Label1

Co zrobić po wystąpieniu szkody lub zajściu zdarzenia - PZU

Label1

Po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego należy dokonać jego zgłoszenia na jeden z wymienionych sposobów: telefonicznie, osobiście, pisemnie lub poprzez stronę internetową.

Zgłoszenia telefonicznego można dokonać z każdego miejsca w kraju, dzwoniąc na Infolinię Grupy PZU (801 102 102) dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Konsultant przeprowadzi z Państwem wywiad w celu uzyskania informacji niezbędnych do przyjęcia i zarejestrowania zgłoszenia oraz przekaże niezbędne wskazówki, jak dalej postępować. Zgłoszenia telefonicznego można dokonać również w placówkach Grupy PZU, przy specjalnie do tego celu przygotowanym stanowisku.

Zgłoszenia osobistego można dokonać w dowolnej jednostce Grupy PZU. Druki zgłoszenia roszczenia są do pobrania na naszej stronie internetowej. W ubezpieczeniach grupowych zawieranych w zakładach pracy, oprócz „druku zgłoszenia" dodatkowo można załączyć druk potwierdzenia zgłoszenia roszczenia przez ubezpieczającego. W celu wypełnienia druku należy zgłosić się do osoby wyznaczonej przez ubezpieczającego w zakładzie pracy.

Zgłoszenia pisemnego można dokonać poprzez osobiste dostarczenie lub przesłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, faxu pisma zawierającego niezbędne dane lub właściwego druku zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami.
Zgłoszenia
może dokonać osoba uprawniona do odbioru świadczenia lub osoba trzecia. Jeśli zgłaszający roszczenie nie jest uprawnionym, do druku zgłoszenia należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania uprawnionego.

W przypadku zgłoszenia internetowego należy wypełnić internetowy formularz zgłoszenia. Wymagana dokumentacja może być zeskanowana i załączona do zgłoszenia w formacie pliku PDF lub TIFF. Zdjęcia mogą być załączone w formacie JPG (rozmiar jednego zdjęcia do 500kb, maksymalnie 7 zdjęć).