Label1

Wszystkie produkty

Label1

OC Firm audytorskich

Jeśli masz uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, przepisy prawa zobowiązują Cię do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki ubezpieczeniu OC podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych PZU wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody z powodu wykonywanych przez Ciebie czynności.