tobą świat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczeństwo kapitału

Już nie musisz wybierać między bezpieczeństwem kapitału, a możliwością osiągania wysokich zysków. PZU Świat Zysków łączy obie te cechy. Możesz korzystać ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotąd były niedostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowań na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wpłacone pieniądze*.

Korzyści wynikające z zastosowania formy ubezpieczenia

PZU Świat Zysków to inwestycja połączona z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu w przypadku Twojej śmierci pieniądze otrzymują osoby, które wcześniej wskazałeś. Nie zapłacą one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzyści. PZU Świat Zysków to także:

 • niska wplata minimalna - wystarczy już 5000 zł, by inwestować (jeżeli masz więcej niz 70 lat, wpłacasz minimum 20 000 zł),
 • niskie koszty - nie ponosisz opłat wstępnych.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału nie obowiązuje, jeżeli zrezygnujesz przed zakończeniem umowy. Zainwestowany kapitał to wpłacona składka.

1 grudnia 2014 roku rozpoczynamy zapisy na 53. subskrypcję ubezpieczenia PZU Świat Zysków o nazwie Uniwersalna Strategia III. Jej czas jest ograniczony. Zapisać możesz się tylko do 31 stycznia 2015 roku.

Skontaktuj się z nami.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o subskrypcji.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Uniwersalna Strategia.

Indeks Uniwersalna Strategia opiera się na trzech funduszach:

- Jupiter European Growth Fund,

- M&G Global Dividend Fund oraz

- Pimco Total Return Bond Fund.

Jupiter European Growth Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Jupiter European Growth Fund jest długoterminowy wzrost wartości kapitału, poprzez wyszukiwanie okazji inwestycyjnych pośród akcji spółek europejskich. Fundusz może dokonywać inwestycji także w innych walutach niż waluta bazowa, którą jest EUR, oraz zawierać transakcje pochodne w celach hedgingu oraz podwyższenia efektywności zarządzania portfelem.

Stopy zwrotu w latach: 2009: 52,37%; 2010: 25,86%; 2011: -13,44%; 2012: 29,39%; 2013: 19,39%

M&G Global Dividend Fund

Fundusz inwestuje na całym świecie w akcje spółek z potencjałem stałego wzrostu dywidendy. Selekcja spółek dokonywana jest według różnych kryteriów, tak by skonstruować portfel generujący pozytywne stopy zwrotu przy różnych warunkach rynkowych.

Stopy zwrotu w latach: 2009: 37,74%; 2010: 23,31%; 2011: 0,33%; 2012: 13,69%; 2013: 20,45%

Pimco Total Return Bond Fund

Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne o stałym i/lub zmiennym dochodzie emitowane głównie przez rząd amerykański a także korporacje oraz samorządy. Fundusz może również inwestować w high-yield bonds.

Stopy zwrotu w latach: 2009: 11,74%; 2010: 6,58%; 2011: 2,54%; 2012: 8,32%; 2013: -3,12%

Celem strategii jest wypracowanie zysku dzięki mechanizmom dopasowania strategii do aktualnej sytuacji rynkowej.

Mechanizmy te to:

 1. automatyczna zmiana alokacji środków – w trakcie wzrostów notowań funduszy Jupiter European Growth Fund oraz M&G Global Dividend Fund strategia inwestuje w te fundusze. Z kolei w okresach spadków notowań tych funduszy strategia zmienia alokację na aktywa bardziej bezpieczne – fundusz Pimco Total Return Bond Fund. 
 2. kontroli zmienności – gdy wartość funduszu zmienia się gwałtownie, zmniejszamy ilość środków inwestowanych w dany fundusz; środki te są zamieniane na gotówkę.

Strategię dopasowujemy do aktualnej sytuacji codziennie. Dzięki temu szybko reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe.

Współczynnik udziału w zysku dla 53. subskrypcji mieści się w przedziale 80% - 120%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana Ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Subskrypcja LII: Świat Zysków - 1 listopada 2014 do 30 listopada 2014 roku

Kierunek świat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Świat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednocześnie nie ryzykujesz utraty pieniędzy.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Tobą świat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczeństwo kapitału

Już nie musisz wybierać miedzy bezpieczeństwem kapitału, a możliwością osiągania wysokich zysków. PZU Świat Zysków łączy obie te cechy. Możesz korzystać ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotąd były niedostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowań na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wpłacone pieniądze*.

Korzyści wynikające z zastosowania formy ubezpieczenia

PZU Świat Zysków to inwestycja połączona z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu w przypadku Twojej śmierci pieniądze otrzymują osoby, które wcześniej wskazałeś. Nie zapłacą one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzyści. PZU Świat Zysków to także:

 • niska wplata minimalna - wystarczy już 5000 zł, by inwestować (jeżeli masz więcej niz 70 lat, wpłacasz minimum 20 000 zł),
 • niskie koszty - nie ponosisz opłat wstępnych.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału nie obowiązuje, jeżeli zrezygnujesz przed zakończeniem umowy. Zainwestowany kapitał to wpłacona składka.

1 listopada 2014 roku rozpoczynamy zapisy na 52. subskrypcję ubezpieczenia PZU Świat Zysków o nazwie Uniwersalna Strategia. Jej czas jest ograniczony. Zapisać możesz się tylko do 31 listopada 2014 roku.

Skontaktuj się z nami.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o subskrypcji.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Uniwersalna Strategia.

Indeks Uniwersalna Strategia opiera się na trzech funduszach:

- Jupiter European Growth Fund,

- M&G Global Dividend Fund oraz

- Pimco Total Return Bond Fund.

Jupiter European Growth Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Jupiter European Growth Fund jest długoterminowy wzrost wartości kapitału, poprzez wyszukiwanie okazji inwestycyjnych pośród akcji spółek europejskich. Fundusz może dokonywać inwestycji także w innych walutach niż waluta bazowa, którą jest EUR, oraz zawierać transakcje pochodne w celach hedgingu oraz podwyższenia efektywności zarządzania portfelem.

Stopy zwrotu w latach: 2009: 52,37%; 2010: 25,86%; 2011: -13,44%; 2012: 29,39%; 2013: 19,39%

M&G Global Dividend Fund

Fundusz inwestuje na całym świecie w akcje spółek z potencjałem stałego wzrostu dywidendy. Selekcja spółek dokonywana jest według różnych kryteriów, tak by skonstruować portfel generujący pozytywne stopy zwrotu przy różnych warunkach rynkowych.

Stopy zwrotu w latach: 2009: 37,74%; 2010: 23,31%; 2011: 0,33%; 2012: 13,69%; 2013: 20,45%

Pimco Total Return Bond Fund

Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne o stałym i/lub zmiennym dochodzie emitowane głównie przez rząd amerykański a także korporacje oraz samorządy. Fundusz może również inwestować w high-yield bonds.

Stopy zwrotu w latach: 2009: 11,74%; 2010: 6,58%; 2011: 2,54%; 2012: 8,32%; 2013: -3,12%

Celem strategii jest wypracowanie zysku dzięki mechanizmom dopasowania strategii do aktualnej sytuacji rynkowej.

Mechanizmy te to:

 1. automatyczna zmiana alokacji środków – w trakcie wzrostów notowań funduszy Jupiter European Growth Fund oraz M&G Global Dividend Fund strategia inwestuje w te fundusze. Z kolei w okresach spadków notowań tych funduszy strategia zmienia alokację na aktywa bardziej bezpieczne – fundusz Pimco Total Return Bond Fund. 
 2. kontroli zmienności – gdy wartość funduszu zmienia się gwałtownie, zmniejszamy ilość środków inwestowanych w dany fundusz; środki te są zamieniane na gotówkę.

Strategię dopasowujemy do aktualnej sytuacji codziennie. Dzięki temu szybko reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe.

Współczynnik udziału w zysku dla 52. subskrypcji mieści się w przedziale 70% - 110%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana Ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Subskrypcja LI: Świat Zysków - 1 października 2014 do 31 października 2014 roku

Kierunek świat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Świat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednocześnie nie ryzykujesz utraty pieniędzy.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Tobą świat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczeństwo kapitału

Już nie musisz wybierać miedzy bezpieczeństwem kapitału, a możliwością osiągania wysokich zysków. PZU Świat Zysków łączy obie te cechy. Możesz korzystać ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotąd były niedostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowań na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wpłacone pieniądze*.

Korzyści wynikające z zastosowania formy ubezpieczenia

PZU Świat Zysków to inwestycja połączona z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu w przypadku Twojej śmierci pieniądze otrzymują osoby, które wcześniej wskazałeś. Nie zapłacą one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzyści. PZU Świat Zysków to także:

 • niska wplata minimalna - wystarczy już 5000 zł, by inwestować (jeżeli masz więcej niz 70 lat, wpłacasz minimum 20 000 zł),
 • niskie koszty - nie ponosisz opłat wstępnych.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału nie obowiązuje, jeżeli zrezygnujesz przed zakończeniem umowy. Zainwestowany kapitał to wpłacona składka.

1 października 2014 roku rozpoczynamy zapisy na 51. subskrypcję ubezpieczenia PZU Świat Zysków o nazwie Uniwersalna Strategia. Jej czas jest ograniczony. Zapisać możesz się tylko do 31 lipca 2014 roku.

Skontaktuj się z nami.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o subskrypcji.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Uniwersalna Strategia.

Indeks Uniwersalna Strategia opiera się na trzech funduszach:

- Jupiter European Growth Fund,

- M&G Global Dividend Fund oraz

- Pimco Total Return Bond Fund.

Jupiter European Growth Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Jupiter European Growth Fund jest długoterminowy wzrost wartości kapitału, poprzez wyszukiwanie okazji inwestycyjnych pośród akcji spółek europejskich. Fundusz może dokonywać inwestycji także w innych walutach niż waluta bazowa, którą jest EUR, oraz zawierać transakcje pochodne w celach hedgingu oraz podwyższenia efektywności zarządzania portfelem.

Stopy zwrotu w latach: 2009: 52,37%; 2010: 25,86%; 2011: -13,44%; 2012: 29,39%; 2013: 19,39%

M&G Global Dividend Fund

Fundusz inwestuje na całym świecie w akcje spółek z potencjałem stałego wzrostu dywidendy. Selekcja spółek dokonywana jest według różnych kryteriów, tak by skonstruować portfel generujący pozytywne stopy zwrotu przy różnych warunkach rynkowych.

Stopy zwrotu w latach: 2009: 37,74%; 2010: 23,31%; 2011: 0,33%; 2012: 13,69%; 2013: 20,45%

Pimco Total Return Bond Fund

Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne o stałym i/lub zmiennym dochodzie emitowane głównie przez rząd amerykański a także korporacje oraz samorządy. Fundusz może również inwestować w high-yield bonds.

Stopy zwrotu w latach: 2009: 11,74%; 2010: 6,58%; 2011: 2,54%; 2012: 8,32%; 2013: -3,12%

Celem strategii jest wypracowanie zysku dzięki mechanizmom dopasowania strategii do aktualnej sytuacji rynkowej.

Mechanizmy te to:

 1. automatyczna zmiana alokacji środków – w trakcie wzrostów notowań funduszy Jupiter European Growth Fund oraz M&G Global Dividend Fund strategia inwestuje w te fundusze. Z kolei w okresach spadków notowań tych funduszy strategia zmienia alokację na aktywa bardziej bezpieczne – fundusz Pimco Total Return Bond Fund. 
 2. kontroli zmienności – gdy wartość funduszu zmienia się gwałtownie, zmniejszamy ilość środków inwestowanych w dany fundusz; środki te są zamieniane na gotówkę.

Strategię dopasowujemy do aktualnej sytuacji codziennie. Dzięki temu szybko reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe.

Współczynnik udziału w zysku dla 50. subskrypcji mieści się w przedziale 70% - 110%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana Ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Subskrypcja L: Świat Zysków - 1 września 2014 do 30 września 2014 roku

Kierunek świat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Świat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednocześnie nie ryzykujesz utraty pieniędzy.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Tobą świat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczeństwo kapitału

Już nie musisz wybierać miedzy bezpieczeństwem kapitału, a możliwością osiągania wysokich zysków. PZU Świat Zysków łączy obie te cechy. Możesz korzystać ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotąd były niedostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowań na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wpłacone pieniądze*.

Korzyści wynikające z zastosowania formy ubezpieczenia

PZU Świat Zysków to inwestycja połączona z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu w przypadku Twojej śmierci pieniądze otrzymują osoby, które wcześniej wskazałeś. Nie zapłacą one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzyści. PZU Świat Zysków to także:

 • niska wplata minimalna - wystarczy już 5000 zł, by inwestować (jeżeli masz więcej niz 70 lat, wpłacasz minimum 20 000 zł),
 • niskie koszty - nie ponosisz opłat wstępnych.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału nie obowiązuje, jeżeli zrezygnujesz przed zakończeniem umowy. Zainwestowany kapitał to wpłacona składka.

1 września 2014 roku rozpoczynamy zapisy na 50. subskrypcję ubezpieczenia PZU Świat Zysków o nazwie Globalna Strategia. Jej czas jest ograniczony. Zapisać możesz się tylko do 31 lipca 2014 roku.

Skontaktuj się z nami.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o subskrypcji.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Globalna Strategia.

Indeks Globalna Strategia opiera się na trzech funduszach:

- Templeton Asian Growth Fund,

- Ethna-AKTIV oraz

- Templeton Global Total Fund.

Templeton Asian Growth Fund

Strategia inwestycyjna funduszu zakłada długoterminowy wzrost wartości kapitału. Fundusz inwestuje przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki, które mają siedzibę, prowadzą znaczną część swojej działalności gospodarczej lub stanowią przedmiot obrotu na giełdach papierów wartościowych w krajach azjatyckich (z wyłączeniem Australii, Nowej Zelandii i Japonii).Część aktywów funduszu może być inwestowana w kapitałowe lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki z krajów regionu Azji, w tym z innych rynków wschodzących regionu Azji.

Stopy zwrotu w latach: 2010: 29,12%; 2011: 13,65%; 2012: 17,70%; 2013: -6,06%

ETHNA-AKTIV E (T)

Celem funduszu jest wypracowanie optymalnego zysku przy umiarkowanym ryzyku. Fundusz inwestuje w obligacje skarbowe i korporacyjne, głównie o ratingu inwestycyjnym lub emitowane przez renomowane instytucje. Aktywa funduszu dopuszczają niewielki udział obligacji o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego, jeśli jest on uzasadniony możliwością osiągnięcia wysokich stóp zwrotu. Fundusz może inwestować do 49% środków w akcje. W funduszu może znajdować się również gotówka oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Stopy zwrotu w latach: 2010: 9,94%; 2011: -1,87%; 2012: 9,96%; 2013: 5,29%

Templeton Global Total Return Fund

Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie maksymalnych łącznych zwrotów z inwestycji, na które składają się dochody z odsetek, wzrost wartości kapitału i zyski z transakcji wymiany walutowej. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne o stałym i/lub zmiennym dochodzie emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami lub przedsiębiorstwa z całego świata o ratingu inwestycyjnym jak również o ratingu niższym niż inwestycyjny. Fundusz może kupować obligacje emitowane przez instytucje ponadnarodowe, zorganizowane lub złożone z rządów poszczególnych krajów, takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Fundusz może również wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne dla celów inwestycyjnych. Fundusz może inwestować do 10% swoich aktywów netto w papiery wartościowe o nieterminowej obsłudze.

Stopy zwrotu w latach: 2008: 2,11%; 2009: 34,02%; 2010: 17,03%; 2011: 1,23%; 2012: 22,72%; 2013: 5,86%

Celem strategii jest wypracowanie zysku dzięki mechanizmom dopasowania strategii do aktualnej sytuacji rynkowej.

Mechanizmy te to:

 1. automatyczna zmiana alokacji środków – w trakcie wzrostów notowań funduszy Templeton Asian Growth Fund i ETHNA-AKTIV E (T)  strategia inwestuje w te fundusze. Z kolei w okresach spadków notowań tych funduszy  strategia zmienia alokację na aktywa bardziej bezpieczne – fundusz Templeton Global Total Return Fund. W sytuacji spadków notowań wszystkich trzech funduszy, strategia nie inwestuje w fundusze i czeka do momentu wzrostu ich notowań. 
 2. kontroli zmienności – gdy wartość funduszu zmienia się gwałtownie, zmniejszamy ilość środków inwestowanych w dany fundusz; środki te są zamieniane na gotówkę.

Strategię dopasowujemy do aktualnej sytuacji codziennie. Dzięki temu szybko reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe.

Współczynnik udziału w zysku dla 50. subskrypcji mieści się w przedziale 70% - 110%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana Ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Subskrypcja XLIX: Świat Zysków - 1 sierpnia 2014 do 31 sierpnia 2014 roku

Kierunek świat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Świat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednocześnie nie ryzykujesz utraty pieniędzy.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Tobą świat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczeństwo kapitału

Już nie musisz wybierać miedzy bezpieczeństwem kapitału, a możliwością osiągania wysokich zysków. PZU Świat Zysków łączy obie te cechy. Możesz korzystać ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotąd były niedostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowań na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wpłacone pieniądze*.

Korzyści wynikające z zastosowania formy ubezpieczenia

PZU Świat Zysków to inwestycja połączona z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu w przypadku Twojej śmierci pieniądze otrzymują osoby, które wcześniej wskazałeś. Nie zapłacą one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzyści. PZU Świat Zysków to także:

 • niska wplata minimalna - wystarczy już 5000 zł, by inwestować (jeżeli masz więcej niz 70 lat, wpłacasz minimum 20 000 zł),
 • niskie koszty - nie ponosisz opłat wstępnych.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału nie obowiązuje, jeżeli zrezygnujesz przed zakończeniem umowy. Zainwestowany kapitał to wpłacona składka.

1 sierpnia 2014 roku rozpoczynamy zapisy na 49. subskrypcję ubezpieczenia PZU Świat Zysków o nazwie Globalna Strategia. Jej czas jest ograniczony. Zapisać możesz się tylko do 31 lipca 2014 roku.

Skontaktuj się z nami.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o subskrypcji.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Globalna Strategia.

Indeks Globalna Strategia opiera się na trzech funduszach:

- Templeton Asian Growth Fund,

- Ethna-AKTIV oraz

- Templeton Global Total Fund.

Templeton Asian Growth Fund

Strategia inwestycyjna funduszu zakłada długoterminowy wzrost wartości kapitału. Fundusz inwestuje przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki, które mają siedzibę, prowadzą znaczną część swojej działalności gospodarczej lub stanowią przedmiot obrotu na giełdach papierów wartościowych w krajach azjatyckich (z wyłączeniem Australii, Nowej Zelandii i Japonii).Część aktywów funduszu może być inwestowana w kapitałowe lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki z krajów regionu Azji, w tym z innych rynków wschodzących regionu Azji.

Stopy zwrotu w latach: 2010: 29,12%; 2011: 13,65%; 2012: 17,70%; 2013: -6,06%

ETHNA-AKTIV E (T)

Celem funduszu jest wypracowanie optymalnego zysku przy umiarkowanym ryzyku. Fundusz inwestuje w obligacje skarbowe i korporacyjne, głównie o ratingu inwestycyjnym lub emitowane przez renomowane instytucje. Aktywa funduszu dopuszczają niewielki udział obligacji o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego, jeśli jest on uzasadniony możliwością osiągnięcia wysokich stóp zwrotu. Fundusz może inwestować do 49% środków w akcje. W funduszu może znajdować się również gotówka oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Stopy zwrotu w latach: 2010: 9,94%; 2011: -1,87%; 2012: 9,96%; 2013: 5,29%

Templeton Global Total Return Fund

Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie maksymalnych łącznych zwrotów z inwestycji, na które składają się dochody z odsetek, wzrost wartości kapitału i zyski z transakcji wymiany walutowej. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne o stałym i/lub zmiennym dochodzie emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami lub przedsiębiorstwa z całego świata o ratingu inwestycyjnym jak również o ratingu niższym niż inwestycyjny. Fundusz może kupować obligacje emitowane przez instytucje ponadnarodowe, zorganizowane lub złożone z rządów poszczególnych krajów, takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Fundusz może również wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne dla celów inwestycyjnych. Fundusz może inwestować do 10% swoich aktywów netto w papiery wartościowe o nieterminowej obsłudze.

Stopy zwrotu w latach: 2008: 2,11%; 2009: 34,02%; 2010: 17,03%; 2011: 1,23%; 2012: 22,72%; 2013: 5,86%

Celem strategii jest wypracowanie zysku dzięki mechanizmom dopasowania strategii do aktualnej sytuacji rynkowej.

Mechanizmy te to:

 1. automatyczna zmiana alokacji środków – w trakcie wzrostów notowań funduszy Templeton Asian Growth Fund i ETHNA-AKTIV E (T)  strategia inwestuje w te fundusze. Z kolei w okresach spadków notowań tych funduszy  strategia zmienia alokację na aktywa bardziej bezpieczne – fundusz Templeton Global Total Return Fund. W sytuacji spadków notowań wszystkich trzech funduszy, strategia nie inwestuje w fundusze i czeka do momentu wzrostu ich notowań. 
 2. kontroli zmienności – gdy wartość funduszu zmienia się gwałtownie, zmniejszamy ilość środków inwestowanych w dany fundusz; środki te są zamieniane na gotówkę.

Strategię dopasowujemy do aktualnej sytuacji codziennie. Dzięki temu szybko reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe.

Współczynnik udziału w zysku dla 49. subskrypcji mieści się w przedziale 70% - 110%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana Ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Subskrypcja XLVIII: Świat Zysków - 1 lipca 2014 do 31 lipca 2014 roku

Kierunek świat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Świat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednocześnie nie ryzykujesz utraty pieniędzy.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Tobą świat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczeństwo kapitału

Już nie musisz wybierać miedzy bezpieczeństwem kapitału, a możliwością osiągania wysokich zysków. PZU Świat Zysków łączy obie te cechy. Możesz korzystać ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotąd były niedostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowań na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wpłacone pieniądze*.

Korzyści wynikające z zastosowania formy ubezpieczenia

PZU Świat Zysków to inwestycja połączona z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu w przypadku Twojej śmierci pieniądze otrzymują osoby, które wcześniej wskazałeś. Nie zapłacą one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzyści. PZU Świat Zysków to także:

 • niska wplata minimalna - wystarczy już 5000 zł, by inwestować (jeżeli masz więcej niz 70 lat, wpłacasz minimum 20 000 zł),
 • niskie koszty - nie ponosisz opłat wstępnych.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału nie obowiązuje, jeżeli zrezygnujesz przed zakończeniem umowy. Zainwestowany kapitał to wpłacona składka.

1 lipca roku rozpoczynamy zapisy na 48. subskrypcję ubezpieczenia PZU Świat Zysków o nazwie Globalna Strategia. Jej czas jest ograniczony. Zapisać możesz się tylko do 31 lipca 2014 roku.

Skontaktuj się z nami.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o subskrypcji.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Globalna Strategia.

Indeks Globalna Strategia opiera się na trzech funduszach:

- Templeton Asian Growth Fund,

- Ethna-AKTIV oraz

- Templeton Global Total Fund.

Templeton Asian Growth Fund

Strategia inwestycyjna funduszu zakłada długoterminowy wzrost wartości kapitału. Fundusz inwestuje przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki, które mają siedzibę, prowadzą znaczną część swojej działalności gospodarczej lub stanowią przedmiot obrotu na giełdach papierów wartościowych w krajach azjatyckich (z wyłączeniem Australii, Nowej Zelandii i Japonii).Część aktywów funduszu może być inwestowana w kapitałowe lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki z krajów regionu Azji, w tym z innych rynków wschodzących regionu Azji.

Stopy zwrotu w latach: 2010: 29,12%; 2011: 13,65%; 2012: 17,70%; 2013: -6,06%

ETHNA-AKTIV E (T)

Celem funduszu jest wypracowanie optymalnego zysku przy umiarkowanym ryzyku. Fundusz inwestuje w obligacje skarbowe i korporacyjne, głównie o ratingu inwestycyjnym lub emitowane przez renomowane instytucje. Aktywa funduszu dopuszczają niewielki udział obligacji o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego, jeśli jest on uzasadniony możliwością osiągnięcia wysokich stóp zwrotu. Fundusz może inwestować do 49% środków w akcje. W funduszu może znajdować się również gotówka oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Stopy zwrotu w latach: 2010: 9,94%; 2011: -1,87%; 2012: 9,96%; 2013: 5,29%

Templeton Global Total Return Fund

Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie maksymalnych łącznych zwrotów z inwestycji, na które składają się dochody z odsetek, wzrost wartości kapitału i zyski z transakcji wymiany walutowej. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne o stałym i/lub zmiennym dochodzie emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami lub przedsiębiorstwa z całego świata o ratingu inwestycyjnym jak również o ratingu niższym niż inwestycyjny. Fundusz może kupować obligacje emitowane przez instytucje ponadnarodowe, zorganizowane lub złożone z rządów poszczególnych krajów, takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Fundusz może również wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne dla celów inwestycyjnych. Fundusz może inwestować do 10% swoich aktywów netto w papiery wartościowe o nieterminowej obsłudze.

Stopy zwrotu w latach: 2008: 2,11%; 2009: 34,02%; 2010: 17,03%; 2011: 1,23%; 2012: 22,72%; 2013: 5,86%

Celem strategii jest wypracowanie zysku dzięki mechanizmom dopasowania strategii do aktualnej sytuacji rynkowej.

Mechanizmy te to:

 1. automatyczna zmiana alokacji środków – w trakcie wzrostów notowań funduszy Templeton Asian Growth Fund i ETHNA-AKTIV E (T)  strategia inwestuje w te fundusze. Z kolei w okresach spadków notowań tych funduszy  strategia zmienia alokację na aktywa bardziej bezpieczne – fundusz Templeton Global Total Return Fund. W sytuacji spadków notowań wszystkich trzech funduszy, strategia nie inwestuje w fundusze i czeka do momentu wzrostu ich notowań. 
 2. kontroli zmienności – gdy wartość funduszu zmienia się gwałtownie, zmniejszamy ilość środków inwestowanych w dany fundusz; środki te są zamieniane na gotówkę.

Strategię dopasowujemy do aktualnej sytuacji codziennie. Dzięki temu szybko reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe.

Współczynnik udziału w zysku dla 48. subskrypcji mieści się w przedziale 80% - 120%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana Ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Subskrypcja XLVII: Świat Zysków - 1 czerwca 2014 do 30 czerwca 2014 roku

Kierunek świat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Świat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednocześnie nie ryzykujesz utraty pieniędzy.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Tobą świat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczeństwo kapitału

Już nie musisz wybierać miedzy bezpieczeństwem kapitału, a możliwością osiągania wysokich zysków. PZU Świat Zysków łączy obie te cechy. Możesz korzystać ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotąd były niedostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowań na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wpłacone pieniądze*.

Korzyści wynikające z zastosowania formy ubezpieczenia

PZU Świat Zysków to inwestycja połączona z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu w przypadku Twojej śmierci pieniądze otrzymują osoby, które wcześniej wskazałeś. Nie zapłacą one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzyści. PZU Świat Zysków to także:

 • niska wplata minimalna - wystarczy już 5000 zł, by inwestować (jeżeli masz więcej niz 70 lat, wpłacasz minimum 20 000 zł),
 • niskie koszty - nie ponosisz opłat wstępnych.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału nie obowiązuje, jeżeli zrezygnujesz przed zakończeniem umowy. Zainwestowany kapitał to wpłacona składka.

2 czerwca 2014 roku rozpoczynamy zapisy na 47. subskrypcję ubezpieczenia PZU Świat Zysków o nazwie Globalna Strategia. Jej czas jest ograniczony. Zapisać możesz się tylko do 30 czerwca 2014 roku.

Skontaktuj się z nami.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o subskrypcji.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Globalna Strategia.

Indeks Globalna Strategia opiera się na trzech funduszach:

- Templeton Asian Growth Fund,

- Ethna-AKTIV oraz

- Templeton Global Total Fund.

Templeton Asian Growth Fund

Strategia inwestycyjna funduszu zakłada długoterminowy wzrost wartości kapitału. Fundusz inwestuje przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki, które mają siedzibę, prowadzą znaczną część swojej działalności gospodarczej lub stanowią przedmiot obrotu na giełdach papierów wartościowych w krajach azjatyckich (z wyłączeniem Australii, Nowej Zelandii i Japonii).Część aktywów funduszu może być inwestowana w kapitałowe lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki z krajów regionu Azji, w tym z innych rynków wschodzących regionu Azji.

Stopy zwrotu w latach: 2010: 29,12%; 2011: 13,65%; 2012: 17,70%; 2013: -6,06%

ETHNA-AKTIV E (T)

Celem funduszu jest wypracowanie optymalnego zysku przy umiarkowanym ryzyku. Fundusz inwestuje w obligacje skarbowe i korporacyjne, głównie o ratingu inwestycyjnym lub emitowane przez renomowane instytucje. Aktywa funduszu dopuszczają niewielki udział obligacji o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego, jeśli jest on uzasadniony możliwością osiągnięcia wysokich stóp zwrotu. Fundusz może inwestować do 49% środków w akcje. W funduszu może znajdować się również gotówka oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Stopy zwrotu w latach: 2010: 9,94%; 2011: -1,87%; 2012: 9,96%; 2013: 5,29%

Templeton Global Total Return Fund

Celem inwestycyjnym funduszu jest osiąganie maksymalnych łącznych zwrotów z inwestycji, na które składają się dochody z odsetek, wzrost wartości kapitału i zyski z transakcji wymiany walutowej. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne o stałym i/lub zmiennym dochodzie emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami lub przedsiębiorstwa z całego świata o ratingu inwestycyjnym jak również o ratingu niższym niż inwestycyjny. Fundusz może kupować obligacje emitowane przez instytucje ponadnarodowe, zorganizowane lub złożone z rządów poszczególnych krajów, takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny. Fundusz może również wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne dla celów inwestycyjnych. Fundusz może inwestować do 10% swoich aktywów netto w papiery wartościowe o nieterminowej obsłudze.

Stopy zwrotu w latach: 2008: 2,11%; 2009: 34,02%; 2010: 17,03%; 2011: 1,23%; 2012: 22,72%; 2013: 5,86%

Celem strategii jest wypracowanie zysku dzięki mechanizmom dopasowania strategii do aktualnej sytuacji rynkowej.

Mechanizmy te to:

 1. automatyczna zmiana alokacji środków – w trakcie wzrostów notowań funduszy Templeton Asian Growth Fund i ETHNA-AKTIV E (T)  strategia inwestuje w te fundusze. Z kolei w okresach spadków notowań tych funduszy  strategia zmienia alokację na aktywa bardziej bezpieczne – fundusz Templeton Global Total Return Fund. W sytuacji spadków notowań wszystkich trzech funduszy, strategia nie inwestuje w fundusze i czeka do momentu wzrostu ich notowań. 
 2. kontroli zmienności – gdy wartość funduszu zmienia się gwałtownie, zmniejszamy ilość środków inwestowanych w dany fundusz; środki te są zamieniane na gotówkę.

Strategię dopasowujemy do aktualnej sytuacji codziennie. Dzięki temu szybko reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe.

Współczynnik udziału w zysku dla 47. subskrypcji mieści się w przedziale 80% - 120%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana Ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Subskrypcja XLVI: Świat Zysków - 2 maja 2014 do 31 maja 2014 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 2 maja 2014 do 31 maja 2014 roku

Kierunek świat zysków

Z ubezpieczeniem PZU ĺwiat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednocześnie nie ryzykujesz utraty pieniędzy.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Tobą świat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczećstwo kapitału

Już nie musisz wybieraś miedzy bezpieczećstwem kapitału, a możliwością osiągania wysokich zysków. PZU ĺwiat Zysków łączy obie te cechy. Możesz korzystaś ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotąd były niedostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirować na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wpłacone pieniądze*.

Korzyści wynikające z zastosowania formy ubezpieczenia

PZU ĺwiat Zysków to inwestycja połączona z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu w przypadku Twojej śmierci pieniądze otrzymują osoby, które wcześniej wskazałeś. Nie zapłacą one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzyści. PZU ĺwiat Zysków to także:

 • niska wplata minimalna - wystarczy już 5000 zł, by inwestowaś (jeżeli masz więcej niz 70 lat, wpłacasz minimum 20 000 zł),
 • niskie koszty - nie ponosisz opłat wstępnych.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału nie obowiązuje, jeżeli zrezygnujesz przed zakoćczeniem umowy. Zainwestowany kapitał to wpłacona składka.

2 maja 2014 roku rozpoczynamy zapisy na 46. subskrypcje ubezpieczenia PZU ĺwiat Zysków o nazwie Stabilna Strategia Plus. Jej czas jest ograniczony. Zapisaś możesz się tylko do 31 maja 2014 roku.

Skontaktuj się z nami.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o subskrypcji.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Stabilna Strategia Plus.

Indeks Stabilna Strategia Plus opiera się na trzech subfunduszach:

- PZU Energia Medycyna Ekologia,

- PZU Akcji KRAKOWIAK oraz

- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ.

PZU Energia Medycyna Ekologia

1. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek, których działalnośś związana jest z branżą energetyczną, szeroko rozumianą ochroną zdrowia i ochroną środowiska naturalnego (od 50% do 100% wartości aktywów).

2. Subfundusz może inwestowaś do 50% środków w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe.

3. Częśc aktywów subfunduszu może byś inwestowana na rynkach zagranicznych, głównie europejskich.

4. Stopy zwrotu w latach: 2008: -6,6%; 2009: -8,2%; 2010: 20%; 2011: -27,7%; 2012: 4,6%; 2013: 26,7%.

PZU Akcji KRAKOWIAK

1. Subfundusz inwestuje co najmniej 50% środków w akcje oraz prawa do akcji spółek.

2. Aby ograniczyś ryzyko inwestycyjne subfundusz może inwestowaś do 50% środków w dłużne papiery wartościowe.

3. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie mogą stanowiś więcej niż 35% aktywów subfunduszu.

4. Stopy zwrotu w latach: 2008: -49,3%; 2009: 29,7%; 2010: 16,6%; 2011: -26,2%; 2012: 20,5%; 2013: 6,04%.

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

1. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w:

 • dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Paćstwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartości aktywów) oraz
 • inne dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.

2. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie moga stanowiś więcej niż 35% aktywów subfunduszu.

3. Stopy zwrotu w latach: 2008: 7,9%; 2009: 1,8%; 2010: 3,3%; 2011: 12,6%; 2012: 15,8%; 2013: 0,52%.

Celem strategii jest wypracowanie zysku dzięki mechanizmom dopasowania strategii do aktualnej sytuacji rynkowej. Mechanizmy te to:

 1. Automatyczna zmiana alokacji środków – w trakcie wzrostów notować subfunduszy akcyjnych strategia inwestuje w te subfundusze. Z kolei w okresach spadków notować subfunduszy akcyjnych alokacja zmienia się na subfundusz papierów dłużnych. W sytuacji spadków notować zarówno subfunduszy akcyjnych, jak i subfunduszu papierów dłużnych, strategia nie inwestuje w subfundusze i czeka do momentu wzrostu notować subfunduszy.
 2. Kontrola zmienności – gdy wartośś subfunduszu zmienia się gwałtownie, zmniejszamy ilośś środków inwestowanych w dany subfundusz; środki te są zamieniane na gotówkę.

Strategię dopasowujemy do aktualnej sytuacji codziennie. Dzięki temu szybko reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe.

Współczynnik udziału w zysku dla 46. subskrypcji mieści się w przedziale 80% - 120%. Jego ostateczna wartośś zostanie przekazana Ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Subskrypcja XLV: Świat Zysków - 1 kwietnia 2014 do 30 kwietnia 2014 roku

Kierunek świat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Świat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednocześnie nie ryzykujesz utraty pieniędzy.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Tobą świat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczeństwo kapitału

Już nie musisz wybierać miedzy bezpieczeństwem kapitału, a możliwością osiągania wysokich zysków. PZU Świat Zysków łączy obie te cechy. Możesz korzystać ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotąd były niedostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowań na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wpłacone pieniądze*.

Korzyści wynikające z zastosowania formy ubezpieczenia

PZU Świat Zysków to inwestycja połączona z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu w przypadku Twojej śmierci pieniądze otrzymują osoby, które wcześniej wskazałeś. Nie zapłacą one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzyści. PZU Świat Zysków to także:

 • niska wplata minimalna - wystarczy już 5000 zł, by inwestować (jeżeli masz więcej niz 70 lat, wpłacasz minimum 20 000 zł),
 • niskie koszty - nie ponosisz opłat wstępnych.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału nie obowiązuje, jeżeli zrezygnujesz przed zakończeniem umowy. Zainwestowany kapitał to wpłacona składka.

1 kwietnia 2014 roku rozpoczynamy zapisy na 45. subskrypcje ubezpieczenia PZU Świat Zysków o nazwie Stabilna Strategia Plus. Jej czas jest ograniczony. Zapisać możesz się tylko do 30 kwietnia 2014 roku.

Skontaktuj się z nami.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o subskrypcji.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Stabilna Strategia Plus.

Indeks Stabilna Strategia Plus opiera się na trzech subfunduszach:

- PZU Energia Medycyna Ekologia,

- PZU Akcji KRAKOWIAK oraz

- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ.

PZU Energia Medycyna Ekologia

1. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą energetyczną, szeroko rozumianą ochroną zdrowia i ochroną środowiska naturalnego (od 50% do 100% wartości aktywów).

2. Subfundusz może inwestować do 50% środków w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe.

3. Częśc aktywów subfunduszu może być inwestowana na rynkach zagranicznych, głównie europejskich.

4. Stopy zwrotu w latach: 2008: -6,6%; 2009: -8,2%; 2010: 20%; 2011: -27,7%; 2012: 4,6%; 2013: 26,7%.

PZU Akcji KRAKOWIAK

1. Subfundusz inwestuje co najmniej 50% środków w akcje oraz prawa do akcji spółek.

2. Aby ograniczyć ryzyko inwestycyjne subfundusz może inwestować do 50% środków w dłużne papiery wartościowe.

3. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% aktywów subfunduszu.

4. Stopy zwrotu w latach: 2008: -49,3%; 2009: 29,7%; 2010: 16,6%; 2011: -26,2%; 2012: 20,5%; 2013: 6,04%.

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

1. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w:

 • dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartości aktywów) oraz
 • inne dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.

2. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie moga stanowić więcej niż 35% aktywów subfunduszu.

3. Stopy zwrotu w latach: 2008: 7,9%; 2009: 1,8%; 2010: 3,3%; 2011: 12,6%; 2012: 15,8%; 2013: 0,52%.

Celem strategii jest wypracowanie zysku dzięki mechanizmom dopasowania strategii do aktualnej sytuacji rynkowej. Mechanizmy te to:

 1. Automatyczna zmiana alokacji środków – w trakcie wzrostów notowań subfunduszy akcyjnych strategia inwestuje w te subfundusze. Z kolei w okresach spadków notowań subfunduszy akcyjnych alokacja zmienia się na subfundusz papierów dłużnych. W sytuacji spadków notowań zarówno subfunduszy akcyjnych, jak i subfunduszu papierów dłużnych, strategia nie inwestuje w subfundusze i czeka do momentu wzrostu notowań subfunduszy.
 2. Kontrola zmienności – gdy wartość subfunduszu zmienia się gwałtownie, zmniejszamy ilość środków inwestowanych w dany subfundusz; środki te są zamieniane na gotówkę.

Strategię dopasowujemy do aktualnej sytuacji codziennie. Dzięki temu szybko reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe.

Współczynnik udziału w zysku dla 45. subskrypcji mieści się w przedziale 80% - 120%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana Ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Subskrypcja XLIV: Świat Zysków - 3 marca 2014 do 31 marca 2014 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 3 marca 2014 do 31 marca 2014 roku

Kierunek świat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Świat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednocześnie nie ryzykujesz utraty pieniędzy.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Tobą świat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczeństwo kapitału

Już nie musisz wybierać między bezpieczeństwem kapitału, a możliwością osiągania wysokich zysków. PZU Świat Zysków łączy obie te cechy. Możesz korzystać ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotąd były niedostępne dla indywidualnych inwestorów. Dzięki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowań na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wpłacone pieniądze*.

Inwestowanie bez podatków

PZU Świat Zysków to inwestycja połączona z ubezpieczeniem na życie. Dzięki temu:

nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych,

w przypadku Twojej śmierci pieniądze otrzymają osoby, które wcześniej wskazałeś. Nie zapłacą one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzyści. PZU Świat Zysków to także:

niska wpłata minimalna – wystarczy już 5000 zł, by inwestować (jeżeli masz więcej niż 70 lat, wpłacasz minimum 20 000 zł),

niskie koszty – nie ponosisz opłat wstępnych.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitału nie obowiązuje, jeżeli zrezygnujesz przed zakończeniem umowy. Zainwestowany kapitał to wpłacona składka.

3 marca 2014 roku rozpoczynamy zapisy na 44. subskrypcję ubezpieczenia PZU Świat Zysków o nazwie Stabilna Strategia Plus. Jej czas jest ograniczony. Zapisać możesz się tylko do 31 marca 2014 roku. Skontaktuj się z nami. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o subskrypcji.

Strategia subskrypcji zakłada wzrost wartości indeksu Stabilna Strategia Plus.

Indeks Stabilna Strategia Plus opiera się na trzech subfunduszach:

- PZU Energia Medycyna Ekologia,

- PZU Akcji KRAKOWIAK oraz

- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ.

PZU Energia Medycyna Ekologia

1. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek, których działalność związana jest z branżą energetyczną, szeroko rozumianą ochroną zdrowia i ochroną środowiska naturalnego (od 50% do 100% wartości aktywów).

2. Subfundusz może inwestować do 50% środków w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe.

3. Część aktywów subfunduszu może być inwestowana na rynkach zagranicznych, głównie europejskich.

4. Stopy zwrotu w latach: 2008: -6,6%; 2009: -8,2%; 2010: 20%; 2011: 27,7%; 2012: 4,6%; 2013: 26,7%

PZU Akcji KRAKOWIAK

1.Subfundusz inwestuje co najmniej 50% środków w akcje oraz prawa do akcji spółek.

2.Aby ograniczyć ryzyko inwestycyjne subfundusz może inwestować do 50% środków w dłużne papiery wartościowe.

3.Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% aktywów subfunduszu.

4.Stopy zwrotu w latach: 2008: -49,3%; 2009: 29,7%; 2010: 16,6%; 2011: -26,2%; 2012: 20,5%; 2013: 6,04%.

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

1.Subfundusz inwestuje przede wszystkim w:

dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartości aktywów) oraz

inne dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.

2.Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% aktywów subfunduszu.

3.Stopy zwrotu w latach: 2008: 7,9%; 2009: 1,8%; 2010: 3,3%; 2011: 12,6%; 2012: 15,8%; 2013: 0,52%.

Celem strategii jest wypracowanie zysku poprzez aktywne dopasowanie do aktualnej sytuacji rynkowej.

Mechanizmy te to:

1. automatyczna zmiana alokacji środków – w trakcie wzrostów notowań subfunduszy akcyjnych strategia inwestuje w te subfundusze. Z kolei w okresach spadków notowań subfunduszy akcyjnych alokacja zmienia się na subfundusz papierów dłużnych. W sytuacji spadków notowań zarówno subfunduszy akcyjnych, jak i subfunduszu papierów dłużnych, strategia nie inwestuje w subfundusze i czeka do momentu wzrostu notowań subfunduszy. 

2. kontroli zmienności – gdy wartość subfunduszu zmienia się gwałtownie, zmniejszamy ilość środków inwestowanych w dany subfundusz; środki te są zamieniane na gotówkę.

Strategię dopasowujemy do aktualnej sytuacji codziennie. Dzięki temu szybko reagujemy na zmieniające się warunki rynkowe.

 „Współczynnik udziału w zysku dla 44. subskrypcji mieści się w przedziale 80% - 120%. Jego ostateczna wartość zostanie przekazana Ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia."

1. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. 

2. PZU Życie SA nie świadczy doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako udzielanie porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia umowy należy wyłącznie do Klienta. 

3. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i utracone korzyści, jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji dotyczącej zawarcia umowy. 

4. Przed zawarciem umowy Klient powinien, nie opierając się na informacjach przekazanych przez PZU Życie SA, rozważyć ryzyko, konsekwencje prawne, potencjalne korzyści oraz ewentualne straty z nią związane. Powinien również rozważyć charakterystykę rynku oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie podjąć ryzyko transakcyjne.

Subskrypcja XLIII: Świat Zysków - 3 lutego 2014 do 28 lutego 2014 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 3 lutego 2014 do 28 lutego 2014 roku

Kierunek swiat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Swiat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednoczesnie nie ryzykujesz utraty pieniedzy.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Toba swiat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczenstwo kapitalu

Juz nie musisz wybierac miedzy bezpieczenstwem kapitalu, a mozliwoscia osiagania wysokich zysków. PZU Swiat Zysków laczy obie te cechy. Mozesz korzystac ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotad byly niedostepne dla indywidualnych inwestorów. Dzieki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowan na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wplacone pieniadze*.

Inwestowanie bez podatków

PZU Swiat Zysków to inwestycja polaczona z ubezpieczeniem na zycie. Dzieki temu:

 • nie zaplacisz podatku od zysków kapitalowych,
 • w przypadku Twojej smierci pieniadze otrzymaja osoby, które wczesniej wskazales. Nie zaplaca one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzysci. PZU Swiat Zysków to takze:

 • niska wplata minimalna - wystarczy juz 5000 zl, by inwestowac (jezeli masz wiecej niz 70 lat, wplacasz minimum 20 000 zl),
 • niskie koszty - nie ponosisz oplat wstepnych.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitalu nie obowiazuje, jezeli zrezygnujesz przed zakonczeniem umowy. Zainwestowany kapital to wplacona skladka.

3 lutego 2014 roku rozpoczynamy zapisy na 43. subskrypcje ubezpieczenia PZU Swiat Zysków o nazwie Stabilna Strategia V. Jej czas jest ograniczony. Zapisac mozesz sie tylko do 28 lutego 2014 roku. Skontaktuj sie z nami.Ponizej znajdziesz najwazniejsze informacje o subskrypcji.

Strategia subskrypcji zaklada wzrost wartosci indeksu Stabilna Strategia.

Indeks Stabilna Strategia opiera sie na dwóch subfunduszach:

- PZU Akcji KRAKOWIAK oraz

- PZU Papierów Dluznych POLONEZ.

PZU Akcji KRAKOWIAK

1. Subfundusz inwestuje co najmniej 50% srodków w akcje oraz prawa do akcji spólek.

2. Aby ograniczyc ryzyko inwestycyjne subfundusz moze inwestowac do 50% srodków w dluzne papiery wartosciowe.

3. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie moga stanowic wiecej niz 35% aktywów subfunduszu.

4. Stopy zwrotu w latach: 2008: -49,3%; 2009: 29,7%; 2010: 16,6%; 2011: -26,2%; 2012: 20,5%; 2013: 6,04%.

PZU Papierów Dluznych POLONEZ

1. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w:

 • dluzne papiery wartosciowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Panstwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartosci aktywów) oraz
 • inne dluzne papiery wartosciowe i wierzytelnosci pieniezne, których emitentami sa renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.

2. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie moga stanowic wiecej niz 35% aktywów subfunduszu.

3. Stopy zwrotu w latach: 2008: 7,9%; 2009: 1,8%; 2010: 3,3%; 2011: 12,6%; 2012: 15,8%; 2013: 0,52%.

Celem strategii jest wypracowanie zysku poprzez aktywne dopasowanie do aktualnej sytuacji rynkowej. Polega ono na:

1) automatycznej zmianie alokacji srodków - gdy jednostki uczestnictwa subfunduszu akcyjnego zaczynaja tracic na wartosci, wówczas inwestujemy w aktywa bezpieczne (w subfundusz papierów dluznych),

2) kontroli zmiennosci - gdy wartosc subfunduszu zmienia sie gwaltownie, zmniejszamy ilosc srodków inwestowanych w dany subfundusz; srodki te sa zamieniane na gotówke.

Strategie dopasowujemy do aktualnej sytuacji codziennie. Dzieki temu szybko reagujemy na zmieniajace sie warunki rynkowe.

Wspólczynnik udzialu w zysku dla 43. subskrypcji miesci sie w przedziale 90% - 130%. Jego ostateczna wartosc zostanie przekazana Ubezpieczajacemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Subskrypcja XLII: Świat Zysków - 2 grudnia 2013 do 31 stycznia 2014

Kierunek swiat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Swiat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednoczesnie nie ryzykujesz utraty pieniedzy.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Toba swiat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczenstwo kapitalu

Juz nie musisz wybierac miedzy bezpieczenstwem kapitalu, a mozliwoscia osiagania wysokich zysków. PZU Swiat Zysków laczy obie te cechy. Mozesz korzystac ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotad byly niedostepne dla indywidualnych inwestorów. Dzieki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowan na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wplacone pieniadze*.

Inwestowanie bez podatków

PZU Swiat Zysków to inwestycja polaczona z ubezpieczeniem na zycie. Dzieki temu:

 • nie zaplacisz podatku od zysków kapitalowych,
 • w przypadku Twojej smierci pieniadze otrzymaja osoby, które wczesniej wskazales. Nie zaplaca one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzysci. PZU Swiat Zysków to takze:

 • niska wplata minimalna - wystarczy juz 5000 zl, by inwestowac (jezeli masz wiecej niz 70 lat, wplacasz minimum 20 000 zl),
 • niskie koszty - nie ponosisz oplat wstepnych.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitalu nie obowiazuje, jezeli zrezygnujesz przed zakonczeniem umowy. Zainwestowany kapital to wplacona skladka.

2 grudnia 2013 roku rozpoczynamy zapisy na 42. subskrypcje ubezpieczenia PZU Swiat Zysków o nazwie Stabilna Strategia IV. Jej czas jest ograniczony. Zapisac mozesz sie tylko do 31 stycznia 2014 roku. Skontaktuj sie z nami. Ponizej znajdziesz najwazniejsze informacje o subskrypcji.

Strategia subskrypcji zaklada wzrost wartosci indeksu Stabilna Strategia.

Indeks Stabilna Strategia opiera sie na dwóch subfunduszach:

- PZU Akcji KRAKOWIAK oraz

- PZU Papierów Dluznych POLONEZ.

PZU Akcji KRAKOWIAK

1. Subfundusz inwestuje co najmniej 50% srodków w akcje oraz prawa do akcji spólek.

2. Aby ograniczyc ryzyko inwestycyjne subfundusz moze inwestowac do 50% srodków w dluzne papiery wartosciowe.

3. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie moga stanowic wiecej niz 35% aktywów subfunduszu.

4. Stopy zwrotu w latach: 2008: -49,3%; 2009: 29,7%; 2010: 16,6%; 2011: -26,2%; 2012: 20,5%.

PZU Papierów Dluznych POLONEZ

1. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w:

 • dluzne papiery wartosciowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Panstwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartosci aktywów) oraz
 • inne dluzne papiery wartosciowe i wierzytelnosci pieniezne, których emitentami sa renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.

2. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie moga stanowic wiecej niz 35% aktywów subfunduszu.

3. Stopy zwrotu w latach: 2008: 7,9%; 2009: 1,8%; 2010: 3,3%; 2011: 12,6%; 2012: 15,8%.

Celem strategii jest wypracowanie zysku poprzez aktywne dopasowanie do aktualnej sytuacji rynkowej. Polega ono na:

1) automatycznej zmianie alokacji srodków - gdy jednostki uczestnictwa subfunduszu akcyjnego zaczynaja tracic na wartosci, wówczas inwestujemy w aktywa bezpieczne (w subfundusz papierów dluznych),

2) kontroli zmiennosci - gdy wartosc subfunduszu zmienia sie gwaltownie, zmniejszamy ilosc srodków inwestowanych w dany subfundusz; srodki te sa zamieniane na gotówke.

Strategie dopasowujemy do aktualnej sytuacji codziennie. Dzieki temu szybko reagujemy na zmieniajace sie warunki rynkowe.

Wspólczynnik udzialu w zysku dla 42. subskrypcji miesci sie w przedziale 90% - 130%. Jego ostateczna wartosc zostanie przekazana Ubezpieczajacemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Subskrypcja XLI: Świat Zysków - 4 do 30 listopada 2013 roku

Kierunek swiat zysków

Z ubezpieczeniem PZU Swiat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednoczesnie nie ryzykujesz utraty pieniedzy.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Toba swiat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczenstwo kapitalu

Juz nie musisz wybierac miedzy bezpieczenstwem kapitalu, a mozliwoscia osiagania wysokich zysków. PZU Swiat Zysków laczy obie te cechy. Mozesz korzystac ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotad byly niedostepne dla indywidualnych inwestorów. Dzieki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowan na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wplacone pieniadze*.

Inwestowanie bez podatków

PZU Swiat Zysków to inwestycja polaczona z ubezpieczeniem na zycie. Dzieki temu:

 • nie zaplacisz podatku od zysków kapitalowych,
 • w przypadku Twojej smierci pieniadze otrzymaja osoby, które wczesniej wskazales. Nie zaplaca one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzysci. PZU Swiat Zysków to takze:

 • niska wplata minimalna - wystarczy juz 5000 zl, by inwestowac (jezeli masz wiecej niz 70 lat, wplacasz minimum 20 000 zl),
 • niskie koszty - nie ponosisz oplat wstepnych.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitalu nie obowiazuje, jezeli zrezygnujesz przed zakonczeniem umowy. Zainwestowany kapital to wplacona skladka.

4 listopada 2013 roku rozpoczynamy zapisy na 41. subskrypcje ubezpieczenia PZU Swiat Zysków o nazwie Stabilna Strategia III. Jej czas jest ograniczony. Zapisac mozesz sie tylko do 30 listopada 2013 roku. Skontaktuj sie z nami. Ponizej znajdziesz najwazniejsze informacje o subskrypcji.

Strategia subskrypcji zaklada wzrost wartosci indeksu Stabilna Strategia.

Indeks Stabilna Strategia opiera sie na dwóch subfunduszach:

- PZU Akcji KRAKOWIAK oraz

- PZU Papierów Dluznych POLONEZ.

PZU Akcji KRAKOWIAK

1. Subfundusz inwestuje co najmniej 50% srodków w akcje oraz prawa do akcji spólek.

2. Aby ograniczyc ryzyko inwestycyjne subfundusz moze inwestowac do 50% srodków w dluzne papiery wartosciowe.

3. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie moga stanowic wiecej niz 35% aktywów subfunduszu.

4. Stopy zwrotu w latach: 2008: -49,3%; 2009: 29,7%; 2010: 16,6%; 2011: -26,2%; 2012: 20,5%.

PZU Papierów Dluznych POLONEZ

1. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w:

 • dluzne papiery wartosciowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Panstwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartosci aktywów) oraz
 • inne dluzne papiery wartosciowe i wierzytelnosci pieniezne, których emitentami sa renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.

2. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie moga stanowic wiecej niz 35% aktywów subfunduszu.

3. Stopy zwrotu w latach: 2008: 7,9%; 2009: 1,8%; 2010: 3,3%; 2011: 12,6%; 2012: 15,8%.

Celem strategii jest wypracowanie zysku poprzez aktywne dopasowanie do aktualnej sytuacji rynkowej. Polega ono na:

1) automatycznej zmianie alokacji srodków - gdy jednostki uczestnictwa subfunduszu akcyjnego zaczynaja tracic na wartosci, wówczas inwestujemy w aktywa bezpieczne (w subfundusz papierów dluznych),

2) kontroli zmiennosci - gdy wartosc subfunduszu zmienia sie gwaltownie, zmniejszamy ilosc srodków inwestowanych w dany subfundusz; srodki te sa zamieniane na gotówke.

Strategie dopasowujemy do aktualnej sytuacji codziennie. Dzieki temu szybko reagujemy na zmieniajace sie warunki rynkowe.

Wspólczynnik udzialu w zysku dla 41. subskrypcji miesci sie w przedziale 80% - 120%. Jego ostateczna wartosc zostanie przekazana Ubezpieczajacemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Subskrypcja XL: Świat Zysków - 1 do 31 pazdziernika 2013 roku

Kierunek swiat zysków Z ubezpieczeniem PZU Swiat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednoczesnie nie ryzykujesz utraty pieniedzy. Inwestuj z nami. Otworzymy przed Toba swiat zysków. Atrakcyjne zyski i bezpieczenstwo kapitalu

Juz nie musisz wybierac miedzy bezpieczenstwem kapitalu, a mozliwoscia osiagania wysokich zysków.

PZU Swiat Zysków laczy obie te cechy.

Mozesz korzystac ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotad byly niedostepne dla indywidualnych inwestorów. Dzieki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowan na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wplacone pieniadze*. Inwestowanie bez podatków PZU Swiat Zysków to inwestycja polaczona z ubezpieczeniem na zycie. Dzieki temu:

 • nie zaplacisz podatku od zysków kapitalowych,
 • w przypadku Twojej smierci pieniadze otrzymaja osoby, które wczesniej wskazales. Nie zaplaca one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzysci. PZU Swiat Zysków to takze:

 • niska wplata minimalna - wystarczy juz 5000 zl, by inwestowac (jezeli masz wiecej niz 70 lat, wplacasz minimum 20 000 zl),
 • niskie koszty - nie ponosisz oplat wstepnych.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitalu nie obowiazuje w przypadku rezygnacji przed zakonczeniem okresu odpowiedzialnosci. Zainwestowany kapital to wplacona skladka.

1 pazdziernika 2013 roku rozpoczynamy zapisy na 40. subskrypcje ubezpieczenia PZU Swiat Zysków o nazwie Stabilna Strategia II. Jej czas jest ograniczony. Zapisac mozesz sie tylko do 31 pazdziernika 2013 roku. Skontaktuj sie z nami.

Ponizej znajdziesz najwazniejsze informacje o subskrypcji.

Strategia subskrypcji zaklada wzrost wartosci indeksu Stabilna Strategia. Indeks Stabilna Strategia opiera sie na dwóch subfunduszach:

 • PZU Akcji KRAKOWIAK oraz
 • PZU Papierów Dluznych POLONEZ.

Charakterystyka subfunduszy:

PZU Akcji KRAKOWIAK

 1. Subfundusz inwestuje co najmniej 50% srodków w akcje oraz prawa do akcji spólek.
 2. Aby ograniczyc ryzyko inwestycyjne subfundusz moze inwestowac do 50% srodków w dluzne papiery wartosciowe.
 3. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie moga stanowic wiecej niz 35% aktywów subfunduszu.
 4. Stopy zwrotu w latach: 2008: -49,3%; 2009: 29,7%; 2010:16,6%; 2011: -26,2%; 2012: 20,5%

PZU Papierów Dluznych POLONEZ

1. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w:

 • dluzne papiery wartosciowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Panstwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartosci aktywów) oraz
 • inne dluzne papiery wartosciowe i wierzytelnosci pieniezne, których emitentami sa renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.

2. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie moga stanowic wiecej niz 35% aktywów subfunduszu.

3. Stopy zwrotu w latach: 2008: 7,9%; 2009: 1,8%; 2010: 3,3%; 2011: 12,6%; 2012: 15,8%.

Celem strategii jest wypracowanie zysku poprzez aktywne dopasowanie do aktualnej sytuacji rynkowej. Polega ono na:

 1. automatycznej zmianie alokacji srodków - gdy jednostki uczestnictwa subfunduszu akcyjnego zaczynaja tracic na wartosci, wówczas inwestujemy w aktywa bezpieczne (w subfundusz papierów dluznych),
 2. kontroli zmiennosci - gdy wartosc subfunduszu zmienia sie gwaltownie, zmniejszamy ilosc srodków inwestowanych w dany subfundusz; srodki te sa zamieniane na gotówke.

Strategie dopasowujemy do aktualnej sytuacji codziennie. Dzieki temu szybko reagujemy na zmieniajace sie warunki rynkowe.

Wspólczynnik udzialu w zysku dla 40. subskrypcji miesci sie w przedziale 80% - 120%. Jego ostateczna wartosc zostanie przekazana Ubezpieczajacemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia ubezpieczenia.

Subskrypcja XXXIX: Świat Zysków - 2 wrzesnia - 30 wrzesnia 2013
Skorzystaj z naszej oferty od 2 do 30 wrzesnia 2013 roku

Kierunek swiat zysków Z ubezpieczeniem PZU Swiat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednoczesnie nie ryzykujesz utraty pieniedzy. Inwestuj z nami. Otworzymy przed Toba swiat zysków. Atrakcyjne zyski i bezpieczenstwo kapitalu

Juz nie musisz wybierac miedzy bezpieczenstwem kapitalu, a mozliwoscia osiagania wysokich zysków.

PZU Swiat Zysków laczy obie te cechy.

Mozesz korzystac ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotad byly niedostepne dla indywidualnych inwestorów. Dzieki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowan na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wplacone pieniadze*. Inwestowanie bez podatków PZU Swiat Zysków to inwestycja polaczona z ubezpieczeniem na zycie. Dzieki temu:

 • nie zaplacisz podatku od zysków kapitalowych,
 • w przypadku Twojej smierci pieniadze otrzymaja osoby, które wczesniej wskazales. Nie zaplaca one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzysci. PZU Swiat Zysków to takze:

 • niska wplata minimalna - wystarczy juz 5000 zl, by inwestowac (jezeli masz wiecej niz 70 lat, wplacasz minimum 20 000 zl),
 • niskie koszty - nie ponosisz oplat wstepnych.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitalu nie obowiazuje w przypadku rezygnacji przed zakonczeniem okresu odpowiedzialnosci. Zainwestowany kapital to wplacona skladka.

2 wrzesnia 2013 roku rozpoczynamy zapisy na 39. subskrypcje ubezpieczenia PZU Swiat Zysków o nazwie Stabilna Strategia. Jej czas jest ograniczony. Zapisac mozesz sie tylko do 30 wrzesnia 2013 roku. Skontaktuj sie z nami.

Ponizej znajdziesz najwazniejsze informacje o subskrypcji.

Strategia subskrypcji zaklada wzrost wartosci indeksu Stabilna Strategia. Indeks Stabilna Strategia opiera sie na dwóch subfunduszach:

 • PZU Akcji KRAKOWIAK oraz
 • PZU Papierów Dluznych POLONEZ.

Charakterystyka subfunduszy:

PZU Akcji KRAKOWIAK

 1. Subfundusz inwestuje co najmniej 50% srodków w akcje oraz prawa do akcji spólek.
 2. Aby ograniczyc ryzyko inwestycyjne subfundusz moze inwestowac do 50% srodków w dluzne papiery wartosciowe.
 3. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie moga stanowic wiecej niz 35% aktywów subfunduszu.
 4. Stopy zwrotu w latach: 2008: -49,3%; 2009: 29,7%; 2010:16,6%; 2011: -26,2%; 2012: 20,5%

PZU Papierów Dluznych POLONEZ

1. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w:

 • dluzne papiery wartosciowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Panstwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartosci aktywów) oraz
 • inne dluzne papiery wartosciowe i wierzytelnosci pieniezne, których emitentami sa renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.

2. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie moga stanowic wiecej niz 35% aktywów subfunduszu.

3. Stopy zwrotu w latach: 2008: 7,9%; 2009: 1,8%; 2010: 3,3%; 2011: 12,6%; 2012: 15,8%.

Celem strategii jest wypracowanie zysku poprzez aktywne dopasowanie do aktualnej sytuacji rynkowej. Polega ono na:

 1. automatycznej zmianie alokacji srodków - gdy jednostki uczestnictwa subfunduszu akcyjnego zaczynaja tracic na wartosci, wówczas inwestujemy w aktywa bezpieczne (w subfundusz papierów dluznych),
 2. kontroli zmiennosci - gdy wartosc subfunduszu zmienia sie gwaltownie, zmniejszamy ilosc srodków inwestowanych w dane subfundusze; srodki te sa zamieniane na gotówke.

Strategie dopasowujemy do aktualnej sytuacji codziennie. Dzieki temu szybko reagujemy na zmieniajace sie warunki rynkowe.

Subskrypcja XXXVIII: Świat Zysków - 1 sierpnia - 31 sierpnia 2013

Skorzystaj z naszej oferty od 1 do 31 sierpnia 2013 roku

Kierunek swiat zysków Z ubezpieczeniem PZU Swiat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednoczesnie nie ryzykujesz utraty pieniedzy. Inwestuj z nami. Otworzymy przed Toba swiat zysków. Atrakcyjne zyski i bezpieczenstwo kapitalu Juz nie musisz wybierac miedzy bezpieczenstwem kapitalu, a mozliwoscia osiagania wysokich zysków. PZU Swiat Zysków laczy obie te cechy. Mozesz korzystac ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotad byly niedostepne dla indywidualnych inwestorów. Dzieki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowan na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wplacone pieniadze*. Inwestowanie bez podatków PZU Swiat Zysków to inwestycja polaczona z ubezpieczeniem na zycie. Dzieki temu:

 • nie zaplacisz podatku od zysków kapitalowych,
 • w przypadku smierci pieniadze otrzymaja osoby, które wczesniej wskazales. Nie zaplaca one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzysci. PZU Swiat Zysków to takze:

 • niska wplata minimalna - wystarczy juz 5000 zl, by inwestowac (jezeli masz wiecej niz 70 lat, wplacasz minimum 20 000 zl),
 • niskie koszty - nie ponosisz oplat wstepnych.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitalu nie obowiazuje, jezeli zrezygnujesz przed zakonczeniem umowy. Zainwestowany kapital to wplacona skladka.

1 sierpnia 2013 roku rozpoczynamy zapisy na 38. subskrypcje ubezpieczenia PZU Swiat Zysków o nazwie Optymalna Strategia III. Jej czas jest ograniczony. Zapisac mozesz sie tylko do 31 sierpnia 2013 roku. Skontaktuj sie z nami. Ponizej znajdziesz najwazniejsze informacje o aktualnej subskrypcji. Strategia subskrypcji zaklada wzrost wartosci indeksu Optymalna Strategia. Indeks Optymalna Strategia opiera sie na dwóch subfunduszach:

 • PZU Akcji KRAKOWIAK oraz
 • PZU Papierów Dluznych POLONEZ.

Charakterystyka subfunduszy:

PZU Akcji KRAKOWIAK

 1. Subfundusz inwestuje co najmniej 50% srodków w akcje oraz prawa do akcji spólek.
 2. Aby ograniczyc ryzyko inwestycyjne subfundusz moze inwestowac do 50% srodków w dluzne papiery wartosciowe.
 3. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie moga stanowic wiecej niz 35% aktywów subfunduszu.
 4. Stopy zwrotu w latach: 2008: -49,3%; 2009: 29,7%; 2010: 16,6%; 2011: -26,2%; 2012: 20,5%.

PZU Papierów Dluznych POLONEZ

1. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w:

 • dluzne papiery wartosciowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Panstwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartosci aktywów) oraz
 • inne dluzne papiery wartosciowe i wierzytelnosci pieniezne, których emitentami sa renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.

2. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie moga stanowic wiecej niz 35% aktywów subfunduszu.

3. Stopy zwrotu w latach: 2008: 7,9%; 2009: 1,8%; 2010: 3,3%; 2011: 12,6%; 2012: 15,8%.

Celem strategii jest wypracowanie zysku poprzez aktywne dopasowanie do aktualnej sytuacji rynkowej. Polega ono na:

 1. automatycznej zmianie alokacji srodków - gdy jednostki uczestnictwa subfunduszu akcyjnego zaczynaja tracic na wartosci, wówczas inwestujemy w aktywa bezpieczne (w subfundusz papierów dluznych),
 2. kontroli zmiennosci - gdy wartosc indeksu zmienia sie gwaltownie, zmniejszamy ilosc srodków inwestowanych w subfundusze; srodki te sa zamieniane na gotówke.

Strategie dopasowujemy do aktualnej sytuacji codziennie. Dzieki temu szybko reagujemy na zmieniajace sie warunki rynkowe.

Subskrypcja XXXVII: Świat Zysków - 1 lipca - 31 lipca 2013

Skorzystaj z naszej oferty od 1 do 31 lipca 2013 roku

Kierunek swiat zysków Z ubezpieczeniem PZU Swiat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednoczesnie nie ryzykujesz utraty pieniedzy. Inwestuj z nami. Otworzymy przed Toba swiat zysków. Atrakcyjne zyski i bezpieczenstwo kapitalu Juz nie musisz wybierac miedzy bezpieczenstwem kapitalu, a mozliwoscia osiagania wysokich zysków. PZU Swiat Zysków laczy obie te cechy. Mozesz korzystac ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotad byly niedostepne dla indywidualnych inwestorów. Dzieki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowan na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wplacone pieniadze*. Inwestowanie bez podatków PZU Swiat Zysków to inwestycja polaczona z ubezpieczeniem na zycie. Dzieki temu:

 • nie zaplacisz podatku od zysków kapitalowych,
 • w przypadku smierci pieniadze otrzymaja osoby, które wczesniej wskazales. Nie zaplaca one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzysci. PZU Swiat Zysków to takze:

 • niska wplata minimalna - wystarczy juz 5000 zl, by inwestowac (jezeli masz wiecej niz 70 lat, wplacasz minimum 20 000 zl),
 • niskie koszty - nie ponosisz oplat wstepnych.

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitalu nie obowiazuje w przypadku rezygnacji przed zakonczeniem okresu odpowiedzialnosci. Zainwestowany kapital to wplacona skladka.

1 lipca 2013 roku rozpoczynamy zapisy na 37. subskrypcje ubezpieczenia PZU Swiat Zysków o nazwie Optymalna Strategia II. Jej czas jest ograniczony. Zapisac mozesz sie tylko do 31 lipca 2013 roku. Skontaktuj sie z nami. Ponizej znajdziesz najwazniejsze informacje o aktualnej subskrypcji. Strategia subskrypcji zaklada wzrost wartosci indeksu Optymalna Strategia. Indeks Optymalna Strategia opiera sie na dwóch subfunduszach:

 • PZU Akcji KRAKOWIAK oraz
 • PZU Papierów Dluznych POLONEZ.

Charakterystyka subfunduszy:

PZU Akcji KRAKOWIAK

Subfundusz inwestuje co najmniej 50% srodków w akcje oraz prawa do akcji spólek. Aby ograniczyc ryzyko inwestycyjne subfundusz moze inwestowac do 50% srodków w dluzne papiery wartosciowe. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie moga stanowic wiecej niz 35% aktywów subfunduszu. Stopy zwrotu w latach: 2008: -49,3%; 2009: 29,7%; 2010:16,6%; 2011: -26,2%; 2012: 20,5%

PZU Papierów Dluznych POLONEZ

1. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w:

 • dluzne papiery wartosciowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Panstwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartosci aktywów) oraz
 • inne dluzne papiery wartosciowe i wierzytelnosci pieniezne, których emitentami sa renomowane podmioty krajowe i zagraniczne.

2. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie moga stanowic wiecej niz 35% aktywów subfunduszu.

3. Stopy zwrotu w latach:

2008: 7,9%; 2009: 1,8%; 2010: 3,3%; 2011: 12,6%; 2012: 15,8%.

Celem strategii jest wypracowanie zysku poprzez aktywne dopasowanie do aktualnej sytuacji rynkowej. Polega ono na:

 1. automatycznej zmianie alokacji srodków - gdy jednostki uczestnictwa subfunduszu akcyjnego zaczynaja tracic na wartosci, wówczas inwestujemy w aktywa bezpieczne (w subfundusz papierów dluznych),
 2. kontroli zmiennosci - gdy wartosc indeksu zmienia sie gwaltownie, zmniejszamy ilosc srodków inwestowanych w subfundusze; srodki te sa zamieniane na gotówke.

Strategie dopasowujemy do aktualnej sytuacji codziennie. Dzieki temu szybko reagujemy na zmieniajace sie warunki rynkowe.

Subskrypcja XXXVI: Świat Zysków - 3 czerwca - 30 czerwca 2013

Skorzystaj z naszej oferty od 3 do 30 czerwca 2013 roku

Kierunek swiat zysków Z ubezpieczeniem PZU Swiat Zysków inwestujesz w bardzo atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednoczesnie nie ryzykujesz utraty pieniedzy. Inwestuj z nami. Otworzymy przed Toba swiat zysków. Atrakcyjne zyski i bezpieczenstwo kapitalu Juz nie musisz wybierac miedzy bezpieczenstwem kapitalu, a mozliwoscia osiagania wysokich zysków. PZU Swiat Zysków laczy obie te cechy. Mozesz korzystac ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego. Strategie te dotad byly niedostepne dla indywidualnych inwestorów. Dzieki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowan na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wplacone pieniadze*. Inwestowanie bez podatków PZU Swiat Zysków to inwestycja polaczona z ubezpieczeniem na zycie. Dzieki temu:

 • nie zaplacisz podatku od zysków kapitalowych,
 • w przypadku smierci pieniadze otrzymaja osoby, które wczesniej wskazales. Nie zaplaca one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzysci. PZU Swiat Zysków to takze:

 • niska wplata minimalna - wystarczy juz 5000 zl, by inwestowac (jezeli masz wiecej niz 70 lat, wplacasz minimum 20 000 zl),
 • niskie koszty - nie ponosisz oplat wstepnych.korzystny okres umowy - zawierasz ja jedynie na 3 lata,

* Gwarancja zwrotu 100% zainwestowanego kapitalu nie obowiazuje w przypadku rezygnacji przed zakonczeniem okresu odpowiedzialnosci. Przez zainwestowany kapital rozumie sie wplacona skladke.

3 czerwca 2013 roku rozpoczynamy zapisy na 36. subskrypcje ubezpieczenia Swiat Zysków o marketingowej nazwie Optymalna Strategia. Jej czas jest ograniczony. Zapisac mozesz sie tylko do 30 czerwca 2013 roku. Skontaktuj sie z nami.

Ponizej znajdziesz najwazniejsze informacje o aktualnej subskrypcji. Strategia subskrypcji zaklada wzrost wartosci indeksu Optymalna Strategia i ma na celu wypracowanie zysku poprzez aktywne zarzadzanie dopasowane do aktualnej sytuacji rynkowej. Indeks Optymalna Strategia oparty jest o dwa subfundusze:

 • PZU Akcji KRAKOWIAK oraz
 • PZU Papierów Dluznych POLONEZ.

Charakterystyka subfunduszy:

PZU Akcji KRAKOWIAK FSubfundusz inwestuje co najmniej 50% srodków w akcje oraz prawa do akcji spólek. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego subfundusz moze inwestowac do 50% srodków w dluzne papiery wartosciowe. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane walutach obcych nie moga stanowic wiecej niz 35% aktywów subfunduszu. Stopy zwrotu w latach: 2008: -49,3%; 2009: 29,7%; 2010: 16,6%; 2011: -26,2%%; 2012: 20,5%

PZU Papierów Dluznych POLONEZ Subfundusz inwestuje przede wszystkim w dluzne papiery wartosciowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Panstwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartosci aktywów) oraz inne dluzne papiery wartosciowe i wierzytelnosci pieniezne, których emitentami sa renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Inwestycje na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych nie moga stanowic wiecej niz 35% aktywów subfunduszu. Stopy zwrotu w latach: 2008: 7,9%; 2009: 1,8%; 2010: 3,3%; 2011: 12,6%; 2012: 15,8%

Celem inwestycyjnym strategii indeksu Optymalna Strategia jest wypracowanie zysków przy dobrej koniunkturze na gieldzie oraz unikniecie strat w czasie spadków cen akcji. Aby to osiagnac strategia stosuje 2 zasady:

 1. automatycznej zmiany alokacji srodków - gdy jednostki uczestnictwa subfunduszu akcyjnego zaczynaja tracic na wartosci, wówczas strategia zmienia alokacje na aktywa bezpieczne,
 2. kontroli zmiennosci - gdy wartosc indeksu zmienia sie gwaltownie, zaangazowanie srodków w indeks jest zmniejszane i sa one zamieniane na gotówke.
Subskrypcja XXXV: Świat Zysków - 3 lutego 2014 do 28 lutego 2014 roku

Subskrypcja XXXV: Swiat Zysków - 2 maja - 31 maja 2013

Subskrypcja XXXV: Swiat Zysków - 2 maja - 31 maja 2013

Kierunek swiat zysków Z ubezpieczeniem PZU Swiat Zysków inwestujesz w najbardziej atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednoczesnie nie ryzykujesz utraty pieniedzy. Inwestuj z nami. Otworzymy przed Toba swiat zysków. Atrakcyjne zyski i bezpieczenstwo kapitalu Juz nie musisz wybierac miedzy bezpieczenstwem kapitalu, a mozliwoscia osiagania wysokich zysków. PZU Swiat Zysków laczy obie te cechy. Mozesz korzystac ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego i które dotad byly niedostepne dla indywidualnych inwestorów. Dzieki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowan na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wplacone pieniadze. Inwestowanie bez podatków PZU Swiat Zysków to inwestycja polaczona z ubezpieczeniem na zycie. Dzieki temu:

 • nie zaplacisz podatku od zysków kapitalowych (tzw. podatku Belki),
 • w przypadku smierci pieniadze otrzymaja osoby, które wczesniej wskazales. Nie zaplaca one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzysci. PZU Swiat Zysków to takze:

 • korzystny okres umowy - zawierasz ja jedynie na 3 lata,
 • niska wplata minimalna - wystarczy juz 5000 zl, by inwestowac (jezeli masz wiecej niz 70 lat, wplacasz minimum 20 000 zl),
 • niskie koszty - nie ponosisz oplat wstepnych.

2 maja 2013 roku rozpoczynamy zapisy na kolejna 35. subskrypcje ubezpieczenia - Optymalny Koszyk II. Jej czas jest ograniczony. Zapisac mozesz sie tylko do 31 maja 2013 roku. Skontaktuj sie z nami.

Ponizej znajdziesz najwazniejsze informacje o aktualnej subskrypcji. Strategia subskrypcji Optymalny Koszyk II zaklada wzrost ceny jednostek uczestnictwa trzech miedzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Ich celem jest wypracowanie zysku poprzez aktywne zarzadzanie dopasowane do aktualnej sytuacji rynkowej. Fundusze te to: M&G Optimal Income Fund Fundusz inwestuje do 50% srodków w instrumenty dluzne (papiery skarbowe i korporacyjne). Pozostale srodki inwestuje w instrumenty rynku pienieznego, akcje i instrumenty pochodne. Stopy zwrotu w latach: 2008: -4,07%; 2009: 33,21%; 2010: 8,77%; 2011: 6,10%; 2012: 13,36% BlackRock Global Funds - Global Allocation A2 Fundusz inwestuje glównie w akcje i obligacje skarbowe. Lacznie moga one przekraczac 70% aktywów funduszu. Fundusz moze takze inwestowac w miedzynarodowe obligacje korporacyjne. Stopy zwrotu w latach: 2008: -6,66%; 2009: 9,23%; 2010: 12,21%; 2011: -3,73%; 2012: 3,03% Templeton Global Bond Fundusz inwestuje srodki w obligacje skarbowe i korporacyjne. Czesc srodków moze takze inwestowac w instrumenty pochodne. Stopy zwrotu w latach: 2008: -47,6%; 2009: 4,99%; 2010: 14,39%; 2011: -3,08%; 2012: 10,44% Najwyzsze oceny w ratingu Morningstar Morningstar - wiodaca firma dostarczajaca niezalezne analizy ofert inwestycyjnych - przyznala powyzszym funduszom najwyzsze oceny:

 • **** lub ***** (cztery lub piec gwiazdek) Ocena 5 gwiazdek oznacza, ze fundusz znajduje sie w czolówce analizowanych funduszy pod wzgledem wyników inwestycyjnych oraz poziomu ryzyka.
 • Silver oraz Gold Oceny te oznaczaja, ze analitycy Morningstar oceniaja dany fundusz wysoko i oczekuja powtórzenia dobrych wyników inwestycyjnych w przyszlosci.
Subskrypcja XXXIV: Świat Zysków - 2 kwietnia - 30 kwietnia 2013

Skorzystaj z naszej oferty od 3 lutego 2014 do 28 lutego 2014 roku

Skorzystaj z naszej oferty od 2 do 30 kwietnia 2013 roku

Kierunek Swiat Zysków

Z ubezpieczeniem PZU Swiat Zysków inwestujesz w najbardziej atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednoczesnie nie ryzykujesz utraty pieniedzy. Inwestuj z nami. Otworzymy przed Toba swiat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczenstwo kapitalu

Juz nie musisz wybierac miedzy bezpieczenstwem kapitalu, a mozliwoscia osiagania wysokich zysków. PZU Swiat Zysków laczy obie te cechy.

Mozesz korzystac ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego i które dotad byly niedostepne dla indywidualnych inwestorów. Dzieki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowan na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wplacone pieniadze.

Inwestowanie bez podatków

PZU Swiat Zysków to inwestycja polaczona z ubezpieczeniem na zycie. Dzieki temu:

 • nie zaplacisz podatku od zysków kapitalowych (tzw. podatku Belki),
 • w przypadku smierci pieniadze otrzymaja osoby, które wczesniej wskazales. Nie zaplaca one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzysci. PZU Swiat Zysków to takze:

 • korzystny okres umowy - zawierasz ja jedynie na 3 lata,
 • niska wplata minimalna - wystarczy juz 5000 zl, by inwestowac (jezeli masz wiecej niz 70 lat, wplacasz minimum 20 000 zl),
 • niskie koszty - nie ponosisz oplat wstepnych.

2 kwietnia 2013 roku rozpoczynamy zapisy na kolejna 34. subskrypcje ubezpieczenia - Optymalny Koszyk II. Jej czas jest ograniczony. Zapisac mozesz sie tylko do 30 kwietnia 2013 roku. Skontaktuj sie z nami. Ponizej znajdziesz najwazniejsze informacje o aktualnej subskrypcji.

Strategia subskrypcji Optymalny Koszyk II zaklada wzrost ceny jednostek uczestnictwa trzech miedzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Ich celem jest wypracowanie zysku poprzez aktywne zarzadzanie dopasowane do aktualnej sytuacji rynkowej.

Fundusze te to:

M&G Optimal Income Fund

Fundusz inwestuje do 50% srodków w instrumenty dluzne (papiery skarbowe i korporacyjne). Pozostale srodki inwestuje w instrumenty rynku pienieznego, akcje i instrumenty pochodne.

Stopy zwrotu w latach:

2008: -4,07%; 2009: 33,21%; 2010: 8,77%; 2011: 6,10%; 2012: 13,36%

BlackRock Global Funds - Global Allocation A2

Fundusz inwestuje glównie w akcje i obligacje skarbowe. Lacznie moga one przekraczac 70% aktywów funduszu. Fundusz moze takze inwestowac w miedzynarodowe obligacje korporacyjne.

Stopy zwrotu w latach:

2008: -6,66%; 2009: 9,23%; 2010: 12,21%; 2011: -3,73%; 2012: 3,03%

Templeton Global Bond

Fundusz inwestuje srodki w obligacje skarbowe i korporacyjne. Czesc srodków moze takze inwestowac w instrumenty pochodne.

Stopy zwrotu w latach:

2008: -47,6%; 2009: 4,99%; 2010: 14,39%; 2011: -3,08%; 2012: 10,44%

Najwyzsze oceny w ratingu Morningstar

Morningstar - wiodaca firma dostarczajaca niezalezne analizy ofert inwestycyjnych - przyznala powyzszym funduszom najwyzsze oceny:

 1. **** i ***** (cztery i piec gwiazdek) Ocena 5 gwiazdek oznacza, ze fundusz znajduje sie w czolówce analizowanych funduszy pod wzgledem wyników inwestycyjnych oraz poziomu ryzyka.
 2. Silver oraz Gold Oceny te oznaczaja, ze analitycy Morningstar oceniaja dany fundusz wysoko i oczekuja powtórzenia dobrych wyników inwestycyjnych w przyszlosci.

UWAGA - produkt sprzedawany w okresach subskrypcji! Okresy oferowania zróznicowane ze wzgledu na proponowana w ramach subskrypcji strategie inwestycyjna.

INDYWIDUALNY PRODUKT STRUKTURYZOWANY

Subskrypcja XXXIII: Świat Zysków - 1 marca - 31 marca 2013

Skorzystaj z naszej oferty od 1 do 31 marca 2013 roku

Kierunek Swiat Zysków

Z ubezpieczeniem PZU Swiat Zysków inwestujesz w najbardziej atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednoczesnie nie ryzykujesz utraty pieniedzy. Inwestuj z nami. Otworzymy przed Toba swiat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczenstwo kapitalu

Juz nie musisz wybierac miedzy bezpieczenstwem kapitalu, a mozliwoscia osiagania wysokich zysków. PZU Swiat Zysków laczy obie te cechy.

Mozesz korzystac ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego i które dotad byly niedostepne dla indywidualnych inwestorów. Dzieki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowan na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wplacone pieniadze.

Inwestowanie bez podatków

PZU Swiat Zysków to inwestycja polaczona z ubezpieczeniem na zycie. Dzieki temu:

 • nie zaplacisz podatku od zysków kapitalowych (tzw. podatku Belki),
 • w przypadku smierci pieniadze otrzymaja osoby, które wczesniej wskazales. Nie zaplaca one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzysci. PZU Swiat Zysków to takze:

 • korzystny okres umowy - zawierasz ja jedynie na 3 lata,
 • niska wplata minimalna - wystarczy juz 5000 zl, by inwestowac (jezeli masz wiecej niz 70 lat, wplacasz minimum 20 000 zl),
 • niskie koszty - nie ponosisz oplat wstepnych.

1 marca 2013 roku rozpoczynamy zapisy na kolejna 33. subskrypcje ubezpieczenia - Optymalny Koszyk. Jej czas jest ograniczony. Zapisac mozesz sie tylko do 31 marca 2013 roku. Skontaktuj sie z nami. Ponizej znajdziesz najwazniejsze informacje o aktualnej subskrypcji.

Strategia subskrypcji Optymalny Koszyk zaklada wzrost ceny jednostek uczestnictwa trzech miedzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Ich celem jest wypracowanie zysku poprzez aktywne zarzadzanie dopasowane do aktualnej sytuacji rynkowej.

Fundusze te to:

Pimco Funds Global Investors - Global Real Return Fund

Znaczna czesc portfela funduszu stanowia obligacje skarbowe emitowane przez panstwa, tj. USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Wlochy i Japonia. Mozliwa jest tez ograniczona alokacja aktywów w inne rodzaje instrumentów dluznych.

Stopy zwrotu w latach:

2008: 32,10%; 2009: 2,40%; 2010: 10,10%; 2011: 12,30%; 2012: 3,00%

DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Fundusz inwestuje glównie w akcje europejskie oraz instrumenty pochodne (do 30% aktywów funduszu). Fundusz inwestuje takze w miedzynarodowe obligacje korporacyjne i skarbowe.

Stopy zwrotu w latach: 2008: -5,50%; 2009: 12,00%; 2010: 9,70%; 2011: -3,20%; 2012: 10,00%

Comgest Renaissance Europe

Fundusz inwestuje glównie w akcje firm francuskich i zagranicznych. Do 20% aktywów moze byc inwestowanych w instrumenty rynku dluznego i pienieznego.

Stopy zwrotu w latach: 2008: -29,10%; 2009: 20,90%; 2010: 15,70%; 2011: 2,00%; 2012: 29,20%

Najwyzsze oceny w ratingu Morningstar

Morningstar - wiodaca firma dostarczajaca niezalezne analizy ofert inwestycyjnych - przyznala powyzszym funduszom najwyzsze oceny:

 1. **** i ***** (cztery i piec gwiazdek) Ocena 5 gwiazdek oznacza, ze fundusz znajduje sie w czolówce analizowanych funduszy pod wzgledem wyników inwestycyjnych oraz poziomu ryzyka.
 2. Silver oraz Gold Oceny te oznaczaja, ze analitycy Morningstar oceniaja dany fundusz wysoko i oczekuja powtórzenia dobrych wyników inwestycyjnych w przyszlosci.

UWAGA - produkt sprzedawany w okresach subskrypcji! Okresy oferowania zróznicowane ze wzgledu na proponowana w ramach subskrypcji strategie inwestycyjna.

INDYWIDUALNY PRODUKT STRUKTURYZOWANY

Subskrypcja XXXII: Świat Zysków - 1 lutego - 28 lutego 2013

Skorzystaj z naszej oferty od 1 do 28 lutego 2013 roku

Kierunek Swiat Zysków

Z ubezpieczeniem PZU Swiat Zysków inwestujesz w najbardziej atrakcyjne instrumenty finansowe. Jednoczesnie nie ryzykujesz utraty pieniedzy.

Inwestuj z nami. Otworzymy przed Toba swiat zysków.

Atrakcyjne zyski i bezpieczenstwo kapitalu

Juz nie musisz wybierac miedzy bezpieczenstwem kapitalu, a mozliwoscia osiagania wysokich zysków. PZU Swiat Zysków laczy obie te cechy.

Mozesz korzystac ze strategii inwestycyjnych, które wybrali eksperci rynku finansowego i które dotad byly niedostepne dla indywidualnych inwestorów. Dzieki temu masz szanse na atrakcyjne zyski. A w przypadku nieoczekiwanych zawirowan na rynkach i niepowodzenia strategii inwestycyjnej zwrócimy Ci wplacone pieniadze.

Inwestowanie bez podatków

PZU Swiat Zysków to inwestycja polaczona z ubezpieczeniem na zycie. Dzieki temu:

 • nie zaplacisz podatku od zysków kapitalowych (tzw. podatku Belki),
 • w przypadku smierci pieniadze otrzymaja osoby, które wczesniej wskazales. Nie zaplaca one podatku od spadków i darowizn.

To nie wszystkie korzysci. PZU Swiat Zysków to takze:

 • korzystny okres umowy - zawierasz ja jedynie na 3 lata,
 • niska wplata minimalna - wystarczy juz 5000 zl, by inwestowac (jezeli masz wiecej niz 70 lat, wplacasz minimum 20 000 zl),
 • niskie koszty - nie ponosisz oplat wstepnych.

1 lutego 2013 roku rozpoczynamy zapisy na kolejna 32. subskrypcje ubezpieczenia - Optymalny Koszyk. Jej czas jest ograniczony. Zapisac mozesz sie tylko do 28 lutego 2013 roku. Skontaktuj sie z nami. Ponizej znajdziesz najwazniejsze informacje o aktualnej subskrypcji.

Strategia subskrypcji Optymalny Koszyk zaklada wzrost ceny jednostek uczestnictwa trzech miedzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Ich celem jest wypracowanie zysku poprzez aktywne zarzadzanie dopasowane do aktualnej sytuacji rynkowej.

Fundusze te to:

Pimco Funds Global Investors - Global Real Return Fund

Znaczna czesc portfela funduszu stanowia obligacje skarbowe emitowane przez panstwa, tj. USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Wlochy i Japonia. Mozliwa jest tez ograniczona alokacja aktywów w inne rodzaje instrumentów dluznych.

Stopy zwrotu w latach:

2008: 32,10%; 2009: 2,40%; 2010: 10,10%; 2011: 12,30%; 2012: 3,00%

DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Fundusz inwestuje glównie w akcje europejskie oraz instrumenty pochodne (do 30% aktywów funduszu). Fundusz inwestuje takze w miedzynarodowe obligacje korporacyjne i skarbowe.

Stopy zwrotu w latach: 2008: -5,50%; 2009: 12,00%; 2010: 9,70%; 2011: -3,20%; 2012: 10,00%

Comgest Renaissance Europe

Fundusz inwestuje glównie w akcje firm francuskich i zagranicznych. Do 20% aktywów moze byc inwestowanych w instrumenty rynku dluznego i pienieznego.

Stopy zwrotu w latach: 2008: -29,10%; 2009: 20,90%; 2010: 15,70%; 2011: 2,00%; 2012: 29,20%

Najwyzsze oceny w ratingu Morningstar

Morningstar - wiodaca firma dostarczajaca niezalezne analizy ofert inwestycyjnych - przyznala powyzszym funduszom najwyzsze oceny:

 1. **** i ***** (cztery i piec gwiazdek) Ocena 5 gwiazdek oznacza, ze fundusz znajduje sie w czolówce analizowanych funduszy pod wzgledem wyników inwestycyjnych oraz poziomu ryzyka.
 2. Silver oraz Gold Oceny te oznaczaja, ze analitycy Morningstar oceniaja dany fundusz wysoko i oczekuja powtórzenia dobrych wyników inwestycyjnych w przyszlosci.

UWAGA - produkt sprzedawany w okresach subskrypcji! Okresy oferowania zróznicowane ze wzgledu na proponowana w ramach subskrypcji strategie inwestycyjna.

INDYWIDUALNY PRODUKT STRUKTURYZOWANY

Subskrypcja XXXI: Świat Zysków - 3 grudnia - 31 stycznia 2013

Subskrypcja XXXI: Swiat Zysków - 03 grudnia - 31 stycznia 2013

Kierunek Swiat Zysków

Wyslij swoje pieniadze w niezwykla podróz po calym swiecie. Nasi eksperci zadbaja o to, zeby wrócily do Ciebie pomnozone. Inwestuj z nami - otworzymy przed Toba swiat zysków.

Nasza propozycja

Nasza odpowiedzia na potrzebe bezpiecznych i efektywnych inwestycji jest strategia na wzrost cen jednostek dwóch miedzynarodowych funduszy inwestycyjnych zarzadzanych przez niezalezne instytucje: CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR acc oraz ETHNA-AKTIV E (T).

Oba fundusze aktywnie zarzadzaja srodkami, dostosowujac poziom ryzyka do sytuacji rynkowej i w przypadku spadków na gieldach alokuja srodki do bezpiecznych instrumentów typu obligacje.

CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR acc - celem funduszu jest osiaganie optymalnego zysku przy umiarkowanym poziomie ryzyka przez aktywne zarzadzanie, przy wykorzystaniu dywersyfikacji regionalnej i dywersyfikacji klas aktywów. Posród aktywów funduszu znajdowac sie moga: obligacje (o przecietnym ratingu przynajmniej BBB-/Baa3) i instrumenty rynku pienieznego, akcje (do 50%), a takze inne instrumenty rynku finansowego i instrumenty pochodne.

ETHNA-AKTIV E (T) - celem funduszu jest wypracowanie optymalnego zysku przy umiarkowanym ryzyku. Strategia funduszu zaklada dopasowanie struktury aktywów do panujacych warunków rynkowych. W aktywach funduszu znajduja sie obligacje skarbowe i korporacyjne, glównie o ratingu inwestycyjnym lub emitowane przez renomowane instytucje. Dopuszczalny jest niewielki udzial obligacji o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego, jesli jest on uzasadniony mozliwoscia osiagniecia wysokich stóp zwrotu. Do 49% aktywów funduszu moze byc inwestowane w akcje. W funduszu moze znajdowac sie równiez gotówka oraz instrumenty rynku finansowego.

Fundusze posiadaja najwyzszy rating (*****) przyznany przez Morningstar Inc. Rating 5 gwiazdek oznacza, ze dany fundusz znajduje sie w czolówce analizowanych funduszy pod wzgledem wyników inwestycyjnych oraz poziomu ryzyka. Morningstar jest wiodaca firma wyspecjalizowana w dostarczaniu niezaleznych analiz na temat ofert inwestycyjnych, w szczególnosci funduszy inwestycyjnych. W ramach analiz rozpatrywane sa fundusze funkcjonujace na calym swiecie.

Subskrypcja 31 to:

 • mozliwosc inwestowania w fundusze inwestycyjne bez ryzyka poniesienia strat
 • atrakcyjny produkt inwestycyjny dajacy dodatkowe korzysci wynikajace z formy ubezpieczenia
 • szansa na osiagniecie atrakcyjnych zysków
 • 100% gwarancji zainwestowanego kapitalu
 • zysk zwolniony z podatku od zysków kapitalowych (tzw. podatku Belki)
 • brak oplat wstepnych
 • wszelkie zalety zwiazane z ubezpieczeniem na zycie

Najwazniejsze cechy ubezpieczenia:

 • czas trwania umowy: 3 lata
 • wiek wstepu: 13-80 lat
 • wplata jednorazowa: min. 5 tys. zl (dla osób powyzej 70. roku zycia - 20 tys. zl)
 • brak oplat wstepnych oraz w trakcie trwania umowy
 • okres odpowiedzialnosci: od 3. dnia roboczego po zakonczeniu okresu subskrypcji
 • odstapienie od umowy: przysluguje przez 30 dni

Po zakonczeniu okresu subskrypcji

 • odstapienie od umowy: przysluguje przez 30 dni

Czas trwania subskrypcji jest ograniczony!

Subskrypcja XXX: Świat Zysków - 5 listopada - 30 listopada 2012

Subskrypcja XXX: Swiat Zysków - 05 listopada - 30 listopada 2012

Nasza propozycja

Nasza odpowiedzia na potrzebe bezpiecznych i efektywnych inwestycji jest strategia oparta na notowaniach 4 walut krajów srodkowoeuropejskich wzgledem dolara amerykanskiego: zlotówki, forinta wegierskiego, rubla i czeskiej korony. Strategia zaklada stabilizacje notowan walut wzgledem dolara amerykanskiego w okreslonym korytarzu.

W momencie rozpoczecia strategii dla kazdej z walut zostanie ustalony korytarz wahan kursu, w ramach którego moga sie znajdowac notowania danej waluty. W 3-letnim okresie trwania inwestycji za kazdy dzien, w którym kazda z 4 walut znajduje sie w swoim korytarzu, naliczany jest zysk.

W przypadku, gdyby przez caly okres inwestycji wszystkie waluty znajdowaly sie w swoich korytarzach, zysk wyniesie 30% (przy zalozeniu udzialu w zysku na poziomie 100%). Finalny wynik zostanie obliczony wedlug wzoru: liczba dni w korytarzu / liczba dni obserwacji w okresie 3 lat * 30% * udzial w zysku.

Po wyjsciu przez notowania którejs z walut z korytarza notowan zysk przestaje byc naliczany. Jednak od momentu, gdy wszystkie waluty znajda sie ponownie w swoich korytarzach, zysk znowu jest naliczany.

Chwilowe zmiany notowan wykraczajace poza okreslone granice nie przekreslaja wiec mozliwosci generowania zysków przez nasza strategie w kolejnych okresach jej trwania.

Subskrypcja 30 to:

 • naliczany zysk dla klienta juz od pierwszego dnia trwania inwestycji
 • atrakcyjny produkt inwestycyjny dajacy dodatkowe korzysci wynikajace z formy ubezpieczenia
 • szansa na osiagniecie atrakcyjnych zysków
 • 100% gwarancji zainwestowanego kapitalu
 • zysk zwolniony z podatku od zysków kapitalowych (tzw. podatku Belki)
 • brak oplat wstepnych
 • wszelkie zalety zwiazane z ubezpieczeniem na zycie

Najwazniejsze cechy ubezpieczenia:

 • czas trwania umowy: 3 lata
 • wiek wstepu: 13-80 lat
 • wplata jednorazowa: min. 5 tys. zl (dla osób powyzej 70. roku zycia - 20 tys. zl)
 • brak oplat wstepnych oraz w trakcie trwania umowy
 • okres odpowiedzialnosci: od 3. dnia roboczego

po zakonczeniu okresu subskrypcji

 • odstapienie od umowy: przysluguje przez 30 dni

Czas trwania subskrypcji jest ograniczony!

Subskrypcja XXIX: Świat Zysków - 1 pazdziernika - 31 pazdziernika 2012

Subskrypcja XXIX: Swiat Zysków - 01 pazdziernika - 31 pazdziernika 2012

Nasza propozycja

Nasza odpowiedzia na potrzebe bezpiecznych i efektywnych inwestycji jest strategia na wzrost wartosci indeksu gieldowego WIG20. Strategia ma dwie mozliwosci wygenerowania zysku w okresie inwestycji:

 • jezeli w trakcie trwania inwestycji wartosc Indeksu WIG20 na zamknieciu w zadnym dniu nie osiagnie ani nie przekroczy wartosci 140% Indeksu WIG20 z 07.11.2012 r., ubezpieczajacy otrzymuje Bonus Inwestycyjny równy iloczynowi wzrostu wartosci Indeksu od poczatku trwania inwestycji i udzialu w zysku,
 • jezeli w którymkolwiek dniu trwania inwestycji wartosc indeksu WIG20 na zamknieciu bedzie wyzsza badz równa wartosci 140% Indeksu WIG20 z 07.11.2012 r., ubezpieczajacy otrzymuje Bonus Inwestycyjny równy iloczynowi kuponu 10% i udzialu w zysku.

Indeks WIG20

to indeks gieldowy 20 najwiekszych spólek akcyjnych notowanych na warszawskiej Gieldzie Papierów Wartosciowych. W sklad indeksu wchodza obecnie nastepujace spólki: PKO BP, PZU, KGHM, PEKAO, PGE, PKN ORLEN, TPSA, PGNIG, TAURON PE, BOGDANKA, BRE, KERNEL, JSW, ASSECO POLAND, BANK HANDLOWY, SYNTHOS, LOTOS, TVN, GTC, BORYSZEW.

Subskrypcja 29 to:

 • mozliwosc zarabiania na rosnacej wartosci Indeksu WIG20
 • atrakcyjny produkt inwestycyjny dajacy dodatkowe korzysci wynikajace z formy ubezpieczenia
 • szansa na osiagniecie atrakcyjnych zysków
 • 100% gwarancji zainwestowanego kapitalu
 • zysk zwolniony z podatku od zysków kapitalowych (tzw. podatku Belki)
 • brak oplat wstepnych
 • wszelkie zalety zwiazane z ubezpieczeniem na zycie

Najwazniejsze cechy ubezpieczenia:

 • czas trwania umowy: 3 lata
 • wiek wstepu: 13-80 lat
 • wplata jednorazowa: min. 5 tys. zl (dla osób powyzej 70. roku zycia - 20 tys. zl)
 • brak oplat wstepnych oraz w trakcie trwania umowy
 • okres odpowiedzialnosci: od 3. dnia roboczego

po zakonczeniu okresu subskrypcji

 • odstapienie od umowy: przysluguje przez 30 dni

Czas trwania subskrypcji jest ograniczony!

Subskrypcja XXVIII: Świat Zysków - 3 wrzesnia - 30 wrzesnia 2012

Subskrypcja XXVIII: Swiat Zysków - 3 wrzesnia - 30 wrzesnia 2012

Nasza propozycja

Nasza odpowiedzia na potrzebe bezpiecznych i efektywnych inwestycji jest strategia na wzrost wartosci indeksu gieldowego WIG20. Strategia ma dwie mozliwosci wygenerowania zysku w okresie inwestycji:

 • jezeli w trakcie trwania inwestycji wartosc Indeksu WIG20 na zamknieciu w zadnym dniu nie osiagnie ani nie przekroczy wartosci 140% Indeksu WIG20 z 05.10.2012 r., ubezpieczajacy otrzymuje Bonus Inwestycyjny równy iloczynowi wzrostu wartosci Indeksu od poczatku trwania inwestycji i udzialu w zysku,
 • jezeli w którymkolwiek dniu trwania inwestycji wartosc indeksu WIG20 na zamknieciu bedzie wyzsza badz równa wartosci 140% Indeksu WIG20 z 05.10.2012 r., ubezpieczajacy otrzymuje Bonus Inwestycyjny równy iloczynowi kuponu 10% i udzialu w zysku.

Indeks WIG20 - to indeks gieldowy 20 najwiekszych spólek akcyjnych notowanych na warszawskiej Gieldzie Papierów Wartosciowych. W sklad indeksu wchodza obecnie nastepujace spólki: PKO BP, PZU, KGHM, PEKAO, PGE, PKN ORLEN, TPSA, PGNIG, TAURON PE, BOGDANKA, BRE, KERNEL, JSW, ASSECO POLAND, BANK HANDLOWY, SYNTHOS, LOTOS, TVN, GTC, BORYSZEW. Subskrypcja XXVIII to:

 • mozliwosc zarabiania na rosnacej wartosci Indeksu WIG20
 • atrakcyjny produkt inwestycyjny dajacy dodatkowe korzysci wynikajace z formy ubezpieczenia
 • szansa na osiagniecie atrakcyjnych zysków
 • 100% gwarancji zainwestowanego kapitalu
 • zysk zwolniony z podatku od zysków kapitalowych (tzw. podatku Belki)
 • brak oplat wstepnych
 • wszelkie zalety zwiazane z ubezpieczeniem na zycie

Najwazniejsze cechy ubezpieczenia:

 • czas trwania umowy: 3 lata
 • wiek wstepu: 13-80 lat
 • wplata jednorazowa: min. 5 tys. zl (dla osób powyzej 70. roku zycia - 20 tys. zl)
 • brak oplat wstepnych oraz w trakcie trwania umowy
 • okres odpowiedzialnosci: od 3. dnia roboczego
 • po zakonczeniu okresu subskrypcji
 • odstapienie od umowy: przysluguje przez 30 dni

Czas trwania subskrypcji jest ograniczony!

Subskrypcja XXVIII: Swiat Zysków - 3 wrzesnia - 30 wrzesnia 2012
Subskrypcja XXVII: Świat Zysków - 1 sierpnia - 31 sierpnia 201

Subskrypcja XXVII: Swiat Zysków - 1 sierpnia - 31 sierpnia 2012

Wyslij swoje pieniadze w niezwykla podróz po calym swiecie. Nasi eksperci zadbaja o to, zeby wrócily do Ciebie pomnozone. Inwestuj z nami - otworzymy przed Toba swiat zysków.

Nasza propozycja

Nasza odpowiedzia na potrzebe bezpiecznych i efektywnych inwestycji jest strategia zakladajaca wzrost ceny surowca Ropy Brent.

Strategia ma dwie mozliwosci wygenerowania zysku w okresie inwestycji:

 • jesli w okresie inwestycji cena surowca nigdy nie osiagnie ani nie przekroczy 145% swojej poczatkowej wartosci, a w ostatnim dniu odpowiedzialnosci bedzie wyzsza niz w drugim dniu odpowiedzialnosci, ubezpieczajacy otrzymuje Bonus Inwestycyjny równy iloczynowi wzrostu ceny Surowca i udzialu w zysku,
 • jesli cena Surowca w okresie inwestycji osiagnie lub przekroczy 145% swojej poczatkowej wartosci, ubezpieczajacy otrzymuje Bonus Inwestycyjny równy iloczynowi kuponu 10% i udzialu w zysku.

Ropa Brent - jest lekkim, slodkim gatunkiem ropy naftowej pochodzacej z Morza Pólnocnego. Nazwa tego gatunku ropy pochodzi od nazwy bernikli obroznej poniewaz firma wydobywajaca rope Shell Oil miala zwyczaj nazywania swoich pól naftowych nazwami ptaków. Ten gatunek ropy naftowej wykorzystywany jest przy wyznaczaniu ceny dwóch trzecich swiatowych miedzynarodowych dostaw ropy naftowej.

Subskrypcja XXVII to:

 • mozliwosc zarabiania na rosnacych cenach ropy naftowej
 • atrakcyjny produkt inwestycyjny dajacy dodatkowe korzysci wynikajace z formy ubezpieczenia
 • szansa na osiagniecie atrakcyjnych zysków
 • 100% gwarancji zainwestowanego kapitalu
 • zysk zwolniony z podatku od zysków kapitalowych (tzw. podatku Belki)
 • brak oplat wstepnych
 • wszelkie zalety zwiazane z ubezpieczeniem na zycie

Najwazniejsze cechy ubezpieczenia:

 • czas trwania umowy: 3 lata
 • wiek wstepu: 13-80 lat
 • wplata jednorazowa: min. 5 tys. zl (dla osób powyzej 70. roku zycia - 20 tys. zl)
 • brak oplat wstepnych oraz w trakcie trwania umowy
 • okres odpowiedzialnosci: od 3. dnia roboczego po zakonczeniu okresu subskrypcji
 • odstapienie od umowy: przysluguje przez 30 dni

Czas trwania subskrypcji jest ograniczony!

Subskrypcja XXVI: Świat Zysków - 1 lipca - 31 lipca 2012

Subskrypcja XXVI: Swiat Zysków - 1 lipca - 31 lipca 2012

Wyslij swoje pieniadze w niezwykla podróz po calym swiecie. Nasi eksperci zadbaja o to, zeby wrócily do Ciebie pomnozone. Inwestuj z nami - otworzymy przed Toba swiat zysków.

Nasza propozycja

Nasza odpowiedzia na potrzebe bezpiecznych i efektywnych inwestycji jest strategia zakladajaca wzrost notowan cen akcji 4 znanych zagranicznych spólek (Carlsberg, Adidas, Coca-Cola, McDonald's).

Firmy te naleza do liderów w swoich segmentach dzialalnosci, takich jak rynek: spozywczy i artykuly sportowe.

Carlsberg - dunska firma piwowarska, najwiekszy wytwórca piwa w Danii i jeden z najwiekszych na swiecie. Firma posiada wiekszosciowe udzialy w kilku waznych europejskich browarach - w Polsce jest to Carlsberg Polska SA. Browar ten jest rozpoznawalny nie tylko pod flagowa marka Carlsberg, ale równiez Okocim.

Adidas - niemiecki producent odziezy, akcesoriów oraz obuwia sportowego (najwiekszy w Europie i drugi na swiecie). Firma posiada wieloletnia tradycje - jej korzenie siegaja biznesu rodzinnego, zalozonego przez dwóch braci w 1924 r.

Coca-Cola - marka bezalkoholowego napoju gazowanego. Powstala pod koniec XIX wieku i jest obecnie jedna z najpopularniejszych marek na swiecie. Stworzyla m.in. napoje: Coca-Cola, Fanta, Sprite. Coca-Cola jest jedna z ikon kultury masowej XXI wieku.

McDonald's - siec barów szybkiej obslugi, zalozona w 1940 roku w San Bernardino w Kalifornii. Jako spólka akcyjna jest notowana na Nowojorskiej Gieldzie Papierów Wartosciowych (NYSE) od 5 stycznia 1966 r.

Subskrypcja XXVI to:

 • poczatkowy zysk na poziomie 33% - pomniejszany o ewentualne coroczne korekty
 • atrakcyjny produkt inwestycyjny dajacy dodatkowe korzysci wynikajace z formy ubezpieczenia
 • szansa na osiagniecie atrakcyjnych zysków
 • 100% gwarancji zainwestowanego kapitalu
 • mozliwosc inwestowania w akcje bez ryzyka poniesienia strat
 • zysk zwolniony z podatku od zysków kapitalowych (tzw. podatku Belki)
 • brak oplat wstepnych
 • wszelkie zalety zwiazane z ubezpieczeniem na zycie

Najwazniejsze cechy ubezpieczenia:

 • czas trwania umowy: 3 lata
 • wiek wstepu: 13-80 lat
 • wplata jednorazowa: min. 5 tys. zl (dla osób powyzej 70. roku zycia - 20 tys. zl)
 • brak oplat wstepnych oraz w trakcie trwania umowy
 • okres odpowiedzialnosci: od 3. dnia roboczego po za-konczeniu okresu subskrypcji
 • odstapienie od umowy: przysluguje przez 30 dni

Czas trwania subskrypcji jest ograniczony!

Subskrypcja XXV: Świat Zysków - 1 czerwca - 30 czerwca 2012

Subskrypcja XXV: Swiat Zysków - 1 czerwca - 30 czerwca 2012

Kierunek Swiat Zysków

Wyslij swoje pieniadze w niezwykla podróz po calym swiecie. Nasi eksperci zadbaja o to, zeby wrócily do Ciebie pomnozone. Inwestuj z nami - otworzymy przed Toba swiat zysków.

Nasza propozycja

Nasza odpowiedzia na potrzebe bezpiecznych i efektywnych inwestycji jest strategia zakladajaca wzrost notowan cen akcji 4 znanych spólek (Carlsberg, Adidas, Coca-Cola, McDonald's). Firmy te naleza do liderów w swoich segmentach dzialalnosci, takich jak rynek: spozywczy i artykuly sportowe. Carlsberg - dunska firma piwowarska, najwiekszy wytwórca piwa w Danii i jeden z najwiekszych na swiecie. Firma posiada wiekszosciowe udzialy w kilku waznych europejskich browarach - w Polsce jest to Carlsberg Polska SA. Browar ten jest rozpoznawalny nie tylko pod flagowa marka Carlsberg, ale równiez Okocim. Adidas - niemiecki producent odziezy, akcesoriów oraz obuwia sportowego (najwiekszy w Europie i drugi na swiecie). Firma posiada wieloletnia tradycje - jej korzenie siegaja biznesu rodzinnego, zalozonego przez dwóch braci w 1924 r. Coca-Cola -marka bezalkoholowego napoju gazowanego. Powstala pod koniec XIX wieku i jest obecnie jedna z najpopularniejszych marek na swiecie. Stworzyla m.in. napoje: Coca-Cola, Fanta, Sprite. Coca-Cola jest jedna z ikon kultury masowej XX wieku. McDonald's - siec barów szybkiej obslugi, zalozona w 1940 roku w San Bernardino w Kalifornii. Jako spólka akcyjna jest notowana na Nowojorskiej Gieldzie Papierów Wartosciowych (NYSE) od 5 stycznia 1966 r.

Subskrypcja XXV to:

 • poczatkowy zysk na poziomie 33% - pomniejszany o ewentualne coroczne korekty
 • atrakcyjny produkt inwestycyjny dajacy dodatkowe korzysci wynikajace z formy ubezpieczenia
 • szansa na osiagniecie atrakcyjnych zysków
 • 100% gwarancji zainwestowanego kapitalu
 • mozliwosc inwestowania w akcje bez ryzyka poniesienia strat
 • zysk zwolniony z podatku od zysków kapitalowych (tzw. podatku Belki)
 • brak oplat wstepnych
 • wszelkie zalety zwiazane z ubezpieczeniem na zycie

Najwazniejsze cechy ubezpieczenia:

 • czas trwania umowy: 3 lat
 • wplata jednorazowa: min. 5 tys. zl (dla osób powyzej 70. roku zycia - 20 tys. zl)
 • brak oplat wstepnych oraz w trakcie trwania umowy
 • okres odpowiedzialnosci: od 3. dnia roboczego po za-konczeniu okresu subskrypcji
 • odstapienie od umowy: przysluguje przez 30 dni

Czas trwania subskrypcji jest ograniczony!

Subskrypcja XXIV: Świat Zysków - 2 maja - 31 maja 2012

Subskrypcja XXIV: Swiat Zysków - 2 maja - 31 maja 2012

Kierunek Swiat Zysków

Wyslij swoje pieniadze w niezwykla podróz po calym swiecie. Nasi eksperci zadbaja o to, zeby wrócily do Ciebie pomnozone. Inwestuj z nami - otworzymy przed Toba swiat zysków.

Nasza propozycja

Nasza odpowiedzia na potrzebe bezpiecznych i efektywnych inwestycji jest strategia zakladajaca wzrost notowan cen akcji 6 najbardziej rozpoznawalnych polskich spólek(Telekomunikacja Polska SA, KGHM Polska Miedz, PZU, PGE, PEKAO SA, PKO BP). Firmy te naleza do liderów w swoich segmentach dzialalnosci, takich jak rynek telekomunikacji, ubezpieczen i bankowosci, przemyslu oraz energetyki.

Telekomunikacja Polska SA - najwieksza grupa telekomunikacyjna w Europie Srodkowej, dzialajaca na rynku telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, Internetu i transmisji danych. KGHM Polska Miedz SA - jeden z czolowych producentów miedzi i srebra na swiecie, które wydobywa z wlasnych kopaln ulokowanych w Europie. Do wyrobów spólki zalicza sie m.in.: miedz rafinowana, walcówke miedziana i srebro rafinowane. PGE SA - spólka energetyczna, dostarcza uslugi, wlacznie z tworzeniem i obsluga sieci transmisyjnej elektrowni, handlem energia elektryczna i systemem uslug energetycznych na rynku krajowym i zagranicznym. PZU - najwieksza grupa ubezpieczeniowa w Polsce. Oprócz dostarczania kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej Klientom, prowadzi takze dzialalnosc w zakresie zarzadzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczednosciowymi. Bank PEKAO SA - dziala od ponad 80 lat i jest jednym z najwiekszych banków Europy Srodkowo-Wschodniej. Jeden z dwóch najwiekszych banków w Polsce. PKO Bank Polski - najwiekszy i jeden z najstarszych banków w Polsce. W ostatnich latach, w warunkach rosnacej konkurencji i kryzysu finansowego, umocnil pozycje krajowego lidera.

Subskrypcja XXIV to:

 • atrakcyjny produkt inwestycyjny dajacy dodatkowe korzysci wynikajace z formy ubezpieczenia
 • szansa na osiagniecie atrakcyjnych zysków
 • 100% gwarancji zainwestowanego kapitalu
 • mozliwosc inwestowania w akcje bez ryzyka poniesienia strat
 • zysk zwolniony z podatku od zysków kapitalowych (tzw. podatku "Belki")
 • brak oplat wstepnych
 • wszelkie zalety zwiazane z ubezpieczeniem na zycie

Najwazniejsze cechy ubezpieczenia:

 • czas trwania umowy: 3 lata
 • wiek wstepu: 13-80 lat
 • wplata jednorazowa: min. 5 tys. zl (dla osób powyzej 70. roku zycia - 20 tys. zl)
 • brak oplat wstepnych oraz w trakcie trwania umowy
 • okres odpowiedzialnosci: od 3. dnia roboczego po zakonczeniu okresu subskrypcji
 • odstapienie od umowy: przysluguje przez 30 dni

Czas trwania subskrypcji jest ograniczony!

Subskrypcja XXIII: Świat Zysków - 2 kwietnia - 30 kwietnia 2012

Subskrypcja XXIII: Swiat Zysków - 2 kwietnia - 30 kwietnia 2012

Kierunek Swiat Zysków

Wyslij swoje pieniadze w niezwykla podróz po calym swiecie. Nasi eksperci zadbaja o to, zeby wrócily do Ciebie pomnozone. Inwestuj z nami - otworzymy przed Toba swiat zysków.

Nasza propozycja

Nasza odpowiedzia na potrzebe bezpiecznych i efektywnych inwestycji jest strategia zakladajaca wzrost notowan cen akcji 10 najbardziej rozpoznawalnych amerykanskich spólek (Nestle Sa, Johnson & Johnson, Microsoft Corp., Apple Inc., Royal Dutch Shell, Procter & Gamble Co., Intl Business Machines Corp., At&T Inc, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corp.). Firmy te naleza do liderów w swoich segmentach dzialalnosci, takich jak IT i telekomunikacja, paliwa i energia oraz dobra konsumpcyjne. Sa to bardzo dobrze znane marki, takze dla polskich konsumentów i inwestorów. Za atrakcyjnoscia proponowanej konstrukcji przemawiaja dobre perspektywy poszczególnych branz: IT i telekomunikacja - rynek komputerowy, nowych technologii oraz telekomunikacyjny nalezy do jednych z najszybciej rozwijajacych sie dziedzin gospodarki. Przychody oraz zyski tych firm dynamicznie wzrastaja, a ich akcje sa bardzo chetnie nabywane przez inwestorów. Paliwa i energia - spólki paliwowe w zwiazku z ciaglym zapotrzebowaniem na energie w zwiazku z rozwojem swiatowej gospodarki maja dobre perspektywy dalszego rozwoju, co bedzie pozytywnie wplywac na wzrost wartosci notowan akcji tych spólek. Dobra konsumpcyjne - Spólki produkujace dobra konsumpcyjne w zwiazku ze stale rosnacym zapotrzebowaniem na nie na calym swiecie, takze maja dobre perspektywy dalszego rozwoju, co pozytywnie wplywa na wzrost wartosci notowan akcji tych spólek.

Subskrypcja XXIII to:

 • atrakcyjny produkt inwestycyjny dajacy dodatkowe korzysci wynikajace z formy ubezpieczenia
 • szansa na osiagniecie atrakcyjnych zysków
 • 100% gwarancji zainwestowanego kapitalu
 • mozliwosc inwestowania w akcje bez ryzyka poniesienia strat
 • zysk zwolniony z podatku od zysków kapitalowych (tzw. podatku "Belki")
 • brak oplat wstepnych
 • wszelkie zalety zwiazane z ubezpieczeniem na zycie

Najwazniejsze cechy ubezpieczenia:

 • czas trwania umowy: 3 lata
 • wiek wstepu: 13-80 lat
 • wplata jednorazowa: min. 5 tys. zl (dla osób powyzej 70. roku zycia - 20 tys. zl)
 • brak oplat wstepnych oraz w trakcie trwania umowy
 • okres odpowiedzialnosci: od 3. dnia roboczego po zakonczeniu okresu subskrypcji
 • odstapienie od umowy: przysluguje przez 30 dni

Czas trwania subskrypcji jest ograniczony!

Subskrypcja XXII: Świat Zysków - 1 marca - 30 marca 2012

Subskrypcja XXII: Swiat Zysków - 1 marca - 30 marca 2012

Kierunek Swiat Zysków

Wyslij swoje pieniadze w niezwykla podróz po calym swiecie. Nasi eksperci zadbaja o to, zeby wrócily do Ciebie pomnozone. Inwestuj z nami - otworzymy przed Toba swiat zysków. Nasza propozycja

Nasza odpowiedzia na potrzebe bezpiecznych i efektywnych inwestycji jest strategia zakladajaca wzrost notowan cen akcji 10 najbardziej rozpoznawalnych amerykanskich spólek (Nestle Sa, Johnson & Johnson, Microsoft Corp., Apple Inc., Royal Dutch Shell, Procter & Gamble Co., Intl Business Machines Corp., At&T Inc, Exxon Mobil Corporation, Chevron Corp.). Firmy te naleza do liderów w swoich segmentach dzialalnosci, takich jak IT i telekomunikacja, paliwa i energia oraz dobra konsumpcyjne. Sa to bardzo dobrze znane marki, takze dla polskich konsumentów i inwestorów. Za atrakcyjnoscia proponowanej konstrukcji przemawiaja dobre perspektywy poszczególnych branz:

 • IT i telekomunikacja - rynek komputerowy, nowych technologii oraz telekomunikacyjny nalezy do jednych z najszybciej rozwijajacych sie dziedzin gospodarki. Przychody oraz zyski tych firm dynamicznie wzrastaja, a ich akcje sa bardzo chetnie nabywane przez inwestorów.
 • Paliwa i energia - spólki paliwowe w zwiazku z ciaglym zapotrzebowaniem na energie w zwiazku z rozwojem swiatowej gospodarki maja dobre perspektywy dalszego rozwoju, co bedzie pozytywnie wplywac na wzrost wartosci notowan akcji tych spólek.
 • Dobra konsumpcyjne - Spólki produkujace dobra konsumpcyjne w zwiazku ze stale rosnacym zapotrzebowaniem na nie na calym swiecie, takze maja dobre perspektywy dalszego rozwoju, co pozytywnie wplywa na wzrost wartosci notowan akcji tych spólek.

Subskrypcja XXII to:

 • atrakcyjny produkt inwestycyjny dajacy dodatkowe korzysci wynikajace z formy ubezpieczenia
 • szansa na osiagniecie atrakcyjnych zysków
 • 100% gwarancji zainwestowanego kapitalu
 • mozliwosc inwestowania w akcje bez ryzyka poniesienia strat
 • zysk zwolniony z podatku od zysków kapitalowych (tzw. podatku "Belki")
 • brak oplat wstepnych
 • wszelkie zalety zwiazane z ubezpieczeniem na zycie

Najwazniejsze cechy ubezpieczenia:

 • czas trwania umowy: 3 lata
 • wiek wstepu: 13-80 lat
 • wplata jednorazowa: min. 5 tys. zl (dla osób powyzej 70. roku zycia - 20 tys. zl)
 • brak oplat wstepnych oraz w trakcie trwania umowy
 • okres odpowiedzialnosci: od 3. dnia roboczego po zakonczeniu okresu subskrypcji
 • odstapienie od umowy: przysluguje przez 30 dni

Czas trwania subskrypcji jest ograniczony!

Subskrypcja XXI: Świat Zysków - 1 lutego - 29 lutego 2012

Subskrypcja XXI: Swiat Zysków - 1 lutego - 29 lutego 2012 Kierunek Swiat Zysków

Wyslij swoje pieniadze w niezwykla podróz po calym swiecie. Nasi eksperci zadbaja o to, zeby wrócily do Ciebie pomnozone. Inwestuj z nami - otworzymy przed Toba swiat zysków.

Nasza propozycja

Nasza odpowiedzia na potrzebe bezpiecznych i efektywnych inwestycji jest Templeton Global Total Return Fund. W ramach tego funduszu srodki inwestowane sa przede wszystkim w obligacje i papiery dluzne emitowane przez rzady i korporacje z calego swiata. Fundusz jest doceniony przez agencje ratingowe - posiada najwyzszy rating przyznany przez Morningstar Inc. (.....) oraz rating AA przyznany przez agencje S&P.

Za atrakcyjnoscia proponowanej konstrukcji przemawiaja:

Wyzsze stopy zwrotu - fundusze inwestycyjne obligacyjne lub aktywnie zarzadzane oferuja srednioroczne stopy zwrotu wyzsze od depozytów bankowych lub stabilnych funduszy rynku pienieznego.

Maksymalizacja zysków - celem inwestycyjnym funduszu Templeton Global Total Return Fund jest osiaganie maksymalnych lacznych zwrotów z inwestycji.

Prosta i przejrzysta konstrukcja - konstrukcja produktu odzwierciedla wzrost wartosci jednostki funduszu Templeton Global Total Return Fund (kod Bloomberg: TGTRFAD:LX).

Subskrypcja XXI to:

 • atrakcyjny produkt inwestycyjny dajacy dodatkowe korzysci wynikajace z formy ubezpieczenia
 • szansa na osiagniecie atrakcyjnych zysków
 • przewaga nad innymi funduszami dostepnymi na rynku dajaca:
  • 100% gwarancji zainwestowanego kapitalu
  • mozliwosc inwestowania w fundusz inwestycyjny bez ryzyka poniesienia strat
  • mozliwosc uzyskania wyzszego zysku niz wynik funduszu
  • zysk zwolniony z podatku od zysków kapitalowych (tzw. podatku "Belki")
  • brak oplat wstepnych
  • wszelkie zalety zwiazane z ubezpieczeniem na zycie

Najwazniejsze cechy ubezpieczenia:

 • czas trwania umowy: 3 lata
 • wiek wstepu: 13-80 lat
 • wplata jednorazowa: min. 5 tys. zl (dla osób powyzej 70. roku zycia - 20 tys. zl)
 • brak oplat wstepnych oraz w trakcie trwania umowy
 • okres odpowiedzialnosci: od 3. dnia roboczego po zakonczeniu okresu subskrypcji
 • odstapienie od umowy: przysluguje przez 30 dni

Czas trwania subskrypcji jest ograniczony!

1. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wylacznie informacyjny.

2. PZU Zycie SA nie swiadczy doradztwa w zwiazku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, ze udzielone informacje w zadnym wypadku nie powinny byc traktowane jako udzielanie porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia umowy nalezy wylacznie do Klienta.

3. PZU Zycie SA nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody i utracone korzysci, jakie moze poniesc Klient w wyniku podjetej przez siebie decyzji dotyczacej zawarcia umowy.

4. Przed zawarciem umowy Klient powinien, nie opierajac sie na informacjach przekazanych przez PZU Zycie SA, rozwazyc ryzyko, konsekwencje prawne, potencjalne korzysci oraz ewentualne straty z nia zwiazane. Powinien równiez rozwazyc charakterystyke rynku oraz w sposób niezalezny ocenic, czy jest w stanie podjac ryzyko transakcyjne.

Subskrypcja XX: Świat Zysków - 2 stycznia - 27 stycznia 2012

Subskrypcja XX: Swiat Zysków - 2 stycznia - 27 stycznia 2012 Kierunek Swiat Zysków Wyslij swoje pieniadze w niezwykla podróz po calym swiecie. Nasi eksperci zadbaja o to, zeby wrócily do Ciebie pomnozone. Inwestuj z nami - otworzymy przed Toba swiat zysków. Nasza propozycja Nasza odpowiedzia na potrzebe bezpiecznych i efektywnych inwestycji jest Templeton Global Total Return Fund. W ramach tego funduszu srodki inwestowane sa przede wszystkim w obligacje i papiery dluzne emitowane przez rzady i korporacje z calego swiata. Fundusz jest doceniony przez agencje ratingowe - posiada najwyzszy rating przyznany przez Morningstar Inc. (.....) oraz rating AA przyznany przez agencje S&P. Za atrakcyjnoscia proponowanej konstrukcji przemawiaja: Wyzsze stopy zwrotu - fundusze inwestycyjne obligacyjne lub aktywnie zarzadzane oferuja srednioroczne stopy zwrotu wyzsze od depozytów bankowych lub stabilnych funduszy rynku pienieznego. Maksymalizacja zysków - celem inwestycyjnym funduszu Templeton Global Total Return Fund jest osiaganie maksymalnych lacznych zwrotów z inwestycji. Prosta i przejrzysta konstrukcja - konstrukcja produktu odzwierciedla wzrost wartosci jednostki funduszu Templeton Global Total Return Fund (kod Bloomberg: TGTRFAD:LX). Subskrypcja XX to:

 • atrakcyjny produkt inwestycyjny dajacy dodatkowe korzysci wynikajace z formy ubezpieczenia
 • szansa na osiagniecie atrakcyjnych zysków
 • przewaga nad innymi funduszami dostepnymi na rynku dajaca:

- 100% gwarancji zainwestowanego kapitalu - mozliwosc inwestowania w fundusz inwestycyjny bez ryzyka poniesienia strat - mozliwosc uzyskania wyzszego zysku niz wynik funduszu - zysk zwolniony z podatku od zysków kapitalowych (tzw. podatku "Belki") - brak oplat wstepnych - wszelkie zalety zwiazane z ubezpieczeniem na zycie Najwazniejsze cechy ubezpieczenia:

 • czas trwania umowy: 3 lata
 • wiek wstepu: 13-80 lat
 • wplata jednorazowa: min. 5 tys. zl (dla osób powyzej 70. roku zycia - 20 tys. zl)
 • brak oplat wstepnych oraz w trakcie trwania umowy
 • okres odpowiedzialnosci: od 3. dnia roboczego po zakonczeniu okresu subskrypcji
 • odstapienie od umowy: przysluguje przez 30 dni

Czas trwania subskrypcji jest ograniczony! 1. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wylacznie informacyjny. 2. PZU Zycie SA nie swiadczy doradztwa w zwiazku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, ze udzielone informacje w zadnym wypadku nie powinny byc traktowane jako udzielanie porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia umowy nalezy wylacznie do Klienta. 3. PZU Zycie SA nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody i utracone korzysci, jakie moze poniesc Klient w wyniku podjetej przez siebie decyzji dotyczacej zawarcia umowy. 4. Przed zawarciem umowy Klient powinien, nie opierajac sie na informacjach przekazanych przez PZU Zycie SA, rozwazyc ryzyko, konsekwencje prawne, potencjalne korzysci oraz ewentualne straty z nia zwiazane. Powinien równiez rozwazyc charakterystyke rynku oraz w sposób niezalezny ocenic, czy jest w stanie podjac ryzyko transakcyjne.

Subskrypcja XIX: Świat Zysków - 7 listopada - 16 grudnia 2011

Subskrypcja XIX: Swiat Zysków - 7 listopada - 16 grudnia 2011

Kierunek Swiat Zysków

Wyslij swoje pieniadze w niezwykla podróz po calym swiecie. Nasi eksperci zadbaja o to, zeby wrócily do Ciebie pomnozone. Inwestuj z nami - otworzymy przed Toba swiat zysków.

Nasza propozycja

Nasza odpowiedzia na potrzebe bezpiecznych i efektywnych inwestycji jest Templeton Global Total Return Fund. W ramach tego funduszu srodki inwestowane sa przede wszystkim w obligacje i papiery dluzne emitowane przez rzady i korporacje z calego swiata. Fundusz jest doceniony przez agencje ratingowe - posiada najwyzszy rating przyznany przez Morningstar Inc. (*****) oraz rating AA przyznany przez agencje S&P.

Za atrakcyjnoscia proponowanej konstrukcji przemawiaja: Wyzsze stopy zwrotu - fundusze inwestycyjne obligacyjne lub aktywnie zarzadzane oferuja srednioroczne stopy zwrotu wyzsze od depozytów bankowych lub stabilnych funduszy rynku pienieznego. Maksymalizacja zysków - celem inwestycyjnym funduszu Templeton Global Total Return Fund jest osiaganie maksymalnych lacznych zwrotów z inwestycji. Prosta i przejrzysta konstrukcja - konstrukcja produktu odzwierciedla wzrost wartosci jednostki funduszu Templeton Global Total Return Fund (kod Bloomberg: TGTRFAD:LX). Subskrypcja XIX to:

 • atrakcyjny produkt inwestycyjny dajacy dodatkowe korzysci wynikajace z formy ubezpieczenia
 • szansa na osiagniecie atrakcyjnych zysków
 • przewaga nad innymi funduszami dostepnymi na rynku dajaca:
  • 100% gwarancji zainwestowanego kapitalu
  • mozliwosc inwestowania w fundusz inwestycyjny bez ryzyka poniesienia strat
  • mozliwosc uzyskania wyzszego zysku niz wynik funduszu
  • zysk zwolniony z podatku od zysków kapitalowych (tzw. podatku "Belki")
  • brak oplat wstepnych
  • wszelkie zalety zwiazane z ubezpieczeniem na zycie

Najwazniejsze cechy ubezpieczenia:

 • czas trwania umowy: 3 lata,
 • wiek wstepu: 13-80 lat,
 • wplata jednorazowa: min. 5 tys. zl (dla osób powyzej 70. roku zycia - 20 tys. zl),
 • brak oplat wstepnych oraz w trakcie trwania umowy,
 • okres odpowiedzialnosci: od 3. dnia roboczego po zakonczeniu okresu subskrypcji,
 • odstapienie od umowy: przysluguje przez 30 dni.
Subskrypcja XVIII: Świat Zysków - 5 wrzesnia - 14 pazdziernika 2011

Subskrypcja XVIII: Swiat Zysków - 5 wrzesnia - 14 pazdziernika 2011 Kierunek Swiat Zysków

Wyslij swoje pieniadze w niezwykla podróz po calym swiecie. Nasi eksperci zadbaja o to, zeby wrócily do Ciebie pomnozone. Inwestuj z nami - otworzymy przed Toba swiat zysków. Nasza recepta Nasza odpowiedzia na potrzebe bezpiecznych i efektywnych inwestycji jest indeks S&P BRIC 40 Daily Risk. Wartosc indeksu uzalezniona jest o wartosciakcji 40 spólek z Brazylii, Rosji, Indii oraz Chin. Kraje BRIC to cztery panstwa, któych gospodarki uznane zostaly przez ekspertów za najdynamiczniej rozwijajace sie na swiecie. Za atrakcyjnoscia proponowanej strategii przemawiaja: Rosnace zaufanie do rynków wschodzacych - od poczatku 2000 roku do konca 2009 roku indeks rynków wschodzacych wypracowal srednioroczna stope zwrotu na poziomie 10%. Prognozy dalszego rozwoju nastrajaja inwestorów pozytywnie do inwestycji powiazanych z gospodarkami panstw BRIC. Wydajnosc i efektywnosc - strategia oferuje dostep do inwestycji w akcje wyselkcjonowanych spólek panstw BRIC. Oczekuje sie, ze akcje notowane na gieldach BRIC przyniosa wyzsze zyski z uwagi na dynamiczny rozwój gospodarek tych krajów. Dywersyfikacja - choc strategia bazuje na jednej klasie aktywów, to dzieki temu, ze jednoczesnie zajmuje pozycje w akcjach róznych spólek notowanych na róznych gieldach, zapewnia odpowiednia dywersyfikacje. Monitorowanie ryzyka - strategia ma szanse generowac stabilne zyski przy zachowaniu relatywnie niewielkiej zmiennosci. Jej kontrola w znacznym stopniu powinna zmniejszac ryzyko wplywu negatywnych i niespodziewanych zdarzen na rynku walutowym. Subskrypcja XVIII to:

 • atrakcyjny produkt inwestycyjny (dajacy dodatkowe korzysci wynikajace z formy ubezpieczenia),
 • 100% ochrony zainwestowanego kapitalu,
 • dywersyfikacja inwestycji,
 • szansa na osiagniecie atrakcyjnych zysków,
 • stabilne zyski, dzieki mechanizmowi kontroli zmiennosci,
 • dostosowanie strategii do zmieniajacych sie warunków rynkowych.

Najwazniejsze cechy ubezpieczenia:

 • czas trwania umowy: 3 lata,
 • wiek wstepu: 13-80 lat,
 • wplata jednorazowa: min. 5 tys. zl (dla osób powyzej 70. roku zycia - 20 tys. zl),
 • brak oplat wstepnych oraz w trakcie trwania umowy,
 • okres odpowiedzialnosci: od 3. dnia roboczego po zakonczeniu okresu subskrypcji,
 • odstapienie od umowy: przysluguje przez 30 dni.
Subskrypcja XVII: Świat Zysków - 4 lipca - 12 sierpnia 2011

Subskrypcja XVII: Swiat Zysków - 4 lipca - 12 sierpnia 2011 Kierunek Swiat Zysków

Wyslij swoje pieniadze w niezwykla podróz po calym swiecie. Nasi eksperci zadbaja o to, zeby wrócily do Ciebie pomnozone. Inwestuj z nami - otworzymy przed Toba swiat zysków. Nasza recepta Nasza odpowiedzia na potrzebe bezpiecznych i efektywnych inwestycji jest indeks S&P BRIC 40 Daily Risk. Wartosc indeksu uzalezniona jest o wartosciakcji 40 spólek z Brazylii, Rosji, Indii oraz Chin. Kraje BRIC to cztery panstwa, któych gospodarki uznane zostaly przez ekspertów za najdynamiczniej rozwijajace sie na swiecie. Za atrakcyjnoscia proponowanej strategii przemawiaja: Rosnace zaufanie do rynków wschodzacych - od poczatku 2000 roku do konca 2009 roku indeks rynków wschodzacych wypracowal srednioroczna stope zwrotu na poziomie 10%. Prognozy dalszego rozwoju nastrajaja inwestorów pozytywnie do inwestycji powiazanych z gospodarkami panstw BRIC. Wydajnosc i efektywnosc - strategia oferuje dostep do inwestycji w akcje wyselkcjonowanych spólek panstw BRIC. Oczekuje sie, ze akcje notowane na gieldach BRIC przyniosa wyzsze zyski z uwagi na dynamiczny rozwój gospodarek tych krajów. Dywersyfikacja - choc strategia bazuje na jednej klasie aktywów, to dzieki temu, ze jednoczesnie zajmuje pozycje w akcjach róznych spólek notowanych na róznych gieldach, zapewnia odpowiednia dywersyfikacje. Monitorowanie ryzyka - strategia ma szanse generowac stabilne zyski przy zachowaniu relatywnie niewielkiej zmiennosci. Jej kontrola w znacznym stopniu powinna zmniejszac ryzyko wplywu negatywnych i niespodziewanych zdarzen na rynku walutowym. Subskrypcja XVII to:

 • atrakcyjny produkt inwestycyjny (dajacy dodatkowe korzysci wynikajace z formy ubezpieczenia),
 • 100% ochrony zainwestowanego kapitalu,
 • dywersyfikacja inwestycji,
 • szansa na osiagniecie atrakcyjnych zysków,
 • stabilne zyski, dzieki mechanizmowi kontroli zmiennosci,
 • dostosowanie strategii do zmieniajacych sie warunków rynkowych.

Najwazniejsze cechy ubezpieczenia:

 • czas trwania umowy: 3 lata,
 • wiek wstepu: 13-80 lat,
 • wplata jednorazowa: min. 5 tys. zl (dla osób powyzej 70. roku zycia - 20 tys. zl),
 • brak oplat wstepnych oraz w trakcie trwania umowy,
 • okres odpowiedzialnosci: od 3. dnia roboczego po zakonczeniu okresu subskrypcji,
 • odstapienie od umowy: przysluguje przez 30 dni.
Subskrypcja XVI: Świat Zysków - 2 maja - 17 czerwca 2011

Subskrypcja XVI: Swiat Zysków - 2 maja - 17 czerwca 2011

Kierunek Swiat Zysków

Wyslij swoje pieniadze w niezwykla podróz po calym swiecie. Nasi eksperci zadbaja o to, zeby wrócily do Ciebie pomnozone. Inwestuj z nami - otworzymy przed Toba swiat zysków.

Nasza recepta

Nasza odpowiedzia na potrzebe bezpiecznych i efektywnych inwestycji jest indeks DB Haven. Strategia, której wyniki odzwierciedla ten indeks, wykorzystuje róznice w stopach procentowych, jakie maja miejsce na rynku walutowym. W ramach tej strategii inwestuje sie srodki w waluty o wysokich stopach procentowych, finansujac te inwestycje srodkami z dlugu zaciagnietego w walutach o niskich stopach procentowych.

Za atrakcyjnoscia proponowanej strategii przemawiaja: Wydajnosc i efektywnosc - indeks DB Haven nalezy do popularnej na rynkach finansowych, ale takze efektywnej i dosc zaawansowanej strategii inwestycyjnej opartej o tzw. carry trade. Atrakcyjne wyniki symulacji historycznych indeksu daja obiecujace prognozy na przyszlosc. Dywersyfikacja - choc strategia bazuje na jednej klasie aktywów, jaka sa waluty, to jednak zajmuje jednoczesnie pozycje w wielu parach walutowych i praktycznie w bardzo niewielkim stopniu jest powiazana z sytuacja na rynkach akcji i obligacji. Monitorowanie ryzyka - strategia ma szanse generowac stabilne zyski przy zachowaniu relatywnie niewielkiej zmiennosci. Strategia jest systematycznie monitorowana przez specjalistów, którzy nia zarzadzaja, a dodatkowo caly czas prowadzona jest tzw. kontrola zmiennosci, która w znacznym stopniu powinna zmniejszac ryzyko wplywu negatywnych i niespodziewanych zdarzen na rynku walutowym. Subskrypcja XVI to:

 • atrakcyjny produkt inwestycyjny (dajacy dodatkowe korzysci wynikajace z formy ubezpieczenia),
 • 100% ochrony zainwestowanego kapitalu,
 • dywersyfikacja inwestycji,
 • szansa na osiagniecie atrakcyjnych zysków,
 • stabilne zyski, dzieki mechanizmowi kontroli zmiennosci,
 • dostosowanie strategii do zmieniajacych sie warunków rynkowych.

Najwazniejsze cechy ubezpieczenia:

 • czas trwania umowy: 3 lata,
 • wiek wstepu: 13-80 lat,
 • wplata jednorazowa: min. 5 tys. zl (dla osób powyzej 70. roku zycia - 20 tys. zl),
 • brak oplat wstepnych oraz w trakcie trwania umowy,
 • okres odpowiedzialnosci: od 3. dnia roboczego po zakonczeniu okresu subskrypcji,
 • odstapienie od umowy: przysluguje przez 30 dni.
Subskrypcja XV: Machina Zysków - 7 marca - 15 kwietnia 2011

Subskrypcja XV: Machina Zysków - 7 marca - 15 kwietnia 2011

Inwestuj z dala od kryzysu - poznaj machine zysków

Sytuacja na rynkach Jak pokazuja swiatowe wskazniki makroekonomiczne, sytuacja na rynkach finansowych znacznie sie stabilizuje, a gieldy odrobily juz wiekszosc strat, które staly sie udzialem inwestorów po kryzysie w 2008 roku. Jednak, mimo licznych oznak poprawy nastrojów, sporo sie mówi o tzw. bankach spekulacyjnych na zlocie, miedzi, niektórych rynkach akcji czy innych aktywach, które, gdyby "pekly", moglyby oznaczac dotkliwe straty dla mniej czujnych inwestorów. Widac wiec, ze bezpieczne inwestycje wciaz wymagaja poszukiwania nowych mechanizmów lokowania srodków lub skorzystania z propozycji renomowanych i sprawdzonych w tym zakresie instytucji. Gdzie szukac zysków? Poprawiajaca sie na swiatowych rynkach finansowych sytuacja oraz obserwowane oznaki stabilizacji swiatowej gospodarki sprzyjaja wzrostowi efektywnosci wypróbowanej wielokrotnie strategii inwestycyjnej. Strategia ta, nazywana potocznie carry trade, choc pozornie moze wydawac sie prosta, wymaga jednak specjalistycznej wiedzy, a w opinii wielu analityków finansowych, specjalistów od inwestowania uwazana jest za pewnego rodzaju "machine" do generowania systematycznych zysków. Jak wiec skutecznie inwestowac?

Nasza recepta

Nasza odpowiedzia na potrzebe bezpiecznych i efektywnych inwestycji jest indeks DB Haven. Strategia, której wyniki odzwierciedla ten indeks wykorzystuje róznice w stopach procentowych, jakie maja miejsce na rynku walutowym. W ramach tej strategii inwestuje sie srodki w waluty o wysokich stopach procentowych, finansujac te inwestycje srodkami z dlugu zaciagnietego w walutach o niskich stopach procentowych. Za atrakcyjnoscia proponowanej strategii przemawiaja: Wydajnosc i efektywnosc - indeks DB Haven nalezy do popularnej na rynkach finansowych, ale takze efektywnej i dosc zaawansowanej strategii inwestycyjnej opartej o tzw. carry trade. Atrakcyjne wyniki symulacji historycznych indeksu daja obiecujace prognozy na przyszlosc. Dywersyfikacja - choc strategia bazuje na jednej klasie aktywów, jaka sa waluty, to jednak zajmuje jednoczesnie pozycje w wielu parach walutowych i praktycznie w bardzo niewielkim stopniu jest powiazana z sytuacja na rynkach akcji i obligacji. Monitorowanie ryzyka - strategia ma szanse generowac stabilne zyski przy zachowaniu relatywnie niewielkiej zmiennosci. Strategia jest systematycznie monitorowana przez specjalistów, którzy nia zarzadzaja, a dodatkowo caly czas prowadzona jest tzw. kontrola zmiennosci, która w znacznym stopniu powinna zmniejszac ryzyko wplywu negatywnych i niespodziewanych zdarzen na rynku walutowym.

Machina Zysków:

 • atrakcyjny produkt inwestycyjny (dajacy dodatkowe korzysci wynikajace z formy ubezpieczenia)
 • 100% ochrony zainwestowanego kapitalu
 • dywersyfikacja inwestycji
 • szansa na osiagniecie atrakcyjnych zysków
 • stabilne zyski, dzieki mechanizmowi kontroli zmiennosci
 • dostosowanie strategii do zmieniajacych sie warunków rynkowych

Najwazniejsze cechy ubezpieczenia:

 • czas trwania umowy: 3 lata
 • wiek wstepu: 13-80 lat
 • wplata jednorazowa: min. 5 tys. zl (dla osób powyzej 70. roku zycia - 20 tys. zl)
 • brak oplat wstepnych oraz w trakcie trwania umowy
 • okres odpowiedzialnosci: od 3. dnia roboczego po zakonczeniu okresu subskrypcji
 • odstapienie od umowy: przysluguje przez 30 dni
Subskrypcja XIV: Piatka - 17 stycznia - 25 lutego 2011

Inwestuj z dala od kryzysu - poznaj piec szans na zysk Sytuacja na rynkach Wszystko wskazuje na to, ze rok 2011 bedzie na polskim rynku produktów strukturyzowanych, rokiem rekordowym. Jak pokazuja swiatowe wskazniki makroekonomiczne, sytuacja na rynkach finansowych znacznie sie stabilizuje, a gieldy odrobily juz wiekszosc strat, które staly sie udzialem inwestorów po kryzysie w 2008 roku. Gdzie szukac zysków? Klimat na inwestowanie wyraznie sie poprawia. Jednak doswiadczenia minionych lat kaza pamietac, ze ryzyko inwestycyjne istnieje i jest bardzo realne. Dlatego trzeba starannie dobierac rozwiazania finansowe, na których chcemy inwestowac. Tak jak w poprzednich latach, wciaz pojawiaja sie nowe rozwiazania inwestycyjne. Jedne z nich pozwalaja zyskiwac, gdy na rynkach swiatowych obserwujemy wzrosty, inne natomiast moga przynosic zyski, gdy ceny spadaja. Aby zwiekszyc efektywnosc inwestycji i zmniejszyc ryzyko, nieunikniona staje sie koniecznosc laczenia pojedynczych strategii. To, co w dalszym ciagu odgrywa bardzo wazna role przy wyborze kierunku inwestycyjnego, to dywersyfikacja inwestycji, dzieki której mozemy inwestowac równolegle na róznych rynkach i laczyc ze soba rozne strategie inwestycyjne. Stwarza to szanse na stabilne i atrakcyjne potencjalne zyski, zmniejszajac jednoczesnie ryzyko niepowodzenia calej inwestycji, gdy któras ze strategii skladowych zawiedzie, a sytuacja na wybranym rynku bedzie inna niz oczekiwana. Nasza recepta Nasza odpowiedzia na potrzebe bezpiecznych i efektywnych inwestycji jest indeks SGI Diversified Alpha. Oparta na nim strategia, to konstrukcja odzwierciedlajaca wyniki multistrategii opartej na 5 indeksach reprezentujacych cztery rózne obszary rynków finansowych: * Akcje (jeden indeks) * Surowce i Towary (jeden indeks) * Zmiennosc (jeden indeks) * Stopy procentowe (dwa indeksy) Kazdy z pieciu indeksów ma równy udzial w finalnym wyniku inwestycji. Konstrukcja ta zapewnia przede wszystkim tak pozadana na niepewnym rynku dywersyfikacje (strategie reprezentuja rózne mechanizmy generowania zysku). W zaleznosci od sytuacji na rynku, ciezar generowania zysków rozklada sie na piec strategii. Dodatkowo, kazda z nich dostosowywana jest na biezaco do zmieniajacych sie trendów rynkowych, a wbudowany mechanizm kontroli zmiennosci pozwala oczekiwac stabilnych zysków. Piatka to: * atrakcyjny produkt inwestycyjny (dajacy dodatkowe korzysci wynikajace z formy ubezpieczenia) * 100% ochrony zainwestowanego kapitalu * dywersyfikacja inwestycji poprzez wykorzystanie w jednym produkcie efektywnych i niezaleznych od siebie strategii inwestycyjnych * szansa na osiagniecie atrakcyjnych zysków niezaleznie od kierunków zmian na poszczególnych obszarach rynków finansowych * stabilne zyski, dzieki mechanizmowi kontroli zmiennosci * dostosowanie strategii do zmieniajacych sie warunków rynkowych Najwazniejsze cechy ubezpieczenia: * czas trwania umowy: 3 lata * wiek wstepu: 13-80 lat * wplata jednorazowa: min. 5 000 zl (dla osób powyzej 70. roku zycia - 20 tys. zl) * brak oplat wstepnych oraz w trakcie trwania umowy * okres odpowiedzialnosci: od 3. dnia roboczego po zakonczeniu okresu subskrypcji * odstapienie od umowy: przysluguje przez 30 dni (od rozpoczecia okresu odpowiedzialnosci)

Subskrypcja XIII: Piatka - 8 listopada - 17 grudnia 2010

Subskrypcja XIII: Piatka - 8 listopada - 17 grudnia 2010 Gdzie szukac zysków? Klimat na inwestowanie wyraznie sie poprawia. Jednak doswiadczenia minionych lat kaza pamietac, ze ryzyko inwestycyjne istnieje i jest bardzo realne. Dlatego trzeba starannie dobierac rozwiazania finansowe, na których chcemy inwestowac. Tak jak w poprzednich latach, wciaz pojawiaja sie nowe rozwiazania inwestycyjne. Jedne z nich pozwalaja zyskiwac, gdy na rynkach swiatowych obserwujemy wzrosty, inne natomiast moga przynosic zyski, gdy ceny spadaja. Aby zwiekszyc efektywnosc inwestycji i zmniejszyc ryzyko nieunikniona staje sie koniecznosc laczenia pojedynczych strategii. To co w dalszym ciagu odgrywa bardzo wazna role przy wyborze kierunku inwestycyjnego to dywersyfikacja inwestycji, dzieki której mozemy inwestowac równolegle na róznych rynkach i laczyc ze soba rozne strategie inwestycyjne. Stwarza to szanse na stabilne i atrakcyjne potencjalne zyski, zmniejszajac jednoczesnie ryzyko niepowodzenia calej inwestycji, gdy któras ze strategii skladowych zawiedzie a sytuacja na wybranym rynku bedzie inna niz oczekiwana.

Subskrypcja XII Zysk 3D, dostepna w okresie od 6 wrzesnia do 15 pazdziernika 2010 r

Subskrypcja XII Zysk 3D, dostepna w okresie od 6 wrzesnia do 15 pazdziernika 2010 r. Wybrana strategia inwestycyjna to indeks, którego kurs odzwierciedla wyniki multistrategii opartej na trzech, majacych ustalona wage w finalnym wyniku, niezaleznych, sprawdzonych i efektywnych strategiach inwestycyjnych:

 • Momentum,
 • Carry,
 • Satellite.

Poszczególne strategie realizowane sa w ramach róznych klas aktywów (akcje, towary i surowce, stopy procentowe i waluty) oraz na róznych rynkach (Europa, USA, Japonia), a kazda z nich reprezentuje inna, sprawdzona i efektywna metode inwestycyjna. Tak skonstruowana strategia inwestycyjna reprezentuje rózne mechanizmy generowania zysku, bazujac na róznych instrumentach, wiec powala zyskiwac zarówno na ich wzrostach, jak i na spadkach. Zapewnia znaczna dywersyfikacje oraz ogranicza ryzyko, jakie towarzyszy inwestycjom jednokierunkowym i pozbawionym dywersyfikacji. Ponadto wbudowany mechanizm kontroli ryzyka, realizowany poprzez comiesieczne dostosowanie alokacji srodków pomiedzy poszczególne strategie w ramach indeksu oraz historyczna zmiennosc pozwalaja oczekiwac stabilnych zysków.

MATERIAŁ MARKETINGOWY

86. subskrypcja Świata Zysków w PZU Życie SA

Skorzystaj z naszej propozycji od 1 czerwca 2018 roku do 31 lipca 2018 roku

Strategia subskrypcji zakłada wzrost kursów akcji czterech globalnych spółek (Koszyk Akcji): Apple, Alphabet, Amazon.com i Facebook. Firmy te należą do liderów w swoich segmentach działalności.

Końcowym wynikiem strategii będzie bonus inwestycyjny obliczony jako suma pięciu wartości procentowych naliczonych po każdym roku trwania inwestycji, zgodnie z poniższymi zasadami. Po każdym roku trwania inwestycji, w dniu obserwacji, sprawdzane będą kursy akcji spółek, które wchodzą w skład Koszyka Akcji:

 • w przypadku gdy kurs akcji każdej ze spółek jest równy lub wyższy od jej wartości ustalonej na początku inwestycji, naliczony zostanie Kupon, którego wysokość będzie mieścić się w zakresie od 3% do 6% (ostateczna wartość Kuponu zostanie przekazana ubezpieczającemu w indywidualnym potwierdzeniu zawarcia umowy),
 • w przypadku gdy kurs akcji co najmniej jednej ze spółek jest niższy od jej wartości ustalonej na początku inwestycji, do wyliczenia bonusu inwestycyjnego, przyjęta zostanie wartość 0%.

Inwestycja w ramach ubezpieczenia PZU Świat Zysków posiada następujące zalety:

 • możliwość inwestowania bez ryzyka poniesienia strat,
 • gwarancja zwrotu 100% zainwestowanej składki na koniec trwania umowy (w zależności od wariantu ubezpieczenia zainwestowana składka to 99% lub 100% wpłaconej składki*),
 • niskie opłaty wstępne - w zależności od wariantu ubezpieczenia opłata subskrypcyjna wynosi 0% lub 1% wpłaconej składki,
 • wszelkie zalety związane z ubezpieczeniem na życie.

* Gwarancja zwrotu 100% lub 99% wpłaconej składki nie obowiązuje, jeżeli ubezpieczający wypowie umowę przed zakończeniem 5 letniego okresu trwania umowy. Wartość wykupu wypłacana w przypadku wypowiedzenia umowy przed umówionym końcem jej trwania może być niższa niż wpłacona składka. Wysokość opłat, w tym ponoszonych w związku z wypowiedzeniem umowy, jest określona w Tabeli opłat i limitów.

 1. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Zasady funkcjonowania ubezpieczenia, w szczególności wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności oraz zasady ustalania wysokości składek, znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU), stanowiących wzorzec umowy – dostępnych na pzu.pl lub w oddziałach PZU.
 2. PZU Życie SA nie świadczy doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje w żadnym wypadku nie powinny być traktowane jako udzielanie porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia umowy należy wyłącznie do Klienta.
 3. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i utracone korzyści, jakie może ponieść Klient w wyniku podjętej przez siebie decyzji, która dotyczy zawarcia umowy.
 4. Przed zawarciem umowy Klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych w niniejszym materiale przez PZU Życie SA, rozważyć ryzyko inwestycyjne, konsekwencje prawne, potencjalne korzyści oraz ewentualne straty z nią związane.
 5. W tym ubezpieczeniu ryzyko inwestycyjne (rozumiane jako ryzyko utraty części zainwestowanych pieniędzy) występuje wyłącznie w Wariancie II. Oznacza to, że przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela, na koniec umowy PZU Życie SA wypłaci składkę zainwestowaną, czyli 99% składki opłaconej (Wariant II). W Wariancie I ryzyko inwestycyjne nie występuje. Oznacza to, że przy założeniu, że nie zrealizuje się ryzyko upadłości ubezpieczyciela, PZU Życie SA wypłaci na koniec umowy 100% składki opłaconej. Jeśli pozytywny scenariusz zrealizuje się, gwarantowaną wartość świadczenia na koniec umowy, o której mowa powyżej (Wariant I – 100% składki opłaconej; Wariant II – 99% składki opłaconej) PZU Życie SA powiększy o bonus inwestycyjny, którego wysokość zależy od kursów akcji czterech spółek w datach obserwacji oraz Kuponu, wskazanych w Tabeli opłat i limitów. W przypadku niepowodzenia strategii inwestycyjnej, bonus inwestycyjny wyniesie 0%.

KID (z ang. „Key Information Document") – Dokument zawierający kluczowe informacje, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. oraz Rozporządzenia delegowanego z dnia 8.03.2017 r. wraz z załącznikami.

Pliki do pobrania
Pobierz