Label1

PZU Inwestycje

Label1

Fundusze Inwestycyjne TFI PZU - Fundusze otwarte

Fundusze inwestycyjne otwarte przeznaczone są dla wszystkich, którzy myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości i chcą korzystać z możliwości, jakie daje wspólne inwestowanie. Właśnie poprzez fakt, że fundusze gromadzą środki wielu oszczędzających, decydując się na wpłacanie choćby niewielkich kwot, można uczestniczyć w inwestycjach wymagających znacznego kapitału. Ta nowoczesna forma oszczędzania znajduje coraz więcej zwolenników doceniających szeroki wachlarz możliwości, jaki dają fundusze inwestycyjne. Ważne, aby oszczędzać systematycznie. W ofercie naszego Towarzystwa znajdziecie Państwo produkty dostosowane do preferowanej przez Państwa strategii inwestycyjnej i akceptowalnego poziomu ryzyka. Od tych najbezpieczniejszych o mniejszym zysku po te potencjalnie bardzo zyskowne, ale obarczone wyższym ryzykiem. Warte zapamiętania! Fundusze inwestycyjne są dla wszystkich, którzy przeznaczając nawet niewielkie kwoty chcą korzystać z szerokiego wachlarza możliwości inwestycyjnych. Podstawą jest systematyczność!

Fundusze Inwestycyjne TFI PZU - Fundusze zamknięte

Fundusze inwestycyjne zamknięte przeznaczone są dla inwestorów, którzy są gotowi przeznaczyć jednorazowo wyższe kwoty. Charakteryzują się one większym spectrum możliwości inwestycyjnych ponieważ nie są obarczone ograniczeniami charakterystycznymi dla funduszy inwestycyjnych otwartych. Obecnie jest to prawdopodobnie najlepsza formuła zarządzania majątkiem osób zamożnych dopuszczalna przez polskie prawo. Poprzez inwestycje w certyfikaty funduszy zamkniętych TFI PZU otrzymujecie Państwo dostęp do unikatowych strategii inwestycyjnych, jak np.: strategia Global macro lub inwestowania w sektorze medycznym i ochrony zdrowia, dostępnych do tej pory wyłącznie Grupie PZU i wąskiemu gronu inwestorów instytucjonalnych. Grupa PZU jest bowiem uczestnikiem FIZ-ów zarządzanych przez TFI PZU. Niebawem zaproponujemy Państwu nowe możliwości inwestycyjne. Warte zapamiętania! Decydując się na inwestycję w fundusze zamknięte otrzymujemy dostęp do unikatowych strategii zarządzania majątkiem oraz udział w tych funduszach stabilnego partnera inwestycyjnego.

Plany inwestycyjne

Chciałbyś spełnić swoje marzenia? Myślisz o przyszłości swoich dzieci i ich zabezpieczeniu finansowym? Chcesz zapewnić im edukację na najwyższym poziomie? Do tego potrzeba dużych pieniędzy. Jest jednak rozwiązanie. Są nim plany inwestycyjne z naszej oferty. Nawet niewielkie, systematycznie wpłacane kwoty po odpowiednio długim czasie urosną do pokaźnej sumy. Nie wymaga to żadnych czarów – może poza „magią procenta składanego", czyli efektu odsetek od odsetek. Co więcej, dzięki regularnym wpłatom uśrednia się cenę nabycia jednostek funduszu inwestycyjnego – tzn. w okresie spadków na giełdzie za tę samą kwotę kupujemy więcej jednostek, w trakcie wzrostów mniej. Tym samym, łatwiej jest przetrwać okres wahań na rynkach finansowych. Warte zapamiętania! Czas to pieniądz - im wcześniej zaczniesz oszczędzasz, tym szybciej zgromadzisz odpowiednie środki by spełnić swoje marzenia. Pozwól, by resztę załatwił procent składany.

Ubezpieczenia inwestycyjne

Ubezpieczenia inwestycyjne to produkty łączące w sobie funkcję ochronną (w formie polisy na życie i dożycie) z funkcją inwestycyjną (w postaci portfela funduszy). Są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy chcą zadbać o przyszłość swoją, bądź swoich bliskich. Częstotliwość i wysokość wpłat można dostosować do aktualnej sytuacji życiowej – istnieje bowiem możliwość jednorazowej wpłaty większej sumy lub regularnego odkładania nawet niewielkich kwot. Oferowane w ramach ubezpieczenia inwestycyjnego fundusze kapitałowe umożliwiają dostosowanie inwestycji do aktualnych trendów rynkowych i preferencji klienta. Można więc inwestować bezpiecznie, np. w fundusze oparte o obligacje, czy też bardziej agresywnie, ale potencjalnie bardziej zyskownie, np. w fundusze akcji. Można również skorzystać z propozycji ekspertów pionu PZU Inwestycje i wybrać jeden ze stworzonych przez nich portfeli inwestycyjnych. Warte zapamiętania! Ubezpieczenia inwestycyjne to propozycja dla tych, którzy chcą inwestować i mieć podstawową ochronę ubezpieczeniową na życie.